Etsi Herraa 

JES55:1-7 

Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. 
2 Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. 
3 Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. 
4 Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. 
5 Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. 
6 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. 
7 Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. 

KUN JUMALA ANTAA MEILLE ARMOSSAAN ETSIKKOAJAN, TOISIN SANOEN, VETÄÄ MEITÄ LUOKSENSA, SILLOIN ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETSIÄ HERRAA…ETSIKÄÄ HERRAA SILLOIN KUN HÄNET LÖYTÄÄ VOIDAAN…HUUTAKAA HÄNTÄ AVUKSI KUN HÄN LÄSNÄ ON…SILLOIN KUN JUMALA MEITÄ KUTSUU JEESUKSEN SEURAAJAKSI, SILLOIN MEILLÄ ON MAHDOLLISUUS TULLA USKOON, TULLA JEESUKSEN OMAKSI…JA SITTEN KUN ME OLLAAN JO TULTU JEESUKSEN OMIKSI, HERRAN ETSIMINEN EI SUINKAAN LOPU SIIHEN… 

KOL3:1-2 

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. 
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. 

PS105:1-5 

Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. 
2 Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. 
3 Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. 
4 Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. 
5 Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita, 

JOS TE SIIS OLETTE HERÄTETYT KRISTUKSEN KANSSA, NIIN ETSIKÄÄ SITÄ MIKÄ YLHÄÄLLÄ ON…KYSYKÄÄ HERRAA JA HÄNEN VOIMAANSA, ETSIKÄÄ ALATI HÄNEN KASVOJANSA…USKOONTULOSTA ALKAA JUMALAN TAHDON ETSIMINEN NIIN KAUAN KUN KERRAN KERRAN PÄÄSTÄÄN PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…MONTA KERTAA ARKIHUOLET JA MURHEET MEINAAVAT IKÄÄNKUIN TUKAHDUTTAA JUMALAN TAHDON ETSIMISEN…MUTTA ON HYVÄ MIELTÄÄ ETTÄ KUN ME SAADAAN ETSIÄ JA LÖYTÄÄ JUMALAN TAHTO JA APU, ME SAADAAN IKÄÄNKUIN SIINÄ OHESSA SE MINKÄ ME ELÄMISEEN YMS TARVITSEMME… 

LUUK12:22-31 

Ja hän sanoi opetuslapsillensa: ”Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. 
23 Sillä henki on enemmän kuin ruoka, ja ruumis enemmän kuin vaatteet. 
24 Katselkaa kaarneita: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä aittaa; ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljoa suurempiarvoiset te olette kuin linnut! 
25 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? 
26 Jos siis ette voi sitäkään, mikä vähintä on, mitä te murehditte muusta? 
27 Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat: eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. 
28 Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, kuinka paljoa ennemmin teidät, te vähäuskoiset! 
29 Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko. 
30 Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat; mutta teidän Isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan. 
31 Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. 

PS34:8-10 

Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa! 
9 Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu. 
10 Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu. 

VAAN ETSIKÄÄ JUMALAN VALTAKUNTAA, NIIN MYÖS NÄMÄ TEILLE ANNETAAN SEN OHESSA…HERRAA ETSIVÄISILTÄ EI MITÄÄN HYVÄÄ PUUTU…MEIDÄN TULEE ENNENKAIKKEA ETSIÄ HERRAA JA HÄNEN TAHTOANSA! SILLOIN MEILLÄ ON KAIKKI MITÄ ME TARVIIMME…EI MITÄÄN HYVÄÄ PUUTU! HERRA EI ANNA MEILLE SELLAISTA MIKÄ ON HUONOA…JOS JOKU RUKOILEE ESIM ETTÄ SAISI UUDEN URHEILUAUTON, VOI OLLA ETTÄ HERRA EI SELLAISTA ANNA..HERRA KYLLÄ TIETÄÄ MIKÄ ON MEILLE ITSEKULLEKKIN HYVÄKSI, EIKÄ ANNA MEILLE SELLAISTA JOKA VOISI VIEDÄ MEIDÄT KAUEMMAKSI JUMALAN TAHDOSTA…ENNEN USKOONTULOA RUKOILIN MONASTI ITSELLE VAIKKA MITÄ…ETTÄ SAISIN SITÄ JA TÄTÄ…SE ON SELLAISTA ITSEKÄSTÄ, LIHAN MIELEN RUKOUSTA…MUTTA KUN ME OLEMME USKOSSA, ME RUPEAMMEKKIN ETSIMÄÄN SITÄ MIKÄ ON JUMALAN TAHTO, EIKÄ SITÄ MIKÄ ON MEIDÄN ITSEKKÄÄN LIHAMME TAHTO…ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ JUMALAN TAHTO MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS…HERRA TAHTOO PELASTAA KAIKKI IHMISET, MUTTA JOS JOKU IHMINEN EI ETSIKKOAIKANANSA ETSI EIKÄ NÄIN OLLLEN LÖYDÄ PELASTUSTA JEESUKSESSA, JUMALAN HYVÄ TAHTO EI SAA SILLOIN TOTEUTUA SEN IHMISEN ELÄMÄSSÄ… 

AAMOS5:4-15 

Sillä näin sanoo Herra Israelin heimolle: Etsikää minua, niin te saatte elää. 
5 Älkää etsikö Beeteliä, älkää menkö Gilgaliin älkääkä vaeltako Beersebaan. Sillä Gilgal viedään pakkosiirtolaisuuteen, ja Beetel joutuu tuhon omaksi. 
6 Etsikää Herraa, niin te saatte elää, ettei hän tulena tunkeutuisi Joosefin huoneeseen ja kuluttaisi sitä eikä olisi sammuttajaa Beetelillä- 
7 te, jotka muutatte oikeuden koiruohoksi ja vanhurskauden maahan kukistatte. 
8 Hän, joka on tehnyt Otavan ja Kalevanmiekan ja muuttaa synkeyden aamuksi ja pimentää päivän yöksi ja kutsuu kokoon meren vedet ja vuodattaa ne maan pinnalle-Herra on hänen nimensä, 
9 hänen, joka äkisti tuottaa väkevälle hävityksen, ja niin tulee hävitys linnoitukseen. 
10 He vihaavat sitä, joka portissa oikeutta puoltaa, ja totuuden puhuja on heille kauhistus. 
11 Sentähden, koska te poljette vaivaista ja otatte häneltä viljaveroa, niin vaikka te rakennatte taloja hakatusta kivestä, te ette niissä asu; vaikka te istutatte ihania viinitarhoja, te ette niistä viiniä juo. 
12 Sillä minä tiedän, että teidän rikoksenne ovat monet ja teidän syntinne raskaat: te vainoatte vanhurskasta ja otatte lahjuksia ja väännätte vääräksi portissa köyhäin asian. 
13 Sentähden ymmärtäväinen vaikenee tänä aikana, sillä se on paha aika. 
14 Etsikää hyvää, älkääkä pahaa, että te eläisitte. Silloin Herra, Jumala Sebaot, on oleva teidän kanssanne, niinkuin te sanotte. 
15 Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää ja saattakaa oikeus voimaan portissa: ehkäpä Herra, Jumala Sebaot, armahtaa Joosefin jäännöstä. 

ETSIKÄÄ MINUA , NIIN TE SAATTE ELÄÄ…ETSIKÄÄ HERRAA, NIIN TE SAATTE ELÄÄ…ETSIKÄÄ HYVÄÄ, ÄLKÄÄKÄ PAHAA, ETTÄ TE ELÄISITTE… 

SANANL8:32-36 

Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni! 
33 Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan. 
34 Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä! 
35 Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion. 
36 Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa.” 

 
MATT10:39 

Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. 

JOKA MINUT LÖYTÄÄ, LÖYTÄÄ ELÄMÄN…KUN ME LÖYDÄMME PELASTUKSEN JEESUKSESSA, ME OLEMME MAAILMAN ONNEKKAIMPIA IHMISIÄ…ME OLEMME LÖYTÄNEET JUMLAN TAHDON MUKAISEN PELASTUKSEN…JA KUN SAAMME USKOSSA EDELLEEN ETSIÄ JUMALAN HYVÄÄ TAHTOA MEIDÄN ELÄMÄÄMME, SAAMME KOKEA JUMALAN HYVYYTTÄ JA HUOLENPITOA TÄTÄ TIETÄ KULKIESSAMME… 

SANANL21:21 

Joka vanhurskauteen ja laupeuteen pyrkii, se löytää elämän, vanhurskauden ja kunnian. 

KUN ME ETSIMME ALATI HERRAA JA HÄNEN HYVÄÄ TAHTOANSA MEIDÄN ELÄMÄÄMME, SEN LOPPUTULOKSENA PÄÄSEMME KERRAN HERRAN LUOKSE… 

ROOM6:17:23 

Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, 
18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi! 
19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. 
20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. 
21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. 
22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. 
23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 

ETTÄ JAKSETAAN ETSIÄ HERRAA JA HÄNEN HYVÄÄ TAHTOANSA MEITÄ KOHTAAN VAIKKA SE VIE MEIDÄT MONASTI ERILLAISIIN USKON KOETUKSIIN JA TAISTELUIHIN…ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ ETTÄ KUN ETSIMME HERRAA, VIHOLLINEN JA MEIDÄN LIHAMME HARAA VASTAAN MINKÄ KERKIÄÄ…ETTÄ ME EI OLLA MILLÄÄN MUODOIN  VAIVOISTA VAPAITA VAIKKA HERRA MEIDÄN TARPEEMME TÄYTTÄÄKIN…ELI MONTA KERTAA HERRAN TAHDON ETSIMINEN VIE MEITÄ AHDISTUKSIIN, KOETUKSIIN, MYRSKYIHIN, TAISTELUIHIN YMS…MUTTA MUISTETAAN ETTÄ HERRAN TAHTO VIE MEIDÄT KERRAN IANKAIKKISEEN ILOON JA RAUHAAN JUMALAN TAIVAASEEN… 

Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen! 
2 Kun pahat käyvät minun kimppuuni, syömään minun lihaani, niin he, minun ahdistajani ja vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat. 
3 Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi; vaikka sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa. 
4 Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä. 
5 Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle. 
6 Niin kohoaa nyt minun pääni vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät, ja minä uhraan riemu-uhreja hänen majassansa, Herralle minä veisaan ja soitan. 
7 Herra, kuule minun ääneni, kun minä huudan, armahda minua ja vastaa minulle. 
8 Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi: ”Etsikää minun kasvojani”. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. 
9 Älä kätke minulta kasvojasi, älä työnnä vihassa pois palvelijaasi. Sinä olet minun apuni, älä minua jätä, älä minua hylkää, pelastukseni Jumala. 
10 Vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa. 
11 Neuvo, Herra, minulle tiesi ja johdata minua tasaista polkua minun vihamiesteni tähden. 
12 Älä anna minua alttiiksi ahdistajaini vimmalle, sillä väärät todistajat nousevat minua vastaan ja puuskuvat väkivaltaa. 
13 Mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. 
14 Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. 

 
MINUN SYDÄMENI VETOAA SINUN OMAAN SANAASI: ETSIKÄÄ MINUN KASVOJANI…HERRA, MINÄ ETSIN SINUN KASVOJASI…SIINÄ OIKEANLAINEN ASENNE…TIETOISESTI ETSIÄ HERRAN TAHTOA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ, MAKSOI MITÄ MAKSOI, TUNTUI MILTÄ TUNTUI…HERRAN ETSIMISELLÄ ALATI ON OIKEASTI TODELLINEN SIUNAUS MEIDÄN ELÄMÄÄMME…EI VÄSYTÄ ETSIMÄSTÄ HERRAA JA HÄNEN HYVÄÄ TAHTOANSA MEIDÄN JOKAISEN KOHDALLE…ARMOSTA, AAMEN… 

SEF2: 3 

Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä. 

1AIK16:7-12 

Silloin, sinä päivänä, ensi kerran Daavid asetti Aasafin ja hänen veljensä kiittämään Herraa näin: 
8 ”Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. 
9 Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. 
10 Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. 
11 Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. 
12 Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita,