Hengellinen ja sielullinen…

HENGELLINEN JA SIELULLINEN…

1KOR15:35-50

Mutta joku ehkä kysyy: ”Millä tavoin kuolleet heräjävät, ja millaisessa ruumiissa he tulevat?”
36. Sinä mieletön, se, minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole!
37. Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai muun minkä tahansa.
38. Mutta Jumala antaa sille varren, sellaisen kuin tahtoo, ja kullekin siemenelle sen oman varren.
39. Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista on ihmisten, toista taas karjan liha, toista on lintujen liha, toista kalojen.
40. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.
41. Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa.
42. Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa;
43. kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa;
44. kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.
45. Niin on myös kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.
46. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä.
47. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.
48. Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset.
49. Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.
50. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.

1TESS5:23

Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

KYLVETÄÄN SIELULLINEN RUUMIS, NOUSEE HENGELLINEN RUUMIS…JOS KERRAN ON SIELULLINEN RUUMIS, NIIN ON MYÖS HENGELLINEN…JA SÄILYKÖÖN KOKO TEIDÄN HENKENNE JA SIELUNNE JA RUUMIINNE NUHTEETTOMANA MEIDÄN HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN TULEMUKSEEN…RAAMATUSSA PUHUTAAN YLLÄTTÄVÄN PALJON HENGESTÄ JA SIELUSTA…IHMINEN ON VOISKO SANOA KOLMINAINEN…MEISSÄ ON HENKI, SIELU JA RUUMIS…JA KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVAKSI, NIIN SILLOIN JUMALAN HENKI TULEE MEIHIN ASUMAAN…

ROOM8:9-11

Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

KUN JEESUKSEN HENKI TULEE MEIHIN, NIIN SILLOIN ME KUULUMME HERRALLE…ME OLEMME SILLOIN KRISTUKSEN RUUMIIN JÄSENIÄ…

KOR6:15-20

Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi? Pois se!
16. Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: ”Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi”.
17. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.
18. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan.
19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?
20. Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.

SILLOIN KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVAKSI, JEESUKSEN HENKI TULEE MEIHIN ASUMAAN…MEISTÄ TULEE PYHÄN HENGEN TEMPPELEITÄ…JA SANOTTIIN ETTÄ SÄILYKÖÖN KOKO TEIDÄN HENKENNE JA SIELUNNE JA RUUMIINNE NUHTEETTOMANA MEIDÄN HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN TULEMUKSEEN…JA SANOTTIIN ETTÄ OTTAISINKO SIIS KRISTUKSEN JÄSENET JA TEKISIN NE PORTON JÄSENIKSI? POIS SE! ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME OLLAAN NUHTEETTOMIA HENGEN, SIELUN JA RUUMIIMME PUOLESTA…ME OLLAAN PYHÄN HENGEN TEMPPELEITÄ…JOKA YHTYY HERRAAN, ON YKSI HENKI HÄNEN KANSSAAN…JA JOKA YHTYY PORTTOON, TULEE YHDEKSI RUUMIIKSI HÄNEN KANSSAAN! AIKAS KOVAA TEKSTIÄ! SANA SANOO:

ILM2:12-14

Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka:
13. Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu.
14. Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.

ILM2:18-25

Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niinkuin kiiltävä vaski:
19. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset.
20. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
21. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.
22. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;
23. ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.
24. Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa;
25. pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen.

JEESUS AIKAS KOVAN TUNTUISESTI PUHUI ERI SEURAKUNNILLE…MUTTA TÄÄ JEESUKSEN PUHE OLI JUMALAN RAKKAUTTA! SIIS HERRA RAKKAUDESSAAN VAROITTI NIITÄ USKOVIA JOTKA OLIVAT JOSTAIN SYYSTÄ AJAUTUNEET HAUREUTEEN…ON HENGELLISTÄ HAUREUTTA JA MYÖS FYYSISTÄ HAUREUTTA…MINÄ OLEN ANTANUT HÄNELLE AIKAA PARANNUKSEN TEKOON MUTTA HÄN EI TAHDO PARANNUSTA TEHDÄ EIKÄ LUOPUA HAUREUDESTAAN…NYKYAIKANA TUNTUU OLEVAN TODELLA PALJON ERILLAISTA EKSYTYSTÄ USKOVIEN PIIRISSÄ…SIIS TUNTUU ETTÄ ON TODELLA PALJON SEKOITUSTA USKOVIEN PARISSA…ON HENGELLISTÄ JA SIELULLISTA SEKAISIN…SANA SANOO:

JAAK3:13-18

Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.
14. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.
15. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.
16. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.
17. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.
18. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.

TÄMÄ EI OLE SE VIISAUS JOKA YLHÄÄLTÄ TULEE, VAAN SE ON MAALLISTA, SIELULLISTA, RIIVAAJIEN VIISAUTTA! AIKASMOINEN KOHTA! SIIS SIELULLISUUDESSA ON RIIVAAJAT JOLLAIN TAVALLA MUKANA! SANA SANOO:

1TIM4:1-6

Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2. valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty
3. ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan.
4. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan;
5. sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella.
6. Kun tätä veljille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itseäsi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut.

JUUD1:17-19

Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet,
18. sanoen teille: ”Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan”.
19. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.

TULEVINA AIKOINA MONIAAT LUOPUVAT USKOSTA JA NOUDATTAVAT VILLITSEVIÄ HENKIÄ JA RIIVAAJIEN OPPEJA…NÄMÄ JUURI SAAVAT AIKAAN HAJAANNUSTA, HE OVAT SIELULLISIA, HENKEÄ HEILLÄ EI OLE! SIIS TUNTUU ETTÄ NYKYÄÄNKIN USKOVIEN JOUKOSSA VOI OLLA PALJON IHMISIÄ JOTKA ON ALOITTANUT HYVIN JA SITTEN JOTENKIN AJAUTUNEET ERILLAISIIN EKSYTYKSIIN…JA SITTEN NIITÄ JOTKA EIVÄT OLE EDES IKINÄ UUDESTISYNTYNEET JUMALAN SANASTA JA HENGESTÄ VAAN OVAT JO LÄHTÖKOHTAISESTI SIELULLISIA, ILMAN JUMALAN HENKEÄ…JA TUNTUU ETTÄ JUSTIINSA TÄMÄ SIELULLISUUS ON VARSINKIN TÄMÄN PÄIVÄN ONGELMA USKOVIEN JOUKOSSA…SIELULLISET IHMISET SAAVAT AIKAAN PALJON HAJAANNUSTA JA ONGELMAA…JA NÄÄ IHMISET JOTKA ON IKÄÄN KUIN HUOMAAMATTA AJAUTUNEET ELÄVÄSTÄ USKOSTA SIELULLISUUTEEN, EIVÄT VARMAAN ITSEKKÄÄN PAKOSTI HUOMAA ETTÄ NÄIN ON KÄYNYT…MITEN ME VOIDAAN VÄLTTÄÄ SIELULLISUUDEN KARIKOT…MILLÄ TAVALLA ME PYSYTÄÄN HERRASSA EIKÄ AJAUDUTA HÄNESTÄ POIS?

1SAM15LUKU

Mutta Samuel sanoi Saulille: ”Minut Herra lähetti voitelemaan sinut
kansansa Israelin kuninkaaksi. Kuule siis Herran ääntä.
2. Näin sanoo Herra Sebaot: Minä kostan Amalekille sen, mitä hän teki Israelille asettumalla hänen tielleen, kun hän tuli Egyptistä.
3. Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit.”
4. Saul kuulutti kansan kokoon ja piti heistä katselmuksen Telaimissa: kaksisataa tuhatta jalkamiestä ynnä kymmenentuhatta Juudan miestä.
5. Kun Saul tuli lähelle amalekilaisten kaupunkia, asettui hän laaksoon väijyksiin.
6. Ja Saul sanoi keeniläisille: ”Tulkaa, erotkaa ja siirtykää pois amalekilaisten joukosta, etten minä hukuttaisi teitä heidän kanssansa; sillä te teitte laupeuden kaikille israelilaisille, kun he tulivat Egyptistä”. Niin keeniläiset erosivat amalekilaisista.
7. Ja Saul voitti amalekilaiset ja ajoi heitä takaa Havilasta Suuriin päin, joka on Egyptistä itään päin.
8. Ja hän otti Agagin, Amalekin kuninkaan, elävänä vangiksi, mutta kaiken kansan hän vihki tuhon omaksi miekan terällä.
9. Mutta Saul ja väki säästivät Agagin sekä parhaimmat lampaat, lihavimmat raavaat ja karitsat, kaiken, mikä oli arvokasta; sitä he eivät tahtoneet vihkiä tuhon omaksi. Mutta kaiken karjan, mikä oli halpaa ja arvotonta, he vihkivät tuhon omaksi.
10. Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana:
11. ”Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois minusta eikä ole täyttänyt minun käskyjäni”. Samuel pahastui, ja hän huusi Herraa kaiken sen yön.
12. Varhain seuraavana aamuna Samuel lähti tapaamaan Saulia. Mutta Samuelille ilmoitettiin: ”Saul on mennyt Karmeliin ja pystyttänyt sinne itsellensä muistomerkin; sitten hän on palannut sieltä ja mennyt alas Gilgaliin”.
13. Kun Samuel tuli Saulin luo, sanoi Saul hänelle: ”Herra siunatkoon sinua! Minä olen täyttänyt Herran käskyn.”
14. Mutta Samuel sanoi: ”Mitä tämä lammasten määkiminen sitten on, joka kuuluu minun korviini, ja tämä raavaiden ammuminen, jonka kuulen?”
15. Saul vastasi: ”Amalekilaisilta ne on tuotu; sillä kansa säästi parhaat lampaat ja raavaat uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi; mutta muut me olemme vihkineet tuhon omiksi”.
16. Silloin Samuel sanoi Saulille: ”Lopeta; minä ilmoitan sinulle, mitä Herra on minulle tänä yönä puhunut”. Hän sanoi hänelle: ”Puhu”.
17. Samuel sanoi: ”Sinä olet Israelin sukukuntien päämies, vaikka oletkin vähäinen omissa silmissäsi: Herra on voidellut sinut Israelin kuninkaaksi.
18. Ja Herra lähetti sinut matkaan ja sanoi: ’Mene ja vihi tuhon omiksi nämä syntiset, amalekilaiset, ja sodi heitä vastaan, kunnes olet tehnyt heistä lopun’.
19. Miksi et kuullut Herran ääntä, vaan syöksyit saaliin kimppuun ja teit sitä, mikä on pahaa Herran silmissä?”
20. Saul vastasi Samuelille: ”Minähän olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Minä olen tuonut tänne Agagin, Amalekin kuninkaan, ja vihkinyt tuhon omiksi amalekilaiset.
21. Mutta väki on ottanut saaliista lampaita ja raavaita, parhaan osan siitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi, Gilgalissa.”
22. Silloin Samuel sanoi: ”Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva.
23. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana.”
24. Saul sanoi Samuelille: ”Minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja sinun sanasi; sillä minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntänsä.
25. Anna nyt minulle syntini anteeksi ja palaja minun kanssani, niin minä kumartaen rukoilen Herraa.”
26. Samuel sanoi Saulille: ”Minä en palaja sinun kanssasi; sillä sinä olet hyljännyt Herran sanan, ja Herra on myös hyljännyt sinut, niin että et enää saa olla Israelin kuninkaana”.
27. Kun sitten Samuel kääntyi menemään pois, tarttui Saul hänen viittansa liepeeseen, niin että se repesi.
28. Ja Samuel sanoi hänelle: ”Herra on tänä päivänä reväissyt Israelin kuninkuuden sinulta ja antanut sen toiselle, joka on sinua parempi.
29. Ja hän, joka on Israelin kunnia, ei valhettele eikä kadu; sillä hän ei ole ihminen, että hän katuisi.”
30. Hän vastasi: ”Minä olen syntiä tehnyt; mutta osoita minulle kuitenkin se kunnia kansani vanhimpien edessä ja Israelin edessä, että palajat minun kanssani, niin minä kumartaen rukoilisin Herraa, sinun Jumalaasi”.
31. Niin Samuel palasi Saulin jäljessä; ja Saul kumartaen rukoili Herraa.
32. Ja Samuel sanoi: ”Tuokaa minun eteeni Agag, Amalekin kuningas”. Ja Agag tuli iloisesti hänen eteensä; ja Agag sanoi: ”Totisesti on katkera kuolema väistynyt pois”.
33. Mutta Samuel sanoi: ”Niinkuin sinun miekkasi on tehnyt vaimoja lapsettomiksi, niin on myös sinun äitisi tuleva lapsettomaksi ennen muita vaimoja”. Ja Samuel hakkasi Agagin kappaleiksi Herran edessä Gilgalissa.
34. Sitten Samuel lähti Raamaan, mutta Saul meni kotiinsa Saulin Gibeaan.
35. Eikä Samuel enää nähnyt Saulia kuolinpäiväänsä asti, ja Samuel suri Saulia. Mutta Herra katui, että oli tehnyt Saulin Israelin kuninkaaksi.

AIKAS HÄTKÄHDYTTÄVÄ LUKU! SAUL OLI HERRALLE TOTTELEMATON! KAIKEN MIKÄ OLI ARVOKASTA; SITÄ HE EIVÄT TAHTONEET VIHKIÄ TUHON OMAKSI… KUULIAISUUS HERRALLE ON TODELLA TÄRKEÄÄ! SAUL EI OLLUT HERRALLE KUULIAINEN JA HUONOSTI KÄVI…MIHIN SAULIN TOTTELEMATTOMUUS LOPULTA JOHTI?

1SAM16:14-15

 Mutta Herran henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä.
15. Niin Saulin palvelijat sanoivat hänelle: ”Katso, Jumalan lähettämä paha henki vaivaa sinua.

MUTTA HERRAN HENKI POISTUI SAULISTA!! JA HERRAN LÄHETTÄMÄ PAHA HENKI VAIVASI HÄNTÄ!! AIKAS HURJA ESIMERKKI! SIIS USKOVA IHMINEN ON VAARASSA AJAUTUA HERRASTA POIS JOS ON TOTTELEMATON JA JÄÄ TOTTELEMATTOMUUTEEN JA SYNTIIN! EIKÖ DAAVIDKIN OLLUT TOTTELEMATON! ITSEASIASSA DAAVID LANKESI TODELLA PAHASTI! HAUREUTEEN JA VÄLILLISESTI JOPA MURHAAN KUN TAPATTI UURIAN…MUTTA DAAVID KATUI JA TEKI PARANNUSTA…MITEN SAUL SUHTAUTUI KUN OLI RIKKONUT HERRAA VASTAAN?

1SAM15:30-31

Hän vastasi: ”Minä olen syntiä tehnyt; mutta osoita minulle kuitenkin se kunnia kansani vanhimpien edessä ja Israelin edessä, että palajat minun kanssani, niin minä kumartaen rukoilisin Herraa, sinun Jumalaasi”.
31. Niin Samuel palasi Saulin jäljessä; ja Saul kumartaen rukoili Herraa.

JA DAAVID TAASSEN SUHTAUTUI SEURAAVASTI…

PS51:12-13

Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.
13. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.

TUNTUU ETTÄ SAUL EI PAHEMMIN KATUNUT SYNTIÄÄN SYDÄMMESTÄÄN VAAN PINTAPUOLISESTI JA HALUSI AINOASTAAN, ENNENKAIKKEA SÄILYTTÄÄ ”KASVONSA” IHMISTEN EDESSÄ…OSOITA MINULLE KUITENKIN SE KUNNIA KANSANI VANHIMPIEN EDESSÄ JA ISRAELIN EDESSÄ ETTÄ PALAJAT MINUN KANSSANI…SAUL HALUSI SÄILYTTÄÄ KASVONSA IHMISTEN EDESSÄ…JA DAAVID OIKEASTI KATUI SYDÄMENSÄ POHJASTA SYNTIÄÄN JA HALUSI ENNENKAIKKEA SÄILYTTÄÄ SUHTEENSA HERRAAN! ÄLÄKÄ OTA MINULTA POIS PYHÄÄ HENKEÄSI!…TÄSSÄ OLI KAKSI ERILLAISTA SUHTAUTUMISTA LANKEEMUKSEN KOHDALLA…MIKÄ OLI LOPPUTULOS? JA LOPULTA PAHA HENKI MENI SAULIIN!! JUUDAS ISKARIOT OLI JEESUKSEN OPETUSLAPSI…JA SANA SANOO:

JOH12:3-6

Niin Maria otti naulan oikeata, kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan; ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua.
4. Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava:
5. ”Miksi ei tätä voidetta myyty kolmeensataan denariin ja niitä annettu köyhille?”
6. Mutta tätä hän ei sanonut sentähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sentähden, että hän oli varas ja että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu.

SIIS JUUDAS ISKARIOT OLI JEESUKSEN OPETUSLAPSI JA SILTI VARASTI RAHAKUKKAROSTA! MIKÄ OLI LOPPUTULOS?

LUUK22:3-6

Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä kahdestatoista.
4. Ja tämä meni ja puhui ylipappien ja pyhäkön vartioston päällikköjen kanssa, miten hän saattaisi hänet heidän käsiinsä.
5. Ja he ihastuivat ja sitoutuivat antamaan hänelle rahaa.
6. Ja hän lupautui ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet heille ilman melua.

NÄÄ ON TODELLA HÄTKÄHDYTTÄVIÄ ESIMERKKEJÄ! JOS USKOVA SITKEÄSTI ELÄÄ SYNNISSÄ,EIKÄ TEE PARANNUSTA, HÄN ON VAARASSA PAATUA JA JOUTUA HERRASTA POIS! JEESUS ANTOI TYATIRAN SEURAKUNNAN EKSYNEILLE USKOVILLE AIKAA PARANNUKSEN TEKOON! MUTTA MITÄ HÄN SANOI SITTEN JOS PARANNUSTA EI TAPAHDU?

ILM2:21-23

Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.
22. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;
23. ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.

ETTÄ KYLLÄ OLI AIKAS KOVAT UKAASIT JEESUKSELTA! MUTTA SE ON JUMALAN SUURTA RAKKAUTTA! HERRA HALUAA VARJELLA USKOVAT IANKAIKKISELTA KADOTUKSELTA! HERRA EI HALUA KENENKÄÄN JOUTUVAN KADOTUKSEEN! KUN ESIM SAUL JA JUUDAS ISKARIOT OLIVAT TOTTELEMATTOMIA TARPEEKSI PITKÄÄN, HE JOUTUIVAT TOISEN HENGEN, VIHOLLISEN HENGEN VALTAAN…

2KOR11:1-4

Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin! Ja kyllähän te minua kärsittekin.
2. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.
3. Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.
4. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

HOOS4:11-12

Haureus ja viini ja rypälemehu vievät järjen.
12. Minun kansani kysyy puultansa, ja sen sauva sille vastaa; sillä haureuden henki on eksyttäväinen: haureudessa he ovat luopuneet tottelemasta Jumalaansa.

HOOS5:2-4

Luopiot ovat syvälle vajonneet turmiontekoon, mutta minä olen kuritus heille kaikille.
3. Minä tunnen Efraimin, eikä Israel ole minulta kätkössä; sillä nyt sinä, Efraim, olet haureutta harjoittanut, Israel on saastuttanut itsensä.
4. Heidän tekonsa eivät salli heidän kääntyä Jumalansa puoleen, sillä haureuden henki on heidän sisimmässänsä eivätkä he tunne Herraa.

ELI USKOVALLA ON VAARA SAADA TOINEN HENKI KUIN PYHÄ HENKI! HAUREUDESSA HE OVAT LUOPUNEET TOTTELEMASTA JUMALAANSA…JA MONIAAT LUOPUVAT USKOSTA JA NOUDATTAVAT VILLITSEVIÄ HENKIÄ JA RIIVAAJIEN OPPEJA…HEIDÄN TEKONSA EIVÄT SALLI HEIDÄN KÄÄNTYÄ JUMALANSA PUOLEEN, SILLÄ HAUREUDEN HENKI ON HEIDÄN SISIMMÄSSÄNSÄ EIVÄTKÄ HE TUNNE HERRAA!!  NÄÄ ON KYLLÄ TODELLA VAROITTAVIA ESIMERKKEJÄ USKOVALLE…HERRA HALUAA PUHTAAN NEITSYEN, PUHTAAN MORSIAMMEN…HERRA EI HALUA MEIDÄN OLEVAN MUKANA MISSÄÄN EKSYTYKSISSÄ MITÄ LOPUNAIKANA ON RUNSAASTI…TUNTUU ETTÄ SIELULLISUUS ON TÄMÄN AJAN ONGELMA USKOVIEN KESKUUDESSA…SE SIELULLISUUS ON RIIVAAJIEN VIISAUTTA…ANNETAAN PYHÄN HENGEN JA JUMALAN SANAN OPASTAA JA VAROITTAA JA PUHDISTAA MEITÄ…MUISTETAAN OLLA HERRALLE KAIKESSA AINA KUULIAISET…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME ANNETAAN JUMALAN SANAN JA HENGEN TEHDÄ MEISSÄ TYÖTÄÄN VAIKKA SE MONESTI KIRPAISEE JA TEKEE KIPEÄÄ…MUTTA SEN KAUTTA ME SAADAAN AINA ENEMPI KASVAA HENGELLISEKSI IHMISEKSI JA SIELULLISUUDEN OTE IKÄÄN KUIN KIRPOAA MEISTÄ POIS…

HEBR4:11-13

Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä.
12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
13. eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

ELI ANNETAAN JUMALAN SANAN JA HENGEN TEHDÄ MEISSÄ TYÖTÄÄN…JA SEURAAVA RUKOUS ON TODELLA TÄRKEÄ…

PS139:23-24

Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni.
24. Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle.

HERRA VASTAA MIELELLÄÄN TÄLLAISEEN RUKOUKSEEN…JA AIKA JÄNNÄ KUN PAAVALI JOPA SEURAKUNNALLE KIRJOITTI SEURAAVAA:

2KOR13:5

Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.

ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME OLLAAN SYNNYTTY UUDESTI JUMALAN SANASTA JA HENGESTÄ…ETTEI MEIDÄN USKOVAISUUS OLE SELLAISTA SIELULLISTA…SIELULLISUUS ON SELLAISTA RÄISKYVÄÄ JA TUNNEPITOISTA JA TUNTEIDEN MUKAAN VAELTAMISTA…SEN ON PAKKO OLLA JUMALASTA KUN SE TUNTUU NIIN HYVÄLTÄ JNE…SIINÄ MENNÄÄN IKÄÄN KUIN SIELULLISTEN TUNTEMUSTEN JA FIILISTEN MUKAAN…OLLAAN NIIN KUIN TUULIVIIRIÄ JOTKA MENEE TUULEN MUKANA SINNE JA TÄNNE…TUNTUU ETTÄ SIELULLINEN IHMINEN ON TODELLA OTOLLISTA MAAPERÄÄ ERILLAISILLE EKSYTYKSILLE KOSKA SIELULLINEN IHMINEN EI JOTENKIN OSAA EROTTAA HENGELLISYYTTÄ JA SIELULLISUUTTA…TODELLINEN UUDESTISYNTYMINEN JUMALAN SANASTA JA HENGESTÄ RUPEAA MEISSÄ VAIKUTTAMAAN SYNNINTUNTOA JA SYNNIN VÄHENEMISTÄ MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME…MEISTÄ EI TUU SYNNITTÖMIÄ MUTTA SYNTI RUPEAA MENETTÄMÄÄN MEISTÄ OTETTAAN…SILTI SÄILYY OIKEANLAINEN, VOISKO SANOA SYNNIN TUNTO…PAAVALI OLI HENGELLINEN IHMINEN…VAIKKA HÄN ELI LÄHELLÄ HERRAA, NIIN SILTI HÄN KOKI SEURAAVAA:

ROOM7:21-25

Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;
22. sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
23. mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
24. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?
25. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.

1KOR15:9

Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa.

1TIM1:12-16

Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa
13. minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa;
14. ja meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
15. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.
16. Mutta sentähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi.

ELI KYLLÄ PAAVALI TUNSI TODELLA REHELLISESTI SYNTISYYTENSÄ JA VIHELIÄISYYTENSÄ…JUMALAN HENKI VAIKUTTAA MEISSÄ OIKEANLAISTA ITSENSÄTUNTEMISTA…MEISTÄ TULEE AITOJA JA REHELLISIÄ, ARMAHDETTUJA SYNTISIÄ! HALLELUJA! SE ON JUMALAN HENGEN AITOA TYÖTÄ IHMISESSÄ…JA OIKEA HENGELLISYYS RUPEAA VAIKUTTAMAAN AINA ENEMMÄN ANTEEKSIANTAVAA MIELENLAATUA JA MEISSÄ RUPEAA NÄKYMÄÄN PYHÄN HENGEN HEDELMÄÄ JA ME RUVETAAN KIINNOSTUMAAN JUMALAN SANASTA JNE…JA ENNENKAIKKEA HERRA JEESUS KRISTUS TULEE MEILLE AINA VAAN TÄRKEÄMMÄKSI JA RAKKAAMMAKSI JA JUMALAN IHMEELLINEN ARMO MEITÄ SYNTISIÄ KOHTAAN!…JA MEILLE TULEE OIKEA HERRAN PELKO JA ARKA TUNTO JUMALAN SANAN EDESSÄ…

JES66:2

Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.

JA KYLLÄ SE OIKEA JUMALAN HENGEN TYÖ TEKEE MEISTÄ PIENIÄ JA KRISTUKSESTA SUUREN…

JOH3:29-30

Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi.
30. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.

KUN JUMALAN SANA JA HENKI TEKEE MEISSÄ AITOA TYÖTÄÄN, IHMINEN PIENENEE JA HERRA JEESUS TULEE SUUREKSI…HERRA HALUAA, VOISKO SANOA KUOLETTAA MEISTÄ LIHAN MIELEN JA ANTAA MEILLE HENGEN MIELEN…HERRA HALUAA IRROTTAA MEIDÄT VÄÄRÄNLAISESTA SIELULLISUUDESTA JA TEHDÄ MEISTÄ AINA ENEMMÄN HENGELLISIÄ IHMISIÄ…ETTEI ME ELETÄ VÄÄRÄLLÄ TAVALLA TUNTEIDEN MUKAAN VAAN JUMALAN SANAN JA HENGEN MUKAAN…JA HERRA KÄYTTÄÄ TÄHÄN MONESTI ERILLAISIA KÄRSIMYKSIÄ JA USKONKOETUKSIA MYÖS…ANTAUDUTAAN JUMALAN SANAN JA HENGEN TYÖSTETTÄVÄKSI…KUN PYYDÄMME HERRAA NÄYTTÄMÄÄN ASIAT JOTKA TULEE POIS LAITTAA NIIN HERRA TEKEE SEN MIELELLÄÄN KUN REHELLISELLÄ SYDÄMELLÄ HÄNTÄ ETSIMME…RIIPUTAAN HERRASSA KIINNI LOPPUUN ASTI NIIN HYVIN KÄY! AAMEN…

PS91:14-16

”Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni.
15. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan.
16. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen.”