1 Tess 5

16 Iloitkaa aina. 17 Rukoilkaa lakkaamatta. 18 Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa.

25 Veljet, rukoilkaa meidän puolestamme.

Rukous on uskovan aktiivinen työkalu. Rukoilu on uskovan elämäntapa.

Luukas 18:1

1 Jeesus kertoi heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla lannistumatta. 2 Hän sanoi: ”Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. 3 Siinä kaupungissa oli myös leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luokseen ja sanoi: ’Auta minua saamaan oikeus riitapuoltani vastaan.’ 4 Pitkään aikaan tuomari ei tahtonut, mutta sitten hän sanoi mielessään: ’Vaikka en pelkää Jumalaa enkä piittaa ihmisistä, 5 niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan häntä saamaan oikeuden, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni.’”

6 Niin Herra sanoi: ”Kuulkaa, mitä tuo väärämielinen tuomari sanoo! 7 Eikö sitten Jumala hankkisi oikeutta valituilleen, kun nämä yötä päivää huutavat häntä avukseen. Viivyttäisikö hän heiltä apuaan? 8 Minä sanon teille: hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”

Mielenkiintoista että Jeesus ottaa esille ennen paluutaan tapahtuvan luopumuksen juuri tuossa kohden. Mielenkiintoinen lupaus siinä myös annetaan: Jumala ei viivytä apuaan kun uskovat alituiseen huutavat Herraa avuksi eli rukoilevat.

Jeesus antaa selvän vertauksen rukouksesta ja sen voimasta

Matteus 6

5 Kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät. He asettuvat mielellään rukoilemaan synagogiin ja katujen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. Totisesti minä sanon teille: he ovat jo palkkansa saaneet. 6 Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut.

7 Kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluiksi monisanaisuutensa tähden. 8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan. Teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan.

9 Rukoilkaa te siis näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 10 Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. 11 Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. 12 Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. 13 Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. [Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.]

14 Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen Isänne antaa teille anteeksi. 15 Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

16 Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He tekevät kasvonsa surkean näköisiksi, jotta ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat jo palkkansa saaneet. 17 Mutta kun sinä paastoat, voitele pääsi ja pese kasvosi, 18 jotta sinun paastoamistasi eivät näkisi ihmiset vaan sinun Isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut.”

Paastoamalla ihmisen liha heikkenee, hän kuulee Jumalan kirkkaammin. Ihmisen liha on luonnostaan vahva. Joillakin vahvempi kuin toisilla. Saatamme kiirehtiä omien johtopäätöstemme toteuttamisessa, vaikkemme ehkä ole lainkaan kuulleet Jumalan opastusta asiaan. Kuitenkin Jumalan Pyhä Henki ohjaa meitä kaikessa elämässämme. Rukouksessa puhumme Jumalalle, pyydämme apua ja saamme apua. Rukouksessa Jumala saattaa puhua meille tiedon sanoja jne.

Danielin kirjassa on esimerkki vanhurskaan, Jumalan mieleisen miehen rukouksesta, jonka seurauksena Jumalan enkeli tulee kertomaan Danielille tulevista tapahtumista. Daniel joka asui pakkosiirtolaisuudessa, ei nostanut itseään hurskaana miehenä paremmaksi muuta Israelin kansaa vaan puhuessaan Jumalalle hän luki itsensä samaan syntisten joukkoon, vaikka Danielhan oli hurskas Jumalaa pelkäävä mies. Daniel sen sijaan rukoilee koko kansansa syntejä anteeksi pyytäen, ruhtinaittenkin. Daniel tunnustaa että Jumalan rangaistus Israelille oli oikeudenmukainen koska Israel ei ollut kääntynyt synneistään vaikka Jumala oli lähettänyt useita profeettoja Israeliin varoittamaan synnin seurauksesta.

Daniel 9

1 Meedialaista sukua olevan Daarejaveksen, Ahasveroksen pojan, ensimmäisenä vuotena, kun hänestä oli tullut kaldealaisten valtakunnan kuningas, 2 hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan , minä, Daniel, huomasin kirjoituksista vuosien luvun, josta profeetta Jeremialle oli tullut Herran sana. Sen mukaan Jerusalem oli oleva raunioina seitsemänkymmentä vuotta.

3 Niin minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen ja etsin häntä säkissä ja tuhkassa rukoillen, armoa anoen ja paastoten. 4 Minä rukoilin Herraa , Jumalaani, ja tunnustin hänelle: ”Oi Herra, sinä suuri ja pelättävä Jumala, joka pidät voimassa liiton ja pysyt armollisena niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat sinun käskyjäsi. 5 Me olemme tehneet syntiä, olemme tehneet väärin, olemme olleet jumalattomia ja uppiniskaisia. Olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja säädöksistäsi. 6 Me emme ole kuunnelleet palvelijoitasi, profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja isillemme, maan koko kansalle. 7 Sinun, Herra, on vanhurskaus, mutta meidän kasvoillamme on tänä päivänä häpeä. Juudan miesten ja Jerusalemin asukkaiden ja koko Israelin, lähellä ja kaukana asuvien, kasvoilla on häpeä kaikissa maissa, joihin sinä olet heidät karkottanut, koska he ovat olleet sinulle uskottomia. 8 Herra, meidän kasvoillamme, kuninkaittemme, ruhtinaittemme ja isiemme kasvoilla, on häpeä, koska me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. 9 Herran, meidän Jumalamme, on armo ja anteeksiantamus, vaikka me olemme kapinoineet häntä vastaan. 10Emme ole kuunnelleet Herran , meidän Jumalamme, ääntä emmekä vaeltaneet hänen opetustensa mukaan, jotka hän antoi meille palvelijoittensa, profeettojen, kautta. 11Koko Israel rikkoi sinun lakisi, poikkesi pois eikä kuunnellut sinun ääntäsi. Niin meidän päällemme vuodatettiin se kirous, josta Jumala oli vannonut valan ja joka on kirjoitettu Mooseksen, Jumalan palvelijan, laissa, sillä me olimme tehneet syntiä häntä vastaan. 12 Jumala toteutti sanansa, jonka hän oli puhunut meitä ja meidän tuomareitamme vastaan, jotka meitä tuomitsivat, ja antoi tulla päällemme niin suuren onnettomuuden, ettei sellaista, mitä tapahtui Jerusalemissa, ole tapahtunut missään muualla koko taivaan alla. 13 Koko tämä onnettomuus kohtasi meitä sellaisena kuin se oli kirjoitettu Mooseksen lakiin. Kuitenkaan me emme koettaneet lepyttää Herraa , meidän Jumalaamme , niin että olisimme kääntyneet pois synneistämme ja ottaneet varteen sinun totuutesi. 14 Sen vuoksi Herra piti huolen siitä, että tämä onnettomuus tuli meidän päällemme, sillä Herra , meidän Jumalamme, on vanhurskas kaikissa töissään, joita hän tekee. Mutta me emme ole kuunnelleet hänen ääntään.

15 Ja nyt, Herra, meidän Jumalamme, sinä, joka toit kansasi pois Egyptin maasta väkevällä kädellä ja teit itsellesi nimen, sellaisen kuin se on vielä tänäkin päivänä! Me olemme tehneet syntiä ja olleet jumalattomat. 16 Herra, kaiken vanhurskautesi tähden kääntyköön sinun vihasi ja suuttumuksesi pois sinun kaupungistasi Jerusalemista, pyhältä vuoreltasi. Meidän syntiemme tähden ja isiemme pahojen tekojen tähden Jerusalem ja sinun kansasi on joutunut kaikkien niiden häväistäväksi, jotka asuvat ympärillämme. 17 Oi, Jumalamme, kuule palvelijasi rukous ja hänen anomisensa. Herra, anna kasvojesi loistaa autioituneen pyhäkkösi yli itsesi tähden. 18 Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitettyjä paikkojamme ja kaupunkia, joka on otettu sinun nimiisi, sillä me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme vaan sinun suureen armoosi luottaen. 19 Herra, kuule, Herra, anna anteeksi! Kuuntele, Herra, ja toimi! Itsesi tähden, minun Jumalani, älä viivyttele, sillä sinun kaupunkisi on otettu sinun nimiisi, samoin sinun kansasi.”

Kun Daniel oli rukoillut jo jonkin aikaa, ilmestyi Hänelle Jumalan enkeli kertomaan Jeesuksesta ja tulevista tapahtumista:

20 Minä puhuin vielä, rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit ja annoin rukoukseni langeta Herran , Jumalani, eteen minun Jumalani pyhän vuoren puolesta. 21 Kun minä yhä puhuin rukouksessani, tuli se mies, Gabriel, jonka olin aikaisemmin nähnyt näyssä, iltauhrin aikaan nopeasti kiitäen minun luokseni. 22 Hän opetti minua näillä sanoilla: ”Daniel, minä olen nyt tullut johdattamaan sinua ymmärrykseen. 23 Kun aloit rukoilla, lähti sana liikkeelle, ja minä olen tullut ilmoittamaan sen sinulle, sillä sinä olet rakastettu. Kuuntele siis tarkkaavaisesti tätä sanaa ja ymmärrä näky. 24 Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten loppuu lain rikkominen, synnistä tehdään loppu ja pahat teot sovitetaan. Iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja kaikkeinpyhin voidellaan. 25 Tiedä ja käsitä: Siitä ajasta , jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti seitsemän viikkoa ja kuusikymmentäkaksi viikkoa. Kaupunki jälleen rakennetaan toreineen ja vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja. 26 Kuudenkymmenenkahden viikon kuluttua voideltu tuhotaan, eikä häneltä jää ketään. Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty. 27 Hän tekee lujan liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi, mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli.”

Raamatussa Paastoon liittyy aina Hengen maailma. Paaston päätteeksi saatana ilmestyi kiusaamaan Jeesusta vääristäen Raamatun kirjoituksia ja Jeesus (Jumala) kertoo mitä kirjoituksissa oikeasti lukee:

Matteus 4

1 Sitten Henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. 2 Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen tuli lopulta nälkä

3 Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi: ”Jos olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.” 4 Mutta Jeesus vastasi: ”On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.’”

Danielin kirjan 10 luvusta voimme lukea esimerkin toisenlaisesta paastosta, senkin paaston ja rukouksen seurauksena Hengen maailmassa tapahtuu: Daniel näkee näyn Jeesuksesta ja hänelle ilmoitetaan sana tulevasta:

Daniel 10

1 Persian kuninkaan Kooreksen kolmantena hallitusvuotena ilmoitettiin sana Danielille, jota kutsuttiin Beeltesassariksi. Se sana on tosi, ja se merkitsee suurta vaivaa. Daniel ymmärsi sanan ja käsitti näyn. 2 Niinä päivinä minä, Daniel, murehdin kolmen viikon ajan. 3 Herkullista ruokaa en syönyt, suuhuni ei mennyt liha eikä viini enkä voidellut itseäni öljyllä, ennen kuin nuo kolmen viikon päivät olivat loppuun kuluneet.

Ensimmäisen kuun kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä minä olin suuren virran, Hiddekelin , rannalla. 5 Kun kohotin katseeni, näin miehen, joka oli pukeutunut pellavavaatteisiin ja vyöttänyt kupeensa hienolla Uufasin kullalla. 6 Hänen ruumiinsa oli krysoliitin kaltainen, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimahdus, hänen silmänsä kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävä vaski ja hänen sanojensa ääni kuin kansanjoukon pauhina. 7 Vain minä, Daniel, näin tämän näyn; miehet, jotka olivat kanssani, eivät sitä nähneet. Kuitenkin heidät valtasi suuri kauhu, ja he pakenivat ja piiloutuivat.

Johannes oli Patmoksen vankilasaarella (joten varmastikkin hän oli pakosta jonkinlaisessa paastossa, jos ei muuten niin ei siellä herkkuja ollut tarjolla vangeille saatika rutkasti ruokaa). Hän näki näyn myös Jeesuksesta, ulkonäöltään aivan kuin Danielin kirjassa kuvattiin:

Ilmestyskirja 1

9 Minä, veljenne Johannes, joka Jeesuksessa olen yhdessä teidän kanssanne osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsimysten kestämiseen, olin Patmos-nimisellä saarella Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden. 10 Minä olin Hengessä Herran päivänä, ja minä kuulin takaani voimakkaan äänen, aivan kuin pasuunan äänen, 11 joka sanoi: ”Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä se seitsemälle seurakunnalle: Efesokseen, Smyrnaan, Pergamoniin, Tyatiraan, Sardekseen, Filadelfiaan ja Laodikeaan.”

12 Käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Kääntyessäni näin seitsemän kultaista lampunjalkaa 13 ja lampunjalkojen keskellä kuin Ihmisen Pojan, pukeutuneena pitkäliepeiseen viittaan ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyöttäytyneenä. 14 Hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja hänen silmänsä olivat kuin tulen liekki. 15 Hänen jalkansa olivat kuin sulatusuunissa hehkuva vaski, ja hänen äänensä oli kuin suurten vetten pauhu. 16 Hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat kuin aurinko, kun se paistaa täydeltä terältä.

17 Hänet nähdessäni minä kaaduin kuin kuollut hänen jalkojensa juureen. Mutta hän pani oikean kätensä päälleni ja sanoi: ”Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, 18 ja minä elän. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. 19 Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva.

Rukouksen muotoseikoista Raamatussa ei paljoa mainita mutta on eräs kohta jota Suomessakin vielä joitakin vuosikymmeniä sitten noudatettiin yleisesti uskovien keskuudessa, mutta joka on jostain syystä unohtunut seurakunnissa:

1 kor 11

3 Tahdon teidän kuitenkin tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää, mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää. 4 Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. 5 Jokainen nainen taas, joka rukoilee tai profetoi peittämättä päätään, häpäisee päänsä. Sehän on aivan sama kuin hänen päänsä olisi ajeltu paljaaksi. 6 Ellei nainen peitä päätään, leikkauttakoon hiuksensakin. Mutta jos kerran naiselle on häpeäksi leikkauttaa tai ajattaa pois hiuksensa, peittäköön sitten päänsä.

7 Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia. Nainen taas on miehen kunnia. 8 Mies ei ole alkuisin naisesta vaan nainen miehestä, 9 eikä miestä luotu naista varten vaan nainen miestä varten. 10 Siksi naisen tulee pitää päässään vallan merkkiä enkelien tähden. 11 Herrassa ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista, 12 sillä niin kuin nainen on alkuisin miehestä, niin myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on Jumalasta. 13 Päättäkää itse, sopiiko naisen rukoilla Jumalaa peittämättä päätään. 14 Eikö itse luontokin opeta teille, että miehelle on häpeäksi, jos hänellä on pitkät hiukset? 15 Mutta naiselle pitkät hiukset ovat kunniaksi, koska hiukset on annettu hänelle hunnuksi. 16 Jos joku kuitenkin haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa eikä Jumalan seurakunnilla.

Olen kuullut opetusta jossa tuo korinttolaiskirjeen kohta tiivistetään opetukseksi pelkästään hiuksista ja niiden pituudesta. Mutta jos siinä puhuttaisiin vain hiuksista, niin sehän tarkoittaisi sitä että miesten tulee ajaa hiukset pois koska ”hiukset ovat naiselle huntu”. Joten kun tuon lukee oikein tarkaan, ei voi tulla johtopäätökseen että tuossa tarkoitettu pään peittäminen tarkoittaisi hiuksia. Tuosta saattaa myös saada käsityksen että lopulta se on jokaisen itse päätettävissä miten asian laita on, mutta sitten esim se nainen joka ei peitä päätään toteaa näin tekemällä ”viis enkeleistä”.

’Gill:in koko Raamatun selitys’ (biblehub.com) selventää tuota kohtaa esim näin:

1 Aikakirja 25:1:ssä sanotaan Aasafista ja muista, että heidän ”tulisi profetoida harppujen, psalttarien ja symbaalien kanssa”, minkä Kimchi selittää sillä, että Aasaf lauloi ja hänen poikansa soittivat soittimilla.

Hänellä oli pää peitettynä, mikä näyttää olleen joillakin heistä tapana, kun he osallistuivat julkiseen jumalanpalvelukseen: He tekivät tämän joko jäljitellessään pakanoita, jotka palvoivat jumaluuksiaan pää peitettynä, lukuun ottamatta Saturnusta ja Herkulesta, joiden juhlat vietettiin pää paljaana, vastoin muiden jumalanpalveluksissa vallitsevia tapoja ja käytäntöjä; tai pikemminkin jäljitellessään juutalaisia, joilla oli tapana peittää itsensä julkisessa jumalanpalveluksessa pelon orjuuden hengessä, jonka alaisina he olivat ja ovat vielä tänäkin päivänä; ja joilla on sääntönä , että

”mies ei saanut seisoa ja rukoilla, ei vyötärö päällään, ei pää peittämättä eikä jalat peittämättä.”

Niinpä Nikodeemus ben Gorionista sanotaan,

”että hän meni kouluun murheellisena ja ”verhoutui” ja seisoi rukoilemassa;”

On selvää että jos meidän tulee alati rukoilla, ja miehen täytyisi aina riisua päähineensä rukouksen ajaksi, ei tuo Raamatun kohta kuitenkaan voi kieltää esimerkiksi rakennuksilla työskentelevää joka joutuu käyttämään kypärää työkseen, rukoilemasta myös työtä tehdessään. Päättelen että tuossa kohden Paavali puhuu lähinnä seurakunnan kokouksista. Kehotan sinua rukouksen kera pohtimaan tuota omalla kohdallasi.

Rukous ja anteeksianto kulkevat käsi kädessä:

Kirje kolossalaisille 3

13 Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin.

Matteus 18

21Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi: ”Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?” 22 Jeesus vastasi hänelle: ”Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän .

23 Sen tähden taivasten valtakunta on verrattavissa kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. 24 Kun hän rupesi tarkastamaan tilejä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia . 25 Mutta kun palvelijalla ei ollut, millä maksaa, herra määräsi hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaiken, mitä hänellä oli, myytäväksi ja velan maksettavaksi. 26 Silloin palvelija heittäytyi maahan ja rukoili häntä sanoen: ’Ole kärsivällinen minua kohtaan, minä maksan sinulle kaiken.’ 27 Herran tuli sääli tätä palvelijaa, ja hän päästi hänet vapaaksi ja antoi velan anteeksi.

28 Mutta mentyään ulos palvelija tapasi erään palvelustovereistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaaria. Hän kävi toveriinsa kiinni, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: ’Maksa, mitä olet velkaa!’ 29 Palvelustoveri heittäytyi maahan ja pyysi häneltä: ’Ole kärsivällinen minua kohtaan, minä maksan sinulle.’ 30 Mutta hän ei suostunut vaan meni ja heitti miehen vankeuteen, kunnes tämä maksaisi velkansa.

31 Kun muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, he tulivat hyvin pahoilleen ja menivät kertomaan herralleen kaiken, mitä oli tapahtunut. 32 Silloin herra kutsui palvelijan eteensä ja sanoi: ’Sinä kelvoton palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, koska sitä minulta pyysit. 33 Eikö myös sinun olisi pitänyt armahtaa palvelustoveriasi, niin kuin minäkin armahdin sinua?’ 34 Vihastuneena herra jätti hänet vanginvartijoiden käsiin, kunnes hän maksaisi koko velan.

35 Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi.”

Rukouksessa on voimaa, etenkin yhteisrukuoksessa. Jo kaksi uskovaa riittää! Seurakunnan kokouksessa on tämänkin takia erityistä rukousvoimaa. Kannattaa tuoda rukouspyyntö raittiiden uskon ystävien kanssa yhdessä rukoiltavaksi.

Matteus 18

19 Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. 20 Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”

Johannes 15

7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille.

Jos kuljemme kapeaa ja kaitaa pelastuksen tietä, Jumala kuulee rukouksemme. Jos kuitenkin olemme eksyneet siltä kapealta ja kaidalta tieltä synnin elämään, ei Jumala lupaa kuunnella rukouksiamme:

Sananlaskut 15

29 Herra on kaukana jumalattomista, mutta vanhurskaiden rukouksen hän kuulee.

Johannes 9

31 Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä, mutta sitä hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja tekee hänen tahtonsa.

Onneksi Jumala ei ole kohtuuton, vaan kun aina uudelleen käännymme Hänen puoleensa, Hän auttaa meitä Pyhän Henkensä kautta joko suoraan puhumalla meille itsellemme ja mahdollisesti toisten uskovien kauttakin.

Kirje roomalaisille 8

26 Myös Henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin.

Siunausta sinulle ja perheellesi

Antti