Puhdas omatunto

2TIM1:3

Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omallatunnolla – samoinkuin minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin ja päivin,

PAAVALI SANOI PALVELEVANSA JUMALAA PUHTAALLA OMALLATUNNOLLA…PUHDAS OMATUNTO ON KULTAAKIN KALLIIMPI…MITEN ME VOIDAAN SAADA PUHDAS OMATUNTO?

1TIM1:18-19

Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien, sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun,
19. säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet.

USKO HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN JA HYVÄ JA PUHDAS OMATUNTO KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ…ME EI VOIDA OMISTAA TODELLISTA, AITOA PUHDASTA OMAATUNTOA MUUTOIN KUIN USKON KAUTTA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN…KUN ME OLLAAN SAATU TULLA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN USKOVIKSI SYDÄMESTÄMME, SILLOIN MEILLÄ ON RESURSSIT OMISTAA PUHDAS OMATUNTO…MITKÄ ASIAT ON TÄRKEITÄ JOTKA EDESAUTTAA PUHTAAN OMANTUNNON OMISTAMISEEN?

HEBR10:1-22

Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi.
2. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä?
3. Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä.
4. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.
5. Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: ”Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit;
6. polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.
7. Silloin minä sanoin: ’Katso, minä tulen – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala’.”
8. Kun hän ensin sanoo: ”Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt”, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9. sanoo hän sitten: ”Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi”. Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12. mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
13. ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
15. Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
16. ”Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan”, sanoo Herra: ”Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä”;
17. ja: ”heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista”.
18. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
19. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20. jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21. ja koska meillä on ”suuri pappi, Jumalan huoneen haltija”,
22. niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

PUHTAAN OMANTUNNON EHDOTON PERUSTA ON JEESUKSEN KRISTUKSEN UHRITYÖ MEIDÄN PUOLESTAMME…ILMAN JEESUKSEN UHRIKUOLEMAA JA YLÖSNOUSEMUSTA PUHTAAN OMANTUNNON OMISTAMINEN OLISI MAHDOTONTA…ELI TÄMÄ ON KAIKEN AA JA OO KUN HALUAMME PUHTAAN OMANTUNNON…KUN ME SAAMME TULLA PARANNUKSEN TEON KAUTTA JEESUKSEEN USKOVIKSI JA JEESUKSEN VERI PUHDISTAA MEIDÄN SYDÄMMEN PUHTAAKSI SYNNISTÄ JA SAASTASTA, SILLOIN MEILLÄ ON MAHDOLLISUUS OMISTAA PUHDAS OMATUNTO…

APT19:18-20

Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa.
19. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden; ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan viisikymmentä tuhatta hopearahaa.
20. Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui.

KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, JUMALAN HENKI RUPEAA VAIKUTTAMAAN MEISSÄ TAHTOA LAITTAA ASIOITA POIS JOTKA EI OLE JUMALAN TAHDON MUKAISIA…KUN OLEMME KUULIAISIA JUMALAN HENKEN VAIKUTUKSELLE JA PUHEELLE, ME SAADAAN PUHDAS OMATUNTO TÄLTÄ OSIN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ OLLA KUULIAINEN HERRALLE JA HÄNEN SANALLEEN KUN OLLAAN USKOVIKSI TULTU…TÄMÄ EDESAUTTAA PUHTAAN OMANTUNNON SAAMISEEN JA PITÄMISEEN…

1PIET3:8-21

Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä.
9. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte.
10. Sillä: ”joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta,
11. kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.
12. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan.”
13. Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään?
14. Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. ”Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö”,
15. vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,
16. pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.
17. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.
18. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,
19. jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
20. jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
21. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena – joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN USKOVIKSI, ON TODELLA TÄRKEÄÄ RUVETA TOSISSAAN SEURAAMAAN JEESUSTA TEOSSA JA TOTUUDESSA…SE TARKOITTAA JUMALAN SANAN TUTKIMISTA JA SANAN TOTEUTTAMISTA KÄYTÄNNÖN ELÄMÄSSÄ…TÄMÄ EDESAUTTAA PUHTAAN OMANTUNNON SAAMISEEN JA PITÄMISEEN…KASTE ON YKSI TODELLA TÄRKEÄ ETAPPI USKONKUULIAISUUDEN TIELLÄ…KASTE ON RAAMATUN MUKAAN MYÖSKIN PUHTAAN OMANTUNNON PYYTÄMISTÄ JUMALALTA…ELI TODELLA TÄRKEÄ ASIA JOTA EI PIDÄ SIVUUTTAA…

1KOR8:1-12

Mitä sitten epäjumalille uhrattuun lihaan tulee, niin tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.
2. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee;
3. mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee.
4. Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi.
5. Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja,
6. niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.
7. Mutta ei ole kaikilla tätä tietoa, vaan tottumuksesta epäjumaliin muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa ikäänkuin epäjumalille uhrattuna, ja heidän omatuntonsa, joka on heikko, tahraantuu siitä.
8. Mutta ruoka ei lähennä meitä Jumalaan; jos olemme syömättä, emme siitä vahingoitu; jos syömme, emme siitä hyödy.
9. Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne koidu heikoille loukkaukseksi.
10. Sillä jos joku näkee sinun, jolla on tieto, aterioivan epäjumalan huoneessa, eikö hänen omatuntonsa, kun hän on heikko, vahvistu epäjumalille uhratun syömiseen?
11. Sinun tietosi kautta turmeltuu silloin tuo heikko, sinun veljesi, jonka tähden Kristus on kuollut.
12. Mutta kun te näin teette syntiä veljiä vastaan ja haavoitatte heidän heikkoa omaatuntoaan, niin teette syntiä Kristusta vastaan.

KUN OLLAAN TULTU JEESUKSEEN USKOVIKSI PARANNUKSEN TEON KAUTTA JA OLLAAN LAITETTU JUMALAN TAHDON VASTAISET ASIAT POIS JOTKA JUMALAN HENKI ON KEHOITTANUT JA OLLAAN VIELÄPÄ KASTEELLA KÄYTY, MEILLÄ ON TODELLA HYVÄT MAHDOLLISUUDET OMISTAA PUHDAS OMATUNTO…MUTTA MONILLA IHMISILLÄ SAATTAA LUONNOSTAAN OLLA HEIKKO OMATUNTO JOKA TAHRIINTUU SIITÄ MISTÄ EI TARVITSISI…ME OLLAAN ERILLAISIA PERSOONIA JA MEILLÄ ON ERILLAISET TAUSTAT JA KULTTUURI JA KOTIOLOT JNE JOTKA OVAT LYÖNEET OMAN LEIMANSA MEIDÄN OMAANTUNTOON…MUTTA JOS ME TUNNISTAMME ITSESSÄMME HEIKKOA OMAATUNTOA, ME VOIDAAN PYYTÄÄ HERRAA ANTAMAAN HERKÄN OMANTUNNON JA VAPAUTTAMAAN HEIKOSTA OMASTA TUNNOSTA….HERRA HALUAA ETTÄ MEIDÄN OMATUNTO EI TURHISTA ASIOISTA TAAKOITU JA TAHRAANNU VAAN SILLOIN KUN OIKEASTI VÄÄRIN TEEMME…TÄHÄN AUTTAA JUMALAN SANAN TUNTEMINEN JOSTA ME SAAMME YMMÄRRYSTÄ MONIIN ASIOIHIN JOTKA OVAT OIKEIN TAIKKA VÄÄRIN…

1KOR4:1-5

Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina.
2. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi.
3. Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni,
4. sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra.
5. Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.

1PIET2:18-23

Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin.
19. Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien.
20. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa.
21. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä,
22. joka ”ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut”,
23. joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee,

MUTTA SIITÄ MINÄ VÄHÄT VÄLITÄN, ETTÄ TE MINUA TUOMITSETTE…SILLÄ EI MINULLA OLE MITÄÄN TUNNOLLANI…SILLÄ SE ON ARMOA , ETTÄ JOKU OMANTUNNON TÄHDEN JUMALAN EDESSÄ KESTÄÄ VAIVOJA, SYYTTÖMÄSTI KÄRSIEN…KUN MEILLÄ ON ASIAT KUNNOSSA JUMALAN JA IHMISTEN EDESSÄ, ME VOIDAAN OLLA TURVALLISIN MIELIN JA HYVÄLLÄ OMALLATUNNOLLA VAIKKA MUUT IHMISET ARVOSTELISIVAT TAIKKA JOPA SYYTTELISIVÄT ASIOISTA JOTKA EI PIDÄ PAIKKAANSA…KUN MEILLÄ ON PUHDAS OMATUNTO, ME VOIDAAN OLLA JUMALAN RAUHASSA, VAIKKA MYRSKY RIEHUISI MEIDÄN YMPÄRILLÄMME…PÄÄASIA ETTÄ MEILLÄ ON PUHDAS OMATUNTO JUMALAN JA IHMISTEN EDESSÄ…

2PIET3:13-14

Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.
14. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä;

PYRKIKÄÄ TÄTÄ ODOTTAESSANNE SIIHEN, ETTÄ TEIDÄT HAVAITTAISIIN TAHRATTOMIKSI JA NUHTEETTOMIKSI, RAUHASSA, HÄNEN EDESSÄNSÄ…KUN ME ODOTAMME JEESUSTA, ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON JUMALAN RAUHA….JA TUNTUU ETTÄ JUMALAN RAUHA JA PUHDAS OMATUNTO KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ…ON VAIKEAA OMISTAA JUMALAN RAUHA JOS OMATUNTO ON SAASTUNUT…SEN TAKIA ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME VAALIMME OIKEALLA TAVALLA PUHDASTA OMAATUNTOA…MITEN TÄMÄ KÄYTÄNNÖSSÄ TAPAHTUU?

ROOM13LUKU

Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat.
2. Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.
3. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen;
4. sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee.
5. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden.
6. Sentähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten.
7. Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
8. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.
9. Sillä nämä: ”Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse”, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.
10. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.
11. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.
12. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.
13. Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,
14. vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

SIKSI TULEE OLLA ALAMAINEN, EI AINOASTAAN RANGAISTUKSEN TÄHDEN, VAAN MYÖS OMANTUNNON TÄHDEN…VAELTAKAAMME SÄÄDYLLISESTI, NIINKUIN PÄIVÄLLÄ…ON TODELLA TÄRKEÄÄ VAELTAA JUMALAN TAHDOSSA…SE EDESAUTTAA PUHTAAN OMANTUNNON PITÄMISEEN…KUITENKIN SANASSA SANOTAAN:

SANANL24:16

Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen.

ETTÄ MITEN ME SITTEN TOIMITAAN KUN ME LANKEAMME SYNTIIN JA MEIDÄN OMATUNTOMME TAHRAANTUU?

1JOH1:4-9

Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.
5. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

JAAK5:16

Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.

JUMALAN SANASSA ON ANNETTU TODELLA TOIMIVAT LÄÄKKEET SIIHEN KUN MEIDÄN OMATUNTOMME TAHRAANTUU..ME SAADAAN TUODA LANKEEMUKSEMME JA EPÄONNISTUMISEMME JEESUKSELLE, VALKEUTEEN, JA NIIN HÄNEN VERI PUHDISTAA MEIDÄT KAIKESTA SYNNISTÄ…JOS EMME SAA JOSTAIN SYYSTÄ PUHDASTA OMAATUNTOA, VOIMME LUOTETTAVALLE USKOVALLE TUNNUSTAA SYNNIT JA RUKOILLA HÄNEN KANSSAAN ETTÄ JEESUS PUHDISTAISI SYNNISTÄ…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME LOPPUUN SAAKKA TEEMME PARANNUSTA KUNNES PÄÄSEMME JEESUKSEN LUOKSE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…NÄIN ME SAAMME VAALIA PUHDASTA OMAATUNTOA JA JUMALAN RAUHAA…

1TIM4:1-2

Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2. valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

ON OLEMASSA MYÖS IHMISIÄ JOPA USKOVIEN JOUKOSSA JOIDEN OMATUNTO ON POLTINRAUDALLA MERKITTY…SIIS HEIDÄN OMATUNTONSA ON JO IKÄÄNKUIN KUOLLEESSA TILASSA EIKÄ VÄÄRINTEKEMINEN HEITÄ PAHEMMIN HETKAUTA…TÄMÄ ON TODELLA VAROITTAVA ESIMERKKI JONKA KAUTTA ME YMMÄRRÄMME MITEN TÄRKEÄÄ ON VAALIA PUHDASTA OMAATUNTOA JOTTA ME EMME PAATUISI…MIKÄ ON TERVEEN OMANTUNNON MERKKI?

PS32:1-7

Daavidin mietevirsi. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut,
jonka synti on peitetty!
2. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä!
3. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani.
4. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun nesteeni kuivui niinkuin kesän helteessä. Sela.
5. Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: ”Minä tunnustan Herralle rikokseni”, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela.
6. Sentähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu.
7. Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Sela.

KUN MINÄ SIITÄ VAIKENIN, RIUTUIVAT MINUN LUUNI JOKAPÄIVÄISESTÄ VALITUKSESTANI…SILLÄ YÖTÄ PÄIVÄÄ OLI SINUN KÄTESI RASKAANA MINUN PÄÄLLÄNI…DAAVID OLI LANGENNUT SYVÄSTI SYNTIIN JA JUMALAN KÄSI LEPÄSI RASKAANA DAAVIDIN PÄÄLLÄ…DAAVIDIN OMATUNTO EI OLLUT PAATUNUT…JOS OLISI NÄIN OLLUT, HÄN EI OLISI TUNTENUT OMANTUNNON TUSKIA…SANA SANOO:

SANANL30:20

Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: ”En ole pahaa tehnyt”.

TÄSSÄ TAASSEN HYVÄ ESIMERKKI OMASTATUNNOSTA JOKA ON JOLLAIN TAPAA PAATUNUT…EI TUNNE TEHNEENSÄ VÄÄRIN VAIKKA OLI AVIONRIKKOJA…DAAVID TAASSEN OLI TODELLA RAUHATON JA LEVOTON KUN JUMALAN KÄSI HÄNTÄ PAINOI…ME SAADAAN OLLA TODELLA KIITOLLISIA KUN MEIDÄN OMATUNTO KOLKUTTELEE KUN VÄÄRIN TEEMME..TÄMÄ ON JUMALAN SUURTA ARMOA…JA TÄMÄ EDESAUTTAA SEN ETTÄ ME VOIMME TEHDÄ PARANNUSTA SYNNEISTÄMME JA OMISTAA JÄLLEEN PUHDAS OMATUNTO…VAALITAAN TÄTÄ TODELLA TÄRKEÄÄ AARRETTA, PUHDASTA OMAATUNTOA…JEESUS MEITÄ TÄSSÄ AUTTAA…AAMEN!

APT24:16

Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä.

HEBR13:18

Rukoilkaa meidän edestämme; sillä me tiedämme, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa.