Parannuksen soveliaita hedelmiä

MATT3:1-10

 Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa
2 ja sanoi: ”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle”.
3 Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’.”
4 Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja.
5 Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö,
6 ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.
7 Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: ”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?
8 Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä,
9 Älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: ’Onhan meillä isänä Aabraham’; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.
10 Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.

TEHKÄÄ SENTÄHDEN PARANNUKSEN SOVELIAITA HEDELMIÄ…TODELLINEN, AITO USKOONTULO VAATII TODELLISTA PARANNUKSEN TEKOA…SELLAINEN PINTAPUOLINEN PARANNUKSENTEKO EI JUMALALLE RIITÄ…

LUUK11:37-52

Hänen näin puhuessaan pyysi eräs fariseus häntä luoksensa aterioimaan; niin hän meni sinne ja asettui aterialle. 38 Mutta kun fariseus näki, ettei hän peseytynyt ennen ateriaa, ihmetteli hän. 39 Silloin Herra sanoi hänelle: ”Kyllä te, fariseukset, puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisäpuoli teissä on täynnä ryöstöä ja pahuutta. 40 Te mielettömät, eikö se, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuoltakin? 41 Mutta antakaa almuksi se, mikä sisällä on; katso, silloin kaikki on teille puhdasta. 42 Mutta voi teitä, te fariseukset, kun te annatte kymmenykset mintuista ja ruuduista ja kaikenlaisista vihanneksista, mutta sivuutatte oikeuden ja Jumalan rakkauden! Näitä olisi tullut noudattaa eikä noitakaan laiminlyödä. 43 Voi teitä, te fariseukset, kun te rakastatte etumaista istuinta synagoogissa ja tervehdyksiä toreilla! 44 Voi teitä, kun te olette niinkuin merkittömät haudat, joiden päällitse ihmiset kävelevät niistä tietämättä!” 45 Silloin eräs lainoppineista rupesi puhumaan ja sanoi hänelle: ”Opettaja, kun noin puhut, niin sinä häpäiset myös meitä”. 46 Mutta hän sanoi: ”Voi teitäkin, te lainoppineet, kun te sälytätte ihmisten päälle vaikeasti kannettavia taakkoja ettekä itse sormellannekaan koske niihin taakkoihin! 47 Voi teitä, kun te rakennatte profeettain hautakammioita, ja teidän isänne ovat heidät tappaneet! 48 Näin te siis olette isäinne tekojen todistajia ja suostutte niihin: sillä he tappoivat profeetat, ja te rakennatte niille hautakammioita. 49 Sentähden Jumalan viisaus sanookin: ’Minä lähetän heille profeettoja ja apostoleja, ja muutamat niistä he tappavat ja toisia vainoavat, 50 että tältä sukukunnalta vaadittaisiin kaikkien profeettain veri, mikä on vuodatettu maailman perustamisesta asti, 51 hamasta Aabelin verestä Sakariaan vereen saakka, hänen, joka surmattiin alttarin ja temppelin välillä’. Niin, minä sanon teille, se pitää tältä sukukunnalta vaadittaman. 52 Voi teitä, te lainoppineet, kun te olette vieneet tiedon avaimen! Itse te ette ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä te olette estäneet.”

2KOR5:12

Emme nyt taas suosittele itseämme teille, vaan tahdomme antaa teille aihetta kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on.

FARISEUSTEN PARANNUS OLI PELKÄSTÄÄN ULKONAISTA…IKÄÄNKUIN KAUNISTELTIIN IHMISTEN SILMISSÄ OMAA ULKONAISTA VAELLUSTA…MUTTA JUMALA NÄKEE IHMISTEN SYDÄMEEN…OIKEA PARANNUKSENTEKO LÄHTEE SYDÄMESTÄ…ANTAKAA ALMUKSI SE MIKÄ SISÄLLÄ ON, KATSO, SILLOIN KAIKKI ON TEILLE PUHDASTA…

TIIT1:15-16

 Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen. 16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

KUN IHMINEN TEKEE TODELLISEN PARANNUKSEN SYDÄMESSÄÄN, SE RUPEAA VAIKUTTAMAAN MYÖS ULKONAISIIN TEKOIHIN…ENSIN SISÄPUOLI PUHTAAKSI, JA SEN JÄLKEEN ULKOPUOLIKIN ALKAA PUHDISTUA…SEN TAKIA ME EI IKINÄ VOIDA SANOA IHMISESTÄ ONKO HÄN AIDOSTI USKOSSA VAI EI…KOSKA ENSIN JUMALA PUHDISTAA IHMISEN SISIMMÄN PUHTAAKSI VERELLÄNSÄ, JA PIKKUHILJAA AITO PARANNUS RUPEAA VAIKUTTAMAAN MYÖS ULKONAISIIN TEKOIHIN…

MATT12:33-35

 Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan. 34 Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. 35 Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa.

KUN IHMINEN ON TEHNYT AIDON PARANNUKSEN JA TULLUT JEESUKSEEN USKOVAKSI, SEN JÄLKEEN PYHÄ HENKI TULEE IHMISEN SISIMPÄÄN JA RUPEAA MUUTTAMAAN IHMISTÄ SISÄLTÄ PÄIN…JA PIKKUHILJAA SE RUPEAA VAIKUTTAMAAN MYÖS IHMISEN ULKONAISIIN TEKOIHIN…IHMISESSÄ RUPEAA NÄKYMÄÄN PARANNUKSEN SOVELIAITA HEDELMIÄ JOSSA HÄNEN AITO KÄÄNTYMYKSENSÄ NÄKYY…

APT26:19-20

 Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, 20 vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.

ETTÄ HE TEKISIVÄT PARANNUKSEN SOVELIAITA TEKOJA…NYKYAIKANA ON PALJON VALLALLA SELLAISTA TOIMINTAA JOSSA IHMISTEN KÄÄNTYMYS JEESUKSEN PUOLEEN EI OIKEIN MILLÄÄN MUOTOA TAHDO NÄKYÄ IHMISEN ELÄMÄSSÄ…SANA SANOO:

JAAK2:12-26

 Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. 13 Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. 14 Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa? 15 Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla 16 ja joku teistä sanoo heille: ”Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne”, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? 17 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. 18 Joku ehkä sanoo: ”Sinulla on usko, ja minulla on teot”; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. 19 Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. 20 Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? 21 Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? 22 Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi; 23 ja niin toteutui Raamatun sana: ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. 24 Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta. 25 Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois? 26 Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.

OIKEA, AITO PARANNUS JA AITO KÄÄNTYMYS JEESUKSEN PUOLEEN RUPEAA VÄISTÄMÄTTÄ JOSSAIN VAIHEESSA VAIKUTTAMAAN IHMISEN ULKONAISIINKIN TEKOIHIN JA HENGEN HEDELMÄN NÄKYMISEEN IHMISEN ELÄMÄSSÄ…MUTTA ME EI TIETYSTI AINA VOIDA SANOA ONKO IHMINEN AIDOSTI USKOSSA VAI EI MUTTA ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ MEIDÄN USKOMME OLISI SELLAINEN JOKA RUPEAISI MYÖS JOSSAIN VAIHEESSA NÄKYMÄÄN MEIDÄN TEOISSA JA ENNENKAIKKEA HENGEN HEDELMÄSSÄ…MUTTA MUISTETAAN ETTÄ HENGEN HEDELMÄ KASVAA PIKKUHILJAA….ETTÄ EI HEDELMÄ HETKESSÄ KASVA ISOKSI VAAN PIKKUHILJAA PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ KUN JEESUSTA SEURAAMME…MUTTA TUNTUU ETTÄ NYKYAIKANA ON PALJON SIELULLISUUTTA USKOVIEN JOUKOSSA JONKA VOIMASTA EI HENGEN HEDELMÄ VOI KASVAA…MINKÄTAKIA NÄIN?

JUUD1:3-19

 Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. 4 Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen. 5 Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet; 6 ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon; 7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. 8 Yhtäkaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan; he halveksivat herrautta, herjaavat kirkkauden henkiolentoja. 9 Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: ”Rangaiskoon sinua Herra!” 10 Nämä sitävastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne; mutta minkä he järjettömäin eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä. 11 Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora! 12 He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, 13 rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu. 14 Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: ”Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä 15 tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet”. 16 He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan; heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. 17 Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, 18 sanoen teille: ”Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan”. 19 Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.

HE OVAT SIELULLISIA, HENKEÄ HEILLÄ EI OLE….SIELULLISUUS EI VOI TUOTTAA HENGEN HEDELMÄÄ…AINOASTAAN JUMALAN HENKI VOI MEISSÄ KASVATTAA AITOA HEDELMÄÄ…KUN ME OLLAAN SAATU TULLA AITOON USKOON, HENGEN HEDELMÄ RUPEAA MEISSÄ KASVAMAAN TERVEELLÄ TAVALLA JA JUMALAN EDELTÄVALMISTETUT HYVÄT TYÖTKIN SAAVAT MEIDÄN KAUTTAMME TUOTTAA JUMALALLE KUNNIAA…MUTTA ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ ME LOPPUUN SAAKKA KILVOITTELEMME JA RIIPUMME JEESUKSESSA…MUUTEN LIHAN TEOT RUPEAVAT MEISSÄ SAAMAAN VALTAA JA ON JOPA UHKANA ETTÄ AJAUDUMME POIS JEESUKSEN YHTEYDESTÄ…JA ON VAARANA ETTÄ JOUDUMME EKSYKSIIN, POIS RAITTIISTA PYHÄN HENGEN TOIMINNASTA…

JES1LUKU

Jesajan, Aamoksen pojan, näky, jonka hän näki Juudasta ja Jerusalemista Ussian, Jootamin, Aahaan ja Hiskian, Juudan kuningasten, päivinä. 2 Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, sillä Herra puhuu: Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. 3 Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä. 4 Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahantekijäin siementä, kelvottomia lapsia! He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa, he ovat kääntyneet pois. 5 Mihin pitäisi teitä vielä lyödä, kun yhä jatkatte luopumustanne? Koko pää on kipeä, koko sydän sairas. 6 Kantapäästä kiireeseen asti ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä, joita ei ole puserrettu, ei sidottu eikä öljyllä pehmitetty. 7 Teidän maanne on autiona, teidän kaupunkinne ovat tulella poltetut; teidän peltojanne syövät muukalaiset silmäinne edessä; ne ovat autioina niinkuin ainakin muukalaisten hävittämät. 8 Jäljellä on tytär Siion yksinänsä niinkuin maja viinitarhassa, niinkuin lehvämaja kurkkumaassa, niinkuin saarrettu kaupunki. 9 Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä, olisi meidän käynyt pian kuin Sodoman, olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi. 10 Kuulkaa Herran sana, te Sodoman päämiehet, ota korviisi meidän Jumalamme opetus, sinä Gomorran kansa. 11 Mitä ovat minulle teidän paljot teurasuhrinne? sanoo Herra. Minä olen kyllästynyt oinas-polttouhreihin ja juottovasikkain rasvaan. Mullikkain, karitsain ja kauristen vereen minä en mielisty. 12 Kun te tulette minun kasvojeni eteen, kuka sitä teiltä vaatii-minun esikartanoitteni tallaamista? 13 Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria; suitsutus on minulle kauhistus. En kärsi uuttakuuta enkä sapattia, en kokouksen kuuluttamista, en vääryyttä ynnä juhlakokousta. 14 Minun sieluni vihaa teidän uusiakuitanne ja juhla-aikojanne; ne ovat käyneet minulle kuormaksi, jota kantamaan olen väsynyt. 15 Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä; vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule: teidän kätenne ovat verta täynnä. 16 Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä. 17 Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. 18 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. 19 Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä; 20 mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut. 21 Voi, kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki! Se oli täynnä oikeutta, siellä asui vanhurskaus, mutta nyt murhamiehet. 22 Sinun hopeasi on kuonaksi käynyt, jaloviinisi vedellä laimennettu. 23 Sinun päämiehesi ovat niskureita ja varkaiden tovereita; kaikki he lahjuksia rakastavat ja palkkoja tavoittelevat; eivät he hanki orvolle oikeutta, lesken asia ei pääse heidän eteensä. 24 Sentähden sanoo Herra, Herra Sebaot, Israelin Väkevä: Voi! Minä viihdytän vihani vastustajissani, minä kostan vihollisilleni; 25 minä käännän käteni sinua vastaan ja puhdistan sinusta kuonan niinkuin lipeällä ja poistan sinusta kaiken lyijyn. 26 Ja minä palautan sinun tuomarisi muinaiselleen ja sinun neuvonantajasi sellaisiksi, kuin alkuaan olivat. Sitten sinua kutsutaan ”vanhurskauden linnaksi”, ”uskolliseksi kaupungiksi”. 27 Siion lunastetaan oikeudella ja sen kääntyneet vanhurskaudella. 28 Mutta luopiot ja syntiset saavat kaikki turmion, ja ne, jotka hylkäävät Herran, hukkuvat. 29 Sillä he saavat häpeän niistä tammista, joita te himoitsitte, ja pettymyksen puutarhoista, jotka te valitsitte. 30 Sillä teidän käy kuin tammen, jonka lehdet lakastuvat, ja kuin puutarhan, joka on vailla vettä. 31 Ja mahtaja tulee rohtimeksi ja hänen tekonsa kipinäksi, ja molemmat palavat yhdessä, eikä ole sammuttajaa.

ETTÄ ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ ME OTAMME TÄMÄN KILVOITUKSEN TOSISSAMME! ME ELETÄÄN MAAILMANAJAN LOPPUHETKIÄ, JA TAISTELU SIELUISTA KÄY TODELLA KOVANA! MEIDÄN TÄYTYY OLLA TOSISSAMME ETTÄ EI VELTOSTUTA HENGELLISESSÄ ELÄMÄSSÄMME JA ETTÄ EI AJAUDUTA JEESUKSESTA POIS MINKÄÄN ASIAN TÄHDEN! ON ELINTÄRKEÄ ETTÄ JAKSAMME LOPPUUN ASTI TAISTELLA JUMALAN VOIMASSA…JAKSAMME RUKOILLA, LUKEA JUMALAN SANAA, TEHDÄ PARANNUSTA PÄIVITTÄIN, ANTAA ANTEEKSI MEITÄ VASTAAN RIKKONEILLE, ETSIÄ JUMALAN TAHTOA ALATI YMS…MUTTA MUISTETAAN ETTÄ MEIDÄN EI TARVII OMISSA VOIMISSA TAISTELLA…JEESUS MEILLE VOIMAN ANTAA JOKA PÄIVÄLLE! EI LUOVUTA HÄNESTÄ MISTÄÄN HINNASTA, MINKÄÄN ASIAN TAKIA! HÄN LUPAA MEISTÄ HUOLEN PITÄÄ KUN HÄNEEN TURVAAMME KOKO SYDÄMESTÄMME…JA HÄN MEISSÄ SAA AIKAAN AITOA HENGEN HEDELMÄÄ JA AITOJA JUMALAN TEKOJA…ARMOSTA,AAMEN…

HEBR6:1-12

 Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, 2 oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. 3 Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. 4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet 5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, 6 ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. 7 Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta; 8 mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. 9 Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi-vaikka puhummekin näin. 10 Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. 11 Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, 12 ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on.

ILM2:24-28

 Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa; 25 pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen. 26 Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, 27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään-niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain- 28 ja minä annan hänelle kointähden.

1KOR16:13-14

 Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. 14 Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa.

LUUK21:34-36

 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta 35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. 36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”

ILM22:10-12

 Ja hän sanoi minulle: ”Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä. 11 Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. 12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.