Puhdas omatunto

1TIM1:18-19

 Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien, sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun,
19 säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet.

SÄILYTTÄEN USKON JA HYVÄN OMANTUNNON…KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, MEIDÄN ON TÄRKEÄÄ SÄILYTTÄÄ HYVÄ JA PUHDAS OMATUNTO…USKON SÄILYTTÄMINEN EDELLYTTÄÄ HYVÄÄ JA PUHDASTA OMAATUNTOA…MITEN ME VOIDAAN SÄILYTTÄÄ PUHDAS JA HYVÄ OMATUNTO?

1JOH1:5-7

Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

JOS ME VALKEUDESSA VAELLAMME…SIINÄ ON HYVÄN JA PUHTAAN OMANTUNNON SÄILYTTÄMISEN SALAISUUS…TUNNUSTAA JEESUKSELLE SYNNIT JA LANKEEMUKSET KUN NIITÄ KOHDALLE TULEE…ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ ME VAELLAMME VALKEUDESSA KUN OLEMME USKOON TULLEET, JOS MIELIMME USKON SÄILYTTÄÄ JA VÄLTTÄÄ SYDÄMEN PAATUMUKSEN…

PS95:6-8

Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, polvillemme langetkaamme Herran, meidän Luojamme, eteen.
7 Sillä hän on meidän Jumalamme, ja me olemme kansa, jota hän paimentaa, lauma, jota hänen kätensä kaitsee. Jospa te tänä päivänä kuulisitte hänen äänensä:
8 ”Älkää paaduttako sydäntänne, niinkuin Meribassa, niinkuin Massan päivänä erämaassa,

ON ELINEHTO USKON SÄILYTTÄMISEN KANNALTA ETTÄ ME TUOMME LANKEEMUKSEMME JEESUKSELLE ALATI…ETTEI MEIDÄN SYDÄN PAADU…JOS ME RUVETAAN IKÄÄNKUIN VÄHÄTTELEMÄÄN SYNTIÄ JA LANKEEMUSTA, MEILLÄ ON SUURI VAARA PAATUA PIKKUHILJAA…PAATUMINEN EI TAPAHDU HETKESSÄ…VAAN SILLOIN JOS ME RUVETAAN VÄHÄTTELEMÄÄN SYNTIÄ JA LANKEEMUKSIA JOITA MEIDÄN KOHDALLE TULEE…

1JOH1:9

Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

JOS ME TUNNUSTAMME…! SYNTIEN ANTEEKSISAAMINEN ON EHDOLLISTA…SIINÄ ON ANNETTU EHDOT…JOS ME TUNNUSTAMME…

SANANL28:13-14

 Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.
14 Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla; mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa.

JUMALA HALUAA ETTÄ MEILLÄ SÄILYY HERKKÄ OMATUNTO LOPPUUN SAAKKA…MEILLÄ ON ILO JA RIEMU KUN SAAMME TEHDÄ JUMALAN ARMOSTA PARANNUSTA NIIN KAUAN KUIN TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ VAELLETAAN…JA KUN ME ODOTAMME SITÄ HETKEÄ JOLLOIN JEESUS HAKEE OMANSA TAIVAAN KOTIIN, ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME OLLAAN ALATI TÄTÄ ODOTTAESSAMME JUMALAN RAUHASSA JA PUHTAALLA OMALLATUNNOLLA…KUN ME ELÄMME ALATI PARANNUKSESSA, ELI TUNNUSTAMME SYNTIMME HERRALLE JA PYRIMME NIISTÄ EROON JUMALAN VOIMAN AVULLA, ME SAADAAN ODOTTAA JEESUSTA PUHTAALLA OMALLATUNNOLLA, JUMALAN RAUHASSA…

2PIET3:13-14

 Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.
14 Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä;

JA KUN MEILLÄ ON PUHDAS OMATUNTO JUMALAN JA IHMISTEN EDESSÄ, SILLOIN MEILLÄ ON TODISTUSVOIMAA…JOS TAAS OLEMME HUONOLLA OMALLATUNNOLLA, SYNTI SYDÄMMESSÄMME, MEIDÄN ON VAIKEA IHMISILLE AIDOSTI JA REHELLISESTI JEESUKSESTA TODISTAA…HUONO OMATUNTO VIE TODISTUSVOIMAN USKOVALTA POIS…MUTTA KUN ME OLEMME PUHTAALLA OMALLATUNNOLLA, MEIDÄN ON HELPOMPI TODISTAA JEESUKSESTA JA MYÖSKIN KÄRSIÄ IHMISTEN PILKKAA…JOS ME SAAMME IHMISTEN PILKKAA JEESUKSEN TÄHDEN, KUN ME OLEMME HUONOLLA OMALLATUNNOLLA, MEIDÄN ON VAIKEA KESTÄÄ HÄVÄISTYSTÄ TOISILTA IHMISILTÄ…MUTTA PUHTAALLA OMALLATUNNOLLA ON IHAN ERILLAISTA OLLA JEESUKSEN TODISTAJA…SILLOIN ME VOIDAAN PAAVALIN TAVOIN TODETA:

1KOR4:3-5

 Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni,
4 sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra.
5 Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.

KUN ME HYVÄN OMANTUNNON KERA JOUDUMME KÄRSIMÄÄN USKOMME TÄHDEN, SILLOIN ME VOIMME OLLA HYVILLÄ JA TURVALLISELLA MIELELLÄ…TÄRKEINTÄ ON ETTÄ MEILLÄ EI OLE SYNTIÄ TUNNOLLAMME…

1PIET3:13-17

 Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään?
14 Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. ”Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö”,
15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,
16 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.
17 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.

1PIET2:11-23

 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan,
12 ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.
13 Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin,
14 kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi;
15 sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä-
16 niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat.
17 Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.
18 Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin.
19 Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien.
20 Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa.
21 Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä,
22 joka ”ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut”,
23 joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee,

JA ON SANONTA ETTÄ PARAS TYYNY ON PUHDAS OMATUNTO…SANA SANOO:

SANANL3:21-26

 Poikani, nämä älkööt häipykö näkyvistäsi, säilytä neuvokkuus ja taidollisuus,
22 niin ne ovat elämä sinun sielullesi ja kaunistus sinun kaulaasi.
23 Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti etkä loukkaa jalkaasi.
24 Kun menet maata, et pelkää mitään, ja maata mentyäsi on unesi makea.
25 Pääset peljästymästä äkkikauhistuksia ja turmiota, joka jumalattomat yllättää.
26 Sillä sinä saat luottaa Herraan, hän varjelee sinun jalkasi joutumasta kiinni.

ME SAADAAN NUKKUA HYVILLÄ MIELIN KUN MEILLÄ ON PUHDAS OMATUNTO…PUHDAS OMATUNTO EDELLYTTÄÄ VALKEUDESSA VAELTAMISTA, SYNTIEN TUOMISTA JEESUKSELLE AINA LANKEEMUKSIEN KOHDALLA…

APT24:14-16

 Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa,
15 ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.
16 Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä.

SENTÄHDEN MINÄ MYÖS AHKEROITSEN, ETTÄ MINULLA AINA OLISI LOUKKAAMATON OMATUNTO JUMALAN JA IHMISTEN EDESSÄ…EI VÄSYTÄ VAELTAMASTA VALKEUDESSA..EI VÄSYTÄ TEKEMÄSTÄ PARANNUSTA LANKEEMUKSIEN KOHDALLA…ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON ALATI PUHDAS OMATUNTO JUMALAN JA IHMISTEN EDESSÄ…JA JOSKUS KUN MEILLÄ TULEE LANKEEMUKSIA, JA TUOMME NE JEESUKSELLE, EMME EHKEN SAA VÄLITTÖMÄSTI KOKEA RAUHAA…TÄHÄN JUMALA ON ANTANUT LÄÄKKEEKSI SEURAAVAN KOHDAN…

JAAK5:16

 Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.

KUN ME TUNNUSTAMME SYNTIMME TOISELLE USKOVALLE JA YHDESSÄ PYYDÄMME JEESUKSEN VEREN PUHDISTUSTA, RAUHA TULEE YLEENSÄ VÄLITTÖMÄSTI…TÄMÄ ON JUMALAN ANTAMA LÄÄKE SIIHEN, ETTÄ ME SAAMME RAUHAMME TAKAISIN PIKAISESTI, ILMAN PITKIÄ TAISTELUITA…TÄHÄN LIITTYY SEURAAVA SALAISUUS…

MATT18:19-20

 Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.
20 Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.”

JEESUS ON USKOVIEN KESKELLÄ MISSÄ VÄHINTÄÄN KAKSI USKOVAA ON JEESUKSEN NIMESSÄ KOOLLA…USKOVAN EI TARVII PITKIÄ TAISTELUITA KÄYDÄ, SAADAKSEEN RAUHAN TAKAISIN SYDÄMEEN LANKEEMUKSEN KOHDALLA…TOINEN USKOVA SAA JULISTAA LANGENNEELLE SYNNIT ANTEEKSI JEESUKSEN NIMESSÄ KUN TÄMÄ ON TUONUT SYNNIT VALKEUTEEN…NÄITÄ JUMALAN ANTAMIA LUPAUKSIA KANNATTAA LAITTAA KÄYTÄNTÖÖN…ON HYVÄ ETTÄ ME SAAMME TUNNUSTAA JOLLEKKIN LUOTETTAVALLE KANSSA USKOVALLE SYNTIMME, NIIN EMME JOUDU KÄYMÄÄN NIIN PITKIÄ TAISTELUITA SAADAKSEMME RAUHAMME TAKAISIN JONKA SYNTI ON VIENYT POIS…JAKSETAAN LOPPUUN SAAKKA VAELTAA PUHTAALLA OMALLATUNNOLLA JUMALAN JA IHMSTEN EDESSÄ…MUISTETAAN ETTÄ JEESUS ON SYNTISTEN VAPAHTAJA! HÄN HALUAA MEITÄ LUJASTI AUTTAA MYÖS LANKEEMUKSIEN KOHDALLA! ETTÄ MEIDÄN EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA PIDÄ HEITTÄÄ KIRVESTÄ KAIVOON LANKEEMUKSIEN KOHDALLA, VAAN AINA UUDESTAAN JA UUDESTAAN TULLA VERILÄHTEELLE, HAMAAN LOPPUUN SAAKKA, KUNNES PÄÄSEMME VOITTAJINA PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…ARMOSTA,AAMEN…

LUUK5:29-32

 Ja Leevi valmisti hänelle suuret pidot kodissaan; ja siellä oli suuri joukko publikaaneja ja muita aterioimassa heidän kanssaan.
30 Niin fariseukset ja heidän kirjanoppineensa napisivat hänen opetuslapsiansa vastaan ja sanoivat: ”Miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa?”
31 Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.
32 En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen.”

1TIM1:12-17

 Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa
13 minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa;
14 ja meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
15 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.
16 Mutta sentähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi.
17 Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen.

HEBR4:14-16

 Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.
15 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.
16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.