Taivaallinen vaate… 

2KOR5:1-10 

Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. 
2 Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, 
3 sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. 
4 Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. 
5 Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. 
6 Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; 
7 sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. 
8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. 
9 Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. 
10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. 

GAL3:22-37 

Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. 
23 Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä. 
24 Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. 
25 Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. 
26 Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. 
27 Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. 

ILM3:18 

Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. 

SENTÄHDEN ME HUOKAAMMEKIN IKÄVÖIDEN, ETTÄ SAISIMME PUKEUTUA TAIVAALLISEEN MAJAAMME…SILLÄ KAIKKI TE, JOTKA OLETTE KRISTUKSEEN KASTETUT, OLETTE KRISTUKSEN PÄÄLLENNE PUKENEET…MINÄ NEUVON SINUA OSTAMAAN MINULTA VALKEAT VAATTEET…RAAMATUSSA PUHUTAAN PALJON PUKEUTUMISESTA…MEIDÄN ON PUKEUDUTTAVA…MUTTA ON HYVÄ HUOMATA ETTÄ ON OIKEANLAISTA PUKEUTUMISTA JA VASTAAVASTI VÄÄRÄNLAISTA…ON OLTAVA JUMALAN TAHDON MUKAINEN VAATETUS… 

MATT22:8-13 

Sitten hän sanoi palvelijoillensa: ’Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. 
9 Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.’ 
10 Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. 
11 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. 
12 Ja hän sanoi hänelle: ’Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?’ Mutta hän jäi sanattomaksi. 
13 Silloin kuningas sanoi palvelijoille: ’Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen’. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 

KUINKA SINÄ OLET TULLUT TÄNNE SISÄLLE, VAIKKA SINULLA EI OLE HÄÄVAATTEITA? OIKEANLAINEN PUKEUTUMINEN ON ELINTÄRKEÄÄ! 

JES59:1-9 

Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan: 
2 vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule. 
3 Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta. 
4 Ei kukaan vaadi oikeuteen vanhurskaasti, eikä kukaan käräjöi rehellisesti. He turvautuvat tyhjään ja puhuvat vilppiä, kantavat kohdussaan tuhoa ja synnyttävät turmion. 
5 Myrkkyliskon munia he hautovat, hämähäkin verkkoja he kutovat; joka niitä munia syö, se kuolee, rikkipoljetusta puhkeaa kyykäärme. 
6 Heidän verkkonsa eivät kelpaa vaatteeksi, heidän tekemäänsä ei voi verhoutua; heidän työnsä ovat vääryyden töitä, ja heidän kätensä ovat täynnä väkivallan tekoa. 
7 Heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodattamaan viatonta verta; heidän ajatuksensa ovat vääryyden ajatuksia, tuho ja turmio on heidän teillänsä. 
8 Rauhan tietä he eivät tunne, oikeutta ei ole heidän askeleissansa; polkunsa he tekevät mutkaisiksi, ei kukaan, joka niitä käy, tunne rauhaa. 
9 Sentähden on oikeus meistä kaukana, eikä vanhurskaus saavuta meitä; me odotamme valoa, mutta katso, on pimeä, aamunkoittoa, mutta vaellamme yön synkeydessä. 
 

JES64:6 

Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli. 

 
HEIDÄN VERKKONSA EIVÄT KELPAA VAATTEEKSI…HEIDÄN TEKEMÄÄNSÄ EI VOI VERHOUTUA! KAIKKI ME OLIMME KUIN SAASTAISET, JA NIINKUIN TAHRATTU VAATE OLI KAIKKI MEIDÄN VANHURSKAUTEMME… JUMALATTOMAN IHMISEN PUKEUTUMINEN EI KELPAA ALKUUNKAAN HERRAN EDESSÄ! MIKÄÄN IHMISEN OMA HYVYYS EI KELPAA HERRAN EDESSÄ VAATTEEKSI… 

MATT5:20 

Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. 

ELLEI TEIDÄN VANHURSKAUTENNE OLE PALJOA SUUREMPI KUIN KIRJANOPPINEIDEN JA FARISEUSTEN, NIIN TE ETTE PÄÄSE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN! KUULOSTAAKO MAHDOTTOMALTA SAAVUTTAA TÄMMÖINEN VANHURSKAUS? MAHDOTONTA SE ONKIN ILMAN JUMALAN ARMOA, ILMAN KRISTUKSEN UHRIA MEIDÄN PUOLESTAMME!  

SAK3:1-4 

Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä. 
2 Ja Herra sanoi saatanalle: ”Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?” 
3 Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. 
4 Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: ”Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä”. Ja hän sanoi hänelle: ”Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin”. 
 

 
LUUK15:11-24 

Vielä hän sanoi: ”Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. 
12 Ja nuorempi heistä sanoi isälleen: ’Isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva’. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. 
13 Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan; ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. 
14 Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta. 
15 Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. 
16 Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. 
17 Niin hän meni itseensä ja sanoi: ’Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään! 
18 Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi 
19 enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.’ 
20 Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. 
21 Mutta poika sanoi hänelle: ’Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan’. 
22 Silloin isä sanoi palvelijoilleen: ’Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa; 
23 ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, 
24 sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.’ Ja he rupesivat iloa pitämään. 

RIISUKAA POIS SAASTAISET VAATTEET HÄNEN YLTÄNSÄ! SILLOIN ISÄ SANOI PALVELIJOILLEEN: TUOKAA PIAN PARHAAT VAATTEET JA PUKEKAA HÄNET NIIHIN, JA PANKAA SORMUS HÄNEN SORMEENSA JA KENGÄT HÄNEN JALKAANSA…MIKÄÄN IHMISEN OMA ANSIO TAIKKA SUORITUS EIKÄ VAELLUS VOI IKINÄ TUOTTAA SELLAISTA VANHURSKAUTTA JOKA JUMALAN EDESSÄ KESTÄISI…MUTTA KIITOS HERRALLE, JUMALA ON ANTANUT POIKANSA, HERRAN JEESUKSEN KRISTUKSEN SYNTIUHRIKSI MEIDÄN EDESTÄMME! JA KUN KÄÄNNYMME PARANNUSTA TEHDEN HERRAN JEESUKSEN PUOLEEN, MEIDÄN SAASTAISET TEKOMME PYYHITÄÄN JEESUKSEN VERELLÄ POIS JA SAAMME TAIVAALLISET VAATTEET! SAAMME LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET YLLEMME! 

FIL3:7-9 

Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. 
8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen 
9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; 

JA MINUN HAVAITTAISIIN OLEVAN HÄNESSÄ JA OMISTAVAN, EI OMAA VANHURSKAUTTA, SITÄ JOKA LAISTA TULEE, VAAN SEN JOKA TULEE KRISTUKSEN USKON KAUTTA, SEN VANHURSKAUDEN, JOKA TULEE JUMALASTA USKON PERUSTEELLA! MEILLÄ EI OLE MITÄÄN MUUTA TOIVOA KUN KRISTUKSEN RUUMIIN UHRI MEIDÄN PUOLESTAMME! MIKÄÄN MUU EI KELPAA JUMALAN EDESSÄ!  

HEBR10:1-14 

Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. 
2 Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä? 
3 Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. 
4 Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. 
5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: ”Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit; 
6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. 
7 Silloin minä sanoin: ’Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala’.” 
8 Kun hän ensin sanoo: ”Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt”, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, 
9 sanoo hän sitten: ”Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi”. Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. 
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. 
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa; 
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, 
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. 
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. 

KUN ME SAAMME ARMOSTA LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET, SE RUPEAA BVAIKUTTAMAAN MEISSÄ SELLAISTA HYVÄÄ TEKOA JOKA ON HERRAN EDESSÄ KELVOLLISTA VAATETUSTA…ELI TEOT KUMPUAVAT LAHJAVANHURSKAUDESTA…ME EI TEHDÄ NIITÄ TEKOJA HAMPAAT IRVESSÄ PELASTUAKSEMME, VAAN RAKKAUDEN VAIKUTTAMANA KUN OLEMME JO PELASTUKSESSA…ELI TÄMÄ ON ON OIKEATA , JUMALAN TAHDON MUKAISTA PUKEUTUMISTA…KAIKEN PUKEUTUMISEN POHJANA ON LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET JONKA PÄÄLLE SAAMME PUKEA TAIVAALLISIA AVUJA… 

KOL3:12-14 

Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, 
13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. 
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. 

1PIET5:5 

Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon”. 

ME SAAMME OLLA NIIN KIITOLLISET JUMALALLE, ETTÄ HÄN ON RATKAISSUT PELASTUS KYSYMYKSEN ANTAMALLA JEESUKSEN KRISTUKSEN UHRIKSI MEIDÄN PUOLESTAMME, JOTTA ME SAISIMME SELLAISEN TAIVAALLISEN VAATTEEN JOKA KESTÄÄ HERRAN EDESSÄ…MIKÄÄN IHMISEN OMA SUORITUS TAIKKA TYÖ JA VAELLUS EI VOI TUOTTAA SELLAISTA TAIVAALLISTA VAATETTA JOKA JUMALAN EDESSÄ KESTÄÄ…AINOASTAAN KRISTUKSEN LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET KESTÄVÄT KERRAN HERRAN EDESSÄ…JA TÄMÄ LAHJAVANHURSKAUS OIKEIN YMMÄRRETTYNÄ JA USKOSSA SULAUTUNEENA SAA AIKAAN LEPOA HERRASSA…JA VAPAUTTA HERRASSA…JA SAA AIKAAN VASTARAKKAUTTA HERRAA KOHTAAN…JA OIKEITA JUMALALLE KELPAAVIA TEKOJA, JUMALAN EDELTÄ VALMISTETTTUJA TEKOJA…ELI LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET ON IKÄÄNKUIN EDELLYTYS SILLE ETTÄ TEKOMME YLEENSÄKKÄÄN VOIVAT OLLA JUMALALLE OTOLLISET,TÄMÄ LAHJAVANHURSKAUS JA HYVÄT TYÖT KULKEVAT IKÄÄNKUIN KÄSI KÄDESSÄ…EI TOISTA ILMAN TOISTA…EI VOI OLLA HERRAN EDESSÄ KALPAAVIA TEKOJA ELLEI MEILLÄ OLE LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET PÄÄLLÄMME, TOISIN SANOEN, ELLEMME OLE USKOSSA HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN,TEOTKIN OVAT SAASTAA….PYSYTTÄYDYTÄÄN AINA KRISTUKSEN TYKÖNÄ PARANNUSTA TEHDEN NIIN SAAMME LUOTTAA SIIHEN ETTÄ MEILLÄ ON AINA TAIVAALLISET VAATTEET JOISSA SAAMME KERRAN TURVALLISIN MIELIN MENNÄ JUMALAN ETEEN…ARMOSTA, AAMEN… 

PS45 

Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: ”Liljat”; koorahilaisten mietevirsi; laulu rakkaudesta. Minun sydämeni tulvii ihania sanoja; minä lausun: kuninkaasta on minun lauluni, minun kieleni on kerkeän kirjurin kynä. 
2  Sinä olet ihmislapsista ihanin, suloisuus on vuodatettu sinun huulillesi, sentähden Jumala siunaa sinua iankaikkisesti. 
3 Vyötä miekka vyöllesi, sinä sankari, vyöttäydy kunniaasi ja korkeuteesi. 
4  Ole onnekas korkeudessasi. Nouse sotavaunuihisi totuuden, nöyryyden ja vanhurskauden puolesta, ja oikea kätesi opettakoon sinulle peljättäviä tekoja. 
5  Sinun nuolesi ovat terävät, kansat kaatuvat sinun allesi; kuninkaan vihollisten sydämet lävistetään. 
6  Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti; sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. 
7  Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi. 
8  Mirhaa, aloeta ja kassiaa tuoksuvat kaikki sinun vaatteesi, kanteleet helisevät sinun iloksesi norsunluisista palatseista. 
9  Kuningasten tyttäriä on sinun kaunistuksenasi, kuningatar seisoo sinun oikealla puolellasi, Oofirin kullassa. 
10   Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi, unhota kansasi ja isäsi huone, 
11   ja saakoon kuningas halun sinun kauneuteesi, sillä hän on sinun herrasi. Kumarra häntä. 
12   Tytär Tyyro ja kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan sinun suosiotasi. 
13  Ylen ihana on kuninkaan tytär sisäkammiossa, kultakudosta on hänen pukunsa. 
14   Kirjailluissa vaatteissa hänet saatetaan kuninkaan tykö. Neitsyet seuraavat häntä, hänen ystävättärensä tuodaan sinun tykösi. 
15   Ilolla ja riemulla heitä saatetaan, he astuvat kuninkaan palatsiin. 
16  Sinun poikasi tulkoot sinun isiesi sijaan; aseta heidät ruhtinaiksi kaikkeen maahan. 
17  Minä teen sinun nimesi kuuluksi suvusta sukuun; sentähden kansat sinua ylistävät aina ja iankaikkisesti. 

SANANL4:5-9 

Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista. 
6 Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua; rakasta sitä, niin se sinua suojaa. 
7 Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä. 
8 Anna sille korkea arvo, niin se sinut korottaa, se kunnioittaa sinua, jos sen syliisi suljet; 
9 se panee päähäsi ihanan seppeleen ja lahjoittaa sinulle kauniin kruunun.” 

SAARN9:8 

Vaatteesi olkoot aina valkeat, ja öljy älköön puuttuko päästäsi. 

ILM19:7-8 

Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 
8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus.” 

(SE VAATE ON PYHIEN VANHURSKAAT TEOT.RAAMATTU KANSALLE KÄÄNNÖS)