Vain yksi nimi…

VAIN YKSI NIMI…

APT4:1-12

Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä,
2. närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista.
3. Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehtoo.
4. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin viiteentuhanteen.
5. Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa,
6. niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua.
7. Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: ”Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?”
8. Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: ”Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9. Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10. niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11. Hän on ’se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

MILLÄ VOIMALLA TAI KENEN NIMEEN TE TÄMÄN TEITTE? JEESUKSEN KRISTUKSEN, NASARETILAISEN  NIMEN KAUTTA TÄMÄ SEISOO TERVEENÄ TEIDÄN EDESSÄNNE… EIKÄ OLE PELASTUSTA YHDESSÄKKÄÄN  TOISESSA; SILLÄ EI OLE TAIVAAN ALLA MUUTA NIMEÄ IHMISILLE ANNETTU, JOSSA MEIDÄN PITÄISI PELASTUMAN! JEESUS KRISTUS ON KUOLLUT GOLGATALLA NOIN KAKSITUHATTA VUOTTA SITTEN…AINOASTAAN HÄNEN NIMESSÄÄN ON PELASTUS! ME ELETÄÄN LOPUN AIKOJA! JA TUNTUU ETTÄ SAATANA YRITTÄÄ HÄIVYTTÄÄ PELASTUKSEN TIEN IHMISILTÄ! NYKYÄÄN ON PALJON VALLALLA NIIN KUTSUTTU EKUMENIA…JA TUNTUU ETTÄ SAATANA YRITTÄÄ EKUMENIAN AVULLA HÄIVYTTÄMÄÄN PELASTUKSEN TIEN! SIIS TUNTUU ETTÄ IHAN SAMA MITÄ USKONTOA HARJOITAT, NIIN KUITENKIN PELASTUT! SIIS SAMAA JUMALAA ME JOKAINEN LOPPUPELEISSÄ PALVELLAAN VAIKKA OLLAAN ERI USKONNOISSA…NÄIN VÄITETÄÄN! MUTTA MITÄ SANOO JUMALAN SANA? EIKÄ OLE PELASTUSTA YHDESSÄKÄÄN TOISESSA; SILLÄ EI OLE TAIVAAN ALLA MUUTA NIMEÄ IHMISILLE ANNETTU, JOSSA MEIDÄN PITÄISI PELASTUMAN! RAAMATTU ON TODELLA YKSISELITTEINEN PELASTUSKYSYMYKSESSÄ! AINOASTAAN HERRASSA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA MEILLÄ ON PELASTUS! AINOASTAAN JEESUKSEN KAUTTA ME VOIDAAN KERRAN PÄÄSTÄ TAIVAASEEN!!

1JOH5:9-13

Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastansa.
10. Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa.
11. Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.
12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.
13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

AINOASTAAN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA ON PELASTUS! KUKAAN EI VOI TULLA JUMALAN TYKÖ MUUTOIN KUIN JEESUKSEN KAUTTA! MITÄÄN MUUTA TIETÄ JUMALAN LUOKSE EI OLE KUIN JEESUS TIE!!

JOH14:1-6

”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
4. Ja mihin minä menen – tien sinne te tiedätte.”
5. Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?”
6. Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

JUMALAN SANASSA ON ILMOITETTU PELASTUKSEN TIE TODELLA KIRKKAASTI! SE ON JEESUS TIE! MUTTA SAATANA YRITTÄÄ HÄIVYTTÄÄ PELASTUKSEN TIEN EKUMENIAN VALHEELLA! KAIKKI TIET VIEVÄT JUMALAN TYKÖ! IHAN SAMA MISSÄ USKONNOSSA OOT NIIN PELASTUT! IHAN SAMA MITÄ JUMALAA PALVELET NIIN PELASTUT! SE ON SAATANAN VALHE! SAATANA ON VALEHTELIJA JA MURHAAJA! SE YRITTÄÄ HÄIVYTTÄÄ IHMISILTÄ PELASTUKSEN TIEN JONKA JUMALA ON SANASSAAN ILMOITTANUT! AINOASTAAN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA ON PELASTUS! AINOASTAAN HÄNEN KAUTTAAN ME VOIDAAN PÄÄSTÄ ISÄN LUOKSE TURVALLISESTI!

APT17:22-23

Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: ”Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte jumalia.
23. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu: ’Tuntemattomalle jumalalle’. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan.

JOH10:1-11

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri.
2. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen.
3. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos.
4. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä.
5. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä.”
6. Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille; mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti.
7. Niin Jeesus vielä sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen lammasten ovi.
8. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet.
9. Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.
10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.
11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.

1JOH2:18-26

Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.
19. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.
20. Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.
21. En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta.
22. Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.
23. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.
24. Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.
25. Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.
26. Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät.

MITÄ TE SIIS TUNTEMATTANNE PALVELETTE, SEN MINÄ TEILLE ILMOITAN…MINÄ OLEN OVI; JOS JOKU MINUN KAUTTANI MENEE SISÄLLE, NIIN HÄN PELASTUU!KUKA ON VALHETTELIJA, ELLEI SE JOKA KIELTÄÄ SEN ETTÄ JEESUS ON KRISTUS? HÄN ON ANTIKRISTUS, SE JOKA KIELTÄÄ ISÄN JA POJAN…KUKA IKINÄ KIELTÄÄ POJAN, HÄNELLÄ EI OLE ISÄÄKÄÄN…JOKA TUNNUSTAA POJAN, HÄNELLÄ ON MYÖS ISÄ! HALLELUJA! JUMALA ON ILMOITTANUT SANASSAAN, RAAMATUSSA TODELLA SELKEÄSTI PELASTUKSEN TIEN! JOS JOKU MENEE JEESUKSEN KAUTTA SISÄLLE, NIIN HÄN PELASTUU!! HALLELUJA! TÄMÄ ON EVANKELIUMIA! ILOSANOMAA JEESUKSESTA! JEESUS KRISTUS ON KUOLLUT KAIKKIEN IHMISTEN PUOLESTA GOLGATALLA! JA JOKAINEN JOKA JEESUKSEEN USKOSSA TURVAA, PELASTUU!! IHMEELLISTÄ! TÄTÄ ILOSANOMAA VIHOLLINEN YRITTÄÄ JATKUVASTI HÄIVYTTÄÄ! VIHOLLINEN YRITTÄÄ USKOTELLA ETTÄ KAIKKI TIET VIEVÄT JUMALAN LUOKSE JA PELASTUKSEEN…IKÄÄN KUIN JUMALAA VOISI LÄHESTYÄ ILMAN POIKAA, JEESUSTA KRISTUSTA! IKÄÄN KUIN VOISI PELASTUA ILMAN POIKAA, JEESUSTA KRISTUSTA! MUTTA AINOASTAAN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA ON PELASTUS! EKUMENIA TUNTUU VIHOLLISEN EKSYTYKSELTÄ! YRITETÄÄN RAKENTAA YHTEYTTÄ VALHEEN VARAAN! YRITETÄÄN USKOTELLA ETTÄ KAIKKI ”JUMALAT” PELASTAA! TUNTUU ETTÄ EKUMENIA YHTEYS ON SAMA KUIN TYÖNNETTÄIS KÄÄRMETTÄ PYSSYN SUUHUN! SIIS IKÄÄN KUIN VÄKISIN RAKENNETAAN YHTEYTTÄ VAIKKA SAMALLA MITÄTÖIDÄÄN JUMALAN SANA JA PELASTUKSEN TIE! RAAMATTU ON HYVIN SELKEÄ YHTEYS KYSYMYKSESSÄ! SITÄ EI TARVII VÄKISIN VÄÄNTÄÄ!!

1JOH1LUKU

Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta –
2. ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille –
3. minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.
4. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.
5. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

MUTTA JOS ME VALKEUDESSA VAELLAMME, NIIN KUIN HÄN ON VALKEUDESSA, NIIN MEILLÄ ON YHTEYS KESKENÄMME, JA JEESUKSEN KRISTUKSEN, HÄNEN POIKANSA VERI PUHDISTAA MEIDÄT KAIKESTA SYNNISTÄ!! ELI KUN IHMINEN ON TULLUT JEESUKSEEN KRISTUKSEEN USKOVAKSI PARANNUKSEN KAUTTA JA ELÄÄ PARANNUKSESSA, YHTEYS ON OLEMASSA!! SIIS EI SITÄ YHTEYTTÄ TARVII VÄÄNTÄÄ VÄKISIN VAAN SE LUONNOSTAAN TULEE KUN IHMISET OJENTAUTUVAT JUMALAN SANAN MUKAAN! HALLELUJA! SE ON MAHTAVA ASIA! YHTEYTTÄ EI TARVII TEKEMÄLLÄ TEHDÄ! SE YHTEYS EI TULE NEUVOTTELUILLA VAAN OJENTAUTUMALLA JUMALAN SANAN MUKAAN! MIKÄ EKUMENIASSA MÄTTÄÄ? SE ON SELLAISTA SEKOITUSTA JOSSA ON SEKOITETTU PYHÄT JA EPÄPYHÄT ASIAT SEKAISIN! ON PYHIMYSTEN ELI KUOLLEITTEN IHMISTEN RUKOILEMISTA JA PALVOMISTA JA KUVIEN JA ”PYHÄINJÄÄNNÖSTEN” KUMARTAMISTA JA TAIVAAN KUNINGATTAREN PALVONTAA NEITSYT MARIAN MUODOSSA…SANA SANOO:

3MOOS26:1

”Älkää tehkö itsellenne epäjumalia älkääkä pystyttäkö itsellenne jumalankuvia tai patsaita, älkää myöskään asettako maahanne kiviä, joissa on kuvia, kumartaaksenne niitä, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne.

5MOOS18:10-13

Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,
11. joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen.
12. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.
13. Ole siis nuhteeton Herran, sinun Jumalasi, edessä.

SEF1:4-6

Minä ojennan käteni Juudaa vastaan ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan, ja minä hävitän tästä paikasta Baalin jätteet, epäjumalain pappien nimet ynnä myös Herran papit,
5. ne, jotka katoilla kumartaen rukoilevat taivaan joukkoa, sekä ne, jotka kumartaen rukoilevat Herraa ja vannovat hänen kauttansa, mutta myös vannovat Melekinsä kautta,
6. ynnä ne, jotka ovat luopuneet seuraamasta Herraa, eivät etsi Herraa eivätkä häntä kysy.

HERRA EI HALUA ETTÄ ME OLLAAN MUKANA SEKOITUKSESSA! HERRA EI HALUA MEIDÄN KUMARTAVAN JA PALVOVAN KUVIA EIKÄ RUKOILEVAN ”PYHIMYKSIÄ” EIKÄ PALVELEVAN TAIVAAN KUNINGATARTA NEITSYT MARIAN MUODOSSA JNE…PYHÄÄ JA EPÄPYHÄÄ EI SAA SEKOITTAA!

ILM18:1-8

Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan.
2. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.
3. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta.”
4. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
5. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.
6. Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin.
7. Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: ’Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä’,
8. sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut.”

LÄHTEKÄÄ SIITÄ ULOS, TE MINUN KANSANI, ETTETTE TULISI HÄNEN SYNTEIHINSÄ OSALLISIKSI JA SAISI TEKIN KÄRSIÄ HÄNEN VITSAUKSISTANSA!! SAATANA YRITTÄÄ EKSYTTÄÄ USKOVIA EKUMENIALLA! SIIS SAATANA YRITTÄÄ IKÄÄN KUIN HÄIVYTTÄÄ JUMALAN TAHDON JONKA HERRA ON ILMOITTANUT SANASSANSA! HERRA HALUAA ETTÄ MEILLÄ ON PUHDAS SYDÄN JA PUHDAS HENKI! HERRA EI HALUA ETTÄ ME OLLAAN IKÄÄN KUIN HYVÄKSYMÄSSÄ OMALLA TOIMINNALLAMME EPÄRAAMATULLISTA TOIMINTAA…HERRA EI HALUA PYHIMYSTEN RUKOILEMISTA EIKÄ KUVIEN KUMARTAMISTA EIKÄ TAIVAAN KUNINGATTAREN PALVONTAA NEITSYT MARIAN MUODOSSA!! NE ON KAUHISTUKSIA HERRALLE! SE ON HENGELLISTÄ HAUREUTTA, SEKOITUSTA! SE ON ANTIKRISTUKSEN HENGEN VAIKUTTAMAA! SIIS VIHOLLISEN HENKI YRITTÄÄ KOKO AJAN TURMELLA JUMALAN TYÖN!

ILM2:18-25

Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niinkuin kiiltävä vaski:
19. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset.
20. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
21. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.
22. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;
23. ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.
24. Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa;
25. pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen.

ETTÄ ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME RAKASTETAAN HERRAA JEESUSTA JA OJENTAUDUTAAN HÄNEN SANANSA MUKAAN! HERRA ARVOSTAA NIITÄ JOTKA HÄNTÄ HALUAVAT SEURATA PUHTAALLA SYDÄMELLÄ! JA ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME PIDETÄÄN AINA OIKEALLA TAVALLA JUMALAN TAHTOA ESILLÄ, NIIN SILLOIN IHMISET JOTKA OVAT JOUTUNEET EKSYTYKSIIN JA EKSYKSIIN VOIVAT PÄÄSTÄ SELVILLE VESILLE!!

JOH8:31-32

Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi”.

MATT5:13

Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.

KUN ME PIDETÄÄN ESILLÄ JUMALAN SANAN TOTUUTTA, NIIN EKSYKSISSÄ OLEVAT IHMISET VOIVAT PÄÄSTÄ VAPAAKSI VIHOLLISEN EKSYTYKSISTÄ! SEN TÄHDEN ON EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ ETTÄ ME SUOSITELLAAN IHMISILLE JUMALAN SANAN TOTUUTTA! ME EI SAADA MENETTÄÄ SUOLAAMME! JOS SUOLA PUUTTUU, HAAVAT EI PARANE! LIHA MÄTÄNEE ILMAN SUOLAA!ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME PIDÄMME TARJOLLA IHMISILLE JEESUSTA KRISTUSTA AINOANA PELASTUKSEN TIENÄ!

FIL2:12-16

Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;
13. sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.
14. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä,
15. että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa,
16. tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.

RAAMATUN SANA ON TODELLA SELKEÄÄ JA KIRKASTA MUTTA TUNTUU ETTÄ VIHOLLINEN TODELLA YRITTÄÄ HÄIVYTTÄÄ SELKEÄT JUMALAN SANAN TOTUUDET…MUTTA EI ANNETA PERIKSI! JULISTETAAN JA KERROTAAN JA PIDETÄÄN AINA TARJOLLA JUMALAN SANAN VÄÄRENTÄMÄTÖNTÄ MAITOA NIIN IHMISET SITÄ KAUTTA PÄÄSEVÄT KAHLEISTA JA EKSYTYKSISTÄ VAPAAKSI!! OLLAAN USKOLLISET JEESUKSELLE KAIKESSA! VAELLETAAN HÄNEN YHTEYDESSÄÄN!! ME SAADAAN OLLA NIITÄ VIIDENSIÄ EVANKELIUMEITA! IHMISET LUKEVAT JA TARKKAILEVAT MEITÄ! HERRA MEITÄ HALUAA KÄYTTÄÄ VÄLIKAPPALEINAAN IHMISTEN AUTTAMISEKSI! TUODAAN ROHKEASTI ESIIN JUMALAN SANAN TOTUUTTA KUN HERRA SIIHEN TILAISUUTTA ANTAA JA VAIKUTTAA! ELETÄÄN JUMALAN SANAN MUKAAN NIIN KRISTUKSEN KIRKKAUS JA RAKKAUS PÄÄSEE MEISTÄ LOISTAMAAN AINA KIRKKAAMMIN JA KIRKKAAMIN!

1PIET2LUKU

Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,
2. ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,
3. jos ”olette maistaneet, että Herra on hyvä”.
4. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,
5. ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.
6. Sillä Raamatussa sanotaan: ”Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva”.
7. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, ”on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi”
8. ja ”kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi”. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.
9. Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
10. te, jotka ennen ”ette olleet kansa”, mutta nyt olette ”Jumalan kansa”, jotka ennen ”ette olleet armahdetut”, mutta nyt ”olette armahdetut”.
11. Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan,
12. ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.
13. Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin,
14. kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi;
15. sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä –
16. niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat.
17. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.
18. Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin.
19. Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien.
20. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa.
21. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä,
22. joka ”ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut”,
23. joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee,
24. joka ”itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen ”haavainsa kautta te olette paratut”.
25. Sillä te olitte ”eksyksissä niinkuin lampaat”, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö.

JA KUN ME TOSIAAN ELETÄÄN AINA VALKEUDESSA JA JUMALAN SANAN TOTUUDESSA JA RAKKAUDESSA NIIN SIITÄ SYNTYY OIKEA YHTEYS! YHTEYTTÄ EI SILLOIN TARVII ”VÄKISIN VÄÄNTÄÄ” VAAN SE YHTEYS JA KESKINÄINEN RAKKAUS SYNTYY VOISKO SANOA LUONNOSTAAN KUN ME ELETÄÄN HERRAN YHTEYDESSÄ! SIIS SILLOIN SE JUMALAN RAKKAUS PÄÄSEE AINA VAAN LISÄÄNTYMÄÄN JA KASVAMAAN KUN ME ELETÄÄN JUMALAN TAHDON MUKAAN, HÄNEN SANANSA MUKAAN!  ARMOSTA, AAMEN!!

1JOH3LUKU

Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä.
2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.
3. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas.
4. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.
5. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.
6. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut.
7. Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas.
8. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.
9. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.
10. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta.
11. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme
12. eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkätähden hän tappoi hänet? Sentähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat.
13. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa.
14. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa.
15. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi.
16. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme; meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä.
17. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä?
18. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.
19. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä,
20. että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki.
21. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan,
22. ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista.
23. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.
24. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.