TYYTYKÄÄ ALHAISIIN OLOIHIN

ROOM12:16

 Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita.

TYYTYKÄÄ ALHAISIIN OLOIHIN…KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, PYHÄ HENKI TULEE MEIHIN ASUMAAN… PYHÄ HENKI, JEESUKSEN HENKI MEISSÄ RUPEAA MEISSÄ VAIKUTTAMAAN OIKEANLAISTA VOIKO SANOA VAATIMATTOMUUTTA… MEIDÄN EI TARVII IKÄÄNKUIN TAVOITELLA KORKEITA, TÄMÄN MAAILMAN MITTAREILLA MITATTUJA ASIOITA…

1TIM6:1-12

 Kaikki, jotka ovat orjina ikeen alla, pitäkööt isäntiänsä kaikkea kunnioitusta ansaitsevina, ettei Jumalan nimi ja oppi tulisi häväistyksi.
2 Mutta ne, joilla on uskovaiset isännät, älkööt pitäkö heitä vähemmässä arvossa sentähden, että he ovat veljiä, vaan palvelkoot heitä sitä mieluummin, koska he ovat uskovia ja rakastettuja ja harrastavat hyväntekemistä. Tätä opeta ja tähän kehoita.
3 Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen,
4 niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja,
5 alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.
6 Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.
7 Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä;
8 mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.
9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.
10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.
11 Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.
12 Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.

JA SUURI VOITTO ONKIN JUMALISUUS YHDESSÄ TYYTYVÄISYYDEN KANSSA… KUN ME OLEMME HERRAN OMAT, ME SAAMME OLLA TYYTTYVÄISIÄ! KUN OLET USKOSSA JEESUKSEEN, PYSTYT OLEMAAN TYYTYVÄINEN VAIKKA ET SAISIKAAN KAIKKEA MITÄ TÄMÄ MAAILMA TAVOITTELEE… PAAVALI ON OIVA ESIMERKKI TÄSTÄ..

FIL4:10-14

 Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta.
11 Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään.
12 Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa.
13 Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.
14 Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni.

MINÄ OLEN OPPINUT OLOIHINI TYYTYMÄÄN..PAAVALI KIRJOITTI KIRJEEN VANKILASTA… VOIDAAN AJATELLA ETTÄ ROOMAN VANKILAT EIVÄT VARMAANKAAN OLLEET KOVINKAAN LUKSUSTA.. PAAVALI OLI KUITENKIN OPPINUT ELÄMÄÄN NIUKKUUDESSA TAIKKA RUNSAUDESSA… KUMPIKAAN ASIA EI VIENYT PAAVALIN USKONELÄMÄÄ PIELEEN… EI NIUKKUUS EIKÄ RUNSAUS..

SANANL30:7-9

 Kahta minä sinulta pyydän, älä niitä minulta koskaan kiellä, kuolemaani saakka:
8 Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna; anna minulle ravinnoksi määräosani leipää,
9 etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi: ”Kuka on Herra?” ja etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan.

TÄSSÄ HIENO RUKOUSPYYNTÖ HERRALLE… EI LIIKAA EIKÄ LIIAN VÄHÄN.. ELI HERRA ITSE MEISSÄ VAIKUTTAA TAHTOMISEN JA TEKEMISEN ETTÄ OLEMME OSAAMME TYYTYVÄISIÄ KUN MEILLÄ ON MAAILMAN PARAS AARRE, JEESUS KRISTUS..

SANANL15:15-17

 Kurjalle ovat pahoja kaikki päivät, mutta hyvä mieli on kuin alituiset pidot.
16 Parempi vähä Herran pelossa kuin paljot varat levottomuudessa.
17 Parempi vihannesruoka rakkaudessa kuin syöttöhärkä vihassa.

VAIKKA OMISTAISIT KOKO MAAILMAN, ILMAN JEESUSTA OLISIT KUITENKIN TYYTYMÄTÖN.. TARVE OLLA JUMALAN YHTEYDESSÄ EI TÄYTY MATERIAALILLA YMS. TÄMÄN MAAILMAN ASIOILLA.. KUN OLEMME SAANEET SYNTIMME ANTEEKSI, ME VOIMME OLLA TYYTYVÄISIN MIELIN.. SAAMME OLLA HERRAN YHTEYDESSÄ.. MEILLÄ VOI OLLA IKÄÄNKUIN ALITUISET PIDOT KUN HERRAN OMIA SAADAAN OLLA.. JA SILLOIN KUN OLET HERRAN OMA, VOIT OLLA TYYTYVÄINEN VAIKKA ET NÄY ETKÄ KUULU MISSÄÄN.. OLET NS. PIMENNOSSA… PAAVALI OLI VANKILAN PIMENNOSSA POIS JULKISUUDEN VALOKEILOISTA… SILTI HÄNELLÄ OLI ALITUISET PIDOT… HÄN SAI ILOITA HERRASSA VANKILASSA OLLESSAAN.. HÄNELTÄ EI MITÄÄN PUUTTUNUT.. PAAVALI EI TARVINNUT IHMISTEN SUITSUTUSTA EIKÄ KIITOSTA… EIKÄ HÄN TOISAALTA PIITANNUT SIITÄKÄÄN JOS JOTKUT HÄNTÄ AIHEETTOMASTI EHKEN SYYTTIVÄT JOSTAIN.. HÄNELLÄ OLI HYVÄ OMATUNTO JUMALAN JA IHMISTEN EDESSÄ..SE RIITTI.. SILLOIN HÄN PYSTYI HYVILLÄ MIELIN ILOITSEMAAN JA RIEMUITSEMAAN HERRASSA JEESUKSESSA..

1KOR4:1-7

 Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina.
2 Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi.
3 Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni,
4 sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra.
5 Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.
6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on”, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.
7 Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua?

PS23

 Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
2 Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa.
3 Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.
4 Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.
5 Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.
6 Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

HERRA ON MINUN PAIMENENI, EI MINULTA MITÄÄN PUUTU! ME SAAMME OLLA OLOIHIMME TYYTYVÄISET… SAAMME TARPEEN TULLEN TYYTYÄ ALHAISIINKIN OLOIHIN KUN HERRA ON MEIDÄN KANSSA..MEILLÄ ON SILLOIN SYVÄ TYYTYVÄISYYS KRISTUKSESSA.. MUTTA TÄMÄ ON PYHÄN HENGEN KAUTTA! TÄMÄ EI OLE MAHDOLLISTA IHMISEN OMAN VOIMAN KAUTTA.. MIKSI? IHMISEN LIHA EI ALISTU JUMALAN TAHDON ALLE JA ON ALATI TYYTYMÄTÖN.. MUTTA KUN ME OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN, VAIKEATKAAN OLOSUHTEET EI SAA MEITÄ IRTAANTUMAAN JEESUKSESTA… ME SAAMME TEHDÄ VAIKEISSAKIN OLOSUHTEISSA JUMALAN TAHTOA.. SE ON MEIDÄN RUOKAMME JA JUOMAMME..

JOH4:34

 Jeesus sanoi heille: ”Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.

MINUN RUOKANI ON SE ETTÄ MINÄ TEEN LÄHETTÄJÄNI TAHDON JA TÄYTÄN HÄNEN TEKONSA…SILLOIN KUN MEKIN TEHDÄÄN JUMALAN TAHTOA, ME VOIMME HYVIN..S E ON MEIDÄN RUOKAMME JA JUOMAMME..JOS HERRA KÄYTTÄÄ MEITÄ VIRVOITTAMAAN JOTAKUTA, SAAMME ITSEKKIN VIRVOITTUA.. TÄMÄ ON IHMEELLINEN TAIVAALLINEN LAKI.. ANNA NIIN ITSEKKIN SAAT..NIIN SANOTTU KYLVÄMISEN JA NIITTÄMISEN LAKI..

LUUK6:27-38

 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,
28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.
29 Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan.
30 Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa.
31 Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille.
32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat.
33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät.
34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.
35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.
36 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen.
37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.
38 Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.”

GAL5:16-17

 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.

JA SITTEN JOKU SAATTAA AJATELLA ETTÄ OONKO EDES USKOSSA KUN EN AINA OLE TYYTYVÄINEN JA KIITOLLINEN YMS..MUTTA MUISTETAAN ETTÄ MEILLÄ ON LOPPUUN SAAKKA TAISTELU HENGEN JA LIHAN VÄLILLÄ.. SE TAISTELU EI IKINÄ MAAN PÄÄLLÄ LOPU..ME SAAMME AINA UUDESTAAN JA UUDESTAAN PALATA TYYTYVÄISYYDEN JA KIITOLLISUUDEN TILAAN..ETTÄ EI VÄSYTÄ JUMALAN TAHDOSSA VAELTAMISEEN.. KUN OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN, SAAMME TYYTYÄ ALHAISIIN OLOIHIN.. MEIDÄN EI OLE TARVIS SAADA KAIKKEA SITÄ MITÄ TÄMÄ MAAILMA HALUAA..AUTUAAMPI ON ANTAA KUIN OTTAA.. MEIDÄN PÄÄMÄÄRÄ JA KIINNEKOHTA ON JUMALAN VALTAKUNTA, EI NIINKÄÄN TÄMÄ AJALLINEN MATERIA YMS.. JA KUN SAAMME TEHDÄ JUMALAN TAHTOA, VOIMME ITSEKKIN HYVIN… ME OLEMME JO ENEMMÄN KUIN RIKKAITA KUN MEILLÄ ON JEESUS! MITKÄÄN MAAILMAN ASIAT EI VEDÄ VERTOJA JEESUKSELLE, EI MITKÄÄN!MITKÄÄN HANKALAT OLOSUHTEETKAAN JA TILANTEETKAAN EI VOI MEITÄ EROTTAA IKINÄ HERRASTA JOS VAIN HALUAMME HÄNESSÄ RIIPPUA KIINNI.. HÄN PITÄÄ MEISTÄ HUOLEN LOPPUUN SAAKKA…ARMOSTA,AAMEN..

LUUK12:22-34

Ja hän sanoi opetuslapsillensa: ”Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte.
23 Sillä henki on enemmän kuin ruoka, ja ruumis enemmän kuin vaatteet.
24 Katselkaa kaarneita: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä aittaa; ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljoa suurempiarvoiset te olette kuin linnut!
25 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
26 Jos siis ette voi sitäkään, mikä vähintä on, mitä te murehditte muusta?
27 Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat: eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä.
28 Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, kuinka paljoa ennemmin teidät, te vähäuskoiset!
29 Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko.
30 Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat; mutta teidän Isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan.
31 Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa.
32 Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.
33 Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele.
34 Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne.


ROOM8:28-39

Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;
30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.
31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?
33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.
35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
36 Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”.
37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.
38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

FIL1:3-6

 Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan,
4 aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta,
5 kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka,
6 varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.