Pyhä Jumala

3MOOS11:44-45

Sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne; pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Niin älkää saastuttako itseänne koskemalla mihinkään pikkueläimeen, joka liikkuu maassa.
45 Sillä minä olen Herra, joka olen johdattanut teidät Egyptin maasta, ja joka olen teidän Jumalanne; olkaa siis pyhät, sillä minä olen pyhä.

JES40:10-25

 Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä.
11 Niinkuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita.
12 Kuka on kourallaan mitannut vedet ja vaaksalla määrännyt taivaitten mitat? Kuka on kolmannesmittaan mahduttanut maan tomun, puntarilla punninnut vuoret, vaa’alla kukkulat?
13 Kuka on Herran Henkeä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa?
14 Kenen kanssa hän on neuvotellut, joka olisi hänelle ymmärrystä antanut ja opettanut oikean polun, opettanut hänelle tiedon ja osoittanut hänelle ymmärryksen tien?
15 Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaa’assa. Katso, merensaaret hän nostaa kuin hiekkajyvän.
16 Ei Libanon riittäisi polttopuiksi eikä sen riista polttouhriksi.
17 Kaikki kansakunnat ovat niinkuin ei mitään hänen edessään, ne ovat hänelle kuin olematon ja tyhjä.
18 Keneenkä siis te vertaatte Jumalan, ja minkä muotoiseksi te hänet teette?
19 Jumalankuvanko? -Sen valaa valaja, ja kultaseppä kullalla päällystää, sepittää sille hopeaketjut.
20 Kenellä ei ole varaa sellaiseen antimeen, se valitsee puun, joka ei lahoa, hakee taitavan tekijän pystyttämään jumalankuvan, joka ei horju.
21 Ettekö te tiedä, ettekö kuule, eikö teille ole alusta asti ilmoitettu, ettekö ole maan perustuksista vaaria ottaneet?
22 Hän istuu korkealla maanpiirin päällä, kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat; hän levittää taivaan niinkuin harson, pingoittaa sen niinkuin teltan asuttavaksi.
23 Hän tekee ruhtinaat olemattomiksi, saattaa maan tuomarit tyhjän veroisiksi.
24 Tuskin he ovat istutetut, tuskin kylvetyt, tuskin on heidän vartensa juurtunut maahan, niin hän puhaltaa heihin, ja he kuivettuvat; myrsky vie heidät kuin oljenkorret.
25 ”Keneenkä siis te vertaatte minut, jonka kaltainen minä olisin”, sanoo Pyhä.

OLKAA SIIS PYHÄT, SILLÄ MINÄ OLEN PYHÄ…KENEENKÄ SIIS TE VERTAATTE MINUT, JONKA KALTAINEN MINÄ OLISIN, SANOO PYHÄ…JUMALA ON ILMOITTANUT ITSENSÄ SANASSAAN…HÄN ON PYHÄ JUMALA…HÄN EI OLE NIINKUIN IHMISET…HÄN ON AINUTLAATUINEN…HÄNTÄ EI VOI VERRATA IHMISIIN…HÄN ON PYHÄ JUMALA..TÄMÄ ON JUMALAN SANAN, RAAMATUN ILMOITUS…JA SITTEN RAAMATUSSA SANOTAAN VIELÄPÄ SEURAAVASTI:

JES8:13

Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää ja kauhistukaa.

HERRA SEBAOT PITÄKÄÄ PYHÄNÄ, HÄNTÄ TE PELJÄTKÄÄ JA KAUHISTUKAA! SIIS JUMALA ON PYHÄ JA SILTI KEHOTETAAN PITÄMÄÄN JUMALAA PYHÄNÄ! MITÄ SE TARKOITTAA? EIKÖ IHMISET AUTOMAATTISESTI PIDÄ HERRAA PYHÄNÄ? TUNTUU ETTÄ ME ELETÄÄN TODELLA PAHOJA AIKOJA JOSSA HERRAA EI PIDETÄ PYHÄNÄ EDES USKOVIEN NIMEÄ KANTAVIEN JOUKOSSA SAATIKAAN SITTEN JUMALATTOMIEN KESKUUDESSA…RAAMATUSSA ON SELKEÄ VIESTI SIITÄ MITEN IHMINEN TOIMII JOS HÄN EI PIDÄ JUMALAA PYHÄNÄ…SILLOIN KUN IHMINEN EI PIDÄ JUMALAA PYHÄNÄ, SE RUPEAA VÄISTÄMÄTTÄ ENEMMÄN TAI VÄHEMMÄN VAIKUTTAMAAN IHMISEN TEKEMISIIN JA TEKEMÄTTÄ JÄTTÄMISIIN…

ROOM1:16-32

 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
17 Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: ”Vanhurskas on elävä uskosta”.
18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

KOSKA HE, VAIKKA OVAT TUNTENEET JUMALAN, EIVÄT OLE HÄNTÄ JUMALANA KUNNIOITTANEET EIVÄTKÄ KIITTÄNEET, VAAN OVAT AJATUKSILTANSA TURHISTUNEET, JA HEIDÄN YMMÄRTÄMÄTÖN SYDÄMENSÄ ON PIMENTYNYT…KUN IHMINEN EI PIDÄ HERRAA PYHÄNÄ, HÄNEN SYDÄMENSÄ ALKAA PIMENTYÄ…JA IHMINEN RUPEAA TEKEMÄÄN JUMALAN VASTAISIA ASIOITA ELÄMÄSSÄÄN…JOS IHMINEN EI PIDÄ JUMALAA PYHÄNÄ, HÄNELTÄ LÄHTEE HERRAN PELKO POIS…SANA SANOO:

SANANL1:7

 Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.

KUN IHMINEN EI PIDÄ HERRAA PYHÄNÄ, HÄN MENETTÄÄ HERRAN PELON JA AJAUTUU YHÄ KAUEMMAKSI JUMALAN TAHDOSTA…HÄNEN SYDÄMENSÄ ALKAA PIMENTYÄ…RAAMATTU EI TURHAAN KEHOITA MEITÄ USKOVIA PITÄMÄÄN HERRAA PYHÄNÄ…SE ON ELINTÄRKEÄÄ! JUMALA ON PYHÄ, JA SILTI KEHOITETAAN PITÄMÄÄN HERRAA PYHÄNÄ! MIKSI NÄIN? KUN ME PIDETÄÄN HERRA PYHÄNÄ JOTA HÄN ONKIN, MEILLÄ SÄILYY MYÖS OIKEA HERRAN PELKO JA NÄMÄ YHDESSÄ RUPEAA MYÖS VAIKUTTAMAAN MEIDÄN TEKOIHIN JA ASENTEISIIN JA TOIMINTAAN KAIKIN TAVOIN…HERRAN PYHÄNÄ PITÄMINEN ON ELINTÄRKEÄÄ…KUN ME PIDETÄÄN HERRA PYHÄNÄ, ME EI TAHALLAAN HALUTA LÄHTEÄ SYNNIN TEILLE…

HEBR10:19-39

 Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on ”suuri pappi, Jumalan huoneen haltija”,
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;
23 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;
24 ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin;
25 Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.
26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.
28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:
29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!
30 Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: ”Minun on kosto, minä olen maksava”; ja vielä: ”Herra on tuomitseva kansansa”.
31 Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin.
32 Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te, valistetuiksi tultuanne, kestitte monet kärsimysten kilvoitukset,
33 kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina, kaikkien katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveljiksi, joiden kävi samalla tavalla.
34 Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy.
35 Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri.
36 Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on.
37 Sillä ”vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele;
38 mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen”.
39 Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.

KUN ME PIDETÄÄN HERRA PYHÄNÄ, ME EI HALUTA LÄHTEÄ TAHALLAAN SYNTIÄ TEKEMÄÄN…SE EI TARKOITA ETTEIKÖ USKOVAT IKINÄ LANKEAISI SYNTIIN MUTTA KUN ME PIDETÄÄN HERRA PYHÄNÄ JA MEITÄ OIKEANLAINEN HERRAN PELKO HALLITSEE, ME EI HALUTA JÄÄDÄ HARJOITTAMAAN SYNTIÄ VAAN HALUAMME TUODA SYNNIT VALKEUTEEN ETTÄ SAATAIS JÄLLEEN TUNNON RAUHA…

1JOH1:4-10

 Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.
5 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

TUNTUU ETTÄ NYKYAIKANA SEURAKUNNISSA ON PALJON MENETETTY OIKEANLAINEN HERRAN PELKO EIKÄ PIDETÄ HERRAA ENÄÄN PYHÄNÄ VAIKKA HUULET SANOISIVAT MUUTA…EI ENÄÄN KADUTA SYNTEJÄ JA SAATETAAN ELÄÄ KUIN ”PELLOSSA” EIKÄ VÄLITETÄ JUMALAN SANASTA PALJOAKAAN…JA LUULLAAN OLEVAMME JOPA SYNNITTÖMIÄ…MITÄ SE ON? SE ON VALON PUUTETTA! YMMÄRTÄMÄTÖN SYDÄN ON PIMENTYNYT…MUTTA KUN ME PIDETÄÄN HERRA PYHÄNÄ JA HERRAN PELKO MEITÄ HALLITSEE, ME HALUTAAN PYRKIÄ ELÄMÄÄN JUMALAN TAHDON MUKAAN…JA TUNTUU ETTÄ MONISSA SEURAKUNNISSA VALLITSEE VÄÄRÄNLAINEN VOISKO SANOA SIELULLINEN RIEHAKKUUS JOSSA SAATETAAN KOVAAN ÄÄNEEN RUKOILLA, JOPA HUUTAA JA KAIKIN TAVOIN MELSKATA…JA SITÄ SITTEN PIDETÄÄN PYHÄN HENGEN VOIMANA…KAIKKEA KANSSA!

PSALMI2

 Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
2 Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan:
3 ”Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä”.
4 Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä.
5 Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan:
6 ”Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni”.
7 Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: ”Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.
8 Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.
9 Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niinkuin saviastian sinä särjet heidät.”
10 Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari.
11 Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella.
12 Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.

PALVELKAA HERRAA PELVOLLA JA ILOITKAA VAVISTUKSELLA! KUN MEITÄ HALLITSEE OIKEA HERRAN PELKO JA ME PIDETÄÄN HERRA PYHÄNÄ, ME MYÖS PALVELLAAN HERRAA OIKEANLAISELLA PELOLLA JA KUNNIOITUKSELLA JA ILOITAANKIN JOPA VAVISTEN…SE EI OLE SELLAISTA VILLIÄ SIELULLISUUTTA JOSSA KUVITELLAAN ETTÄ KUN ON PALJON ÄÄNTÄ NIIN ON MYÖS VOIMAA…MITÄ ENEMPI ME SAADAAN PITÄÄ HERRA PYHÄNÄ MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME, SITÄ ENEMPI MEISTÄ TULEE NÖYRIÄ JA HILJAISIA…ME EI HALUTA ENÄÄN OLLA NÄYTTÄMÄSSÄ IHMISILLE KUINKA HENGELLISIÄ ME OLLAAN VAAN ME OLLAAN TODELLA KIITOLLISIA HERRAA KOHTAAN SIITÄ ETTÄ HÄN ON MEIDÄT SUURESSA ARMOSSAAN PELASTANUT…JA ETTÄ SAADAAN OLLA JUMALAN KÄYTÖSSÄ, VAIKKAPA JOSSAIN NS NÄKYMÄTTÖMÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ JOKA EI IHMISTEN SILMIIN NÄY…ME EI HALUTA ENÄÄN TEHDÄ ASIOITA VÄÄRISTÄ MOTIIVEISTA…ME EI HALUTA SAADA MAINETTA JA KUNNIAA YMS…VAAN ME OLLAAN IHAN OIKEASTI TODELLA KIITOLLISIA JA TYYTYVÄISIÄ SIITÄ ETTÄ YLIPÄÄTÄÄN SAADAAN OLLA USKOSSA HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN…ME SAADAAN PALVELLA HERRAA JEESUSTA JUMALAN HENGEN, RAKKAUDEN HENGEN VAIKUTUKSESTA…ME SAADAAN PALVELLA TOISIA IHMISIÄ ERI TAVOIN JOLLOIN ME SILLOIN JEESUSTA PALVELEMME…

FIL2:1-16

 Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,
2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset
3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne
4 ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.
5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.
9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
12 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;
13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.
14 Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä,
15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa,
16 tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.

ETTÄ VAIKKA SUURET JOUKOT IHMISIÄ USKOVIENKIN JOUKOSSA EIVÄT PITÄISI HERRAA PYHÄNÄ, PIDETÄÄN ME! SE ON SUURIARVOISTA! UUSKARISMAATTISUUS ERI MUODOISSAAN ON VIENYT OIKEAN HERRAN PYHÄNÄ PITÄMISEN POIS SEURAKUNNAN KESKELTÄ…HERRAN PELKO ON HEITETTY ROMUKOPPAAN…KAIKENLAISIA EKSYTYKSIÄ JA EKSYTTÄJIÄ OTETAAN SEURAKUNTAAN SISÄÄN NOIN VAIN….HERRAA EI PIDETÄ ENÄÄN PYHÄNÄ MONISSAKAAN SEURAKUNNISSA….MUTTA HERRA ARMOSSAAN HALUAA KÄÄNTÄÄ EKSYKSIIN JOUTUNEITTENKIN KURSSIN OIKEAAN SUUNTAAN…PIDETÄÄN HERRA PYHÄNÄ, JOTA HÄN ONKIN…SÄILYTETÄÄN OIKEA HERRAN PELKO NIIN SE MYÖS VAIKUTTAA SEN ETTÄ ME KUNNIOITAMME JUMALAN SANAA JA TAHDOMME OJENTAUTUA SEN MUKAAN…JEESUS MEITÄ NÄISSÄ KAIKISSA AUTTAA…ARMOSTA, AAMEN…

PS22:23-31

Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä. Kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, peljätkää häntä.
24 Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksihuutonsa.
25 Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa; minä täytän lupaukseni häntä pelkääväisten edessä.
26 Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi; ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti.
27 Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palajavat Herran tykö; kaikki pakanain sukukunnat kumartavat häntä;
28 sillä Herran on kuninkuus, ja hän on hallitseva pakanoita.
29 Kaikki maan mahtavat syövät ja kumartavat; hänen edessään polvistuvat kaikki, jotka mullan alle astuvat eivätkä voi elossa pysyä.
30 Jälkeentulevaiset palvelevat häntä, tuleville polville kerrotaan Herrasta.
31 He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt.

1PIET1:13-25

Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.
14 Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte,
15 vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.
16 Sillä kirjoitettu on: ”Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä”.
17 Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika,
18 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,
19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,
20 hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten,
21 jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.
22 Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,
23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.
24 Sillä: ”kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee,
25 mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti”. Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu.