Koetteleminen

1TESS5:19-21

 Henkeä älkää sammuttako,
20 profetoimista älkää halveksuko,
21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;

KOETELKAA KAIKKI…KOETTELEMINEN ON TODELLA TÄRKEÄÄ VARSINKIN TÄNÄ AIKANA KUN EKSYTYKSET VYÖRYVÄT SEURAKUNTAA KOHTI…MILLÄ ME KOETELLAAN?

APT17:10-12

 Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan.
11 Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.
12 Ja monet heistä uskoivat, niin myös useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet.

PS119:97-105

 Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä tutkistelen.
98 Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani viisaammaksi, sillä ne ovat minun omani iankaikkisesti.
99 Minä olen kaikkia opettajiani taitavampi, sillä minä tutkistelen sinun todistuksiasi.
100 Minä olen ymmärtäväisempi kuin vanhat, sillä minä otan vaarin sinun asetuksistasi.
101 Minä pidätän jalkani kaikilta pahoilta teiltä, noudattaakseni sinun sanaasi.
102 Minä en poikkea sinun oikeuksistasi, sillä sinä neuvot minua.
103 Kuinka makeat ovat minulle sinun lupauksesi! Ne ovat hunajaa makeammat minun suussani.
104 Sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä; sentähden minä vihaan kaikkia valheen teitä.
105 Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.

MEIDÄN TULEE KOETELLA KAIKKI JUMALAN SANALLA RAAMATULLA…MUTTA VAIKUTTAA SILTÄ ETTÄ TÄSSÄ LOPUNAJASSA JOSSA ME ELÄMME, JUMALAN SANAA PAINETAAN LOKAAN USKOVIENKIN PIIREISSÄ…RAAMATUN KÄÄNNÖKSET MUUTTUVAT HUONOMPAAN SUUNTAAN JA PERINNÄISSÄÄNNÖT YMS RUPEAVAT HALLITSEMAAN USKOVIA JUMALAN SANAN SIJAAN…ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON HENKILÖKOHTAINEN SANANLUKU! ETTÄ JUMALAN SANA RUPEAA TULEMAAN LIHAKSI MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME…ETTÄ PYHÄ HENKI AVAA MEILLE SANAA…

1JOH2:2-29

Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.
21 En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta.
22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.
23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.
24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.
25 Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.
26 Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät.
27 Mutta te-teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.
28 Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.
29 Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt.

ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ JUMALAN PYHÄ HENKI AVAA MEILLE SANAA HENKILÖKOHTAISESTI…ETTÄ JUMALAN SANA SAA TULLA MEILLE HENKILÖKOHTAISEKSI VOIMAVARAKSI…JOS NÄIN EI KÄY, MEIDÄN ON LIKI MAHDOTON KOETELLA SEURAKUNTIIN TULEVIA ILMIÖITÄ JA OPETUKSIA JOS SANA EI OLE SAANUT TULLA MEISSÄ LIHAKSI…JOS JUMALAN SANA EI OLE SAANUT MEIHIN USKOSSA SULAUTUA…

HEBR4:1-3

Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle.
2 Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.
3 Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon, niinkuin hän on sanonut: ”Ja niin minä vihassani vannoin: ’He eivät pääse minun lepooni'”, vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti.

1PIET2:1-3

 Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,
2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,
3 jos ”olette maistaneet, että Herra on hyvä”.

ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ JUMALAN SANA SAA MEIHIN USKOSSA SULAUTUA JOS MIELIMME KOETELLA ERI OPETUKSET JA ILMIÖT JUMALAN SANALLA…ME OLLAAN TOTAALISESTI TUULIAJOLLA JOS JUMALAN SANA EI SAA MEIHIN USKOSSA SULAUTUA….SE ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS! MEIDÄN TULEE RAKENTAA JUAMALAN SANAN KALLIOLLE ENNEN KUIN ON LIIAN MYÖHÄISTÄ…

LUUK6:39-49

 Hän sanoi heille myös vertauksen: ”Eihän sokea voi sokeaa taluttaa? Eivätkö molemmat lankea kuoppaan?
40 Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi; täysin oppineena jokainen on oleva niinkuin hänen opettajansa.
41 Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?
42 Kuinka saatat sanoa veljellesi: ’Veljeni, annas, minä otan pois rikan, joka on silmässäsi’, sinä, joka et näe malkaa omassa silmässäsi? Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, sitten sinä näet ottaa pois rikan, joka on veljesi silmässä.
43 Sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän;
44 sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään. Eihän viikunoita koota orjantappuroista, eikä viinirypäleitä korjata orjanruusupensaasta.
45 Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.
46 Miksi te huudatte minulle: ’Herra, Herra!’ ettekä tee, mitä minä sanon?
47 Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan-minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on.
48 Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle; kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu.
49 Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle; ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri.”

ETTÄ MUISTETAAN SYÖDÄ JUMALAN SANAA! JA PYYDETÄÄN ETTÄ HERRA AVAA SANAASI…JUMALA HALUAA PUHUA MEILLE HENKILÖKOHTAISESTI JA OJENTAA MEITÄ ITSEKUTAKIN SANANSA JA HENKENSÄ KAUTTA…VAIN SILLÄ TAVALLA MEILLÄ ON OIKEASTI RESURSSEJA EROTTAA OIKEA VÄÄRÄSTÄ…ELI JUMALAN SANAN TUNTEMINEN ON ELINTÄRKEÄÄ KOETTELEMISEN KANNALTA…TOINEN TÄRKEÄ ASIA KOETTELEMISESSA ON SEURAAVA…

HEBR5:11-14

Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan.
12 Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa.
13 Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi;
14 mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.

JOB34:3

 Sillä korva koettelee sanat, ja suulaki maistaa ruuan maun.

KUN ME NAUTIMME JUMALAN SANAA, JA SE ALKAA MEIHIN USKOSSA SULAUTUA, MEIDÄN HENGELLISET AISTITKIN RUPEAVAT PIKKUHILJAA TOIMIMAAN JA HERKISTYMÄÄN…ME RUPEAMME HENGELLISILLÄ AISTEILLAMME MYÖS HUOMAAMAAN OIKEA VÄÄRÄSTÄ…JOSKUS JOTKUT VOIVAT JOPA RAAMATTUA PUHUA ILMAN ETTÄ SIELTÄ TULEE ESIIN OIKEA HENKI…VOI OLLA EPÄPUHDAS HENKI TAIKKA JOPA VIERAS HENKI…ETTÄ MITÄ ENEMPI MEIDÄN AISTIMME RUPEAVAT HARJAANTUMAAN, ME RUPEAMME HUOMAAMAAN JOS JOISSAIN USKOVIEN NIMEÄ KANTAVISSA ON JOTAIN OUTOA, JOTAIN MIKÄ EI OLE KOHDALLAAN…

2TIM3:1-9

 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.
6 Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja,
7 jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.
8 Ja niinkuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä.
9 Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niinkuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi.

MATT7:21-23

 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

MEIDÄN ON TODELLA TÄRKEÄÄ HARJAANTUA EROTTELEMAAN OIKEA VÄÄRÄSTÄ…SE EDELLYTTÄÄ ETTÄ JUMALAN SANA SAA MEISSÄ SIJAA, ETTÄ SAAMME JUURTUA KRISTUKSEEN ENEMPI JA ENEMPI…

EF3:14-21

 Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,
15 josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,
16 että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,
18 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
19 ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.
20 Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa,
21 hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.

KOL2:1-10

 Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet,
2 että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,
3 jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.
4 Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla.
5 Sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen.
6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,
7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.
9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,
10 ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää,

MITÄ ENEMPI ME SAAMME JUURTUA JA KASVAA KRISTUKSEEN, SITÄ HERKEMMÄKSI MEIDÄN HENGELLISET AISTIMME KÄYVÄT…TÄTÄ MYÖTEN MEILLÄ ON IKÄÄNKUIN ENEMPI MAHDOLLISUUKSIA EROTTAA OIKEA VÄÄRÄSTÄ…KOLMAS ASIA JOLLA ME VOIMME KOETELLA OIKEAN VÄÄRÄSTÄ, ON HEDELMÄ….ETTÄ MINKÄLAISTA HEDELMÄÄ JOKU IHMINEN TAIKKA ”SEURAKUNTA” TUOTTAA…

MATT12:33-35

Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan.
34 Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.
35 Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa.

GAL5:19-25

Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23 Sellaista vastaan ei ole laki.
24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

VIEKÖ OPETUS LÄHEMMÄKSI JUMALAN TAHTOA, LÄHEMMÄKSI KRISTUSTA…VAI KOROTTAAKO OPETUS IHMISIÄ TAIKKA JOTAIN YHTEISÖÄ JOLLA ON ”VALO”…VIEKÖ OPETUS JUURTUMAAN SYVEMMÄLLE KRISTUKSEEN, OIKEAAN HENGELLISYYTEEN, VAI SIELULLISUUTEEN JA PINNALLISEEN HENGEN ELÄMÄÄN JOSSA ULKONAISET MERKIT NÄYTTELEE TÄRKEÄÄ SIJAA…ME VOIMME KOETELLA ASIOITA JA OPPIA MYÖS HEDELMÄN KAUTTA…OIKEA OPETUS VIE KRISTUS KESKEISYYTEEN JA RISTIKESKEISYYTEEN….VÄÄRÄ OPETUS VIE IHMEKESKEISYYTEEN JA IHMISKESKEISYYTEEN…OIKEA OPETUS VIE LIHAN HEIKKOUTEEN JA LIHAN KUOLEMAAN, VÄÄRÄ OPETUS VOIMAN KOROSTUKSEEN JA IHMISEN KOROTTAMISEEN…ETTÄ OTETAAN TOSISSAMME TÄMÄ USKON VAELLUS JOS KERRAN TUNNUSTAMME ETTÄ USKOMME JEESUKSEEN…ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS ETTÄ OSAAMME JA KYKENEMME KOETTELEMAAN ERI OPETUKSET JA ILMIÖT…ME ELETÄÄN JEESUKSEN TULON AATTOHETKEÄ, JA VIHOLLINEN YRITTÄÄ JEESUKSEN OMAT VIEDÄ TÄRKEIMMÄSTÄ POIS…POIS JUMALAN SANASTA, POIS JEESUKSEN TUNTEMISESTA JA SEURAAMISESTA…PYSYTÄÄN HERRASSA…RIIPUTAAN HÄNESSÄ KIINNI…JUURRUTAAN HÄNEEN…HUUDETAAN HÄNTÄ AVUKSI HÄDÄN PÄIVÄNÄ…HÄN TAHTOO JA VOI MEITÄ KAIKESSA AUTTAA…KOETELLAAN KAIKKI JA PIDETÄÄN SE MIKÄ HYVÄÄ ON…JEESUS MEITÄ TÄSSÄ AUTTAA…ARMOSTA,AAMEN…

LUUK21:34-36

 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”

1PIET5:8-11

 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.
9 Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.
10 Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava.
11 Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen.