Seurakuntajärjestys…

SEURAKUNTAJÄRJESTYS…

 

APT2:36-47

Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.”

37. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?”

38. Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

39. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

40. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”.

41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

42. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.

43. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.

44. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,

45. ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.

46. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,

47. kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

 

ELI HERRA KUTSUI IHMISIÄ PELASTUKSEEN JA HERRA LISÄSI HEIDÄN YHTEYTEENSÄ JOKA PÄIVÄ NIITÄ, JOTKA SAIVAT PELASTUKSEN…JUMALA ON JÄRJESTYKSEN JUMALA…JUMALALLA ON OMA JÄRJESTYKSENSÄ SEURAKUNNAN SUHTEEN…HERRA ON ITSE VASTUUSSA SEURAKUNNASTAAN…HERRA ITSE KUTSUU IHMISET PELASTUKSEEN JA LIITTÄÄ HEIDÄT SEURAKUNTAAN…PELASTUS ON ALUSTA LOPPUUN SAAKKA JUMALAN TYÖ! JUMALALLA ON KAIKESSA JÄRJESTYS…HERRA ON JÄRJESTYKSEN JUMALA!

JOH6:37-45

Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.

38. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

39. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.

40. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.”

41. Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi: ”Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta”;

42. ja he sanoivat: ”Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo: ’Minä olen tullut alas taivaasta’?”

43. Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Älkää nurisko keskenänne.

44. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

45. Profeetoissa on kirjoitettuna: ’Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi’. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni.

EI KUKAAN VOI TULLA MINUN TYKÖNI,ELLEI ISÄ , JOKA ON TAIVAASSA,HÄNTÄ VEDÄ! PELASTUS ON ALUSTA LOPPUUN JUMALAN TYÖ! IHMINEN EI VOI UUDESTISYNNYTTÄÄ TOISTA IHMISTÄ! HERRA ITSE VETÄÄ IHMISIÄ PARANNUKSEEN JA ANTAA USKONLAHJAN…MEILLE HÄN ON ANTANUT TEHTÄVÄKSI JULISTAA EVANKELIUMIA TAVALLA JA TOISELLA MUTTA PELASTUS TULEE HERRALTA! SE ON HYVÄ MUISTAA! NYKYÄÄN IHMISET SAATTAVAT KEHITELLÄ ERILLAISIA TEKNIIKOITA JA TAPOJA JOILLA HE KERTOO IHMISILLE JEESUKSESTA MUTTA OLISI TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ JA SISÄISTÄÄ ETTÄ EI HERRA TARVITSE MITÄÄN ”TEKNIIKOITA” YMS IHMISTEN PELASTAMISEEN VAAN HÄN AINOASTAAN ODOTTAA MEILTÄ KUULIAISUUTTA ! ETTÄ HÄN SAISI KÄYTTÄÄ MEITÄ TAHTOMALLAAN TAVALLA! EI MINUN TAVALLA, VAAN HERRAN TAVALLA!

1SAM15:22

Silloin Samuel sanoi: ”Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva.

APT8:26-39

Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen: ”Nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio”.

27. Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan

28. ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta.

29. Niin Henki sanoi Filippukselle: ”Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja”.

30. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi: ”Ymmärrätkö myös, mitä luet?”

31. Niin hän sanoi: ”Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?” Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä.

32. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: ”Niinkuin lammas hänet viedään teuraaksi; ja niinkuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa.

33. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä.”

34. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen: ”Minä pyydän sinua: sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta?”

35. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta.

36. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: ”Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?”

38. Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet.

39. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran Henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten.

EDELLISESSÄ KLASSINEN ESIMERKKI KUULIAISUUDESTA! HERRA PYYSI ENKELIN KAUTTA FILIPPUSTA MENEMÄÄN GASSAAN JOHTAVALLE TIELLE , JA MIKÄ OLI LOPPUTULOS? KANDAKEN HOVIHERRA TULI USKOON JA KASTETTIIN! MIKSI? FILIPPUS OLI KUULIAINEN HERRALLE! HERRA EI ODOTA MEILTÄ SITÄ ETTÄ ME MENNÄÄN IKÄÄN KUIN YHTENÄ ”MASSANA” ROBOTTEINA ETEENPÄIN VAAN ETTÄ ME JOKAINEN HENKILÖKOHTAISESTI OLTAISIIN SILLÄ PAIKALLA MISSÄ HERRA HALUAA MEIDÄN OLEVAN…ETTÄ ME JOKAINEN HENKILÖKOHTAISESTI TEHTÄISIIN NIITÄ ASIOITA JOITA HERRA KEHOTTAA MEIDÄN TEKEVÄN…SIIS HERRALLA ON JOKAISELLE OMA TEHTÄVÄ JA PAIKKA! JA SILLOIN SIINÄ ON SIUNAUS!

JOH21:1-11

Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan järven rannalla; ja hän ilmestyi näin:

2. Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, ja Natanael, joka oli Galilean Kaanasta, ja Sebedeuksen pojat sekä kaksi muuta hänen opetuslapsistaan olivat yhdessä.

3. Simon Pietari sanoi heille: ”Minä menen kalaan”. He sanoivat hänelle: ”Me lähdemme myös sinun kanssasi”. Niin he lähtivät ja astuivat venheeseen; mutta eivät sinä yönä saaneet mitään.

4. Ja kun jo oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus.

5. Niin Jeesus sanoi heille: ”Lapset, onko teillä mitään syötävää?” He vastasivat hänelle: ”Ei ole”.

6. Hän sanoi heille: ”Heittäkää verkko oikealle puolelle venhettä, niin saatte”. He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden.

7. Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille: ”Se on Herra”. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, vyötti hän vaippansa ympärilleen, sillä hän oli ilman vaatteita, ja heittäytyi järveen.

8. Mutta muut opetuslapset tulivat venheellä ja vetivät perässään verkkoa kaloineen, sillä he eivät olleet maasta kauempana kuin noin kahdensadan kyynärän päässä.

9. Kun he astuivat maalle, näkivät he siellä hiilloksen ja kalan pantuna sen päälle, sekä leipää.

10. Jeesus sanoi heille: ”Tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte”.

11. Niin Simon Pietari astui venheeseen ja veti maalle verkon, täynnä suuria kaloja, sata viisikymmentä kolme. Ja vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko revennyt.

 

KUN ME OLLAAN KUULIAISET HENKILÖKOHTAISESTI HERRALLE, HERRAN ÄÄNELLE, NIIN SILLOIN ME VOIDAAN ODOTTAA SUURIA HERRALTA! EI VÄELLÄ EIKÄ VOIMALLA VAAN JUMALAN HENGEN JA VIISAUDEN AVULLA ME SAADAAN RUNSAS KALANSAALIS! JA JUMALALLA TOSIAAN  ON OMA JÄRJESTYKSENSÄ SEURAKUNNASSA! JOKAISELLA ON OMA TÄRKEÄ TEHTÄVÄ!

 

1KOR12:12-26

Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;

13. sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

14. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta.

15. Jos jalka sanoisi: ”Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen”, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton.

16. Ja jos korva sanoisi: ”Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen”, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton.

17. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti?

18. Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruumiiseen, niinkuin hän on tahtonut.

19. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi?

20. Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis.

21. Silmä ei saata sanoa kädelle: ”En tarvitse sinua”, eikä myöskään pää jaloille: ”En tarvitse teitä”.

22. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä;

23. ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme;

24. mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian,

25. ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan.

26. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa.

 

ME VOIDAAN OLLA TURVALLISELLA MIELELLÄ KUN ME OLLAAN USKOSSA JEESUKSEEN! ME KUULUMME SILLOIN KRISTUKSEN SEURAKUNTAAN! KRISTUKSEN RUUMIISEEN! KUKAAN IHMINEN EI VOI OTTAA MEILTÄ PAIKKAAMME POIS KRISTUKSEN RUUMIISTA! KUKAAN IHMINEN EI VOI MEITÄ LIITTÄÄ KRISTUKSEN RUUMIISEEN! SE ON HERRAN TYÖTÄ! MEIDÄN TULEE ARVOSTAA SITÄ ETTÄ ME OLLAAN KRISTUKSEN RUUMIIN JÄSENIÄ…ELI MUISTETAAN ETTÄ HERRA ON SE JOKA ASETTAA IHMISET TEHTÄVIINSÄ! NYKYÄÄN TUNTUU ETTÄ IHMISET ITSE TODELLA PALJON NIMITTELEVÄT ITSEÄÄN JA MUITA ERI VIRKOIHIN JA TITTELEIHIN! MUTTA SILLÄ EI OLE MITÄÄN ARVOA JOS SE EI OLE HERRAN VALINTA!

HEBR5:

Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä,

2. ja hän voi säälien kohdella tietämättömiä ja eksyviä, koska hän itsekin on heikkouden alainen,

3. ja tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoinkuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä.

4. Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.

5. Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin”;

6. niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: ”Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan”.

EIKÄ KUKAAN SITÄ ARVOA ITSELLEEN OTA, VAAN JUMALA KUTSUU HÄNET NIIN KUIN AARONINKIN…MEILLÄ TULEE OLLA JUMALAN KUTSU! HERRAN TULEE OLLA ALOITTEENTEKIJÄ! LIIKAA TUNTUU OLEVAN IHMISIÄ JOTKA OTTAVAT ITSELLEEN ERILLAISIA ARVOJA JA TITTELEITÄ JA HE LUULEVAT OLEVANSA SUURIA HERRAN SOTUREITA VAIKKA HEILLÄ EI OLE JUMALAN VALTUUTUSTA…KUKAAN USKOVA EI VOI OTTAA MITÄÄN ELLEI HERRA ANNA…SEN TULEE AINA OLLA HERRAN VALINTA…JA MUISTETAAN ETTÄ KUN HERRA VALITSEE, NIIN HÄN MYÖS VARUSTAA! EI TARVII PYRISTELLÄ EIKÄ OLLA RAUHATON TÄN ASIAN SUHTEEN…HERRALLA ON OMA AIKANSA JOLLOIN HÄN ASETTAA KUNKIN OMAAN TEHTÄVÄÄNSÄ…

1MOOS40LUKU

Ja tapahtui jonkun ajan kuluttua, että Egyptin kuninkaan

juomanlaskija ja leipoja rikkoivat herraansa, Egyptin kuningasta, vastaan.

2. Ja farao vihastui näihin kahteen hoviherraansa, ylimmäiseen juomanlaskijaan ja ylimmäiseen leipojaan,

3. ja panetti heidät vankeuteen henkivartijain päämiehen taloon, samaan vankilaan, jossa Joosef oli vankina.

4. Ja henkivartijain päämies antoi heille Joosefin heitä palvelemaan. Niin he olivat jonkun aikaa vankeudessa.

5. Ollessaan vankilassa vangittuina he molemmat, Egyptin kuninkaan juomanlaskija ja leipoja, näkivät samana yönä unta, kumpikin unensa, ja kummankin unella oli oma selityksensä.

6. Ja kun Joosef aamulla tuli heidän luokseen, huomasi hän heidät alakuloisiksi.

7. Silloin hän kysyi faraon hoviherroilta, jotka olivat hänen kanssansa vankeudessa hänen isäntänsä talossa: ”Miksi te olette tänään niin murheellisen näköiset?”

8. He vastasivat hänelle: ”Olemme kumpikin nähneet unen, eikä ole niiden selittäjää”. Ja Joosef sanoi heille: ”Unien selitykset ovat Jumalan; kertokaa kuitenkin minulle”.

9. Niin ylimmäinen juomanlaskija kertoi unensa Joosefille ja sanoi hänelle: ”Minä näin unta, ja katso, minun edessäni oli viinipuu;

10. viinipuussa oli kolme oksaa, ja samassa kun se alkoi versoa, sen kukat puhkesivat ja marjat sen rypäleissä kypsyivät.

11. Ja minulla oli faraon malja kädessäni, ja minä otin marjat ja pusersin niistä mehun faraon maljaan ja annoin maljan faraon käteen.”

12. Ja Joosef sanoi hänelle: ”Tämä on sen selitys: kolme oksaa merkitsee kolmea päivää.

13. Kolmen päivän kuluttua farao korottaa sinun pääsi ja asettaa sinut jälleen virkaasi. Ja sinä annat faraon maljan hänen käteensä niinkuin ennenkin, kun olit hänen juomanlaskijansa.

14. Mutta muista minua, kun sinun hyvin käy, ja tee minulle laupeus mainitsemalla minusta faraolle ja toimittamalla minut pois tästä talosta.

15. Sillä minut on varastettu hebrealaisten maasta, enkä minä ole täälläkään tehnyt mitään, mistä minut olisi tullut panna tähän vankikuoppaan.”

16. Kun ylimmäinen leipoja näki, että Joosef antoi hyvän selityksen, sanoi hän hänelle: ”Myöskin minä näin unen, ja katso, kolme nisuleipäkoria oli minun pääni päällä.

17. Ja ylimmässä korissa oli kaikenlaisia leivoksia faraon syötäväksi, mutta linnut söivät ne korista, joka oli minun pääni päällä.”

18. Joosef vastasi ja sanoi: ”Tämä on sen selitys: kolme koria merkitsee kolmea päivää.

19. Kolmen päivän kuluttua farao korottaa sinun pääsi ripustamalla sinut hirsipuuhun, ja taivaan linnut syövät sinun lihasi.”

20. Kolmantena päivänä sen jälkeen, faraon syntymäpäivänä, tämä laittoi pidot kaikille palvelijoilleen. Silloin hän korotti palvelijainsa joukosta sekä ylimmäisen juomanlaskijan että ylimmäisen leipojan pään.

21. Ylimmäisen juomanlaskijan hän asetti hänen entiseen juomanlaskijan toimeensa, niin että hän sai antaa maljan faraon käteen;

22. mutta ylimmäisen leipojan hän hirtätti, niinkuin Joosef oli heille selityksessään sanonut.

23. Mutta ylimmäinen juomanlaskija ei muistanut Joosefia, vaan unhotti hänet.

MUTTA MUISTA MINUA KUN SINUN HYVIN KÄY, JA TEE MINULLE LAUPEUS MAINITSEMALLA MINUSTA FARAOLLE JA TOIMITTAMALLA MINUT POIS TÄSTÄ TALOSTA! MUTTA YLIMMÄINEN JUOMANLASKIJA EI MUISTANUT JOOSEFIA, VAAN UNOHTI HÄNET! EI OLLUT VIELÄ HERRAN AIKA! JOOSEF OLI JO OLLUT VANKILASSA KAUAN AIKAA JA KÄVI KÄRSIMÄTTÖMÄKSI! MUTTA LIHAN KÄSIVARSI EI AUTTANUT! JOOSEF EI VIELÄ PÄÄSSYT POIS VANKILASTA! HÄN OLI EDELLEEN JUMALAN KOULUSSA! EI OLLUT VIELÄ HERRAN AIKA!

PS37:32-34

Jumalaton väijyy vanhurskasta ja etsii häntä tappaaksensa.

33. Mutta Herra ei jätä häntä hänen käsiinsä eikä tuomitse häntä syylliseksi, kun hänen asiansa on oikeudessa.

34. Odota Herraa ja ota vaari hänen tiestänsä, niin hän korottaa sinut, ja sinä perit maan ja näet, kuinka jumalattomat hävitetään.

ODOTA HERRAA JA OTA VAARI HÄNEN TIESTÄNSÄ, NIIN HÄN KOROTTAA SINUT!! KUN HERRA VALMISTAA MEITÄ TEHTÄVÄÄNSÄ, AIKA TUNTUU JOSKUS TODELLA PITKÄLTÄ! EIKÖ TÄMÄ VANKEUS IKINÄ PÄÄTY? EIKÖ NÄÄ KOETUKSET IKINÄ LOPU?  AINAKO VAAN NE JATKUU JA JATKUU? MUTTA TULEE AIKA JOLLOIN JUMALA NOSTAA JOKAISEN OMAAN TEHTÄVÄÄNSÄ…OLLAAN KÄRSIVÄLLISIÄ… JA MUISTETAAN SE ETTÄ ME SAADAAN OLLA JUMALAN KÄYTÖSSÄ MYÖS SILLOIN KUN OLLAAN ”VANKILASSA” SE ON: JUMALAN KOULUSSA…JOOSEF SAI VANKEUS AIKANA MYÖS OLLA HERRAN KÄYTÖSSÄ…HÄN SAI PALVELLA NIITÄ IHMISIÄ SIELLÄ VANKEUDESSA JA HERRA HÄNTÄ KÄYTTI…MUISTETAAN SE ETTÄ EI JUMALA OLE MEITÄ UNOHTANUT…LUOTETAAN SIIHEN ETTÄ HERRA MEIDÄT OMALLA AJALLAAN NOSTAA SIIHEN TEHTÄVÄÄN MIKÄ ON MEILLE VARATTU NIIN KUIN JOOSEFINKIN AIKOINAAN! JA SIIHEN ETTÄ HÄN VOITELEE MEIDÄT OIKEASTI SIIHEN TEHTÄVÄÄN MIHIN HÄN KATSOO PARHAAKSI…

APT13:1-4

Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen, neljännysruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, ja Saulus.

2. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: ”Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut”.

3. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään.

4. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon.

TÄSSÄ BARNABAS JA SAULUS,ELI TULEVA PAAVALI KUTSUTTIIN HERRAN TYÖHÖN…ALOITE TULI HERRALTA! SILLOIN ON TURVALLISTA MENNÄ EVANKELIUMIN TYÖHÖN KUN HERRA KUTSUU! KUN ALOITE TULEE HERRALTA,EIKÄ IHMISILTÄ! JOTKUT USKOVAT SAATTAVAT MENNÄ IHMISTEN PAINOSTAMINA JOHONKIN JUTTUIHIN MUKAAN…JA MITÄÄN EI TAPAHDU! MIKSI? HERRA EI OLLUT MUKANA! KUN HERRA KUTSUU,HÄN MYÖS VARUSTAA JA VOITELEE TEHTÄVÄÄN…

GAL4:17

Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä.

IHMISET SAATTAA HOUKUTELLA USKOVIA OMIIN JÄRJESTÖIHINSÄ YM VASTAAVIIN JUTTUIHIN…MUTTA KANNATTAA AINA RUKOILLA HERRALTA JOHDATUSTA…JA KÄRSIVÄLLISESTI TULEE ODOTTAA ETTÄ HERRA AVAA OVET…

KOL4:2-4

Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,

3. rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna,

4. että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua.

ILM3:8

Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.

ELI RUKOILLAAN IHMISTEN PUOLESTA ETTÄ HE SAISI PELASTUA…ETTÄ HERRA AVAA SANAN OVEN JA ETTÄ SAADAAN JOKAINEN OLLA OMALLA PAIKALLA KRISTUKSEN RUUMIISSA JA ETTÄ LÖYDETTÄIS JOKAINEN OMA PAIKKAMME…KAIKKI USKOVAT OVAT HERRALLE TODELLA TÄRKEITÄ JA RAKKAITA…HERRA EI HALUA ETTÄ ME OLLAAN IHMISTEN ORJIA VAAN ETTÄ SAADAAN OLLA VAPAITA TEKEMÄÄN HERRAN TAHTO KAIKESSA…AAMEN