HERRAN JOHDATUS 

JES58:11 

Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, niinkuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. 

JA HERRA JOHDATTAA SINUA ALATI…KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, JUMALA RUPEAA JOHDATTAMAAN MEITÄ..JA NYKYAIKANA MAAILMASSA MONASTI AJATELLAAN ETTÄ IHMISEN TULISI MENESTYÄ ELÄMÄSSÄÄN JNE…JA SAMA AJATTELUTAPA HERKÄSTI UHKAA USKONELÄMÄÄNKIN TARTTUA..MENESTYSTEOLOGIA ON TÄSTÄ ÄÄRIMMÄINEN ESIMERKKI…MIHIN ME JOUDUMME KUN KULJEMME HERRAN JOHDATUKSESSA? SAAMMEKO TÄSSÄ AJASSA SEITSEMÄN HYVÄÄ JA KAHDEKSAN KAUNISTA? RAAMATUSSA ON LUKUISIA HENKILÖITÄ JOITTEN KOHDALLA ME VOIMME KATSOA MIHIN HE OVAT JOUTUNEET KUN OVAT KULKENEET HERRAN JOHDATUKSESSA…KUN OVAT KULKENEET JUMALAN TAHDOSSA…OTETAAN SEITSEMÄN RAAMATUN HENKILÖÄ KATSANTOON.. 

1 HENKILÖ ON JOB.. 

JOB2:1-10 

Ja kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa ja asettui Herran eteen. 
2 Niin Herra kysyi saatanalta: ”Mistä sinä tulet?” Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ”Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta”. 
3 Niin Herra sanoi saatanalle: ”Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Vielä hän pysyy hurskaudessansa, ja sinä olet yllyttänyt minut häntä vastaan, tuhoamaan hänet syyttömästi.” 
4 Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ”Nahka nahasta; ja kaikki, mitä ihmisellä on, hän antaa hengestänsä. 
5 Mutta ojennapa kätesi ja koske hänen luihinsa ja lihaansa: varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi.” 
6 Herra sanoi saatanalle: ”Katso, hän olkoon sinun käsissäsi; säästä kuitenkin hänen henkensä”. 
7 Niin saatana meni pois Herran edestä ja löi Jobiin pahoja paiseita, kantapäästä kiireeseen asti. 
8 Ja tämä otti saviastian sirun, sillä kaapiakseen itseänsä, ja istui tuhkaläjään. 
9 Niin hänen vaimonsa sanoi hänelle: ”Vieläkö pysyt hurskaudessasi? Kiroa Jumala ja kuole.” 
10 Mutta hän vastasi hänelle: ”Sinä puhut niinkuin mikäkin houkka nainen. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin?” Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä huulillansa. 

HERRA KOETTELI JOBIA TODELLA KOVASTI..VAIKKA HERRA ITSE TODISTI JOBISTA HYVÄÄ, SILTI HERRA ANTOI JOBIN KOKEA TODELLA KOVAN KOETUKSEN..JA HERRA KÄYTTI NS LIKAISEN TYÖN TEKIJÄNÄ SAATANAA..RAAMATTU SANOO: 

DAN12:10 

Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. 

KUN ME KULJEMME HERRAN TEITÄ, MEITÄ KOETELLAAN! KUKAAN HERRAN OMA EI SELVIÄ TÄSTÄ AJASTA ILMAN KOETUSTA…AINOASTAAN HERRASSA PYSYMÄLLÄ VOIMME KOETUKSET KESTÄÄ..JUMALAN SIUNAUS SEURAA KUN KESTÄMME KOETUKSEN… 

JOB42:12-13 

Ja Herra siunasi Jobin elämän loppupuolta vielä enemmän kuin sen alkua, niin että hän sai neljätoista tuhatta lammasta, kuusi tuhatta kamelia, tuhat härkäparia ja tuhat aasintammaa. 
13 Ja hän sai seitsemän poikaa ja kolme tytärtä. 

 2 HENKILÖ ON JOOSEF …

 1MOOS37:17-28  
18 Kun he kaukaa näkivät hänet ja ennenkuin hän saapui heidän luokseen, pitivät he neuvoa tappaaksensa hänet. 
19 He sanoivat toisillensa: ”Katso, tuolla tulee se unennäkijä! 
20 Tulkaa, tappakaamme nyt hänet ja heittäkäämme hänet johonkin kaivoon ja sanokaamme: villipeto on hänet syönyt. Saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee.” 
21 Kun Ruuben sen kuuli, tahtoi hän pelastaa hänet heidän käsistään ja sanoi: ”Älkäämme lyökö häntä kuoliaaksi”. 
22 Vielä Ruuben sanoi heille: ”Älkää vuodattako verta; heittäkää hänet tähän kaivoon, joka on täällä erämaassa, mutta älkää satuttako kättänne häneen”. Hän näet tahtoi pelastaa hänet heidän käsistään, saattaaksensa hänet takaisin isänsä tykö. 
23 Kun Joosef sitten tuli veljiensä luo, riisuivat he Joosefilta hänen ihokkaansa, pitkäliepeisen, hihallisen ihokkaan, joka oli hänen yllään, 
24 ja ottivat hänet ja heittivät hänet kaivoon; mutta kaivo oli tyhjä, siinä ei ollut vettä. 
25 Senjälkeen he istuivat aterioimaan. Ja kun he nostivat silmänsä, näkivät he ismaelilaismatkueen tulevan Gileadista; heidän kamelinsa kuljettivat kumihartsia, balsamia ja hajupihkaa, ja he olivat viemässä niitä Egyptiin. 
26 Silloin Juuda sanoi veljillensä: ”Mitä hyötyä meillä on siitä, että surmaamme veljemme ja salaamme hänen verensä? 
27 Tulkaa, myykäämme hänet ismaelilaisille, mutta älköön kätemme sattuko häneen, sillä hän on meidän veljemme, meidän omaa lihaamme.” Ja hänen veljensä kuulivat häntä. 
28 Kun nyt midianilaiset kauppiaat menivät siitä ohitse, vetivät veljet Joosefin ylös kaivosta; ja he myivät Joosefin kahdestakymmenestä hopeasekelistä ismaelilaisille. Nämä veivät Joosefin Egyptiin. 

JOOSEF OLI SAANUT HERRALTA NÄHDÄ UNIA…NÄIDEN TAKIA JOOSEFIN VELJET LAITTOIVAT JOOSEFIN KAIVOON JA MYIVÄT LOPPUJEN LOPUKSI EGYPTILÄISILLE…JOITTENKIN TUTKIJOIDEN MUKAAN JOOSEF OLISI OLLUT NOIN 13 VUOTTA VANKILASSA…JOOSEF OLI SIELLÄ SYYTTÖMÄNÄ! HÄN KULKI JUMALAN JOHDATUKSESSA MUTTA JOUTUI VELJIENSÄ SYSIMÄKSI JA VUOSIKAUSIKSI SYYTTÖMÄNÄ VANKILAAN! MITEN TÄSSÄ NÄIN KÄVI? JOOSEF ON HIENO KUVA MYÖS SIITÄ MITEN MYÖS  MEKIN JOUDUMME KÄRSIMÄÄN TÄÄLLÄ AJASSA VÄÄRYYTTÄ KUN JEESUSTA SEURAAMME…MUTTA NÄMÄKÄÄN KOETTELEMUKSET EIVÄT OLE TURHIA…EIVÄT OLLEET JOOSEFIN KOHDALLA, EIKÄ MEIDÄNKÄÄN KUN SAAMME NÄMÄ OTTAA HERRAN KÄDESTÄ… 

PS105:15-22 

”Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni”. 
16 Ja kun hän kutsui nälänhädän maahan ja kokonaan mursi leivän tuen, 
17 oli hän lähettänyt heidän edellänsä miehen: Joosef oli myyty orjaksi. 
18 Hänen jalkojansa vaivattiin kahleilla, hän joutui rautoihin, 
19 siksi kunnes hänen sanansa kävi toteen ja Herran puhe osoitti hänet puhtaaksi. 
20 Niin kuningas lähetti ja päästätti hänet, kansojen hallitsija laski hänet irti. 
21 Hän pani hänet talonsa herraksi ja kaiken omaisuutensa haltijaksi, 
22 sitomaan mielensä mukaan hänen ruhtinaitansa ja opettamaan viisautta vanhimmille. 
 
JOSSAIN KÄÄNNÖKSESSÄ SANOTAAN JOTENKIN NÄIN: RAUTA KÄVI HÄNEN SIELUUNSA ASTI! KUN OLEMME SYYTTÖMINÄ KÄRSIMÄSSÄ, SE OTTAA TODELLA KOVILLE! KOETUS ULOTTUU MEIDÄN SISIMPÄÄMME SAAKKA! JOUDUMME KAMPPAILEMAAN KATKERUUDEN JA ANTEEKSIANTAMATTOMUUDEN KOURISSA…MUTTA ON TÄRKEÄÄ SIUNATA JA RUKOILLA NIITTEN PUOLESTA JOTKA MEILLE PAHAA TEKEVÄT! JA ANTAA ANTEEKSI! HERRA KÄÄNTÄÄ NÄMÄ VOITOKSI! HÄN TEKEE MEISTÄ MURRETTUA LEIPÄÄ NÄLKÄISILLE IHMISILLE! HÄN VALMISTAA MEIDÄT ETUKÄTEEN KOVIEN KOETUSTEN KAUTTA JOTTA SAATAISIIN OLLA SIUNAUKSEKSI TOISILLE TARVITSEVILLE IHMISILLE…IHMISILLE JOILLA ON HENGELLINEN NÄLKÄ JA JANO… 

3 HENKILÖ MOOSES 

2MOOS2:1-15 

Niin eräs mies, joka oli Leevin sukua, meni ja nai leeviläisen neidon. 
2 Ja vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Ja kun hän näki, että se oli ihana lapsi, salasi hän sitä kolme kuukautta. 
3 Mutta kun hän ei voinut sitä enää salata, otti hän kaisla-arkun, siveli sen maapihkalla ja piellä, pani lapsen siihen ja laski sen kaislikkoon Niilivirran rantaan. 
4 Ja lapsen sisar asettui taammaksi nähdäksensä, mitä hänelle tapahtuisi. 
5 Silloin faraon tytär tuli alas peseytymään virrassa, ja hänen seuranaisensa kävelivät virran rannalla; ja kun hän näki arkun kaislikossa, lähetti hän palvelijattarensa ja otatti sen ylös. 
6 Ja kun hän avasi sen, näki hän lapsen; ja katso, siinä oli poikanen, joka itki. Niin hänen tuli sitä sääli, ja hän sanoi: ”Tämä on hebrealaisten lapsia”. 
7 Niin lapsen sisar sanoi faraon tyttärelle: ”Menenkö kutsumaan sinulle hebrealaisen imettäjän, joka voi imettää sen lapsen sinulle?” 
8 Faraon tytär vastasi hänelle: ”Mene!” Niin tyttö meni ja kutsui lapsen äidin. 
9 Ja faraon tytär sanoi hänelle: ”Ota tämä lapsi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan”. Ja vaimo otti lapsen ja imetti sen. 
10 Mutta kun lapsi oli kasvanut, toi hän sen faraon tyttärelle, ja tämä otti sen pojaksensa ja antoi hänelle nimen Mooses, sillä hän sanoi: ”Minä olen vetänyt hänet ylös vedestä”. 
11 Ja tapahtui niihin aikoihin, kun Mooses oli kasvanut suureksi, että hän meni veljiensä luo ja näki heidän raskaan työnsä. Ja hän näki egyptiläisen miehen lyövän hebrealaista miestä, erästä hänen veljistään. 
12 Silloin hän katseli ympärillensä joka taholle, ja kun hän näki, ettei ketään ollut läheisyydessä, löi hän egyptiläisen kuoliaaksi ja kätki hänet hiekkaan. 
13 Ja hän meni toisena päivänä ulos ja näki kaksi hebrealaista miestä tappelemassa keskenään; ja hän sanoi syylliselle: ”Miksi lyöt toveriasi?” 
14 Tämä vastasi: ”Kuka on asettanut sinut meidän päämieheksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minutkin, niinkuin tapoit egyptiläisen?” Silloin Mooses peljästyi ja ajatteli: ”Se on siis tullut ilmi”. 
15 Ja kun farao sai kuulla tästä tapahtumasta, etsi hän Moosesta tappaaksensa hänet. Mutta Mooses lähti faraota pakoon ja pysähtyi Midianin maahan ja istahti eräälle kaivolle. 
 
JUMALA KUTSUI MOOSEKSEN VAPAUTTAMAAN ISRAELIN KANSAN EGYPTIN ORJUUDESTA..TEHTÄVÄ OLI VAIKEA, JOTEN NIIN OLI KOETUSKIN..MOOSES RIISUTTIIN OMISTA VOIMISTA 40 VUODEN ERÄMAA JAKSON AVULLA..MUTTA TÄSSÄKIN OLI IHMEELLINEN SIUNAUS.. 

4MOOS12:1-3 

Mutta Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta etiopialaisen naisen tähden, jonka hän oli ottanut vaimokseen; sillä hän oli ottanut vaimokseen etiopialaisen naisen. 
2 Ja he sanoivat: ”Ainoastaan Mooseksen kauttako Herra puhuu? Eikö hän puhu myös meidän kauttamme?” Ja Herra kuuli sen. 
3 Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. 
 
RAAMATTU ANTAA HIENON TODISTUKSEN MOOSEKSESTA..MOOSES OLI NÖYREMPI KUIN KUKAAN MUU IHMINEN MAAN PÄÄLLÄ..JUMALAN JOHDATUS OLI TEHNYT TEHTÄVÄNSÄ..MOOSES TULI RASKAASTA 40 VUODEN ERÄMAA JAKSOSTA ULOS NÖYRÄNÄ JA OMISTA VOIMISTA RIISUTTUNA.. 
4 HENKILÖ JEREMIA 
JER20:7-18 

Sinä olet taivutellut minua, Herra, ja minä olen taipunut; sinä olet tarttunut minuun ja voittanut. Minä olen ollut nauruna pitkin päivää, kaikki pilkkaavat minua. 
8 Sillä niin usein kuin minä puhun, täytyy minun parkua, huutaa väkivaltaa ja sortoa; sillä Herran sana on tullut minulle häväistykseksi ja pilkaksi pitkin päivää. 
9 Mutta kun minä sanoin: ”En tahdo ajatella häntä enkä enää puhua hänen nimessään”, niin sydämessäni oli kuin polttava tuli, suljettuna minun luihini. Ja väsyksiin asti minä koetin sitä kestää, mutta en voinut. 
10 Sillä monen minä kuulen parjaavan. Kauhistus yltympäri! ”Ilmiantakaa! Ilmiantakaamme hänet!” Kaikki minun ystäväni vaanivat, milloin minä kompastuisin: ”Ehkäpä hän antaa viekoitella itsensä, niin että voitamme hänet ja saamme hänelle kostaa”. 
11 Mutta Herra on minun kanssani niinkuin väkevä sankari; sentähden minun vainoojani kompastuvat eivätkä mitään mahda. He saavat suuren häpeän, sillä he ovat olleet ymmärtämättömät, iankaikkisen pilkan, joka ei ole unhottuva. 
12 Herra Sebaot, sinä joka tutkit vanhurskaan, näet munaskuut ja sydämen, salli minun nähdä, että kostat heille, sillä sinun huomaasi minä olen jättänyt asiani. 
13 Veisatkaa Herralle, ylistäkää Herraa, sillä hän pelastaa köyhän pahantekijäin käsistä. 
14 Kirottu olkoon se päivä, jona minä synnyin; älköön se päivä, jona äitini minut synnytti, olko siunattu. 
15 Kirottu olkoon se mies, joka toi minun isälleni ilosanoman, sanoen: ”Sinulle on syntynyt poikalapsi”, ja saattoi hänelle suuren ilon. 
16 Käyköön sen miehen niinkuin niiden kaupunkien, jotka Herra kukisti armahtamatta. Hän kuulkoon huudon aamulla, sotahuudon keskipäivän aikana, 
17 koska ei surmannut minua äidinkohtuun, niin että äitini olisi ollut minun hautani ja hänen kohtunsa jäänyt iäti kantavaksi. 
18 Miksi olen äitini kohdusta tullut näkemään tuskaa ja vaivaa, niin että minun päiväni päättyvät häpeässä? 
 
MYÖS JEREMIA OLI SAANUT KULKEA JUMALAN JOHDATUKSESSA…MIHIN SE HÄNET VEI? MINÄ OLEN OLLUT NAURUNA PITKIN PÄIVÄÄ, KAIKKI PILKKAAVAT MINUA…JEREMIA JOPA KIROSI SYNTYMÄPÄIVÄNSÄ…NIIN KOVIIN KOETUKSEN HELTEISIIN HÄN JOUTUI KUN HERRAN TAHDOSSA VAELSI..MUTTA ILMAN JEREMIAN KUULIAISUUTTA EMME SAISI LUKEA MM LUKUISIA LOPUNAJAN IHMEELLISIÄ PROFETIOITA JOITA HERRA HÄNEN KAUTTAAN ANTOI…JEREMIAN KUULIAISUUS KANTAA PITKÄLLE HÄNEN KUOLEMAN JÄLKEENSÄ, VAIKKA HÄN AHDINGOSSA JOPA KIROSI ETTÄ OLI TÄNNE SYNTYNYT… 

5 HENKILÖ JEESUS KRISTUS, JUMALAN POIKA 

JES52:13-15 

Katso, minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva. 
14 Niinkuin monet kauhistuivat häntä-sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo- 
15 niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä, mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat havaita. 
 
LUUK22:40-44 

Ja tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille: ”Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen”. 
41 Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili 
42 sanoen: ”Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun”. 
43 Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. 
44 Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niinkuin veripisarat, jotka putosivat maahan. 
 
NIIN RUNNELTU, EI ENÄÄ IHMISENKALTAINEN, OLI HÄNEN MUOTONSA…JA HÄNEN HIKENSÄ OLI NIINKUIN VERIPISARAT! ME EI VOIDA MILLÄÄN TÄYSIN YMMÄRTÄÄ JEESUKSEN UHRIN LUONNETTA..MITEN PALJON JEESUS ON KÄRSINYT MEIDÄN RIKKOMUSTEMME TÄHDEN! JA TÄYSIN VAPAAEHTOISESTI! ILMAN JEESUKSEN KUULIAISUUTTA KULKEA JUMALAN TAHDOSSA, ME EMME VOISI PELASTUA! MITEN HIRVEÄ KÄRSIMYS JEESUKSELLA OLI, MUTTA MITEN IHMEELLINEN SIUNAUS TÄSTÄ TULI! USKOMALLA JEESUKSEEN ME PELASTUMME! EMME JOUDU HELVETTIIN, IANKAIKKISEN KAUHUN PAIKKAAN JOKA ME OLTAIS ANSAITTU..OPETUSLAPSET ON SAATTANUT AJATELLA SILLOIN KUN JEESUS VANGITTIIN JA RISTIINNAULITTIIN ETTÄ TÄSSÄKÖ TÄMÄ NYT OLI…ETTÄ MIKÄ MENI PIELEEN…EIKÖ JEESUS OLLUTKAAN JUMALAN TAHDOSSA…MONTA KERTAA KUN OLEMME PIMEYDESSÄ, KOVISSA USKONTAISTELUISSA, SAATAMME AJATELLA ETTÄ OONKO EDES USKOSSA…OLENKO JUMALAN TAHDOSSA KUN INHIMMILLISESTI AJATELTUNA KAIKKI NÄYTTÄÄ MENEVÄN PIELEEN…JEESUS JOPA SANOI PIMEYDEN KESKELLÄ, JUMALANI, JUMALANI, MIKSI MINUT HYLKÄSIT? TÄMMÖISTÄ PIMEYTTÄ VOI MEILLEKKIN JOSKUS PAHIMMOILLAAN TULLA..SAATAMME LUULLA ETTÄ HERRA ON MEIDÄT HYLJÄNNYT..JA VIHOLLINEN HEITTÄÄ NS BENSAA LIEKKEIHIN PIMEYDEN KESKELLÄ…MUTTA EI MENETETÄ TOIVOAMME PIMEYDEN KESKELLÄ…JEESUS KRISTUS ON VOITTANUT KAIKKI PIMEYDEN VALLAT JA VOIMAT…VIHOLLINEN ON ASETETTU JULKISEN HÄPEÄN ALAISEKSI, KÄÄRMEEN PÄÄ ON MURSKATTU VAIKKA PYRSTÖ VIELÄ HEILUUKIN KUOLONKOURISTUKSISSA…OLLAAN TURVALLISELLA MIELELLÄ…JEESUKSEN IHMEELLINEN USKONKUULIAISUUS TUO IANKAIKKISEN PELASTUKSEN HÄNEEN TURVAAVILLE…JA HÄN JOS KUKA YMMÄRTÄÄ MEITÄ JA TUNTEE JA TIETÄÄ TAISTELUMME JA KOETUKSEMME…

HEBR2:17-18

 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.
18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.

6 HENKILÖ ON JOHANNES KASTAJA

LUUK3:2-6
 siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa.
3 Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi,
4 niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’.
5 Kaikki laaksot täytettäköön, ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, ja mutkat tulkoot suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi,
6 ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden.”

JUMALAN SANA TULI JOHANNEKSELLE..JOHANNES SAI HERRALTA TEHTÄVÄN…HÄNEN TULI TASOITTAA TIETÄ JEESUKSELLE..JA VOIDAAN AJATELLA ETTÄ HÄN TASOITTI IHMISILLE TIETÄ JEESUKSEN LUOKSE..MUTTA USKOLLISUUS HERRALLE JA JUMALAN TAHDOSSA KULKEMINEN VEI JOHANNEKSEN VAIKEUKSIIN…

MARK6:17-29
Sillä hän, Herodes, oli lähettänyt ottamaan kiinni Johanneksen, sitonut ja pannut hänet vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden. Sillä Herodes oli nainut hänet,
18 ja Johannes oli sanonut Herodekselle: ”Sinun ei ole lupa pitää veljesi vaimoa”.
19 Ja Herodias piti vihaa häntä vastaan ja tahtoi tappaa hänet, mutta ei voinut.
20 Sillä Herodes pelkäsi Johannesta, koska tiesi hänet vanhurskaaksi ja pyhäksi mieheksi, ja suojeli häntä. Ja kun hän kuunteli häntä, tuli hän epäröivälle mielelle monesta asiasta; ja hän kuunteli häntä mielellään.
21 Niin tuli sopiva päivä, kun Herodes syntymäpäivänään piti pitoja ylimyksilleen ja sotapäälliköille ja Galilean ensimmäisille miehille.
22 Ja Herodiaan tytär tuli sisälle ja tanssi, ja se miellytti Herodesta ja hänen pöytävieraitaan. Niin kuningas sanoi tytölle: ”Ano minulta, mitä ikinä tahdot, niin minä annan sinulle”.
23 Ja hän vannoi tytölle: ”Mitä ikinä minulta anot, sen minä annan sinulle, vaikka puolet valtakuntaani”.
24 Niin hän meni ulos ja sanoi äidilleen: ”Mitä minä anon?” Tämä sanoi: ”Johannes Kastajan päätä”.
25 Ja hän meni kohta kiiruusti sisälle kuninkaan luo, pyysi ja sanoi: ”Minä tahdon, että nyt heti annat minulle lautasella Johannes Kastajan pään”.
26 Silloin kuningas tuli hyvin murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävierasten tähden hän ei tahtonut hyljätä hänen pyyntöään.
27 Ja kohta kuningas lähetti henkivartijan ja käski tuoda Johanneksen pään.
28 Niin vartija meni ja löi häneltä pään poikki vankilassa ja toi hänen päänsä lautasella ja antoi sen tytölle, ja tyttö antoi sen äidillensä.
29 Kun hänen opetuslapsensa sen kuulivat, tulivat he ja ottivat hänen ruumiinsa ja panivat sen hautaan.

JOHANNES OLI JUMALAN TAHDOSSA LOPPUUN SAAKKA…HÄN TASOITTI TIETÄ JEESUKSELLE USKOLLISESTI LOPPUUN ASTI…JEESUS ANTOI JOHANNEKSESTA TODELLA SIUNATUN KOMMENTIN…

LUUK7:24-28
Kun Johanneksen lähettiläät olivat menneet, rupesi hän puhumaan kansalle Johanneksesta: ”Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa?
25 Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, ne jotka koreissa vaatteissa käyvät ja herkullisesti elävät, ne ovat kuningasten linnoissa.
26 Vai mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta.
27 Tämä on se, josta on kirjoitettu: ’Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi’.
28 Minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes; mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän.

7 HENKILÖ ON PAAVALI

PAAVALI EI VARMASTI HIRVEÄSTI ESITTELYJÄ KAIPAA…JUMALAN TAHDOSSA KULKEMINEN VEI PAAVALIN JOS JONKUNLAISIIN KOETUKSIIN…MUTTA PAAVALIN KUULIAISUUDEN JOHDOSTA SAAMME LUKEA PALJON UUDEN TESTAMENTIN KIRJEITÄ JOTKA HERRA ANTOI PAAVALIN KAUTTA…TÄLLÄ TAVOIN PAAVALIN KUULIAISUUS ON KANTANUT SIUNAUKSEN TÄHÄN PÄIVÄÄN ASTI…OLLAAN USKOLLISIA HERRALLE LOPPUUN ASTI…KULJETAAN HÄNEN TAHDOSSA VAIKKA SE VEISI MEIDÄT VAIKKA MINKÄLAISIIN VAIKEUKSIIN JA PIMEISIIN LAAKSOIHIN…MUISTETAAN ETTÄ HERRA ON SIELÄKIN MEIDÄN KANSSAMME, ARMOSTA, AAMEN…

HEBR11LUKU
Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.
2 Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen.
3 Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.
4 Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu.
5 Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, ”eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois”. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.
6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.
7 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.
8 Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva.
9 Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä;
10 sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala.
11 Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen.
12 Sentähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa, epälukuisesti.
13 Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä.
14 Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata.
15 Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin;
16 mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille kaupungin.
17 Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut
18 ja jolle oli sanottu: ”Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen”,
19 sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään; ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin.
20 Uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, joka koski tulevaisiakin.
21 Uskon kautta siunasi Jaakob kuollessaan kumpaisenkin Joosefin pojista ja rukoili sauvansa päähän nojaten.
22 Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistansa.
23 Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä kolme kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana; eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä.
24 Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä.
25 Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa,
26 katsoen ”Kristuksen pilkan” suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti.
27 Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikäänkuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti.
28 Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisenvieton ja verensivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin.
29 Uskon kautta he kulkivat poikki Punaisen meren ikäänkuin kuivalla maalla; jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat.
30 Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit, sittenkuin niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää.
31 Uskon kautta pelastui portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli, rauha mielessään, ottanut vakoojat luoksensa.
32 Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista,
33 jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat,
34 sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.
35 On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen;
36 toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta;
37 heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä-
38 he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle-;he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa.
39 Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu;
40 sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen.