Totuus Jumalan Sana

Johanneksen evankeliumi 18

37 Pilatus sanoi hänelle: ”Sinä siis kuitenkin olet kuningas?” Jeesus vastasi: ”Itse sinä sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten olen syntynyt ja tullut maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni.

38 ”Mikä on totuus?” Pilatus kysyi häneltä.

Pilatus ei tiennyt mikä on totuus. Kristin uskosta osattomat ihmiset yleensäkään eivät tiedä mikä on totuus. Heille totuus voi olla vaikkapa tieteen johtopäätökset, joista monet vaihtuvat havaintojen tulkinnasta ja yleisestä ilmapiiristä/ajasta riippuen. Heidän totuutensa on muuttuva ja subjektiivinen, vaikka he kernaasti saattavat tehdä eron ”satujen” ja ”totuutensa” välille. Tällä he tarkoittavat yliluonnollista ja luonnollista. He siis toisaalta myöntävät että se mihin tänään uskovat totena voi olla huomenna valhetta jos tehdään uusia havaintoja ja/tai uusia tulkintoja kustakin asiasta. Silti he kehuvat kykenevänsä erottamaan totuuden valheesta ja sanovat uskovansa vain sen mikä on totta. Heidän puheensa on itsensä kanssa ristiriidassa.

On paljon asioita joista ei voida saada mitattavia havaintoja ja joista vedetyt johtopäätökset ovat mielikuvituksen tuotosta (eivät toki kaikki). Esimerkkinä vaikkapa ns multiversumit eli useat samanaikaiset maailmankaikkeuden versiot tai ns alkuliemi jossa elämän väitetään itsekseen siinneen elottomasta aineesta. Tällaiset väitteet ovat kaikkien havaintojemme ulkopuolella, silti väitteiden puoltajat pitävät itseään tieteelliseti ajattelevina, eivät uskovina. Nämä ihmiset haluavat uskoa vaikkapa alkuliemeen totuutena vaikka kaikki havaintomme osoittavat täysin päinvastaista! Eivätkä he edes myönnä asian laitaa! He elävät itsepetoksessa.

Joidenkin Kristin uskosta osattomien mielestä totuus ei ole objektiivista, vaan subjektiivista. Jos asia todella olisi näin, eikö se tekisi esimerkiksi koululaitoksen ja yliopistot turhiksi?

Jos esimerkiksi omena + omena ei olekaan kaksi omenaa, vaan kunkin subjektiivinen käsitys määrittelee oikean vastauksen. Kuten eräs edesmennyt apologeetti muistutti kuulijoitaan, karkeasti lainaten: ”Jos teet totuusväittämän jostain asiasta (kuten minä esitin äskeisen omena laskun totuutena), nouset subjektiivisuuden yläpuolelle, eli väitteesi sisältää olettaman että on olemassa objektiivinen totuus”.

Toisaalla uskosta osattomat mutta jopa kristityiksi itsensä mieltävät uskovat valheen henkeä, väärää profeettaa. He kyllä käsittävät yliluonnollisen olemassaolon oikeutuksen, mutta he eivät tunne totuutta. He ovat uskoneet valheen.

Raamatun mukaan uskosta osaton ihminen on sokea tai hänellä on ikään kuin peite silmillään (jollaiseksi myös Jeesuksesta harhaan astunut Raamatussa luetaan)(2. Kor 4:3 ja Matt 15:14).

Raamatussa voimme lukea vanhan Simeonin ja Jeesus lapsen kohtaamisesta:

Luukkaan evankeliumi 2

25 Jerusalemissa oli mies, jonka nimi oli Simeon. Tämä mies oli hurskas ja jumalaapelkäävä. Hän odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällään.

26 Pyhä Henki oli ilmoittanut hänelle, ettei hän näe kuolemaa, ennen kuin on nähnyt Herran Voidellun.

27 Hän tuli Hengen vaikutuksesta temppeliin, ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin lain mukaan oli tapana,

28 hän otti lapsen syliinsä, ylisti Jumalaa ja sanoi:

29 ”Herra, nyt sinä päästät palvelijasi rauhassa menemään, sanasi mukaan,

30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi,

31 jonka olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi,

32 valoksi, joka ilmestyy pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille.”

33 Hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin.

34 Mutta Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: ”Tämä lapsi on pantu kompastumiseksi ja nousemiseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan puhutaan,

35 jotta monen sydämen ajatukset tulisivat julki. Myös sinun sielusi läpi on miekka käyvä.

Raamatun mukaan Pyhä Henki on totuuden Henki joka myös ilmoittaa meille totuuden. Pyhä Henki ei puhu omiaan vaan Hän puhuu meille sen minkä on kuullut Jumalalta. Pyhä Henki antoi lupauksen Simeonille ja se tapahtui. Pyhä Henki johti Simeonin askeleet jotta Hengen ilmoitus kävisi toteen ja Simeon saisi toiveelleen täyttymyksen.

Simeon myös puhui Pyhän Hengen vaikutuksesta totuuden. Tuossa käytetty alkukielen miekka sana (ῥομφαία) on biblehub.com:in selitysosion mukaan vierasperäinen sana ja se voidaan ymmärtää kuvainnollisesti ”lävitse käyvänä suruna”. Sen suomalainen vastine ehkä olisi ”viiltävä suru”. Tämä kielikuva kuvaa varmasti täydellisesti niitä tuntoja joita Maria koki hänen seisoessaan ristin juurella, katsellen poikansa kärsimystä ja kuolemaa.

Johanneksen evankeliumi 16

5 ”Nyt minä menen lähettäjäni luo, eikä kukaan teistä kysy minulta: ’Minne sinä menet?’

6 Murhe täyttää sydämenne, koska olen sanonut tämän teille.

7 Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei Puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne.

8 Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion:

9 synnin, koska ihmiset eivät usko minuun,

10 vanhurskauden, koska minä menen Isän luo ettekä te enää näe minua,

11 ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.

12 Minulla on teille vielä paljon sanottavaa, mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan.

13 Mutta kun Totuuden Henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva.

14 Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille.

15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun. Siksi minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille.”

Jeesus sanoi Pyhän Hengen kirkastavan Jeesuksen itsensä. Jeesus on lähettänyt totuuden Hengen johtamaan meidät uskovat kaikkeen totuuteen.

1 Johanneksen kirje 5:6

Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta – ei ainoastaan vedessä vaan vedessä ja veressä. Ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus.

Jeesus oli Ramatun mukaan Jumalan Sana.

Johanneksen evankeliumi 1

1 Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.

2 Hän oli alussa Jumalan luona.

3 Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. 4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.

5 Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa.

9 Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

10 Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä.

11 Hän tuli omaan maahansa , mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.

13 He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta eivätkä miehen tahdosta vaan Jumalasta.

14 Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Jakeissa 12-13 ilmenee uskoville tärkeä opetus ja muistutus. Me emme voi käännyttää ketään uskovaksi. Usko ei synny miehen tahdosta: Emme voi saada läheistämme uskomaan omin voimin, vaikka miten yritämme eikä kukaan voi itsestään alkaa uskomaan omin voimin ellei Jumala häntä ensin vedä puoleensa.

Johanneksen evankeliumi 14:6

Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.

Johanneksen evankeliumi 6

44 Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä. Sen, joka tulee, minä herätän viimeisenä päivänä.

45 Profeetoissa on kirjoitettu: ’Heistä kaikista tulee Jumalan opettamia.’ Jokainen, joka on kuunnellut Isää ja oppinut häneltä, tulee minun luokseni.

Jakeessa 45 käy ilmi mielenkiintoinen huomio jonka ikäänkuin vahvistaa erään rabbin sanoma: Jos juutalainen lukisi vanhaa testamenttia ilman juutalaisten selityskirjallisuutta, lukijasta tulisi kristitty, sillä niin ilmeisesti Jeesuksesta kerrotaan vanhassa testamentissa. (Myös 2. Timoteus 3:15 johtaa samaan johtopäätökseen) Juutalaisten Raamatun selitykset johtavat harhaan, pois Jeesuksesta. Sama malli pätee kaikkeen muuhunkin valheen toimintaan. Valhe saa ihmiset uskomaan makroevoluutioon jossa kopiointivirheiden avulla väitetään madon muuttavan ihmiseksi. Valhe saa mormonin uskomaan että tästä tulee jumala. Valhe saa katolisen uhraamaan Jeesuksen yhä uudelleen ja uudelleen ehtoollisillaan. Valhe saa muslimin sitomaan pommivyön vyötärölleen. Valhe saa Hindun uskomaan karmaan ja kovettamaan sydämensä kerjäläiseltä. Valhe saa kapitalistin tuhoamaan jopa yhteiskuntia oman etunsa nimissä (esim finanssikriisi). Valhe saa kommunistin näkemään Marxin dystopian utopiana. Valhe saa naisen menemään aborttiklinikalle tappamaan syntymättömän lapsensa. Valhe on tappanut Intiassa viidenkymmenen vuoden aika noin 46 miljoonaa tyttölasta (UNFPA:n raportti). Jos abortti on naisen oikeus, eikö sitten samalla logiikalla tyttölasten ”kadottaminen” ole perheen oikeus? Näin nähdään lukuisin esimerkein että valhe johtaa harhaan, tuhoaa ja tappaa.

1. Johanneksen kirje 4:6

Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden Hengen ja eksytyksen hengen.

Valhe vetää puoleensa ihmistä kuin kärpäspaperi kärpästä. Se on yhtä houkutteleva tänä päivänä kuin se oli Edenin puutarhassa kun valheen isä petti Eevan. Jumala oli erityisesti antanut ohjeet Adamille ja Eevalle (1. Mooses 2:16-17) mutta käärmeen latelema valhe sai heidät rikkomaan Jumalan ohjetta vastaa, ja tästä seurasi Jumalan rangaistus (1. Moos 3:1-24).

Niin on tänäkin päivänä, vaikka meille on Jumalan sana ilmoitettu, evankeliumi julistettu ja vastaanotettu ja siunauksia sadellut (Suomen kansa on valtavan siunattu monella tavalla). Kaikesta tästä huolimatta Suomenkin kansa on kääntynyt kuuntelemaan valhetta koska se on niin houkuttelevaa ja ihmiselle luontaista. Synti tyydyttää lihan himoja.

Kirje Roomalaisille 1:25

He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Aamen.

Ei yksikään kansakunta koskaan ole vielä pysynyt Jumalan sanassa ja nuhteessa vaan ovat ennemmin tai myöhemmin kääntyneet tarujen puoleen. Näinhän on käynyt Jumalan silmäterälle Israelille useita kertoja. Kuten Israel sai kärsiä seuraukset synnistään, niin me muutkin kansat jos ja kun Jumalan Sanan hylkäämme.

Kirje Roomalaisille 1:18

Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa.

Mitä tarkoittaa totuuden pitäminen vääryyden vallassa? Esimerkiksi Jeesukseen uskova joka uhraa ehtoollisella kristusta yhä uudestaan ottaessaan ehtoollista katoliseen tapaan. Se on yksi esimerkki totuuden pitämisestä vääryyden vallassa. Jeesusta ei voi uhrata enää uudelleen. Hän on kertakaikkiaan uhrattu meidän syntiemme puolesta ristillä vajaat 2000 vuotta sitten. Toisena esimerkkinä juutalaiset vanhan testamentin selitystekstit, ne jotka johtavat heidät pois Jeesuksesta.

Johanneksen evankeliumi 1:17

sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta.

Evankeliumi eli ilosanoma Jeesuksesta on ihmeellinen, se lupaa meille vapautuksen synnin orjuudesta. Raamatun mukaan juurikin totuus vapauttaa meidät synnin orjuudesta.

Johanneksen evankeliumi 8

31 Sitten Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: ”Jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani

32 ja tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.

33 He vastasivat hänelle: ”Me olemme Abrahamin siementä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten voit sanoa: ’Teistä tulee vapaita’?”

34 Jeesus vastasi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

35 Orja ei pysy talossa iäti, mutta poika pysyy.

36 Jos siis Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita

Valhe sitoo ihmistä syntiin.

Paavalin 2. kirje Tessalonikalaisille 2:

1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja kokoontumiseemme hänen luokseen, me pyydämme teitä, veljet,

2 ettette anna minkään hengen tai sanan tai minkään muka meidän lähettämämme kirjeen pelästyttää itseänne, niin että heti menetätte malttinne, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä.

3 Älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne. Ensin näet tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi,

4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

5 Ettekö muista, että puhuin teille tästä, kun vielä olin luonanne?

6 Ja te tiedätte, mikä häntä nyt pidättää, niin että hän vasta ajallaan ilmestyy.

7 Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka sitä on vielä pidättämässä.

8 Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella.

9 Tuon laittoman tuleminen tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla tunnusteoin ja ihmein,

10 kaikin vääryyden viettelyksin niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua.

11 Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen, niin että he uskovat valheeseen,

12 jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat mieltyneet vääryyteen.

Edellä jakeessa 8 puhuttiin Jeesuksen suun henkäyksestä joka surmaa ”tuon laittoman”:

Heprealaisille 4:12

Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet.

Ilmestyskirja 1:16

Hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat kuin aurinko, kun se paistaa täydeltä terältä.

Jeesus sanoi että viettelysten kyllä täytyy tulla

Matteuksen evankeliumi 18:7

”Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee!

Uskoville opettajille Raamatussa on ohjeet jakaa totuuden sanaa oikein ja kerrotaan esimerkki mihin väärä opetus voi johtaa: Eksymiseen pois totuudesta. Näin Jeesuksen varoitus on erityisesti kohdennettu Raamatun opettajille ja seurakunnan vanhimmille.

2. Tim 2

15 Pyri osoittautumaan Jumalan edessä koetuksen kestäväksi työntekijäksi, jonka ei tarvitse hävetä työtään ja joka jakaa totuuden sanaa oikein.

16 Pysy erossa epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pitemmälle

17 ja heidän puheensa leviää kuin syöpä. Heitä ovat Hymenaios ja Filetos,

18 jotka ovat eksyneet pois totuudesta sanoessaan, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Näin he turmelevat joidenkin uskon.

19 Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: ”Herra tuntee omansa” ja ”Luopukoon vääryydestä jokainen, joka mainitsee Herran nimen.”

22 Pakene nuoruuden himoja. Tavoittele vanhurskautta, uskoa, rakkautta ja rauhaa niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä huutavat avukseen Herraa.

23Vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä. Sinähän tiedät, että ne synnyttävät riitoja.

24 Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikille, kyetä opettamaan ja kärsimään vääryyttä.

25 Hänen tulee lempeästi ojentaa vastustelevia. Ehkäpä Jumala vaikuttaa heissä mielenmuutoksen, niin että he tulevat tuntemaan totuuden

26 ja selviävät Paholaisen ansasta, hänen, joka on heidät vanginnut noudattamaan tahtoaan.

Ne jotka vastustelevat totuutta, eivät tunne Jeesusta. He ovat Paholaisen ansassa vangittuna noudattamaan Paholaisen tahtoa.

2 Johanneksen kirje 1

7 Maailmaan on lähtenyt monia eksyttäjiä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, lihaan tulleeksi . Sellainen on antikristus, eksyttäjä.

8 Katsokaa, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme saaneet aikaan, vaan saatte täyden palkan.

9 Ei kenelläkään, joka menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, ole Jumalaa. Joka pysyy siinä opissa, hänellä on sekä Isä että Poika.

10 Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, älkää ottako häntä kotiinne älkääkä lausuko häntä tervetulleeksi.

11 Joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa.

Jakeisiin 10-11 sisältyy erityisen vahva ohje seurakunnan vanhimmille. Jos joku kutsuu eksyttäjän seurakunnan kokoukseen, ja joku eksyy sen takia, syyllinen on seurakunnan vanhemmisto!

Jesaja 30

8 Mene nyt ja kirjoita se tauluun heidän nähtensä. Piirrä se kirjaan, että se säilyisi tuleviin aikoihin asti, aina ja ikuisesti.

9 Sillä he ovat kapinoiva kansa, vilpillisiä lapsia, jotka eivät tahdo kuulla Herran opetusta.

10 He sanovat näkijöille: ”Älkää nähkö”, ja ennustajille: Älkää ennustako meille tosia. Puhukaa meille miellyttäviä asioita, nähkää meille harhakuvia.

11 Poiketkaa tieltä, jättäkää polku; viekää pois kasvojemme edestä Israelin Pyhä.”

Valhe on houkuttelevaa, se on meidän sieluamme miellyttävää. Se on kuitenkin valhetta. Valhe vie kadotukseen, totuus vie pelastukseen. Ihminen jolla ei ole rakkautta totuuteen, joutuu valheen houkuttelemana kadotukseen. Kuitenkin armollinen Jumala odottaa että pahantekijät ja vääryyden viettelyksissä olevat kääntyisivät pois pahoilta teiltään. Jumala vetää meitä kaikkia puoleensa.

Roomalaisille 6:23

Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Uskovat jotka vilpittömästä sydämestä etsivät Herraa ja Hänen tahtoaan, tulevat tuntemaan totuuden. Herra ohjaa heidän askelensa ja vaikuttaa tekemisensä.

Jesaja 26

12 Herra , sinä valmistat meille rauhan. Myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt.

Filippiläisille 2:13

Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Efesolaisille 4

11 Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi

12 tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,

13 kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan.

14 Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa,

15 vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus.

16 Hänessä koko ruumis, yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiinosalla on.

2 Timoteus 3

14 Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut.

15 Olet myös jo lapsuudestasi asti tuntenut pyhät Kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

16 Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi,

nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa,

17 jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin.

Timoteus oli lapsuudestaan asti tuntenut kirjoitukset, mutta silloin oli vain vanha testamentti olemassa kirjoitettuna. Paavali siis sanoo tuossa että tuntemalla vanhan testamentin kirjoitukset, voi ihminen tulla tietämään ja tuntemaan Kristuksen Jeesuksen. Jeesus näkyy ja kuuluu läpi Raamatun, alusta loppuun. Pyhä Henki on totuuden henki eikä Hän puhu omiaan vaan sen mitä Jumala puhuttavaksi antaa. Näin tullaan päätelmään että Raamatun sana on totuudesta lähtöisin ja itsessään totta. Raamatun salat eivät kuitenkaan aukea ihmisviisaudella vaan sen täydelliseksi ymmärtämiseksi tarvitaan Pyhän Hengen valoa.

Raamattu ei ole subjektiivinen mielipide. Raamatun sanoma ei muutu ajan kuluessa. Ihminen muuttuu mielipiteineen ja käsityksineen. Raamattua on tutkittu ja tultu johtopäätöksiin. Sitten sitä on tutkittu lisää ja tultu toisenlaisiin johtopäätöksiin. Aina ovat tutkijat uskoneet omaan ymmärrykseensä. Me jotka Jumalan armosta saamme uskoa Jeesukseen, emme sokeasti luota omaan ymmärrykseemme. Me tiedämme että ihmisen sydämestä lähtee kaikki pahat ajatukset ja se on petollinen ja paha. Me tiedämme että valhe houkuttaa ja koukuttaa kunnes ihmisestä ei ole muuta kuin raato jäljellä. Sielunvihollinen haluaa tuhota sinut valheen kautta ja sen voimalla. Kuitenkin, niin kauan kuin henki pihisee, on mahdollista kääntyä omilta teiltä Jeesuksen puoleen.

Jesaja 30

18 Siksi Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen, ja sen tähden hän nousee armahtaakseen teitä, sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita ovat kaikki, jotka häntä odottavat!

Jumalan armoa ja rauhaa sinulle ja sinun perheellesi

Antti

Ps.

Johannes 3:21

Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt.”