JAAK1:19

 Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan;

OLKOON JOKAINEN IHMINEN NOPEA KUULEMAAN…MITÄ SE TAHTOO SANOA?

HEBR5:11-14

 Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan.
12 Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa.
13 Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi;
14 mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.

LUUK24:25-27

Niin hän sanoi heille: ”Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet!
26 Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?”
27 Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.

NOPEAN KUULEMISEN VASTAKOHTA ON HIDAS KUULEMINEN…JA TOSSA TARKOITETTIIN ETTÄ EI IKÄÄNKUIN YMMÄRRETÄ TAIKKA USKOTA JUMALAN SANAA…ELI NOPEA KUULEMINEN ON SITÄ ETTÄ ME YMMÄRRÄMME JUMALAN SANAA…ETTÄ SANA ON SAANUT AVAUTUA MEILLE…

HEBR4:1-3

Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle.
2 Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.
3 Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon, niinkuin hän on sanonut: ”Ja niin minä vihassani vannoin: ’He eivät pääse minun lepooni'”, vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti.

ILM2:7

Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.’

SANA EI HEITÄ HYÖDYTTÄNYT, KOSKA SE EI USKOSSA SULAUTUNUT NIIHIN, JOTKA SEN KUULIVAT…SILLÄ ME PÄÄSEMME LEPOON, ME JOTKA TULIMME USKOON…JOLLA ON KORVA, SE KUULKOON… ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ ME OLLAAN NOPEAT KUULEMAAN JUMALAN SANAA! ETTÄ SANA SAA MEIHIN USKOSSA SULAUTUA…ETTEMME OLISI HITAITA TAIKKA YMMÄRTÄMÄTTÖMIÄ KUULEMAAN…ETTÄ JUMALAN SANA SAISI VAIKUTTAA MYÖS NIIN ETTÄ OJENTAUTUISIMME SEN MUKAAN…

JAAK1:22-25

 Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.
23 Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan;
24 hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli.
25 Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.

TUNTUU ETTÄ NYKYAJAN HENGELLISESSÄ KENTÄSSÄ, JOS NÄIN VOI SANOA, ON PALJON IHMISIÄ JOTKA IKÄÄNKUIN ILOITTELEVAT TOISTEN VALOSSA, OMISTAMATTA ITSE VALOA…SIIS PALJON IHMISIÄ JOTKA OVAT HITAITA KUULEMAAN…

JOH5:33-35

Te lähetitte lähettiläät Johanneksen luo, ja hän todisti sen, mikä totta on.
34 Mutta minä en ota ihmiseltä todistusta, vaan puhun tämän, että te pelastuisitte.
35 Hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte ainoastaan hetken iloitella hänen valossansa.

JES6:8-10

Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: ”Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?” Minä sanoin: ”Katso, tässä minä olen, lähetä minut”.
9 Niin hän sanoi: ”Mene ja sano tälle kansalle: ’Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö’.
10 Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi.”

JES29:9-19

Hämmästykää ja ihmetelkää, tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää! He ovat juovuksissa, vaikkeivät viinistä, hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomasta.
10 Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne-profeettanne, ja peittänyt teidän päänne-näkijänne.
11 Niin on kaikki ilmoitus teille niinkuin lukitun kirjan sanat; jos se annetaan kirjantaitavalle ja sanotaan: ”Lue tämä”, niin hän vastaa: ”Ei voi, sillä se on lukittu”,
12 ja jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: ”Lue tämä”, niin hän vastaa: ”En osaa lukea”.
13 Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä,
14 sentähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja-kummia ja ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa.
15 Voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä ja jotka sanovat: ”Kuka meitä näkee, kuka meistä tietää?”
16 Voi mielettömyyttänne! Onko savi savenvalajan veroinen? Ja sanooko työ tekijästään: ”Ei hän ole minua tehnyt”, tai sanooko kuva kuvaajastaan: ”Ei hän mitään ymmärrä”?
17 Vain lyhyt hetki enää, niin Libanon muuttuu puutarhaksi, ja puutarha on metsän veroinen.
18 Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä.
19 Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, ja ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin Pyhästä.

MONET IHMISET KULKEVAT HENGELLISISSÄ TILAISUUKSISSA JA SEURAKUNNISSA ILMAN ETTÄ OLISIVAT UUDESTISYNTYNEET YLHÄÄLTÄ…SIIS HE IKÄÄNKUIN ILOITTELEVAT TOISTEN VALOSSA, OMISTAMATTA ITSE VALOA…HE EIVÄT OLE PÄÄSSEET PELASTAVAAN USKOON SISÄLLE…HE OVAT HITAITA KUULIJOITA…KOSKA TÄMÄ KANSA LÄHESTYY MINUA SUULLAAN JA KUNNIOITTAA MINUA HUULILLAAN, MUTTA PITÄÄ SYDÄMENSÄ MINUSTA KAUKANA…TÄMÄ ON JÄRKYTTÄVÄ TILA! IHMISET KULKEVAT SEURAKUNNISSA ILMAN PELASTUSTA, ILMAN UUDESTISYNTYMISTÄ, ILMAN LAPSIOIKEUTTA! JA HE LUULEVAT ETTÄ KAIKKI ON KUNNOSSA! JÄRKYTTÄVÄÄ! EKUMENIA TUUDITTAA TÄNÄ AIKANA IHMISIÄ NS ”RUUSUSEN” UNEEN…IHMISET ON KULKEMASSA KADOTUKSEEN KUN EIVÄT OLE TEHNEET PARANNUSTA JA LÄHTENEET TOTISELLA SYDÄMELLÄ JEESUSTA SEURAAMAAN…HEIDÄT ON TUUDITETTU JOS JONKINLAISILLA IHMISKÄSKYILLÄ JA USKOMUKSILLA VALHEELLISEEN RAUHAAN…ON SAATETTU SANOA ETTÄ KUN SINUT ON LAPSENA KASTETTU NIIN KAIKKI HYVIN…TAIKKA KUN TEET HYVÄÄ, ANSAITSET PELASTUKSEN…ON MONIA IHMISKÄSKYJÄ JOTKA TUUDITTAVAT IHMISIÄ KUOLON UNEEN HENGELLISESSÄ MIELESSÄ…JA TÄMÄN AJAN YKSI PETOS, EKUMENIA RUOKKII NÄITÄ VALHEITA! EI HENNOTA SANOA IHMISILLE MITÄ RAAMATTU OPETTAA ETTEI ”YHTEYS” SÄRKYISI YMS! MUTTA TÄMÄ EI OLE RAAMATULLISTA YHTEYTTÄ…TÄMÄ ON SUOLATONTA KRISTILLISYYTTÄ! JUMALAN SANA MITÄTÖIDÄÄN VÄÄRÄN YHTEYDEN JA SOVITTELUN TAKIA…

MATT5:13

 Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.

MILLÄ TAVALLA RAAMATULLINEN YHTEYS SYNTYY! EI NEUVOTTELEMALLA JA SOVITTELEMALLA JA RAAMATUN SANAN MITÄTÖIMISELLÄ NIINKUIN EKUMENIASSA TEHDÄÄN, VAAN VALKEUDESSA VAELTAMALLA…

1JOH1LUKU

 Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta-
2 ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille-
3 minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.
4 Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.
5 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

KUN IHMINEN TULEE PARANNUSTA TEHDEN SYDÄMESTÄÄN JEESUKSEN LUOKSE, SYNTINSÄ TUNNUSTAEN, JEESUKSEN VERI PUHDISTAA…JA SYNTYY OIKEA YHTEYS JOTA EI TARVITSE NEUVOTTELUIDEN KAUTTA HAKEA…OIKEA YHTEYS JOKO ON TAIKKA SITÄ EI OLE…JOS IHMINEN ON TULLUT JEESUKSEN LUOKSE PARANNUSTA TEHDEN JA ON TULLUT SYDÄMEN USKOON, JUMALAN HENKI ON TULLUT IHMISEN SISIMPÄÄN ASUMAAN…JA NÄIN ON OIKEA YHTEYS OLEMASSA…JA USKOVAISEN ON VAALITTAVA TÄTÄ MAALLISEN ELÄMÄNSÄ AIKANA KUNNES PÄÄSEE KERRAN PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN..MILLÄ TAVALLA VAALIA? TEKEMÄLLÄ PARANNUSTA….EIKÖ USKOVAINEN OLEKKAAN SYNNITÖN?…VASTAUS ON EI…ME OLLAAN LOPPUUN SAAKKA ARMAHDETTUJA SYNTISIÄ JA SAAMME JUMALAN ARMOSTA TEHDÄ PARANNUSTA ALATI KUNNES PÄÄSEMME KERRAN PERILLE TAIVAAN KOTIIN…MITÄ TÄMÄ ON? TÄMÄ ON NOPEAA KUULEMISTA! SIIS ME YMMÄRRÄMME JUMALAN SANAN JA OJENTAUDUMME SEN MUKAAN…ME HALUAMME OJENTAUTUA SANAN MUKAAN…

PS32:1-9

 Daavidin mietevirsi. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty!
2 Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä!
3 Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani.
4 Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun nesteeni kuivui niinkuin kesän helteessä. Sela.
5 Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: ”Minä tunnustan Herralle rikokseni”, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela.
6 Sentähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu.
7 Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Sela.
8 ”Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa; minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee”.
9 Älkää olko niinkuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla, niiden valjailla, suistetaan; muutoin ne eivät sinua lähesty.

KUN ME OLEMME NOPEAT KUULEMAAN, ME HALUAMME VAPAAEHTOISESTI SEURATA JEESUSTA…ME HALUAMME VAPAAEHTOISESTI OJENTAUTUA HÄNEN SANANSA MUKAAN…MEITÄ EI TARVII IKÄÄNKUIN SUITSILLA JA OHJAKSILLA PAKOTTAA OIKEAAN SUUNTAAN, VAAN ME VAPAAEHTOISESTI HALUAMME OJENTAUTUA JUMALAN SANAN MUKAAN…MIKSI NÄIN? KOSKA ME OLEMME NOPEAT KUULEMAAN…ME YMMÄRRÄMME JUMALAN SANAN JA HALUAMME SEN MUKAAN OJENTAUTUA…

PS119:127-135

 Sentähden minä rakastan sinun käskyjäsi enemmän kuin kultaa, enemmän kuin puhtainta kultaa.
128 Sentähden minä vaellan kaikessa suoraan, kaikkien sinun asetuksiesi mukaan; kaikkia valheen teitä minä vihaan.
129 Ihmeelliset ovat sinun todistuksesi, sentähden minun sieluni ottaa niistä vaarin.
130 Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä.
131 Minä avaan suuni ja huohotan, sillä minä halajan sinun käskyjäsi.
132 Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, niinkuin on oikein niitä kohtaan, jotka sinun nimeäsi rakastavat.
133 Tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi äläkä salli minkään vääryyden minua hallita.
134 Päästä minut ihmisten sorrosta, niin minä noudatan sinun asetuksiasi.
135 Kirkasta kasvosi palvelijallesi ja opeta minulle käskysi.

KUN SINUN SANASI AVAUTUVAT, NIIN NE VALAISEVAT JA ANTAVAT YKSINKERTAISELLE YMMÄRRYSTÄ! ME SAADAAN OLLA NIIN KIITOLLISET HERRALLE ETTÄ ME SAAMME OLLA NOPEITA KUULEMAAN…SE ON JUMALAN ARMOA…NIIN PALJON ON HIDASTA KUULEMISTA…IHMISET MENEVÄT JA TOIMIVAT VÄLITTÄMÄTTÄ JUMALAN SANASTA…HE OVAT SOKEITA SOKEITTEN TALUTTAJIA…

MATT15:1-14

 Silloin tuli fariseuksia ja kirjanoppineita Jerusalemista Jeesuksen luo, ja he sanoivat:
2 ”Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä? Sillä he eivät pese käsiään ruvetessaan aterialle.”
3 Mutta hän vastasi ja sanoi heille: ”Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden?
4 Sillä Jumala on sanonut: ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’, ja: ’Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman’.
5 Mutta te sanotte: Joka sanoo isälleen tai äidilleen: ’Se, minkä sinä olisit ollut minulta saapa, on annettu uhrilahjaksi’, sen ei tarvitse kunnioittaa isäänsä eikä äitiänsä.
6 Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden.
7 Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen:
8 ’Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana,
9 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä’.”
10 Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille: ”Kuulkaa ja ymmärtäkää.
11 Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen.”
12 Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle: ”Tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen?”
13 Mutta hän vastasi ja sanoi: ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.
14 Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat.”

MIKSI TE ITSE RIKOTTE JUMALAN KÄSKYN PERINNÄISSÄÄNTÖNNE TÄHDEN…ERI SEURAKUNTIIN JA KIRKKOIHIN ON TULLUT PALJON ERI IHMISOPPEJA JOTKA VIEVÄT IHMISIÄ HARHATEILLE JA MAHDOLLISESTI JOPA IANKAIKKISEEN EROON JUMALASTA! TÄMÄ ON TODELLA JÄRKYTTÄVÄÄ…IHMISET SAATETAAN IKÄÄNKUIN AUTUUTTAA TAIVASKELPOISIKSI LAPSIKASTEEN ARMOLLA TAIKKA SEN TÄHDEN JOS IHMINEN TEKEE HYVÄÄ YMS…EIKÄ SAISI KERTOA RAAMATULLISTA PELASTUSTIETÄ ETTÄ KUKAAN EI LOUKKAANTUISI, ETTÄ EKUMENIA YHTEYS SÄILYISI JNE…EI HENNOTA SANOA IHMISILLE ETTÄ TEIDÄN TÄYTYY TULLA SYDÄMESTÄNNE JEESUKSEEN USKOVIKSI MIKÄLI MIELITTE PELASTUA…MIKSI EI HENNOTA? JOTTA VOITAISIIN SÄILYTTÄÄ ”YHTEYS”….MIKÄ KARVAS KALKKI KERRAN MONILLE IHMISILLE JOTKA KERRAN SIIRTYVÄT AJAN RAJAN TUOLLE PUOLEN ILMAN JEESUSTA, ILMAN PELASTUSTA…ELI SEURAKUNNISSA ON IHMISIÄ JOTKA EIVÄT OLE TULLEET USKOON, JA IHMISIÄ JOTKA OVAT SYNTYNEET JUMALAN HENGESTÄ, JA VIELÄ KOLMAS RYHMÄ..IHMISIÄ JOTKA OVAT, VOIKO SANOA, SYNTYNEET VÄÄRÄSTÄ HENGESTÄ…HE ”OPEROIVAT” RIIVAAJIEN VOIMALLA…

JES57:3-13

 Mutta te tulkaa tänne, te velhottaren lapset, te avionrikkojamiehen ja porttovaimon sikiöt.
4 Kenellä te iloanne pidätte? Kenelle avaatte suunne ammolleen ja kieltä pitkälle pistätte? Ettekö te ole rikoksen lapsia, valheen sikiöitä?
5 Te, jotka hehkutte himosta tammien varjossa, jokaisen vihreän puun alla, te, jotka teurastatte lapsia laaksoissa, kallionrotkoissa!
6 Laakson sileät paadet ovat sinun osasi, siinä se on, sinun arpasi; niille sinä olet juomauhrit vuodattanut, ruokauhrit uhrannut. Siihenkö minä tyytyisin!
7 Korkealle ja valtavalle vuorelle sinä valmistit vuoteesi; sinne sinä myös nousit teurasuhria uhraamaan.
8 Oven ja pihtipielen taakse sinä panit omat merkkisi. Sillä minusta luopuen sinä paljastit itsesi ja nousit vuoteellesi, teit sen tilavaksi; sinä sovit kaupoista heidän kanssaan, makasit heidän kanssaan mielelläsi, näit heidän häpynsä.
9 Sinä kuljit kuninkaan tykö öljyinesi, runsaine voiteinesi; sinä lähetit sanansaattajasi kauas, laskeuduit alas tuonelaan asti.
10 Sinä väsyit matkasi pituudesta, et kuitenkaan sanonut: ”Turha vaiva!” Sinä sait elpynyttä voimaa, sentähden et heikoksi käynyt.
11 Ketä sinä arkailit ja pelkäsit, koska vilpistelit etkä minua muistanut, et minusta välittänyt? Eikö niin: minä olen ollut vaiti aina ikiajoista asti, ja niin et sinä minua pelkää?
12 Mutta minä ilmoitan, mitä on sinun vanhurskautesi ja sinun tekosi; ne eivät sinua auta.
13 Kun sinä huudat, auttakoon sinua jumaliesi joukko! Mutta tuuli vie ne kaikki, henkäys ottaa ne pois. Mutta joka minuun turvaa, se perii maan ja ottaa omaksensa minun pyhän vuoreni.

2KOR10:2-4

 Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.
3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.
4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

JOH8:34-47

 Jeesus vastasi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.
35 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.
36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.
37 Minä tiedän, että te olette Aabrahamin jälkeläisiä; mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä.
38 Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne.”
39 He vastasivat ja sanoivat hänelle: ”Aabraham on meidän isämme”. Jeesus sanoi heille: ”Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja.
40 Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt.
41 Te teette isänne tekoja.” He sanoivat hänelle: ”Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä; meillä on yksi Isä, Jumala”.
42 Jeesus sanoi heille: ”Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt.
43 Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani.
44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.
45 Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.
46 Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?
47 Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sentähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta.”

MUTTA TULKAA TE TÄNNE, TE VELHOTTAREN LAPSET, TE AVIONRIKKOJAMIEHEN JA PORTTOVAIMON SIKIÖT…JOS TE SAATTE TOISEN HENGEN, TAI TOISEN EVANKELIUMIN…TE OLETTE ISÄSTÄ PERKELEESTÄ…NYKYAIKANA SEURAKUNNISSA VOI OLLA PALJON USKOSTA OSATTOMIA, TAI JOPA NIITÄ JOTKA OVAT IKÄÄNKUIN SYNTYNEET PORTTOVAIMOSTA…SIIS EI JUMALAN HENGESTÄ VAAN JOSTAIN TOISESTA HENGESTÄ…

1TIM4:1-2

Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

MATT7:15-23

 Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

SEURAKUNTIEN SISÄLLE ON TULLUT PALJON VIERASTA HENGELLISYYTTÄ JOKA EI OLE JUMALAN HENGEN AIKAANSAAMAA…TÄMÄ HÄMÄÄ MONIA VILPITTÖMIÄ USKOVIA JOTKA AJATTELEVAT ETTÄ KUN JOTAIN YLILUONNOLLISTA TAPAHTUU, SE ON AUTOMAATTISESTI JUMALAN HENGESTÄ…MUTTA NÄIN EI OLE…ON HYVÄ HUOMATA ETTÄ LUSTE SAI KASVAA OIKEAN VEHNÄN RINNALLA…

MATT13:23-30

 Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä.”
24 Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: ”Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa.
25 Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois.
26 Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin.
27 Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: ’Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?’
28 Hän sanoi heille: ’Sen on vihamies tehnyt’. Niin palvelijat sanoivat hänelle: ’Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?’
29 Mutta hän sanoi: ’En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin.
30 Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.'”

KUN MEILLÄ ON NOPEA KUULO, ME YMMÄRRÄMME JUMALAN SANAN JA OJENTAUDUMME SEN MUKAAN…JA NÄIN MEILLÄ ON IKÄÄNKUIN RESURSSIT KUNNOSSA TUNNISTAAKSEMME EPÄRAITTIIT HENGELLISILTÄ NÄYTTÄVÄT LIIKEHDINNÄT…KAIKKI EI TOSIAANKAAN OLE KULTAA MIKÄ KILTÄÄ…ON OLEMASSA MYRKYLLISTÄ LUSTETTA JOKA NÄYTTÄÄ ULKONAISESTI OIKEALTA, MUTTA KUN SITÄ SYÖ, TULEE MYRKYTYKSEN OIREET…TÄMÄN TAKIA ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON OIKEALLA TAVALLA NOPEA KUULO, ETTÄ ME YMMÄRRÄMME JUMALAN SANAN JA OJENTAUDUMME JUMALAN SANAN MUKAAN…NÄIN MEITÄ EI PÄÄSTÄ EKSYTTÄMÄÄN VALHEVEHNÄLLÄ ELI LUSTEELLA…

2PIET3:17-18

 Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,
18 ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.

MUTTA ME VOIMME, JA MEIDÄN PITÄÄKIN TUODA JUMALAN SANAN TOTUUTTA ESILLE KUN HERRA SIIHEN TILAISUUTTA ANTAA…JA AINA TUODA JUMALAN SANAN NÄYTTÄMÄ PELASTUSTIE ESILLE…JEESUS TIE….JA ME SAAMME OLLA NOPEAT KUULEMAAN KUN OLEMME TULLEET USKOON JA JUMALAN HENKI ON TULLUT MEIDÄN SISIMPÄÄMME NEUVOMAAN JA AVAAMAAN MEILLE RAAMATUN SANAA…PIDETÄÄN AINA ROHKEASTI JUMALAN SANAN TOTUUTTA ESILLÄ KUN TILAISUUTTA SIIHEN TULEE…JA MUISTETAAN ETTÄ HERRA ITSE VASTAA SANASTAAN KUN JULISTAMME NIINKUIN ON KIRJOITETTU…ARMOSTA,AAMEN…

KOL1:24-29

 Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta,
25 jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan,
26 sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä,
27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.
28 Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.
29 Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.

1KOR1:17-31

 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan-ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.
18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.
19 Onhan kirjoitettu: ”Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi”.
20 Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?
21 Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,
22 koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta,
23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus,
24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.
25 Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.
26 Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista,
27 vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään,
28 ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on,
29 ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä.
30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,
31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: ”Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra”.