Ihaninta ihmisessä

SANANL19:22

 Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa, ja köyhä on parempi kuin valhettelija.

HOOS6:6

 Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;

IHANINTA IHMISESSÄ ON HÄNEN LAUPEUTENSA…LAUPIAS IHMINEN ON RAKASTAVAN JA ANTEEKSIANTAVAN LEMPEÄ, LEMPEÄSTI AUTTAVA, HYVÄSYDÄMINEN, SÄÄLIVÄ, ARMELIAS, ARMOLLINEN JA ARMAHTAVA…LUONNOLLINEN, SE ON ILMAN JEESUSTA ELÄVÄ IHMINEN ON MONASTI TYYSTIN LAUPIAAN IHMISEN VASTAKOHTA…

1KOR6:9-11

 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

JA TUOMMOISIA TE OLITTE, JOTKUT TEISTÄ…MONTAA KERTAA IHMINEN JOKA ELÄÄ EROSSA JUMALASTA, ON LAUPIAAN IHMISEN VASTAKOHTA…KUN IHMINEN TULEE JEESUKSEEN KRISTUKSEEN USKOVAKSI SYDÄMESTÄÄN, JEESUKSEN HENKI TULEE ASUMAAN IHMISEEN…JA JEESUKSEN HENKI, JUMALAN PYHÄ HENKI RUPEAA TÄMÄN JÄLKEEN MUUTTAMAAN IHMISTÄ KRISTUKSEN KUVAN KALTAISUUTEEN…MIKÄ ON KRISTUKSEN KUVA? MINKÄLAINEN JEESUS ON? MINKÄLAINEN JUMALA ON?

PS103:8-14

 Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa.
9 Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti.
10 Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan.
11 Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät.
12 Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.
13 Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä.
14 Sillä hän tietää, minkäkaltaista tekoa me olemme: hän muistaa meidät tomuksi.

LUUK10:25-37

 Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä: ”Opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?”
26 Niin hän sanoi hänelle: ”Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas luet?”
27 Hän vastasi ja sanoi: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.
28 Hän sanoi hänelle: ”Oikein vastasit; tee se, niin sinä saat elää”.
29 Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle: ”Kuka sitten on minun lähimmäiseni?”
30 Jeesus vastasi ja sanoi: ”Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi.
31 Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse.
32 Samoin leeviläinenkin: kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse.
33 Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä.
34 Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä.
35 Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: ’Hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan’.
36 Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin?”
37 Hän sanoi: ”Se, joka osoitti hänelle laupeutta”. Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene ja tee sinä samoin”.

LAUPIAS JA ARMAHTAVAINEN ON HERRA, PITKÄMIELINEN JA SUURI ARMOSSA! MUTTA KUN ERÄS SAMARIALAINEN , JOKA MATKUSTI SITÄ TIETÄ, TULI HÄNEN KOHDALLEEN JA NÄKI HÄNET, NIIN HÄN ARMAHTI HÄNTÄ…JA HÄN MENI HÄNEN LUOKSEEN JA SITOI HÄNEN HAAVANSA JA VUODATTI NIIHIN ÖLJYÄ JA VIINIÄ…MITEN HIENO KUVA HERRASTA JEESUKSESTA KRISTUKSESTA JOKA ON ARMAHTAVAINEN JA LAUPIAS JA PARANTAA MEIDÄN HAAVAMME JOITA OLEMME SAANEET SYNNIN TEILLÄ…JA KUN HERRA ON ARMAHTAVAINEN JA LAUPIAS, NIIN HÄN RUPEAA OMIANSA MYÖS MUUTTAMAAN OMAN KUVANSA, KRISTUKSEN KUVAN KALTAISUUTEEN…HÄN RUPEAA MUUTTAMAAN MEITÄ LAUPIAIKSI JA ARMAHTAVAISIKSI…

MATT5:7

 Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.

PS112

 Halleluja! Autuas se mies, joka Herraa pelkää ja suuresti halajaa hänen käskyjänsä!
2 Hänen jälkeläisensä tulevat voimallisiksi maassa, oikeamielisten suku tulee siunatuksi.
3 Varallisuus ja rikkaus on hänen huoneessansa, ja hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti.
4 Oikeamielisille koittaa pimeydessä valkeus, armollinen, laupias ja vanhurskas.
5 Hyvin käy sen miehen, joka on laupias ja antaa lainaksi, joka hoitaa asiansa oikeuden mukaan.
6 Sillä ei hän ikinä horju; vanhurskas säilyy ikuisessa muistossa.
7 Ei hän pelkää pahaa sanomaa, hänen sydämensä on vahva, sillä hän turvaa Herraan.
8 Hänen sydämensä on luja ja peloton, kunnes hän vihdoin ilolla katselee ahdistajiaan.
9 Hän on runsaskätinen, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti, hänen sarvensa kohoaa kunniassa.
10 Jumalaton näkee sen ja närkästyy, hän kiristelee hampaitaan ja pakahtuu. Jumalattomien halut raukeavat tyhjiin.

AUTUAITA OVAT LAUPIAAT, SILLÄ HE SAAVAT LAUPEUDEN! HYVIN KÄY SEN MIEHEN, JOKA ON LAUPIAS JA ANTAA LAINAKSI, JOKA HOITAA ASIANSA OIKEUDEN MUKAAN…SILLÄ EI HÄN IKINÄ HORJU…TUNTUU ETTÄ NYKYAIKANA USKOVIENKIN KESKUUDESSA ALKAA PIKKUHILJAA IKÄÄNKUIN MENETTÄMÄÄN MERKITYKSENSÄ JUMALAN TAHDON MUKAINEN TOIMINTA…ETTÄ EI PIDETÄ IKÄÄNKUIN VAELLUKSESTA VAARIA VAAN ELETÄÄN ”OMAN NAVAN YMPÄRILLÄ”…MUTTA ON SUURENMOISTA KUN USKOVA SAA OLLA JUMALAN TYÖSTÖN KOHTEENA…TÄSSÄ JUMALAN TYÖSSÄ IHMINEN MUUTTUU AINA ENEMPI KRISTUKSEN KUVAN KALTAISUUTEEN, HITAASTI MUTTA VARMASTI…JA KUN IHMINEN MUUTTUU AINA ENEMMÄN KRISTUKSEN KUVAAN, LAUPEUDEN JA ARMAHTAVAISUUDEN KUVAAN, SE RUPEAA VÄISTÄMÄTTÄ VAIKUTTAMAAN HYVÄLLÄ TAVALLA IHMISEN VAELLUKSEEN JA TEKOIHIN…USKOVA ON LAUPIAS JA ARMAHTAVAINEN LÄHIMMÄISIÄÄN KOHTAAN…TÄMÄ ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ IHMISESSÄ OIKEASTI RUPEAA MUUTOSTA HYVÄÄN SUUNTAAN TAPAHTUMAAN KUN HÄN LÄHTEE JEESUSTA SEURAAMAAN…

LUUK10:36-37

Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin?”
37 Hän sanoi: ”Se, joka osoitti hänelle laupeutta”. Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene ja tee sinä samoin”.

JAAK2:12-17

Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva.
13 Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi.
14 Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?
15 Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla
16 ja joku teistä sanoo heille: ”Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne”, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on?
17 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.

JAAK3:13-18

 Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.
14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.
15 Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.
16 Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.
17 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.
18 Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.


LAUPEUDELLE TUOMIO KOITTAA KERSKAUKSEKSI…YLHÄÄLTÄ TULEVA VIISAUS ON TÄYNNÄ LAUPEUTTA! OIKEA HENGELLINEN ELÄMÄ JEESUKSEN YHTEYDESSÄ ON TÄYNNÄ LAUPEUTTA! TUNTUU ETTÄ TÄMÄ MAAILMAN AIKA ON TODELLA VAIKEA JA HAASTEELLINEN VARSINKIN USKOVILLE…LAITTOMUUDEN LISÄÄNTYMINEN UHKAA USKOVIEN RAKKAUDEN KYLMETTÄÄ…ETTÄ USKOVA EI VAELTAISI LAUPIAASTI JA ARMAHTAVAISESTI JA RAKASTAEN LÄHIMMÄISTÄNSÄ! TÄMÄ ON AIKAMOINEN TAISTELUTANNER! ETTÄ EI TÄÄ JEESUKSEN TIE, RISTIN TIE AINA LÄHESKÄÄN HELPPOA OLE…EI OLE AINA HELPPOA RAKASTAA LÄHIMMÄISTÄ JA OLLA ARMAHTAVA JA LAUPIAS…MUTTA HERRA MEITÄ JATKUVASTI KASVATTAA TÄLLÄKIN SARALLA JOS HALUAMME KASVAA…JA VAIKKA MONIEN RAKKAUS KYLMENEE NÄINÄ LOPUN AIKOINA, EI ANNETA SEN VAIKUTTAA MEIHIN…MUISTETAAN MITEN ETUOIKEUTETTUJA ME SAADAAN OLLA KUN SAAMME OLLA ARMOSTA PELASTETTUJA JA SAADAAN OLLA IKÄÄN KUIN JEESUKSEN KÄSINÄ JA JALKOINA…SAAMME OLLA ARMAHTAMASSA JA RAKASTAMASSA LÄHIMÄISIÄMME JEESUKSEN TAVOIN…

1KOR13:4-7

 Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,
5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,
6 ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;
7 kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.

JUUD1:20-23

 Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä
21 ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.
22 Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten;
23 toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin.

MUISTETAAN ETTÄ IHANINTA IHMISESSÄ ON HÄNEN LAUPEUTENSA…SE LAUPIAS IHMINEN ON RAKASTAVAN JA ANTEEKSIANTAVAN LEMPEÄ, LEMPEÄSTI AUTTAVA, HYVÄSYDÄMINEN, SÄÄLIVÄ, ARMELIAS, ARMOLLINEN JA ARMAHTAVA..SIINÄ ON LAUPIAAN IHMISEN KUVAUS…JUMALAN SILMISSÄ IHANINTA IHMISESSÄ ON HÄNEN LAUPEUTENSA! MUTTA TODELLISTA LAUPEUTTA JA RAKKAUTTA EI IHMISELLÄ VOI OLLA ILMAN JEESUSTA! ILMAN JUMALAN PYHÄÄ HENKEÄ…ETTÄ KYLLÄ SEN TODELLISEN,AIDON LAUPEUDEN SAA IHMISESSÄ AIKAAN JUMALAN HENKI…PYRITÄÄN KASVAMAAN AINA ENEMPI JA ENEMPI JUMALAN TUNTEMISESSA…HERRA MEISSÄ LAUPEUTTA LISÄÄ VAIKKA ME MONASTI OIKEASTI HEIKKOINA IHMISINÄ EPÄONNISTUMME JA KOMPUROIMME MUTTA SAAMME AINA JUMALAN ARMOSTA NOUSTA KUN HÄNELLE SYNTIMME JA EPÄONNISTUMISEMME VIEMME! EI ANNETA PERIKSI! VAELLETAAN JEESUKSEN KÄSINÄ JA JALKOINA! MEILLÄ ON TÄMÄ YKSI AINOA ELÄMÄ AIKAA VAELTAA JUMALAN TAHDOSSA ENNENKUIN ALKAA IANKAIKKISUUS…EI HEITETÄ TÄTÄ AIKAA HUKKAAN VAAN RIIPUTAAN JEESUKSESSA KAIKIN TAVOIN KIINNI, NIIN ME SAAMME OLLA HÄNEN KÄYTÖSSÄÄN…JA KUN HERRA MEISSÄ VAIKUTTAA OIKEAA LAUPEUTTA, SE JOHTAA MYÖS LAUPEUDEN TEKOIHIN JOTKA OVAT TODELLA TÄRKEITÄ USKOVAN ELÄMÄSSÄ!

MATT5:14-16

Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;
15 eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.
16 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

1PIET2:11-16

 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan,
12 ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.
13 Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin,
14 kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi;
15 sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä-
16 niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat.

TIIT3:8
Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille.

ETTÄ HE NÄKISIVÄT TEIDÄN HYVÄT TEKONNE JA YLISTÄISIVÄT TEIDÄN ISÄÄNNE JOKA ON TAIVAISSA…TEIDÄN HYVIEN TEKOJENNE TÄHDEN, NIITÄ TARKATESSAAN, YLISTÄISIVÄT JUMALAA ETSIKKOPÄIVÄNÄ!…NIIN ETTÄ NE JOTKA JUMALAAN USKOVAT, AHKEROISIVAT HYVIEN TEKOJEN HARJOITTAMISTA…NÄMÄ OVAT HYVIÄ JA HYÖDYLLISIÄ IHMISILLE…ME EI TEHDÄ HYVÄÄ PELASTUAKSEMME VAAN SIKSI ETTÄ OLEMME JO PELASTUKSESSA USKON KAUTTA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN…HERRA ON LAUPIAS JA ARMAHTAVAINEN…HERRA MEISTÄKIN TEKEE LAUPIAITA JA ARMAHTAVAISIA AINA ENEMPI JA ENEMPI…ON SUURI ETUOIKEUS SAADA TEHDÄ HYVÄÄ JEESUKSEEN USKOVANA…SE VOI OLLA MONILLE USKOSTA OSATTOMILLE SELLAINEN TODISTUS ETTÄ HE LÖYTÄVÄT ITSEKKIN JEESUKSEN LUOKSE….SENKIN TAKIA ON TODELLA TÄRKEÄÄ SAADA VAELTAA JUMALAN EDELTÄVÄLMISTETUISSA LAUPEUDEN TÖISSÄ! SE ON OIKEASTI SUURTA JUMALAN ARMOA…JA ME JOPA KERRAN VIELÄ SAADAAN KAIKESTA PALKKA HERRAN LUONA…EI VÄSYTÄ TEKEMÄSTÄ HYVÄÄ…HERRA MEILLE VOIMAN SIIHEN ANTAA…ARMOSTA, AAMEN…

2TESS3:13

Mutta te, veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on.

1KOR3:10-15

Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. 11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. 12 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, 13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. 14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.

LUUK12:42-48

Ja Herra sanoi: ”Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa? 43 Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! 44 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. 45 Mutta jos palvelija sanoo sydämessään: ’Herrani tulo viivästyy’, ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä, 46 niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille. 47 Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä. 48 Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään.