KOL3:1-4

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä.
3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa;
4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.

JOS TE SIIS OLETTE HERÄTETYT! JOS ME KERRAN OLLAAN USKOSSA JEESUKSEEN, MEIDÄN TULEE MYÖS OJENTAUTUA JUMALAN SANAN MUKAAN…

LUUK6:46-49

 Miksi te huudatte minulle: ’Herra, Herra!’ ettekä tee, mitä minä sanon?
47 Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan-minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on.
48 Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle; kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu.
49 Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle; ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri.”

JUMALAN SANAN MUKAAN OJENTAUTUMINEN ON ELINTÄRKEÄÄ….JOS ME KERRAN OLLAAN USKOSSA, SILLOIN MEIDÄN TULEE MYÖS OJENTAUTUA SANAN MUKAAN…

JAAK1:22-27

 Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.
23 Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan;
24 hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli.
25 Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.
26 Jos joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen jumalanpalveluksensa on turha.
27 Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

KUN ME OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN, MEIDÄN TULEE OJENTAUTUA JUMALAN SANAN MUKAAN…MUTTA JOS IHMINEN EI VIELÄ OLE USKOSSA, JUMALA VOI ANTAA SELLAISEN TILAN JOSSA HÄNET ON IKÄÄNKUIN HERÄTETTY…ELI JUMALA ANTAA IHMISELLE ETSIKKOAJAN…JUMALAN HENKI RUPEAA TEKEMÄÄN TYÖTÄNSÄ IHMISEN SYDÄMESSÄ…JUMALA RUPEAA IKÄÄNKUIN SULATTAMAAN IHMISEN SYDÄNTÄ VASTAANOTTAVAISEKSI EVANKELIUMILLE…IHMINEN ON SILLOIN ETSIKKOAJASSA….HÄN ON OTOLLINEN OTTAMAAN JEESUKSEN ELÄMÄÄNSÄ…

JOH6:43-45

Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Älkää nurisko keskenänne.
44 Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.
45 Profeetoissa on kirjoitettuna: ’Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi’. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni.

JOH14:5-6

5 Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?”
6 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

KUN JUMALA ANTAA IHMISELLE ETSIKKOAJAN, ON ELINTÄRKEÄÄ TULLA TOTISELLA SYDÄMELLÄ JEESUKSEN TYKÖ…OTTAA TOSISSAAN JUMALAN KUTSU…ETTEI KULKISI ETSIKKOAIKANSA OHI…

LUUK19:41-44

Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä
42 ja sanoi: ”Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu.
43 Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta;
44 ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut.”

SANANL1:20-33

 Viisaus huutaa kadulla, antaa äänensä kuulua toreilla;
21 meluisten katujen kulmissa se kutsuu, porttien ovilta kaupungissa sanansa sanoo:
22 Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa?
23 Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne.
24 Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut,
25 vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini,
26 niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte;
27 kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus.
28 Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä.
29 Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa
30 eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi,
31 saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan.
32 Sillä yksinkertaiset tappaa heidän oma luopumuksensa, ja tyhmät tuhoaa heidän oma suruttomuutensa.
33 Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta.

2KOR6:2

Sillä hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut”. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.

JEESUS ITKI JERUSALEMIN KAUPUNGIN TAKIA….SENTÄHDEN ETTET ETSIKKOAIKAASI TUNTENUT…SAMOIN JUMALA ANTAA IHMISELLE ETSIKKOAJAN JOLLOIN HÄN ERITYISELLÄ TAVALLA KUTSUU IHMISTÄ LUOKSENSA, PELASTUKSEEN…ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS ETTÄ IHMINEN SILLOIN TULEE TOTISELLA SYDÄMELLÄ JEESUKSEN LUOKSE JA TEKEE TÄYTTÄ TOTTA ELÄMÄSSÄÄN PELASTUKSEN SUHTEEN…ETTEI IHMINEN VÄLINPITÄMÄTTÖMÄNÄ OHITA JUMALAN PELASTUSKUTSUA KUN ON HERÄNNEESSÄ TILASSA…

JES1:16-28

 Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä.
17 Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.
18 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.
19 Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä;
20 mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut.
21 Voi, kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki! Se oli täynnä oikeutta, siellä asui vanhurskaus, mutta nyt murhamiehet.
22 Sinun hopeasi on kuonaksi käynyt, jaloviinisi vedellä laimennettu.
23 Sinun päämiehesi ovat niskureita ja varkaiden tovereita; kaikki he lahjuksia rakastavat ja palkkoja tavoittelevat; eivät he hanki orvolle oikeutta, lesken asia ei pääse heidän eteensä.
24 Sentähden sanoo Herra, Herra Sebaot, Israelin Väkevä: Voi! Minä viihdytän vihani vastustajissani, minä kostan vihollisilleni;
25 minä käännän käteni sinua vastaan ja puhdistan sinusta kuonan niinkuin lipeällä ja poistan sinusta kaiken lyijyn.
26 Ja minä palautan sinun tuomarisi muinaiselleen ja sinun neuvonantajasi sellaisiksi, kuin alkuaan olivat. Sitten sinua kutsutaan ”vanhurskauden linnaksi”, ”uskolliseksi kaupungiksi”.
27 Siion lunastetaan oikeudella ja sen kääntyneet vanhurskaudella.
28 Mutta luopiot ja syntiset saavat kaikki turmion, ja ne, jotka hylkäävät Herran, hukkuvat.

KÄYKÄÄMME OIKEUTTA KESKENÄMME, SANOO HERRA…JOS ME OLEMME JUMALAN OIKEUSKÄSITTELYSSÄ TÄMÄN MAANPÄÄLLISEN ELÄMÄN AIKANA, ME EMME JOUDU KADOTUSTUOMION ALLE SIIRRYTTYÄMME AJASTA IKUISUUTEEN…SENTÄHDEN ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ IHMINEN HERÄÄNNESSÄ TILASSA TULEE PARANNUSTA TEHDEN JEESUKSEN TYKÖ…TEKEE TIETOISEN RATKAISUN LÄHTEÄ SEURAAMAAN JEESUSTA TEOSSA JA TOTUUDESSA…JOS TE SIIS OLETTE HERÄTETYT! SILLOIN MYÖS TULEE OJENTAUTUA JUMALAN SANAN, RAAMATUN MUKAAN…JA MITEN TÄRKEÄÄ ETTÄ IHMINEN TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLISEN ELÄMÄN AIKANA TULEE JEESUKSEEN USKOVAKSI…

MATT6:4-9

 Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi: ”Miksi te ajattelette pahaa sydämessänne?
5 Sillä kumpi on helpompaa, sanoako: ’Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse ja käy’?
6 Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin” -hän sanoi halvatulle-”nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.”

IHMISEN POJALLA, JEESUKSELLA, ON VALTA MAAN PÄÄLLÄ ANTAA SYNTEJÄ ANTEEKSI…KUN IHMINEN KUOLEE, PARNNUKSEN TEKO ON LIIAN MYÖHÄISTÄ…IHMINEN ON KULKENUT ETSIKKOAIKANSA OHITSE JA ALKAA PÄÄTTYMÄTÖN IKUISUUS…MAAILMAN PAHIN HENKILÖKOHTAINEN TRAGEDIA ON SE JOS IHMINEN HERÄÄ VASTA KUOLLESSAAN!

LUUK16:19-26

 Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti.
20 Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita
21 ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa.
22 Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin.
23 Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.
24 Ja hän huusi sanoen: ’Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!’
25 Mutta Aabraham sanoi: ’Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa.
26 Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.’

ON JÄRKYTTÄVÄÄ JOS IHMINEN HERÄÄ VASTA KUOLLESSAAN YMMÄRTÄMÄÄN JA KÄSITTÄMÄÄN ETTÄ RAAMATUN SANA OLI TOTTA! SE ON MAAILMAN SUURIN MURHENÄYTELMÄ! MUTTA VASTAAVASTI MAAILMAN ONNELLISIN IHMINEN ON SE JOKA USKOO JEESUKSEEN KRISTUKSEEN…HÄN ON SIIRTYNYT KUOLEMASTA ELÄMÄÄN!

1JOH3:13-14

 Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa.
14 Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa.

ME TIEDÄMME SIIRTYNEEMME KUOLEMASTA ELÄMÄÄN…

KOL1:9-23

Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,
10 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,
11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla
12 kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

MAAILMAN ONNELLISIN IHMINEN ON SE JOKA ON SAANUT ARMON TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ ELÄESSÄÄN TULLA HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN USKOVAKSI! HÄNESSÄ MEILLÄ ON LUNASTUS, SYNTIEN ANTEEKSISAAMINEN…JOS OLET ETSIKKOAJASSA, OTA NÄMÄ ASIAT TOSISSAAN…ÄLÄ LEIKITTELE NÄILLÄ ASIOILLA…TEE TOTISTA TOTTA ELÄMÄSSÄSI…JA KUN ME OLEMME SITTEN TULLEET JEESUKSEN OMIKSI, KUINKA ONNELLISIA JA KIITOLLISIA ME SAADAAN OLLA! MEILLE EI OLE MITÄÄN KADOTUSTUOMIOTA! ME SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN KUN JEESUKSEN TÄYTETYN TYÖN VARASSA SAADAAN PELASTUA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN! MUISTETAAN AINA OLLA KIITOLLISET TÄSTÄ IHMEELLISESTÄ PELASTUKSESTA JA KILVOITELLAAN JEESUKSEN KANSSA HAMAAN LOPPUUN SAAKKA…ARMOSTA , AAMEN…

JUUD1:3-25

Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu.
4 Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.
5 Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet;
6 ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon;
7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.
8 Yhtäkaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan; he halveksivat herrautta, herjaavat kirkkauden henkiolentoja.
9 Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: ”Rangaiskoon sinua Herra!”
10 Nämä sitävastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne; mutta minkä he järjettömäin eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä.
11 Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora!
12 He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä,
13 rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.
14 Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: ”Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä
15 tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet”.
16 He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan; heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden.
17 Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet,
18 sanoen teille: ”Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan”.
19 Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.
20 Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä
21 ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.
22 Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten;
23 toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin.
24 Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen,
25 hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.