Pysy Jumalan sanassa!

Tuntemani mies on viimeisten kuukausien aikana satunnaisesti silloin tällöin kokenut ihmeellistä riemua sydämessään ja spontaanisti mielessään hihkunut että ”Minä rakastan sinua Jeesus”. Jeesus on aina vastannut hänelle hetimiten: ”Pidä minun käskyni”. Mies ihmetteli tätä vastausta ensin, sillä se sai hänet puolustuskannalle ja kokemaan ettei hän kelpaa Jeesukselle. Vihdoin mies tajusi mitä Jeesus halusi hänelle sanoa. Toki Jeesus halusi kehottaa miestä kirjaimellisesti pitämään hänen käskynsä, mutta Jeesus myös halusi saada miehen ymmärtämään yleisemmin että jos joku rakastaa Jeesusta, hän todella pitää Jeesuksen käskyt.

1. kor 9:

21. …vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa …

Isä meidän rukouksessa Jeesus opettaa näin:

Matteuksen evankeliumi 6:

6. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
….

9. Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
10. tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; …

Lähes kaikki meistä uskovista osaavat tuon rukouksen ulkoa ja ovat rukoilleet sen monet monet kerrat. Silti väitän, että useat meistä eivät todellisuudessa halua alistua Jumalan tahdon alle.

Paavali opetti että taistelemme henkivaltoja emmekä lihaa vastaan:

Ef 6:

10. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
15. ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
18. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
19. ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta,

Paavali, joka oli apostoli; Jeesuksen valitsema, valtuuttama ja lähettämä pyysi rukousta, että hänelle annettaisiin oikeat sanat! Muun lisäksi tuo on osoitus nöyrästä asenteesta Jumalan edessä. Paavali ymmärsi ettei hän itsessään voi mitään tehdä ilman Jumalaa.

Edellinen puheeni käsitteli eksytystä ja sitä miten siihen lankeavat ne, jotka eivät vastaanota rakkautta totuuteen (2 tess 2:9-12).

Jeesus sanoi, että hän on tie, totuus ja elämä (Joh 14:6). Jeesus sanoi että Jumalan sana on totuus (Joh 17:17). Johannes opetti kirjeessään, että pyhä Henki on totuus (1. Joh 5:6). Lisäksi Jeesus sanoi, että vain jos uskomme Jeesukseen kuten Raamattu opettaa, meistä lähtee elämän veden virrat ((Joh 7:38) huom Kirkkoraamatussa tässä kohdassa on väärä sanajärjestys eli käännösvirhe. mm. King James bible, Aapeli Saarisalo ja Uuras Saarnivaaran uudempi Raamattu toistavat tuon oikean alkutekstin mukaisen sanajärjestyksen).

Jeesus opetti, että vain jos uskomme perusta on Jeesus Kristus ja hänen opetuksensa (niinkuin Raamattu opettaa), se on tukevalla perustuksella ja kestää koetuksen (Joh 7:24-27).

Jeesus sanoi, että vain se joka tekee taivaallisen Isän tahdon pääsee taivasten valtakuntaan (Matt 7:21)

Jeesus opetti että on Jeesukseen uskovia, joita Jeesus ei tunne, mutta jotka silti voivat tehdä jopa yliluonnollisia tekoja Jeesuksen nimessä. Tällaiset voivat aivan vilpittömästi luulla olevansa Jeesuksen asialla ja Jeesuksen ”omia”, mutta eivät ole. (Matt 7:22-23).

Tunteeko Jeesus sinut? Onko sinulla rakkaus totuuteen? Seuraatko ihmisten oppeja vai Jumalan sanaa ja Pyhän hengen johdatusta?

Olemme luultavasti kaikki tavanneet uskovia jotka ”huutavat” joitain opinkappaleita tai oppeja esim. lapsikasteen tai joulun epäraamatullisuudesta ja samalla he voivat säännöllisesti käydä seurakuntien ”kaatumisjonoissa” joissa ihmiset hakevat ” pyhän hengen kosketusta”, siis saarnaaja vuorotellen kaataa näitä uskovia ”pyhän hengen voimalla”, viikko toisensa jälkeen. Missä kohden Raamattua tällaisesta toiminnasta kerrotaan tai sellaiseen kehotetaan? Ihmiset puolustavat Raamatun auktoriteettia toisessa asiassa kiivaastikin mutta ovat valmiita hylkäämään sen toisessa asiassa, kunkin omien mieltymysten mukaan. Usein jotakin oppia jota ei löydy Raamatusta puolustetaan sillä, että joku ”Jumalan mieheksi/naiseksi” tituleerattu Jeesusta julistanut henkilö on ao tavalla toiminut. Tiedätkö Paavali ja Barnabas riitautuivat ja he aivan varmasti olivat ”Jumalan miehiä” muttei se riitautuminen silti ollut oikein! (Apt 15:36-40)

2. Tim 4:

2. saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
5. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.

Pysytkö sinä Raamatun opetuksessa ja vain siinä? Vai oletko lisännyt sinne jotain mitä siellä ei ole tai ottanut sieltä pois jotain mitä siellä on?

Eräs rakas veli toi esille sen ongelman että usein uskovilla on näkemyseroja Raamatun tulkinnasta. Tiedätkö, jos kahdella uskovalla on eri käsitys jostain Raamatun opetuksesta, he eivät voi olla molemmat oikeassa. Joko toinen on väärässä ja toinen oikeassa, tai molemmat ovat väärässä.

Vain sillä on väliä mikä on totta! Ylpeys käy lankeemuksen edelle, sanotaan.

Se, että on eriäviä käsityksiä ei saa estää totuuden etsimistä. Jeesus sanoi että jos me pysymme hänen opetuksessaan, me tulemme tuntemaan totuuden ja totuus tekee meidät vapaiksi(Joh 8:31-32).

Jos me mielummin rakastamme omaa käsitystämme kuin totuutta, olemme ylpeitä. Jumala on ylpeitä vastaan!

Jaak 4:

6. Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon”.

Oletko sinä ylpeä?

Pelastuksemme kannalta on siis äärimmäisen tärkeätä etsiä totuutta! On tärkeää lukea Raamattua ja rukoilla viisautta ja ymmärrystä ettemme eksy pois Raamatun totuudesta. Paavali opettaa, että me kaikki erehdymme puheessamme, mutta erehdyksenkin voi havaita ja korjata! Sen takia Raamatussa niin monessa kohden kehotetaan valvomaan ja kehottamaan toisiamme! Mutta se täytyy tapahtua lähimmäisen rakkauden motiivista eikä ylpeydestä käsin!

Paavali opettaa, että tärkeintä on rakkaus ja ilman sitä me emme ole mitään vaikka pystyisimme parantamaan kaikki maailman sairaat tai osaisimme Raamatun ulkomuistista luetella etu ja takaperin (1. kor 13).

1 Joh 4

7. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.
8. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
9. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
10. Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
11. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.

1 Joh 5

2. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.
3. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

1 Joh 3

18. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.

Johanneksen 2. kirje

6. Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan.

..
8. Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet,

9. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.

Joh 7:38 (Huom 33/38 kirkkoraamatussa on väärä sanajärjestys, alla oikea).

Joka uskoo minuun niinkuin raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat.”

2 tess 2:

15. Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.

2 tess 3

1. Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne,
2. ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen.
3. Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta.
4. Ja me luotamme teihin Herrassa, että te sekä nyt että vasta teette, mitä me käskemme.
5. Ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen.
6. Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet.

ON KURITTOMUUTTA VAELTAA RAAMATUN OPETUKSEN ULKOPUOLELLA!

En todellakaan kehota sinua lähtemään Jehovan todistajien tyyliselle ”jos poltat tupakkaa, et saa tavata koskaan enää vanhempiasi” -linjalle. Sen sijaan kiinnitän huomiosi sanoihin: ”joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan…”. Sehän tarkoittaa että jos et vaella Raamatun opetuksen mukaan, vaellat kurittomasti! Eikä kurittomuus tässä kohden rajoitu juopotteluun, huorin tekemiseen tai muuhun ilmeiseen syntiin. Kurittomuus sisältää myös uskonnolliset harharetket. Se sisältää hengelliset opetukset jotka eivät perustu Raamattuun! Juopottelun tajuaa synniksi kuka tahansa mutta miten monet uskovat lankeavatkaan näihin hengellisiin harharetkiin joissa seilataan Raamatun sanan ulkopuolella! Ja kaikki tällaiset harharetket tehdään aina Jeesuksen nimessä! Älä luule, että eksytys esittäytyy sinulle sarvet päässä hiilihanko kädessä!

Kurittomuus on vääryyttä, ja kaikki vääryys on syntiä.

1 Joh 5

17. Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi.

18. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha.

Tiedätkö tuota sananpaikkaa väärinkäytetään kun väitetään että uudestisyntynyt ei voi tehdä syntiä tai että uudestisyntynyt voi elää niin ettei lankea syntiin. Käsittämätön väite ja samalla erinomainen esimerkki siitä miten Raamatun sanoman voi helposti vääristää ottamalla yksittäisen sananpaikan irralleen Raamatun kokonaisilmoituksesta. (huom Raamatun sanan vääristäminen on valehtelemista tai pahimmassa tapauksessa eksyttämistä ja molemmat ovat syntiä!). Uudestisyntynyt pyhällä hengellä täyttynyt kristitty ei tietysti tee syntiä aktiivisesti koko ajan. Siis ei valinnan kautta jatkuvasti elä synnissä. Mutta uudestisyntynyt voi hetkellisesti langeta ja samoin hän voi nousta jälleen tekemällä parannuksen! Muistele vaikka Pietarin lankeamista tekopyhyyteen juutalaisten takia (josta Paavali häntä sitten sätti) (Gal 2:11-13).

Kun luet esim kirjeitä Korinton seurakunnalle tai Galatalaisille, huomaat varmasti näistä teksteistä päällimmäisenä paistavan uudestisyntyneiden uskovien syntisyyden oikein korkokirjaimilla. Ja oikeastaan eivätkö kaikki Raamatun kirjeet tavalla tai toisella kumpua juuri siitä että kirjoittajat paimentavat seurakuntia sille kapealle ja kaidalle tielle joka johtaa pelastukseen, pois synnistä. Uudestisyntyneet ovat siis langenneet, ja kuten huomaamme Galatalaiskirjeestäkin, lankeamus ei aina ole juopottelua tai lihan himojen täyttämistä vaan myös hengelliseen harhaoppiin eksymistä!

Tunnen uudestisyntyneen miehen joka oli tupakan orja tullessaan uskoon. Pyhä henki teki työtään ja hän alkoi ajan myötä sisäisesti tajuamaan ettei tupakointi ole hyvä asia vaan se tuhoaa hänen ruumiinsa eli Pyhän hengen temppelinsä. Ongelma oli siinä ettei hän edes halunnut lopettaa koska oli niin koukussa tupakkaan. Hän rukoili että Herra antaisi hänelle halun haluta lopettaa. Kuulostaa ehkä huvittavalta mutta se oli mahtava rukous. Vaikka ensin mikään ei muuttunut, hän jatkoi rukoilemista (Luuk 11:9). Kului 9kk ja yhtenä aamuna hän huomasi, että ei halunnutkaan enää tupakkaa. Herra oli kuullut rukouksen ja ajallaan vastannut sillä rukous oli Herran mielen mukainen.

Miehen tarinassa on parikin viisautta tuohon 1 Joh 5:17-18 sanan paikkaan liittyen. Hän oli uskoon tullessaan vielä koukussa syntielämään. Pyhä henki teki omassa tahdissaan työtään ja sai miehen ensin ymmärtämään tupakanpolton haitallisuuden ja sitten haluamaan polttamisen loppumista eli tekemään parannusta. Uskossa kasvun vaikuttaa Jeesus Kristus, eikä sitä voi toiset jouduttaa vaikka kuinka oikeaksi asiansa tietäisi. Toki kehottaa saa ja pitääkin mutta rakkaudesta käsin, ei tuomiten. Yhdenvertaisuudesta käsin, ei ylhäältä käsin! Jumala on pitkämielinen, meidänkin tulisi olla vaikka se voi välillä olla vaikeata itse kullekkin.

Jos tämä mies nyt uudestaan ryhtyisi tupakan polttoon, nyt kun hän on Pyhän hengen voimalla päässyt siitä kerran eroon, häneen voitaisiin soveltaa (ehkä*) sitä opetusta joka liittyy jakeeseen 18 sillä silloin hän aktiivisesti tekemällä tekisi syntiä valintansa mukaan. Jos hän vain heikolla hetkellä lankeaisi hetkeksi ja parannuksen teon kautta lopettaisi polttamisen jälleen, olisi asia eri. Uudestisyntynyt uskova voi langeta hetkellisesti, mutta uudestisyntynyt uskova ei voi langeta pysyvästi ja pysyä pelastuksessa. Pysyvästi langenneesta sanassa opetetaan:

Hepr 10

23. pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;
24. ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin;
25. älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.
26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
27. vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.

Ja hetkellisestä lankeamisesta todetaan näin:

San 24

16. Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen.

Tähän loppuun haluan vielä toistaa kysymyksen: Onko sinulla rakkaus totuuteen?

Rukoile ja koettele tätä puhettani Jumalan sanalla. Jos puheessani on jotain hyvää, ota talteen. Jos on jotain huonoa, heitä pois.

Siunausta sinulle ja perheellesi

Antti

*  merkitsin ”ehkä” sanan tekstissä sulkuihin sillä en osaa sanoa onko tupakanpoltto kuitenkaan helvetin tuleen johtava asia, vaikka sillä terveyttä tuhotaankin ja pyhän hengen temppeliä siis samalla (1. Kor 3:16-17). Toki tuossa Korinttolaiskirjeen kohdassa luultavasti tarkoitetaan ensisijaisesti hengellistä turmelemista.