Viljapelto…

Viljapelto…

Matt13:24-33

Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: ”Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa.
25. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois.
26. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin.
27. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: ’Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?’
28. Hän sanoi heille: ’Sen on vihamies tehnyt’. Niin palvelijat sanoivat hänelle: ’Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?’
29. Mutta hän sanoi: ’En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin.
30. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.'”
31. Vielä toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: ”Taivasten valtakunta on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa.
32. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suurin vihanneskasveista ja tulee puuksi, niin että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille.”
33. Taas toisen vertauksen hän puhui heille: ”Taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani”.
34. Tämän kaiken Jeesus puhui kansalle vertauksilla, ja ilman vertausta hän ei puhunut heille mitään;
35. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo: ”Minä avaan suuni vertauksiin, minä tuon ilmi sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti”.
36. Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: ”Selitä meille vertaus pellon lusteesta”.
37. Niin hän vastasi ja sanoi: ”Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika.
38. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset.
39. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit.
40. Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa.
41. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta,
42. ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
43. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.

TÄSSÄ JEESUKSEN VERTAUKSESSA PUHUTTIIN PELLOSTA JOSSA KASVOI SEKÄ HYVÄÄ VILJAA ETTÄ HUONOA VILJAA,LUSTETTA…HYVÄ SIEMEN ON VALTAKUNNAN LAPSET,MUTTA LUSTEET OVAT PAHAN LAPSET…NE LUSTEET ON SAATTANUT NÄYTTÄÄ ALUKSI SAMALTA KUIN HYVÄ VILJA MUTTA LOPPUJEN LOPUKSI NE KYLLÄ EROTTUU SELVÄSTI HYVÄSTÄ VILJASTA…

1JOH2:19

Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

 

Useimpien raamatuntutkijoiden mukaan vertauksessa mainittu luste on myrkkyraiheinä, jota kasvaa runsaasti

Israelin alueella. Englanninkielisessä Wikipediassa siitä kerrotaan näin:

”Se näyttää vehnältä aina tähkän puhkeamiseen asti. Se kasvaa rikkaruohona vehnäpelloilla. Sen ranskankielinen nimi on ’ivraie’

[…] joka kuvastaa kasvin luonteenomaista piirrettä: se aiheuttaa ihmiselle sellaisen olon, kuin hän olisi pahasti humalassa, ja voi

aiheuttaa kuoleman. Tähän piirteeseen viittaa myös kasvin tieteellinen nimi Lolium temulentum (temulentus = juopunut)[…] Kasvi

mainitaan vehnän ja rikkaviljan vertauksessa Matteuksen evankeliumissa.”

Mainitaanko tätä lusteiden yhteyttä juopumukseen muualla? Kyllä, monet Raamatun sanakirjat ja ensyklopediat

sanovat tarkalleen samaa. Itse asiassa raamatun tietosanakirja Faussett Bible Cyclopedia sanoo: ”vehnäjauhojen

seassa (se) aiheuttaa huimausta, päihtymystä ja halvausta” ja toteaa, että myrkkyraiheinän tiedetään olevan ainoa vahingollinen

heinäkasvi.

MITEN ME OSATAAN EROTTAA OIKEA VILJA LUSTEESTA? MITÄ ME VOIDAAN TEHDÄ ASIALLE? TAHDOTTEKO ETTÄ MENEMME JA KOKOAMME SEN? MUTTA HÄN SANOI: EN,ETTETTE LUSTETTA KOOTESSANNE NYHTÄISI SEN MUKANA NISUAKIN! SIIS SITÄ LUSTETTA EI VOI REPIÄ POIS ETTEI HYVÄ VILJA SAMALLA LÄHTISI MUKAAN!! KUULOSTAA HANKALALTA! MITÄ ME VOIDAAN TEHDÄ KUN MAAILMA VAAN PAHENEE PAHENEMISTAAN JA USKOVIEN JOUKKOONKIN SAATTAA KASVAA LUSTETTA? MITÄ ME VOIDAAN TEHDÄ? KUN SITÄ LUSTETTA EI SAANUT KOOTA ETTEI HYVÄ VILJA LÄHDE SAMALLA…LAITAN AJATUKSIA NÄISTÄ…MISTÄ ME VOIDAAN EROTTAA HYVÄ JA HUONO VILJA?

GAL5:18-23

Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.
19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23. Sellaista vastaan ei ole laki.

MATT7:15-23

Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
17. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
18. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23. Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

HEIDÄN HEDELMISTÄÄN TE TUNNETTE HEIDÄT! EIHÄN ORJANTAPPUROISTA KOOTA VIINIRYPÄLEITÄ EIKÄ OHDAKKEISTA VIIKUNOITA! HYVÄ VILJA ANTAA ELÄMÄÄ,LUSTE ON MYRKYLLISTÄ JA TUHOAVAA!

HEBR12:15

ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ”ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi,

APT8:18-24

Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa
19. ja sanoi: ”Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen”.
20. Mutta Pietari sanoi hänelle: ”Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.
21. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä.
22. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa – jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan.
23. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä.”
24. Niin Simon vastasi ja sanoi: ”Rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet”.

ETTEI MIKÄÄN KATKERUUDEN JUURI PÄÄSE KASVAMAAN JA TEKEMÄÄN HÄIRIÖITÄ JA MONET SEN KAUTTA TULE SAASTUTETUIKSI! SILLÄ MINÄ NÄEN SINUN OLEVAN TÄYNNÄ KATKERUUDEN SAPPEA JA KIINNI VÄÄRYYDEN SITEISSÄ!! SIIS LUSTE ON MYRKYLLISTÄ JA VOI TUHOTA OIKEANKIN HYVÄN SADON! LUSTE TUOTTAA KUOLEMAA! HYVÄ VILJA ANTAA ELÄMÄÄ! MUTTA MUISTETAAN ETTÄ KUN ME TULLAAN USKOON NIIN MEISSÄ ON VIELÄ PALJON VOISKO SANOA LUSTETTA JOSTA JEESUS MEIDÄT VAPAUTTAA…JA SE HENGEN HEDELMÄ KASVAA PIKKUHILJAA…ETTÄ MEIDÄN EI TARVII MUREHTIA VÄÄRÄLLÄ TAVALLA JA AJATELLA ETTÄ OONKO LUSTETTA JOS JEESUKSELLE KUULUN…ME OLLAAN SILLOIN HYVÄÄ VILJAA KUN USKOMME JEESUKSEEN JA HALUAMME HÄNTÄ SEURATA REHELLISIN SYDÄMIN…MUTTA MEIDÄN ON HYVÄ SISÄISTÄÄ ETTÄ ON MYÖS OLEMASSA LUSTETTA OIKEAN VILJAN SEASSA…

JUUD1:3-21

Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu.
4. Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.
5. Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet;
6. ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon;
7. samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.
8. Yhtäkaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan; he halveksivat herrautta, herjaavat kirkkauden henkiolentoja.
9. Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: ”Rangaiskoon sinua Herra!”
10. Nämä sitävastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne; mutta minkä he järjettömäin eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä.
11. Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora!
12. He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä,
13. rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.
14. Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: ”Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä
15. tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet”.
16. He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan; heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden.
17. Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet,
18. sanoen teille: ”Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan”.
19. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.
20. Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä
21. ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.

ALKUSEURAKUNTAANKIN OLI JO LUSTE PÄÄSSYT KASVAMAAN! LUSTE EI SAA ELÄMÄÄ AIKAAN! HE OVAT VEDETTÖMIÄ,TUULTEN AJELTAVIA PILVIÄ! SIIS VEDETTÖMIÄ PILVIÄ! EI SADETTA,EI ELÄMÄÄ! SIIS LUSTE EI TUOTA ELÄMÄÄ ! SE LUSTE VOI KYLLÄ LUVATA ELÄMÄÄ PILVEN MUODOSSA MUTTA KÄYTÄNNÖSSÄ SE EI ANNA ELÄMÄÄ KOSKA ON VEDETÖN PILVI! SIIS LUSTE LUPAA ELÄMÄÄ MUTTA EI VOI SITÄ ANTAA! MINKÄTAKIA? HE OVAT SIELULLISIA, HENKEÄ EI HEILLÄ OLE! ILMAN JUMALAN HENKEÄ EI OLE ELÄMÄÄKÄÄN!!

2PIET2LUKU

Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.
2. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi;
3. ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.
4. Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.
5. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle.
6. Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.
7. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi;
8. sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla.
9. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät,
10. ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja,
11. vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä.
12. Mutta niinkuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaan turmelukseensa,
13. saaden vääryyden palkan; he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he ovat tahra- ja häpeäpilkkuja; he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne;
14. heidän silmänsä ovat täynnä haureutta eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän; he ovat kirouksen lapsia.
15. He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa,
16. mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen: mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden.
17. Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita, ja pimeyden synkeys on heille varattu.
18. Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon,
19. ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on.
20. Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi.
21. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä.
22. Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: ”Koira palaa oksennukselleen”, ja: ”Pesty sika rypee rapakossa”.

TODELLA PALJON RAAMATTU PUHUU TÄSTÄ LUSTEESTA! ETTÄ MINKÄLAISTA SE ON! SIITÄ ME VOIDAAN LUSTE TUNNISTAA! LUSTE EI ANNA ELÄMÄÄ,VAAN TUOTTAA KAIKKINAISTA PAHAA…SELLAISET OVAT VEDETTÖMIÄ LÄHTEITÄ! EI VETTÄ! EI ELÄMÄÄ!!JA LUPAAVAT HEILLE VAPAUTTA VAIKKA ITSE OVAT TURMELUKSEN ORJIA!! SIIS LUSTE ON SELLAISTA JOKA ESITTÄÄ MUILLE PYHIMYSTÄ JA KUITENKIN SALASSA TEKEE PAHAA! LUSTEELLA EI OLE TOIMIVAA OMAATUNTOA!!

1TIM4:1-5
Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2. valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty
3. ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan.
4. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan;
5. sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella.

VALHEENPUHUJAIN ULKOKULTAISUUDEN VAIKUTUKSESTA,JOIDEN OMATUNTO ON POLTINRAUDALLA MERKITTY!! SIIS LUSTEELLA EI OLE TOIMIVAA OMAATUNTOA!! SEN TAKIA LUSTE PYSTYY TEKEMÄÄN SALASSA KAIKKINAISTA PAHAA ILMAN OMANTUNNON TUSKIA! SEN TAKIA LUSTE PYSTYY RAHASTAMAAN JEESUKSEN NIMEÄ HYVÄKSI KÄYTTÄEN! SEN TAKIA LUSTEELLE SANOTAAN : MINÄ EN OLE KOSKAAN TEITÄ TUNTENUT,MENKÄÄ POIS MINUN TYKÖÄNI,TE LAITTOMUUDEN TEKIJÄT!! RAAMATTU SANOO:

1JOH3-4

Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.

JA SYNTI ON LAITTOMUUS!! MENKÄÄ POIS MINUN TYKÖÄNI TE LAITTOMUUDEN TEKIJÄT! SIIS SYNNIN TEKIJÄT! LUSTE TEKEE TAHALLAAN SYNTIÄ! LUSTEEN OMATUNTO ON POLTINRAUDALLA MERKITTY!! LUSTE PYSTYY TEKEMÄÄN VÄÄRYTTÄ ILMAN OMANTUNNON KOLKUTUSTA KOSKA HÄNEN OMATUNTONSA ON POLTINRAUDALLA MERKITTY! JA NÄMÄ LUSTEET OLIVAT TEHNEET JEESUKSEN NIMESSÄ VAIKKA MITÄ JA SILTI JEESUS SANOI ETTÄ EN OLE KOSKAAN TEITÄ TUNTENUT!

MATT7:21-23

Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23. Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

1TIM4:1

Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

JUUD1:19

Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.

ILM13:11-14

Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.
12. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.
13. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.
14. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.

JEESUS EI TUNTENUT NÄITÄ IHMEIDENTEKIJÖITÄ…HE OLIVAT LAITTOMUUDEN TEKIJÖITÄ!! SIIS HE TEKI SYNTIÄ ILMAN OMANTUNNON TUSKIA!! HE OLIVAT LUSTETTA…VALHEVEHNÄÄ!! HE NOUDATTIVAT VILLITSEVIÄ HENKIÄ JA RIIVAJIEN OPPEJA…HE OLIVAT SIELULLISIA,ILMAN JUMALAN HENKEÄ! VIHAMIES NE KYLVI!! SIIS SAATANA KYLVI LUSTEEN!SAATANA YRITTÄÄ EKSYTTÄÄ JEESUKSEEN USKOVAT VALHEVEHNÄLLÄ! EI USKOTA VALHEVEHNÄÄ…USKOTAAN JEESUSTA,USKOTAAN RAAMATUN SANAA! EI LÄHDETÄ IHMISTEN ARPAPELEIHIN VAAN SEURATAAN JEESUSTA TEOSSA JA TOTUUDESSA…EI HÄKELLYTÄ JOS IHMISET KOROTTAVAT ITSEÄÄN JA TOIMINTAANSA VAAN MENNÄÄN HERRAN JEESUKSEN JOHDOSSA…ELETÄÄN ARJESSA USKOA TODEKSI VAIKKA IHMISET EI MEITÄ NOTEERAISI EIKÄ YLISTÄISI! KULJETAAN ARJESSA JEESUKSEN KANSSA RISTIÄ KANTAEN VAIKKA MUUT IHMISET EI SITÄ HUOMAA…JEESUS HUOMIOI MEIDÄN KAIKKI PALVELUKSET MITÄ ME HÄNELLE TEEMME…

MATT6:1-8

”Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.
2. Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
3. Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee,
4. että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
5. Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
7. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.
8. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.

MATT6:16-18

Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
17. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi,
18. etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

LIHALLINEN IHMINEN HALUAA TEHDÄ ASIOITA ETTÄ IHMISET HEITÄ KATSELISIVAT JA KIITTELISIVÄT JA SUITSUTTAISIVAT!! MUTTA NE IHMISET ON JO PALKKANSA SAANEET!! PALJON PAREMPI SAADA JEESUKSELTA KERRAN OIKEA PALKKA KUIN OTTAA IHMISTEN YLISTYSTÄ OSAKSEEN…ME EI OLLA TILIVELVOLLISIA KENELLEKKÄÄN IHMISELLE TEKEMISISTÄMME TAIKKA TEKEMÄTTÄ JÄTTÄMISISTÄMME,VAAN HERRALLE ME OLLAAN KAIKKI KERRAN TILIVELVOLLISIA…

1PIET4:1-5

Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli – sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä –
2. ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.
3. Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa.
4. Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat.
5. Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.

HEBR4:10-13

Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa.
11. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä.
12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
13. eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

ELI HERRALLE JEESUKSELLE ME OLLAAN JOKAINEN KERRAN TILIVELVOLLINEN! MEIDÄN EI TARVII OLLA IHMISILLE KEHUMASSA MITÄ ME OLLAAN TEHTY HERRAN ELOVAINIOLLA…HERRA JEESUS PARHAITEN TIETÄÄ KUKA ON TEHNYT MITÄKIN JA MILLAISILLA MOTIIVEILLA JA VAIKUTTIMILLA…JOS ME OLLAAN OIKEALLA KOHDALLA TÄSSÄ ASIASSA NIIN ME VOIDAAN OLLA IHAN RAUHALLISIN MIELIN HERRAN EDESSÄ VAIKKA IHMISET EI TIETÄISI YHTÄÄN MITÄÄN MITÄ ME TEHDÄÄN HERRAN ELOVAINIOLLA…MEIDÄN EI TARVII IKINÄ VÄÄRÄLLÄ TAVALLA TEHDÄ KENELLEKKÄÄN IHMISELLE SELONTEKOA TEKEMISISTÄMME TÄLLÄ SARALLA…HERRA ON SE KUKA NÄKEE JA TIETÄÄ PARHAITEN…SILLOIN VOIDAAN OLLA JA VAELTAA HERRAN TEOISTA LEVOSTA KÄSIN…EI TARVII VÄÄRÄLLÄ TAVALLA KIIHKOILLA EIKÄ RUTISTAA EIKÄ HUOLEHTIA MUITTEN TEKEMISISTÄ KUN ITSE OLLAAN TÄSSÄ ASIASSA OIKELLA KOHDALLA…

JA LOPPUYHTEENVETONA SELLAINEN AJATUS ETTÄ VALHEVEHNÄÄ TULEE AINA OLEMAAN OIKEAN VILJAN SEASSA,HALUSIMMEPA TAI EMME…SANA SANOO:

1JOH4:1

Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

MEIDÄN TULEE KOETELLA PUHEET JA SANOMISET MITÄ IHMISET PUHUVAT JA SAMOIN HEIDÄN TOIMINTAANSA MEIDÄN TULEE PEILATA RAAMATUN SANALLA…MEIDÄN EI TARVII LÄHTEÄ MIHINKÄÄN MUKAAN MIHIN HERRA EI KEHOTA…ME VOIDAAN AINA RUKOILLA IHMISTEN PUOLESTA JOTKA OVAT HARHAANTUNEET JA TIETYSTIKKIN MEIDÄN TULEE NÄITÄ IHMISIÄ RAKASTAA NIIN KUIN KAIKKIA IHMISIÄ…MUTTA MEIDÄN TULEE AINA KOETELLA KAIKKI JA PITÄÄ SE MIKÄ ON HYVÄÄ JA HYLÄTÄ VÄÄRÄ…JA PÄÄASIA ON ETTÄ ME ITSE VAELLETAAN RAKKAUDESSA JA AINA ARALLA TUNNOLLA HERRAN JA HÄNEN SANANSA EDESSÄ…HERRA MEILLE KERRAN PALKAN MAKSAA KUN USKOLLISESTI HÄNTÄ SEURAAMME TEOSSA JA TOTUUDESSA JA RAKKAUDESSA…ARMOSTA,AAMEN…