Vangituille vapautusta

JES61:1-3

Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut
julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
2. julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,
3. panemaan Siionin murheellisten päähän – antamaan heille – juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva ”vanhurskauden tammet”, ”Herran istutus”, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

HERRA JEESUS ON TULLUT JULISTAMAAN VANGITUILLE VAPAUTUSTA…HÄN ON TULLUT AUTTAMAAN IHMISIÄ HEIDÄN ONGELMISSAAN…HERRA JEESUS TOIMII SEURAKUNTANSA KAUTTA TÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ…ELI JEESUKSEEN USKOVIEN IHMISTEN KAUTTA…

1AIK16:8

”Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa.

PSALMI96:1-7

Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa Herralle, kaikki maa.
2. Veisatkaa Herralle, ylistäkää hänen nimeänsä. Julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojansa,
3. ilmoittakaa pakanain seassa hänen kunniaansa, hänen ihmeitänsä kaikkien kansojen seassa.
4. Sillä Herra on suuri ja sangen ylistettävä, hän on peljättävä yli kaikkien jumalain.
5. Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.
6. Herraus ja kunnia on hänen kasvojensa edessä, kiitos ja ylistys hänen pyhäkössänsä.
7. Antakaa Herralle, te kansojen sukukunnat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.

MATT10:27

Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta.

JEESUS ON MENNYT TAIVAASEEN ISÄN OIKEALLE PUOLELLE…HÄN ON LÄHETTÄNYT OMANSA JULISTAMAAN VANGITUILLE VAPAUTUSTA JA KAHLITUILLE KIRVOITUSTA…ELI JEESUS ON LÄHETTÄNYT HÄNEEN USKOVAT IHMISET JATKAMAAN OMAA TYÖTÄNSÄ TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ…

MARK16:15

Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.

MITÄ USKOVIEN PITÄÄ TEHDÄ? MILLÄ TAVOIN ME JULISTAMME VANGITUILLE VAPAUTUSTA? SANA SANOO:

2TIM4:2

saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.

FIL2:14-16

Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä,
15. että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa,
16. tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.

ME SAADAAN JULISTAA VANGITUILLE VAPAUTUSTA SAARNAAMALLA SANAA JA TARJOLLA PITÄESSÄMME ELÄMÄN SANAA…SIIS ME SAADAAN JULISTAA IHMISILLE EVANKELIUMIN ILOSANOMAA KERTOMALLA HEILLE JUMALAN SANASTA,JEESUKSESTA KRISTUKSESTA! ME SAADAAN PITÄÄ TARJOLLA JEESUSTA KRISTUSTA IHMISILLE JOITA PERKELE PITÄÄ KAHLEISSAAN…SIIS SE JUMALAN SANAN ESILLÄ PITÄMINEN ON TUIKI TÄRKEÄÄ!!

JES55LUKU

Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei
ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa.
2. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä.
3. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.
4. Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi.
5. Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut.
6. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.
7. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.
8. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
9. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.
10. Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän,
11. niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.
12. Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä.
13. Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä, nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita; ja se tulee Herran kunniaksi, iankaikkiseksi merkiksi, joka ei häviä.

HALLELUJA! ME SAADAAN PITÄÄ TARJOLLA ELÄMÄN SANAA SYNNIN RASITTAMILLE JA KAHLITUILLE SIELUILLE! ME SAADAAN JULISTAA VANGITUILLE VAPAUTUSTA JA KAHLITUILLE KIRVOITUSTA KERTOMALLA IHMISILLE JEESUKSESTA JA JUMALAN LUPAUKSISTA JOTKA OVAT RAAMATUSSA! SE ON SUURTA JUMALAN ARMOA! MEIDÄN EI TARVII RUVETA VÄITTELEMÄÄN IHMISTEN KANSSA JUMALAN SANASTA! JUMALAN PYHÄ HENKI TEKEE JUMALAN SANAN ELI RAAMATUN JA JEESUKSEN KRISTUKSEN ELÄVÄKSI! HALLELUJA!!

HEBR4:12-13

Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
13. eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

1KOR2:12-16

Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;
13. ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.
14. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.
15. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.
16. Sillä: ”kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?” Mutta meillä on Kristuksen mieli.

JUMALAN SANA KESTÄÄ KOETTELEMISEN! RAAMATTU SANOO:

PS12:7

Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.

JA VIELÄ:

PS119:160

Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.

JUMALAN SANA ON KOKONANSA TOTUUS! JUMALAN SANA ON SEITSENKERTAISESTI PUHDISTETTUA! JUMALAN SANA KESTÄÄ KOETTELEMISEN…SIIS JOS IHMINEN ETSII REHELLISELLÄ SYDÄMELLÄ TOTUUTTA NIIN JUMALA SEN KYLLÄ ILMOITTAA…SIIS JUMALAN SANA KESTÄÄ KOETTELEMISEN…

JOH7:14-17

Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti.
15. Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: ”Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?”
16. Jeesus vastasi heille ja sanoi: ”Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.
17. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.

JOS JOKU TAHTOO TEHDÄ HÄNEN TAHTONSA,ELI JUMALAN TAHDON,TULEE HÄN TUNTEMAAN ONKO TÄMÄ OPPI JUMALASTA! JUMALA ON ILMAISSUT TAHTONSA KIRJOITETUSSA SANASSAAN ELI RAAMATUSSA…MEIDÄN EI IKINÄ TARVI VÄÄRÄLLÄ TAVALLA AJATELTUNA KIISTELLÄ JUMALAN SANASTA VAAN ME PIDÄMME TARJOLLA ELÄMÄN SANAA, JEESUSTA KRISTUSTA JA RAAMATUN LUPAUKSIA…

1TIM6:3-5

Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen,
4. niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja,
5. alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.

TIT3:9-11

Mutta vältä mielettömiä riitakysymyksiä ja sukuluetteloita ja kinastelua ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia.
10. Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti,
11. sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä tuominnut.

MEIDÄN EI TARVII RUVETA IHMISTEN KANSSA VÄÄRÄLLÄ TAVALLA VÄITTELEMÄÄN TAIKKA KIISTELEMÄÄN JUMALAN SANASTA…JUMALA ITSE VALVOO SANAANSA TOTEUTTAAKSEEN SEN…

JER1:11-12

11. Minulle tuli tämä Herran sana: ”Mitä sinä näet, Jeremia?” Minä vastasin: ”Minä näen mantelipuun oksan”.
12. Herra sanoi minulle: ”Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen”.

SIIS HERRA ITSE ON VASTUUSSA SANASTAAN! JOS IHMINEN REHELLISELLÄ SYDÄMELLÄ HALUAA TULLA TUNTEMAAN JUMALAN SANAN TOTUUDEN NIIN JUMALA KYLLÄ AVAA MEILLE TAHTOANSA…SIIS JOS JOTKUT IHMISET EIVÄT VÄLITÄ JUMALAN SANAN TOTUUDESTA NIIN SILLOIN SE ON HEIDÄN VASTUULLAAN EIKÄ MEIDÄN…MEIDÄN TARVII AINOASTAAN JULISTAA VANGITUILLE VAPAUTUSTA JA KAHLITUILLE KIRVOITUSTA…JUMALAN SANA YHDESSÄ PYHÄN HENGEN KANSSA KYLLÄ AVAA IHMISELLE RAAMATUN SANAN TOTUUDEN KUN IHMINEN NÖYRTYY JUMALAN VÄKEVÄN KÄDEN ALLE…

LUUK9:1-5

Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja.
2. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.
3. Ja hän sanoi heille: ”Älkää ottako mitään matkalle, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei rahaa, älköön myös kenelläkään olko kahta ihokasta.
4. Ja mihin taloon tulette, siihen jääkää, ja siitä lähtekää matkallenne.
5. Ja missä eivät ota teitä vastaan, siitä kaupungista lähtekää pois, ja pudistakaa tomu jaloistanne, todistukseksi heitä vastaan.”

MATT7:6

Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.

MITEN MAHTAVA ASIA! MEIDÄN EI TARVITSE VÄÄRÄLLÄ TAVALLA AJATELTUNA YRITTÄÄ SAADA IHMISIÄ USKOMAAN RAAMATTUUN JA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN VAAN KUN ME JULISTETAAN JUMALAN SANAA NIIN KUIN KIRJOITETTU ON NIIN JUMALAN PYHÄ HENKI TEKEE SANAN ELÄVÄKSI! VANGITUT PÄÄSEE VAPAIKSI JA KAHLEET KIRPOAVAT KUN JUMALAN SANAA JULISTETAAN HENGESSÄ JA TOTUUDESSA…HALLELUJA!! JUMALA ITSE PITÄÄ SANASTAAN JA KUNNIASTAAN HUOLEN…HERRA TAHTOO MEIDÄN AINOASTAAN JULISTAVAN ROHKEASTI JUMALAN SANAA NIIN PYHÄ HENKI TEKEE RAAMATUN SANAN KAUTTA TYÖTÄNSÄ…IHMISET SAAVAT PISTON SYDÄMEENSÄ! HE SAAVAT SYNNIN TUNNON JA SAAVAT USKOA HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN SYDÄMESTÄÄN!! HERRA HEITÄ SITTEN VAPAUTTAA ERI KAHLEISTA JA RIIPUVUUKSISTA JA HERRA MYÖS PARANTAA SAIRAITA JA AJAA ULOS RIIVAAJIA…KUN ME USKOLLISESTI PIDETÄÄN TARJOLLA ELÄMÄN SANAA NIIN JUMALA PITÄÄ LOPUSTA HUOLEN!! HALLELUJA…AAMEN!

APT2:29-47

Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä.
30. Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen,
31. niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.
32. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.
33. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.
34. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: ’Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,
35. kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.’
36. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.”
37. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?”
38. Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”
40. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”.
41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
42. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
43. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
44. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
45. ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
46. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47. kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

J