Uskon sankarit

HEBR11:1-6

Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.
2 Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen.
3 Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.
4 Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu.
5 Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, ”eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois”. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.
6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

TUOM6:11-16

Ja Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abieserilaisen Jooaan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa, korjatakseen ne talteen midianilaisilta.
12 Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle: ”Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho!”
13 Niin Gideon vastasi hänelle: ”Oi, Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen: ’Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä’? Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin.”
14 Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi: ”Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista; minä lähetän sinut”.
15 Hän vastasi hänelle: ”Oi, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä.”
16 Herra sanoi hänelle: ”Minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niinkuin yhden ainoan miehen”.

JOKA JUMALAN TYKÖ TULEE, TÄYTYY USKOA ETTÄ JUMALA ON JA ETTÄ HÄN PALKITSEE NE, JOTKA HÄNTÄ ETSIVÄT…HERRA OLKOON KANSSASI, SINÄ SOTAURHO! OI HERRA, MILLÄ MINÄ VAPAUTAN ISRAELIN? MINUN SUKUNIHAN ON HEIKOIN MANASSESSA, JA MINÄ ITSE OLEN KAIKKEIN VÄHÄISIN ISÄNI PERHEESSÄ…HERRA SANOI HÄNELLE: MINÄ OLEN SINUN KANSSASI, JA SINÄ VOITAT MIDIANILAISET NIINKUIN YHDEN AINOAN MIEHEN! GIDEON OLI OTOLLINEN HERRALLE…HÄN OLI OMISSA SILMISSÄÄN MITÄTÖN…SANA SANOO:

1KOR1:18-31

 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.
19 Onhan kirjoitettu: ”Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi”.
20 Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?
21 Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,
22 koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta,
23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus,
24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.
25 Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.
26 Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista,
27 vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään,
28 ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on,
29 ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä.
30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,
31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: ”Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra”.

SILLÄ KATSOKAA VELJET, OMAA KUTSUMISTANNE: EI OLE MONTA INHIMMILLISESTI VIISASTA, EI MONTA MAHTAVAA, EI MONTA JALOSUKUISTA… MIKÄ MAAILMASSA ON HALPASUKUISTA JA HALVEKSITTUA, SEN JUMALA VALITSI, SEN JOKA EI MITÄÄN OLE…NYKYAIKANA TUNTUU SILTÄ ETTÄ SEURAKUNNAN KESKELLÄ VÄÄRÄLLÄ TAVALLA IKÄÄNKUIN IHANNOIDAAN IHMISIÄ…SIIS IKÄÄNKUIN NOSTETAAN JALUSTALLE USKOVIA JOTKA OVAT TOISTEN MIELESTÄ NS USKONSANKAREITA…NYKYAIKANA ON TODELLA PALJON VÄÄRÄLLÄ TAVALLA IHMINEN NOSTETTU JALUSTALLE…TODELLINEN USKONSANKARUUS LÄHTEE SIITÄ ETTÄ IHMINEN ON OMISSA SILMISSÄÄN MITÄTÖN…KYKENEMÄTÖN MIHINKÄÄN HYVÄÄN ILMAN JUMALAN ARMOA JA PYHÄN HENGEN VOIMAA….GIDEON OLI OMISSA SILMISSÄÄN VÄHÄINEN…MUTTA KUN HERRA OLI HÄNEN KANSSAAN, HÄNESTÄ TULI SOTAURHO…TODELLINEN USKONSANKARUUS ON AINA TURVAUTUMISTA KAIKESSA HERRAAN JEESUKSEEN…TODELLINEN USKONSANKARUUS ON SITÄ ETTÄ IHMISEN MAHTAVUUS KUOLEE JA KRISTUS SAA TODELLISTA MUOTOA USKOVASSA…

JOH3:25-30

 Niin Johanneksen opetuslapset rupesivat väittelemään erään juutalaisen kanssa puhdistuksesta.
26 Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: ”Rabbi, se, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä”.
27 Johannes vastasi ja sanoi: ”Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta.
28 Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty.
29 Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi.
30 Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.

KUN JUMALA ARMOSSAAN MEITÄ ”KOULII”, MEISTÄ TULEE PIENIÄ, JA KRISTUKSESTA SUURI…SILLOIN ON OIKEANLAISTA USKON SANKARUUTTA TAPAHTUNUT…KUN OLET USKOLLINEN JA KUULIAINEN JA KÄRSIVÄLLINEN SILLOINKIN KUN JUMALA ARMOSSAAN KOETTELEE JA PUHDISTAA SINUA ETTÄ USKON KASVUA TAPAHTUISI, SILLOIN OLET USKONSANKARI…

1PIET1:6-7

 Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,
7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.

TODELLINEN SANKARUUS ON RIIPPUVAISUUTTA JEESUKSESTA KAIKISSA TILANTEISSA…JA KUULIAISUUTTA JEESUKSELLE…TODELLINEN USKON SANKARUUS ON JUMALAN TAHDON TEKEMISTÄ VAIKKA KUKAAN TOINEN IHMINEN EI SITÄ TIETÄISI…

JOH5:43-44

Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.
44 Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?

MATT6:1-6

”Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.
2 Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
3 Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee,
4 että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
5 Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

KUN ME ETSIMME AINOASTAAN JUMALAN TAHTOA, JA OIKEISTA MOTIIVEISTA PALVELEMME JEESUSTA, SE ON OIKEANLAISTA USKON SANKARUUTTA…NYKYAIKANA IHMISET MONASTI MITTAAVAT USKON SANKARUUTTA SILLÄ, KUKA TEKEE ESIM PALJON IHMEITÄ YMS,….KUN MINÄ RUKOILIN, TAPAHTUI SITÄ JA TÄTÄ, KUN MINÄ TEIN SITÄ JA SITÄ JNE…SIIS IHMINEN ON KESKIPISTEESSÄ EIKÄ JEESUS! SANA SANOO:

JOH7:17-18

 Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.
18 Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä.

JES42:8

 Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille.

JUMALA EI KUNNIAANSA JAA…JOKA PYYTÄÄ LÄHETTÄJÄNSÄ KUNNIAA, SE ON TOTINEN, EIKÄ HÄNESSÄ OLE VÄÄRYYTTÄ….MOTIIVIT ON TODELLA TÄRKEITÄ! MILLÄ MOTIIVILLA ME ASIOITA TEHDÄÄN…TEHDÄÄNKÖ SIKSI ETTÄ IHMISET MEITÄ KATTELISIVAT JA KIITTELISIVÄT JA IHAILISIVAT? VAI TEEMMEKÖ ASIOITA SIKSI KOSKA HERRA ON VAIKUTTANUT MEISSÄ TAHTOMISEN JA TEKEMISEN JA HALUAMME OLLA HÄNELLE KUULIAISET JA USKOLLISET? MOTIIVEISSA VOI OLLA ISO ERO…JUMALAN SILMISSÄ MOTIIVIT ON TODELLA TÄRKEITÄ EIKÄ AINA ITSE TEKEMINEN TAIKKA TEKEMISEN MÄÄRÄ…

MATT23:1-12

Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen
2 sanoen: ”Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset.
3 Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.
4 He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa.
5 Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatunlausekotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi
6 ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagoogissa,
7 ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä ’rabbi’.
8 Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä.
9 Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.
10 Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.
11 Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne.
12 Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.

2KOR5:12-14

 Emme nyt taas suosittele itseämme teille, vaan tahdomme antaa teille aihetta kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on.
13 Sillä jos me olemme olleet suunniltamme, niin olemme olleet Jumalan tähden; jos taas maltamme mielemme, teemme sen teidän tähtenne.
14 Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet;

MOTIIVIT ON OLTAVA PUHTAAT!….JUMALAN RAKKAUDEN PITÄISI OLLA AINA MEIDÄN TEKEMISEMME VAIKUTIN….EI IHMISKUNNIAN ETSIMINEN…EI IHMISEN KIRKASTAMINEN JA KOROTTAMINEN VAAN KRISTUKSEN KIRKASTAMINEN JA KOROTTAMINEN…PUHDAS SYDÄN ON OLTAVA JOTTA VAIKUTTIMET OLISIVAT PUHTAAT…OIKEA USKONSANKARUUS ON SUOSTUMISTA JUMALAN TAHTOON JA TEIHIN VAIKKA NE EI OLISI LÄHESKÄÄN AINA HELPPOJA TEITÄ…

2KOR4:5-18

 Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.
6 Sillä Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
8 Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat,
9 vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.
10 Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.
11 Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.
12 Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä.
13 Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: ”Minä uskon, sentähden minä puhun”, niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme,
14 tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne.
15 Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi.
16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,
18 meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.

OIKEA USKONSANKARUUS ON SUOSTUA KULKEMAAN RISTIÄNSÄ KANTAEN…RISTI RIISUU MEISTÄ OMAHYVÄISYYDEN JA YLPEILYN JA PÖYHKEILYN VÄHÄ KERRASSAAN…OIKEA SANKARUUS ON SUOSTUMISTA TULLA PIENEKSI JA MITÄTTÖMÄKSI ETTÄ HERRA SAISI OLLA MEISSÄ SUURI HENKENSÄ KAUTTA…HEIKKOUDESSA JUMALAN VOIMA TULEE TÄYDELLISEKSI! SUOSTUTAAN RISTIIN…SUOSTUTAAN JUMALAN PUHDISTUKSIIN JA AHJOIHIN JOTTA SAISIMME LOISTAA KRISTUKSEN VALOA YMPÄRILLEMME…ME SAADAAN OLLA NIITÄ NS ARJEN USKON SANKAREITA JOTKA SALASSA JA JOSKUS JULKISESTIKKIN TEKEVÄT JUMALAN TAHTOA…USKOLLISUUS HERRALLE VÄHÄSSÄ ON TODELLISTA USKONSANKARUUTTA…MONET HALUAISI PÄÄSTÄ NS PARRASVALOIHIN, LOISTAMAAN IHMISTEN EDESSÄ SANKAREINA, EIVÄTKÄ HE YMMÄRRÄ ETTÄ SE ON OMAN TAHDON MUKAAN MENEMISTÄ…JUMALA EI KUNNIAANSA JAA …PYRITÄÄN TEKEMÄÄN JUMALAN TAHTOA PUHTAIN MOTIIVEIN…HERRAN SILMISSÄ PUHDAS SYDÄN ON OIKEAA USKON SANKARUUTTA…

1PIET3:1-4

 Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin,
2 kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa.
3 Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,
4 vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.

JUMALA ARVOSTAA ENNENKAIKKEA PUHDASTA SYDÄNTÄ, PUHTAITA MOTIIVEJA…EI NIINKÄÄN MÄÄRÄÄ VAAN LAATUA…HERRA ARVOSTAA USKOLLISUUTTA VÄHÄSSÄ…JA SITÄ ETTÄ PALVELLAAN HÄNTÄ ODOTTAMATTA KUITENKAAN KIITOSTA JUMALALTA SAATIKA IHMISILTÄ KIITOSTA JA KUNNIAA…VAAN TÄMÄKIN ON SUURTA JUMALAN ARMOA ETTÄ SAADAAN HERRAA PALVELLA…SE ON OIKEAA USKON SANKARUUTTA…PALVELLA HERRAA HYVÄNÄ PÄIVÄNÄ JA PAHANA PÄIVÄNÄ…SE ON ARMOA…

LUUK17:7-10

 Jos jollakin teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanooko hän tälle tämän tullessa pellolta: ’Käy heti aterialle’?
8 Eikö hän pikemminkin sano hänelle: ’Valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele minua, sillä aikaa kuin minä syön ja juon; ja sitten syö ja juo sinä’?
9 Ei kaiketi hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty?
10 Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: ’Me olemme ansiottomia palvelijoita; olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään’.”

MUISTETAAN ETTÄ KAIKKI ON SILKKAA ARMOA ARMON PÄÄLLE…JUMALA ON OTTANUT MEIDÄT MITÄTTÖMÄT IHMISET, SUURET SYNTISET ARMOSSAAN OMIKSEEN, JA ARMOSTA SAADAAN MYÖS HÄNTÄ PALVELLA! ETTÄ JEESUS JOS KUKA ON OIKEA USKONSANKARI SANAN VARSINAISESSA MERKITYKSESSÄ…HÄN ON TEHNYT KAIKEN MEIDÄN EDESTÄMME ETTÄ SAISIMME HÄNEEN USKOMALLA TAIVASPAIKAN KERRAN…

SEF3:17

 Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee.”

HERRA, SINUN JUMALASI, ON SINUN KESKELLÄSI, SANKARI JOKA AUTTAA…HERRA JEESUS ON TODELLINEN SANKARI…JA KUN ME OLEMME ARMOSTA SAANEET TULLA HERRAN OMIKSI, ME PÄÄSTÄÄN IKÄÄNKUIN SANKAREIKSI HÄNEN RINNALLEEN, USKON KAUTTA…ETTÄ MUISTETAAN SE ETTÄ VAIKKA ME OLLAAN MITÄTTÖMIÄ JA OMISSA VOIMISSAMME TÄYSIN EPÄONNISTUNEITA, HERRAN KANSSA ME SAAMME OLLA USKON SANKAREITA…OLLAAN HÄNELLE KUULIAISET INHIMMILLISESTI PIENELTÄKIN NÄYTTÄVISSÄ TEHTÄVISSÄ…JA KUN HERRA ON MEIDÄN KANSSAMME, ME SAAMME JALOJA USKON VOITTOJA…ARMOSTA, AAMEN…

ILM3:7-11

Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:
8 Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.
9 Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan.
10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.