Lain kautta armoon

AJATUKSIA LAIN JA ARMON SUHTEESTA JA TARKOITUKSESTA…

GAL3:1-14

Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?
2. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta?
3. Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?
4. Niin paljonko olette turhaan kärsineet? – jos se on turhaa ollut.
5. Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta,
6. samalla tavalla kuin ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”?
7. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.
8. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: ”Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi”.
9. Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.
10. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: ”Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee”.
11. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska ”vanhurskas on elävä uskosta”.
12. Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: ”Joka ne täyttää, on niistä elävä”.
13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme – sillä kirjoitettu on: ”Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu” –
14. että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

PAAVALI RUOTI GALATIAN USKOVIA KOVASANAISESTI SIITÄ KUN NÄMÄ USKOVAT OLIVAT KÄÄNTYNEET LAIN TEKOIHIN…HE OLIVAT ELÄNEET AIKAISEMMIN USKON KAUTTA MUTTA NYTTEN HE OLIVAT KÄÄNTYNEET LAIN TEKOIHIN…ONKO LAKI TURHA? ETTÄ EIKÖ SE OLE TÄRKEÄ ASIA RAAMATUSSA ?

LUUK16:15-17

Ja hän sanoi heille: ”Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus.
16. Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin.
17. Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää.

MUTTA ENNEMMIN TAIVAS JA MAA KATOAVAT,KUIN YKSIKÄÄN LAIN PIIRTO HÄVIÄÄ! JA SILTI PAAVALI SUOMI GALATIAN USKOVIA LAIN TEKOIHIN KÄÄNTYMISESTÄ! ONKO RAAMATUSSA RISTIRIITAISUUKSIA? KIITOS HERRALLE,NÄIN EI OLE…LAKI KYLLÄ KUULUU OLLA MUTTA SILLÄ ON ERI TEHTÄVÄ KUIN USKOLLA JA ARMOLLA…MIKÄ ON LAIN TEHTÄVÄ RAAMATUN MUKAAN?

ROOM7:7-16

Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse”.
8. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut.
9. Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi,
10. ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi.
11. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta.
12. Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.
13. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta.
14. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.
15. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.
16. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.

GAL3:18-26

Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.
19. Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.
20. Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi.
21. Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista.
22. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.
23. Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä.
24. Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.
25. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.
26. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.

LAIN TEHTÄVÄ ON NÄYTTÄÄ IHMISELLE ETTÄ HÄN ON SYNTINEN!LAKI ON MEILLE KASVATTAJA KRISTUKSEEN! LAIN TEHTÄVÄ ON NÄYTTÄÄ JOKAISELLE IHMISELLE ETTÄ ME TARVITAAN JEESUSTA KRISTUSTA JOS ME MIELIMME PELASTUA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN! ELI LAKI ON TODELLA TÄRKEÄ! MUTTA LAIN TEKOJEN KAUTTA ME EI VOIDA PELASTUA! LAKI NÄYTTÄÄ MEIDÄT SYNTISIKSI IHMISIKSI JA AJAA MEIDÄT JEESUKSEN KRISTUKSEN LUOKSE…J

ROOM3:19-31

Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20. sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22. se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24. ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25. jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26. jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
27. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta.
28. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.
29. Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin,
30. koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta.
31. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

ROOM5:12-21

Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet –
13. sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;
14. kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva.
15. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.
16. Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi.
17. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. –
18. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;
19. sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.
20. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi,
21. että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

LAIN KAUTTA TULEE SYNNIN TUNTO! LAKI TULI VÄLIIN ETTÄ RIKKOMUS SUUREKSI TULISI…SIIS LAKI NÄYTTÄÄ MEIDÄT TÄYSIN KELVOTTOMIKSI SYNTISIKSI! ELI KYLLÄ LAKI ON TODELLA TÄRKEÄ MUTTA SEN KAUTTA EI KUKAAN VOI PELASTUA! MUTTA EIKÖ IHMISET TUNNE SYNTEJÄNSÄ ILMAN LAKIA? ONKO TOSIAAN MAHDOLLISTA ETTÄ IHMISET EI HOKSAA OLEVANSA TÄYSIN TURMELTUNEITA? RAAMATTU SANOO:

SANANL30:20

Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: ”En ole pahaa tehnyt”.

LUUK18:9-14

Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhurskaita, ja ylenkatsoivat muita, tämän vertauksen:
10. ”Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani.
11. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: ’Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani.
12. Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.’
13. Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: ’Jumala, ole minulle syntiselle armollinen’.
14. Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään.”

LUONNOLLINEN IHMINEN JOKA EI VIELÄ USKO JEESUKSEEN KRISTUKSEEN ON LUONNOSTAAN OMAVANHURSKAS JA OMASTA MIELESTÄÄN “HYVÄ” IHMINEN…SEMMOINEN IHMINEN EI TUNNE SYNTEJÄNSÄ! RAAMATTU SANOO:

JER3:12-14

Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano: Palaja, sinä luopiovaimo Israel, sanoo Herra; minä en enää synkistä teille kasvojani, sillä minä olen armollinen, sanoo Herra, enkä pidä vihaa iankaikkisesti.
13. Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta, Jumalastasi, ja juossut sinne ja tänne vieraitten jumalain tykö, kaikkien viheriäin puitten alle, ettekä ole kuulleet minun ääntäni, sanoo Herra.
14. Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni, ja minä noudan teidät, yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta, ja tuon teidät Siioniin.

AINOASTAAN TUNNE RIKOKSESI! SIIS HERRA ODOTTAA JOKAISELTA IHMISELTÄ REHELLISTÄ SYDÄNTÄ! ETTÄ ME TUNNETTAISI PAHAT TEKOMME JA TEKISIMME NIISTÄ PARANNUSTA….FARISEUS LUOTTI ITSEENSÄ…FARISEUS EI TUNTENUT SYNTEJÄNSÄ! HÄN VERTASI ITSEÄNSÄ PUBLIKAANIIN! SIIS OMASTA MIELESTÄÄN HUONOMPAAN IHMISEEN! FARISEUS LUULI PELASTUVANSA LAIN TEKOJEN KAUTTA! PAASTOAMALLA,ANTAMALLA KYMMENYKSIÄ JNE…TOISIN SANOEN FARISEUS LUULI KELPAAVANSA JUMALALLE OMAN HYVYYTENSÄ TAKIA…TEKOJEN KAUTTA! MUTTA KUKAAN EI KELPAA JUMALLLE EIKÄ PELASTU LAIN TEKOJEN KAUTTA…EI MINKÄÄN OMAN TEON KAUTTA IHMINEN VOI TULLA JUMALALLE KELPAAVAKSI! AINOASTAAN USKO JEESUKSEEN KRISTUKSEEN ON JUMALLLE KELPAAVA TEKO JONKA KAUTTA ME PELASTUMME…

JOH6:28-29

Niin he sanoivat hänelle: ”Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?”
29. Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt”.

SE ON JUMALAN TEKO ETTÄ TE USKOTTE HÄNEEN JONKA JUMALA ON LÄHETTÄNYT! HALLELUJA! SIINÄ ON AINOA TEKO JONKA KAUTTA ME PELASTUMME! USKOMME HÄNEEN JONKA JUMALA ON LÄHETTÄNYT! KUKA HÄN ON? RAAMATTU SANOO:

JOH3:16-18

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

ROOM3:21-24

. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22. se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24. ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

HALLELUJA!! KUN ME USKOMME JEESUKSEEN KRISTUKSEEN SYDÄMESTÄMME NIIN ME PELASTUMME! SE ON JUMALAN TEKO! SE ON JUMALAN PYHÄN HENGEN TYÖTÄ! ME EI KUKAAN KELVATA JUMALALLE EIKÄ PELASTUTA LAIN TEKOJEN KAUTTA VAAN USKON KAUTTA HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN…LAKI AJAA MEIDÄT JUMALAN ARMON ALLE,JEESUKSEN KRISTUKSEN TYKÖ! JEESUKSEN KRISTUKSEN KAUTTA ME SAADAAN TURVALLISIN MIELIN LÄHESTYÄ ISÄ JUMALAA…SE ON SUURTA JUMALAN ARMOA KUN IHMINEN PÄÄSEE LAIN KAUTTA ARMOON! JUMALA IKÄÄN KUIN VASAROI LAIN VASARALLA IHMISEN OMAVANHURSKAUDEN HAARNISKAN! AIKAISEMMIN IHMINEN ON LUOTTANUT OMIIN TEKOIHINSA JA OMAAN HYVYYTENSÄ MUTTA KUN JUMALAN PYHÄ HENKI ON SAANUT LAIN AVULLA NÄYTTÄÄ IHMISELLE OMAN TURMELTUNEISUUTENSA JA SYNTISYYTENSÄ NIIN SILLOIN IHMINEN SAA TULLA ILOITEN JA RIEMUITEN ARMOLLISEN VAPAHTAJAMME,JEESUKSEN KRISTUKSEN ARMON SUOJIIN…J SILLOIN IHMINEN ON PÄÄSSYT LAIN KAUTTA ARMOON…JUMALA ON HÄNTÄ VASAROINUT LAIN VASARALLA NIIN KAUAN KUNNES KAIKKI OMAVANHURSKAUDEN HAARNISKAT ON MURRETTU JA JEESUS RUPEAAKIN KELPAAMAAN! HALLELUJA! SE ON SUURTA JUMALAN ARMOA JA HYVYYTTÄ MEITÄ SYNTISIÄ IHMISIÄ KOHTAAN…J

2PIET1:2

Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.

TIT2:11-14

Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12. ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13. odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
14. hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

🙂