Jalo tehtävä

ROOM12:4-9
Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä,
5. niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä;
6. ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on;
7. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan;
8. jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.
9. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.

JALO ON HENKISESTI IHAILTAVA, ARVOKAS…ME VOITAIS SANOA ETTÄ SE TEHTÄVÄ MINKÄ ME OLEMME HERRALTA SAANEET, ON TODELLA ARVOKAS JA HENKISESTI IHAILTAVA…SIIS SE TEHTÄVÄ ON JALO TEHTÄVÄ MIHIN HERRA ON MEIDÄT ITSEKUNKIN KUTSUNUT…SE TEHTÄVÄ ON TODELLA MITTAAMATTOMAN ARVOKAS…

EF4:1-16
Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii,
2. kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa
3. ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä:
4. yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;
5. yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.
7. Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan.
8. Sentähden on sanottu: ”Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille”.
9. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin?
10. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.
11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
12. tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
13. kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
14. ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15. vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
16. josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

RAAMATTU KEHOITTAAKIN MEITÄ VAELTAMAAN NIINKUIN SAAMAMME KUTSUMUKSEN ARVO VAATII…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME PYRIMME VAELTAMAAN OIKEALLA TAVALLA ARVOKKAASTI VAIKKA MONESTI EPÄONNISTUMMEKIN…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ON OIKEANLAINEN PYRKIMYS HERRAN TAHDON TEKEMISEEN…

2PIET1:3-11
Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4. joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,
5. niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä,
6. ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta,
7. jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta.
8. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.
9. Jolla sitävastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä.
10. Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;
11. sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.

HEBR12:14
Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa;

2PIET3:11-15
Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,
12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!
13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.
14. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä;
15. ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut;

ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON SYDÄMMEN HALU JA PYRKIMYS JUMALAN TAHDON TUNTEMISEEN JA TOTEUTTAMISEEN…MUISTETAAN MITEN JALOON TEHTÄVÄÄN HERRA ON JOKAISEN USKOVAN KUTSUNUT…ME SAADAAN JOKAINEN OLLA OMALLA PAIKALLAMME, OMASSA TEHTÄVÄSSÄMME MIHIN HERRA ON MEIDÄT KUTSUNUT JA ASETTANUT…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME YMMÄRRETÄÄN MITEN ARVOKAS JA IHMEELLINEN ON JUMALAN ANTAMA KUTSUMUS JA TEHTÄVÄ…ETTÄ EI IKINÄ PIDETTÄISI SITÄ HALPANA EIKÄ YLENKATSOTTAISI SITÄ MILLÄÄN TAVALLA VAIKKA MAAILMAN HOUKUTUKSET YRITTÄÄ VIETELLÄ JA SIELUNVIHOLLINEN KIUSATA JA PELOTELLA…MUISTETAAN SE ETTÄ KUN ME ME TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ USKOLLISESTI TÄYTÄMME OMAN TEHTÄVÄMME, SE KANTAA SIUNAUKSEN IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…

DAN12:3
Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.

2TIM2:11-13
Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää;
12. jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät;
13. jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata.

ILM2:24-28
Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa;
25. pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen.
26. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita,
27. ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain –
28. ja minä annan hänelle kointähden.

LUUK19:13-26
Ja hän kutsui luoksensa kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen leiviskää ja sanoi heille: ’Asioikaa näillä, kunnes minä tulen’.
14. Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan: ’Emme tahdo tätä kuninkaaksemme’.
15. Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut.
16. Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: ’Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut kymmenen leiviskää’.
17. Ja hän sanoi hänelle: ’Hyvä on, sinä hyvä palvelija; koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita kymmentä kaupunkia’.
18. Ja toinen tuli ja sanoi: ’Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut viisi leiviskää’.
19. Niin hän sanoi tällekin: ’Sinä, vallitse sinä viittä kaupunkia’.
20. Vielä tuli yksi ja sanoi: ’Herra, katso, tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa.
21. Sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies: sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt.’
22. Hän sanoi hänelle: ’Oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä paha palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole talteen pannut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt;
23. miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen?’
24. Ja hän sanoi vieressä seisoville: ’Ottakaa häneltä pois se leiviskä ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää’.
25. – Niin he sanoivat hänelle: ’Herra, hänellä on jo kymmenen leiviskää’. –
26. ’Minä sanon teille: jokaiselle, jolla on, annetaan; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on.

JUMALA ON KUTSUNUT MEIDÄT JALOON TEHTÄVÄÄN…ME SAADAAN OLLA JEESUKSEN TODISTAJIA OMALLA PAIKALLAMME…KUN ME USKOLLISESTI HERRAA PALVELEMME TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ LOPPUUN ASTI, ME SAADAAN NIITTÄÄ KERRAN KAIKKINAISTA IANKAIKKISTA SIUNAUSTA JOKA EI IKINÄ KATOA…OLLAAN USKOLLISET JEESUKSELLE KAIKESSA…PYRITÄÄN ETSIMÄÄN HÄNEN TAHTOAAN JA TEKEMÄÄN SEN MUKAAN…HERRA ON ANTANUT MEILLE ÄÄRETTÖMÄN ARVOKKAAAN TEHTÄVÄN…ME OLLAAN TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ TODELLA LYHYT AIKA IANKAIKKISUUTEEN PEILATEN…KÄYTETÄÄN AIKA HERRAN TAHDON MUKAISESTI…

MATT6:19-21
Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.
20. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.
21. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.
JAAK5:1-11
Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa.
2. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät;
3. teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.
4. Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin.
5. Te olette herkutelleet maan päällä ja hekumoineet, te olette sydäntänne syötelleet teurastuspäivänä.
6. Vanhurskaan te olette tuominneet ja tappaneet; hän ei vastusta teitä.
7. Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen.
8. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä.
9. Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella.
10. Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä.
11. Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen.

ON TÄRKEÄÄ ETTÄ MEIDÄN SYDÄN EI OLE KIINNITTYNYT VÄÄRÄLLÄ TAVALLA AJALLISIIN ASIOIHIN…HERRAN TULEMUS SEURAKUNTAANSA NOUTAMAAN ON LÄHELLÄ…RAAMATUSSA KEHOTETAAN VIISAILLE NEITSYILLE ETTÄ NOSTAKAA PÄÄNNE, SILLÄ TEIDÄN VAPAUTUKSENNE ON LÄHELLÄ…SEN TAKIA VARSINKIN ON TUIKI TÄRKEÄÄ ETTÄ MEIDÄN SYDÄN EI OLISI KIINNITTYNYT VÄÄRÄLLÄ TAVALLA ESIM RAHAAN TAIKKA MUUHUN AJALLISEEN…VAAN ETTÄ SAATAIS HERRAA PALVELLA TEOSSA JA TOTUUDESSA JA ELÄÄ USKOSTA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN…ETTÄ SAATAIS OLLA VIISAITA NEITSYITÄ! MIKÄ ON VIISAITTEN NEITSYITTEN MERKKI?

SAARN9:8
Vaatteesi olkoot aina valkeat, ja öljy älköön puuttuko päästäsi.

KORKEAVEISU5:2
Minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Kuule, rakkaani kolkuttaa: ”Avaa minulle, siskoseni, armaani, kyyhkyseni, puhtoiseni. Sillä pääni on kastetta täynnä, kiharani yön pisaroita.”

LUUK21:34.36
Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35. niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”

VIISAILLA NEITSYILLÄ ON ÖLJYÄ ALATI LAMPUISSA…HEILLÄ ON VALKEAT VAATTEET. KOSKA HE PUHDISTAVAT PUKUNSA ALATI KARITSAN VERESSÄ KUN PUKU ON TAHRIINTUNUT..HE ELÄVÄT USKOSTA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN ARJEN VAIKEUKSISSAKIN…HEILLÄ ON AINA ASIAT KUNNOSSA HERRAN KANSSA…HE VALVOVAT JA RUKOILEVAT JA ODOTTAVAT ALATI KOSKA HERRA TULEE NOUTAMAAN MORSIAMMMENSA…VAIKKA HE NUKKUISIVAT, HEIDÄN SYDÄN VALVOO…HE EIVÄT OLE SAMMUTTANEET HENKEÄ…NÄMÄ ASIAT ON VIISAITTEN NEITSYITTEN MERKKI…HE HALUAVAT PYRKIÄ JUMALAN TAHDON TUNTEMISEEN JA TEKEMISEEN JA HE PYRKIVÄT VAELTAMAAN ARVOKKAASTI SAAMANSA KUTSUMUKSEN ARVOKKUUDEN MUKAAN…HE TOISIN SANOEN RAKASTAVAT HERRAA JEESUSTA KRISTUSTA JA LÄHIMMÄISIÄNSÄ KUIN ITSEÄNSÄ VAIKKA MONESTI KOMPUROIVAT…TURVATAAN ALATI HERRAAN KAIKESSA PIDETÄÄN TEHTÄVÄÄMME ARVOSSA KAIKIN TAVOIN…JEESUS MEITÄ KAIKESSA AUTTAA, AAMEN!