Jehovan todistajat, evlutit ja katoliset

Tuntemani mies rukoili vastikään eri kirkkokuntien puolesta, että Herra Jeesus vapauttaisi nämä ihmiset saatanan valheista ja kahleista. Mies rukoili laajalti eri kirkkokuntien puolesta mutta muisti jälkikäteen Jumalan kehotukset vain näille kolmelle kirkkokunnalle:

Jehovan todistajien pitäisi pyytää toisiltaan anteeksi. Heidän toimintansa on aiheuttanut niin paljon rikkinäisyyttä uskovissa.

Luterilaisten pitäisi lähteä työhön. Heidän pitäisi opetuksessaan puhua enemmän uskovan palvelutyöstä kuin keskittyä liiaksi armoon. Armosta luterilaiset kyllä osaavat opettaa hienosti mutta taka-alalle tuntuu jäävän evankeliumin oleellinen osa alue eli se että tavalliset uskovat on tarkoitettu palveluksen työhön. Ruisleivän makua ja ravintoa ei korvata tripla annoksella vehnäpaahtoleipää (ja sama pätee tietysti myös toisinpäin).

Kirje Efesolaisille, luku 4

11 Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi 12 tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, 13 kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan. 14 Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, 15 vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. 16 Hänessä koko ruumis, yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiinosalla on.

Katolisten pitäisi nostaa Jeesuksen sovitustyö oikeaan asemaan opetuksessaan ja uskon elämässään. Näin tekemällä katolisen uskovan elämästä poistuu kaikki ongelmalliset pyhimysten ja Mariankin palvonta ja rukoilu. Yksin Jeesus Kristus on Herramme ja yksin Hänen sovitustyönsä vanhurskauttaa syntisen. Usko tulee kuulemisesta mutta kuuleminen tulee Kristuksen sanasta.

Kirje Roomalaisille, 7. luku

8 Mitä se siis sanoo? ”Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”, nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. 9 Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, 10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. 11 Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään.” 12 Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi.

Joku saattaa kysyä että eikö Jumala puhunut mitään niistä kaikista muista ongelmista mitä näiden kirkkokuntien opetuksiin sisältyy? Ei puhunut tällä kertaa enempää näistä kirkkokunnista. Kuten Efesolaiskirjeen yllä olevasta kohdasta käy ilmi, ei uskovien yhteyden päämäärä ole rakastaa ja hyväksyä väärää oppia vaan kasvaa uskossa askel askeleelta kohti uskon aikuisuutta. Jumalan Pyhä Henki johtaa meidät noudattamaan totuutta, kun Herra saa johtaa elämäämme Pyhän Henkensä kautta. Silloin me tulemme totuuden tuntoon ja haluamme noudattaa Hänen tahtoaan kaikessa niin kuin ymmärryksellemme on taivaasta jaettu. Todelliset uudestisyntyneet Jeesuksen opetuslapset tuntevat Hengen yhteyttä keskenään yli kirkkokuntarajojen. Todelliset uudestisyntyneet Jeesuksen opetuslapset kasvavat Pyhän Hengen johdossa irti kirkkokuntien vääristä opeista ja käytännöistä. Kun Jeesus saa meitä johtaa, olemme matkalla pelastukseen armosta, ei ansiosta. Silloin kasvamme palveluksen työhön, kukin omalla sarallamme, kuten Jumala on oman aivoituksensa mukaan tarkoittanut. Jeesuksella on tullessaan palkka mukanaan.

Herran Jeesuksen siunausta ja armoa sinulle ja perheellesi

Antti