Korvasyyhyyn

Korvasyyhyyn saarnaamisesta ja kuulemisesta (päivitin 12.11.2016 Paavalin sairaudesta tarkennuksen ja loppuun Ps. -osuuden)

1. Sam. 15:22 Silloin Samuel sanoi: Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva.

Raamatun kantava teema on kuuliaisuus Jumalalle. Kuuliaisuuden puutteesta seuraa aina huonoa. Jumala vertaa Raamatussa kuuliaisuuden puutetta uskottomuuteen, ja siksi hän käyttää usein vertauskuvia huoruudesta kuvaamaan uskotonta kansaansa joka lakkasi tottelemasta Jumalan ohjeita.

Kertomus Kuningas Ussiasta (2. Aikakirja 26) on hyvin ytimekäs ja valaiseva opetus meille kaikille siitä miten Jumala suhtautuu uskottomuuteen ja omavaltaisuuteen. Ussiahan aloitti kuninkuutensa olemalla Jumalalle kuuliainen mutta tultuaan mahtavaksi hän ylpistyi. Sitten seurasi uskottomuus. Ussia meni tekemään jotain mitä hänen ei oltu käsketty tehdä, ja vieläpä niin että Jumala oli antanut sen tehtävän nimenomaisesti muille eikä Ussialle. Ussia oli siis uskoton Jumalan ohjeille ja teki omavaltaisesti sellaisen tehtävän joka ei hänelle kuulunut. No mikä oli se Ussian niin kamala teko että Jumala siitä rankaisi? Hän meni suitsuttamaan alttarille. Ei kuulosta ehkä kovin kummoiselta vääryydeltä! Ja kuitenkin koska Jumala ei ollut antanut tätä tehtävää Ussialle vaan nimenomaisesti papeille, ja koska Ussia ei tekoaan katunut vaikka papit varoittivat häntä, seurasi teosta Jumalan rangaistus joka sillä kertaa oli pitali.

Edes uuden liiton aikana mekään emme voi valita itsellemme tehtäviä oman halumme tai himomme mukaan, jos ei Jumala meitä siihen valitse. Haluta toki saa, mutta silti meidänkin pitää odottaa Jumalan valintaa ennenkuin hötkyilemme. Ja emme saa hötkyillä eli lähteä ennakkoon tekemään näitä tehtäviä ennenkuin valinta kohdalle napsahtaa. Voi olla ettei koskaan napsahda, sitten on tyytyminen Jumalan tahtoon.

Vaikka meillä on yleinen pappeus, me emme kaikki ole evankelistoja tai apostoleja tai meitä ei kaikkia ole valittu edes ”pöytäpalvelusta” tekemään! Tyytykäämme kukin osaamme ja olkaamme siitä nöyrin mielin kiitollisia.

Johannes muistuttaa meitä tästä kuuliaisuuden tärkeydestä uudenkin liiton aikana (Joh 3:36).

Olenkin aiemmissa puheissani sivunnut tätä kuuliaisuutta Jumalan sanalle joten ei mennä siihen tämän syvemmälle tällä kertaa. Uskotaan vain Jumalaa että hän haluaa kuuliaisuuttamme tänäkin päivänä: Kuuliaisuutta Jumalan sanalle eli Raamatulle ja kuuliaisuutta Pyhän Hengen johdatukselle. Ja nämä kaksihan eivät voi koskaan olla ristiriidassa keskenään. Siksi Raamatun tuntemus on ensiarvoisen tärkeätä. Kuten eräs viisas huomioi: Miten voit tunnistaa väärän jos et tunne oikeata?

2. Kor 3

3. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.
4. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan;
5. ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,
6. joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

Kol 3:

16. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.
17. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Hetkinen, oliko tuossa nyt ristiriita? Ensin sanotaan että kirjain kuollettaa, ja sitten sanotaan että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana (siis Raamatun kirjoitettu sanoma)? Ei, siinä ei ole ristiriitaa. Mitä Jumala tässä tarkoittaa on että ymmärtääksesi Raamattua sinun täytyy ensin lukea sitä, mielellään joka päivä. Raamattua ei kannata lukea ilman rukousta, eli rukoile että Herra kirkastaisi sinulle Raamatussa kuvaansa ja tahtoansa. Useimmiten Raamatun ymmärtäminen vaatii vielä aikaa että asiat alkavat loksahtaa paikoilleen. Tämän lisäksi erityisen tärkeätä on että saat raitista opetusta Raamatun perusteista. Tässäpä piileekin suuri vaara. Juuri siksi Jumala varoittaa ettei monien pitäisi lähteä opettamaan sillä opettaja voi eksyttää oppilaat! Ja sitten ollaankin hyvin vakavassa pulassa! Uskovan vinoutunut kuva Jumalasta usein aina johtuu siitä että hänelle on opetettu Raamattua väärin. Toki uskova voi myös vetää Raamatusta vääriä johtopäätöksiä ihan itsekkin, luottaen omaan viisauteensa.

Raamatussa lukee useita selviä perusteita sille miten Raamatun kirjoituksia tulisi lukea mm.:

1) Raamattu ei voi raueta tyhjiin (Joh 10:35). Siis Kaikki Raamatussa oleva on varmasti totta

2) Kaikki Raamatun kirjoitukset on meille opiksi (Room 15:4, 2 Tim 3:16). Siis myös vanhan testamentin kirjoituksista täytyy/saa opetella tuntemaan Jumalaamme ja hänen tahtoaan (Hoos 6:6).

3) Raamatun kirjoituksiin ei saa lisätä tai sieltä ei saa poistaa mitään (1. Kor 4:6, Ilm 22:18-19)

4) Sitä joka opettaa vääriä oppeja (ohi Raamatun opetuksen) Jeesus pitää syyllisenä (Matt 18:6-7)

5) Koska Raamattua ei voi ymmärtää ilman että Jumala meille sitä opettaa, ei kovin monen tulisi ryhtyä opettamaan Raamatun tekstejä (Jaak 3:1-2).

6) Ja kuten huomaamme ympäröivästä maailmastamme, monet ovat lähteneet opettamaan Raamattua vaikkei Jumala ole kirjoituksia heille avannut eikä siihen tehtävään kutsunut. Heidän oma lihan himonsa, ylpeys ja kunnian halu motivoivat heitä. Lisäksi taustalla voi olla se että he eivät yksinkertaisesti ymmärrä miten vakavasta asiasta on kyse.

Toinen kirje Timoteukselle 4

1. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:
2. saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
5. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.

Otetaan esimerkki tyypillisestä korvasyyhyyn saarnasta näinä päivänä joina Jeesuksen varoittamat lopunajan eksyttävät ihmeet ovat aivan silmiemme edessä. Nimittäin ihmeet ja merkit (joista Jeesus nimenomaisesti varoitti lopunajan eksyttävänä tappavana myrkkynä). Erityisesti katsotaan Raamatusta ohjeita sille keiden pitäisi sairaita parantaa.

Olet saattanut kuulla jonkin saarnaajan komentavan meitä uskovia sanoilla: ”Parantakaa Sairaat”. Tutkitaan nyt tarkemmin se Raamatun kohta jossa tuo lukee, ja pohditaan voiko tuota Jeesuksen käskyä soveltaa koskemaan myös meitä.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 10

1. Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.
2. Ja nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob Sebedeuksen poika, ja Johannes, hänen veljensä,
3. Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Lebbeus, lisänimeltä Taddeus,
4. Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka hänet kavalsi.
5. Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: ”Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin,
6. vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.
7. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: ’Taivasten valtakunta on tullut lähelle’.
8. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.
9. Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata älkääkä vaskea vyöhönne,
10. älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa; sillä työmies on ruokansa ansainnut.

Tiivistäen siis tuo Raamatun kohta menee näin:

Jeesus kutsui tykönsä nimetyt 12 opetuslasta ja antoi nimenomaan vain ja ainoastaan heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa tauteja ja raihnautta. Nämä nimenomaiset 12 opetuslastaan Jeesus lähetti lähetysmatkalle Israeliin kieltäen ettei pakanain luo saisi edes mennä. Hän käski saarnaamaan Israelilaisille että taivasten valtakunta on tullut lähelle ja parantamaan sairaat jne. Israelilaisillehan oli vanhan testamentin kirjoituksissa ennustettu että kun Messias tulee, hän mm parantaa heidän sairautensa. Kyse oli siis siitä että Jeesus näin toi esille kansalle että nyt se ennustettu Messias on vihdoin tullut. Erityisesti mainiten Jeesus vielä antoi matkaohjeiksi, sairaiden parantamisen lisäksi, ettei matkalle saa ottaa laukkua tai edes kenkiä jne.

Tutkitaan seuraava Raamatun kohta

Mark 16

12. Ja sen jälkeen hän toisenmuotoisena ilmestyi kahdelle heistä, heidän kävellessään, matkalla maakylään.
13. Hekin menivät ja veivät sanan toisille; mutta nämä eivät uskoneet heitäkään.

14. Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille yhdelletoista heidän ollessaan aterialla; ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnousseeksi.
15. Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
17. Ja
nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
18. nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.”

19. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.
20. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.

Tämä lienee yksi yleisimmistä sanan paikoista jonka perusteella olen kuullut uskovien perustelevan miksi heille on luvattu että hekin voivat mm. parantaa sairaita. Luin uutisen että Amerikassa on miestä purrut käärmekkin kun hän oli tuohon sanan paikkaan lujasti luottaen käsitellyt seurakunnassa tappavia käärmeitä (siis ihan uskonnollisena rituaalina). Kunnes sitten kuoli käärmeen puremaan. Tuo uutinen löytyy internetistä useista uutislähteistä, täytyy etsiä englanninkielellä tosin.

Luetaan taas ensin tarkasti mitä tuossa sanan paikassa oikein lukee. Se on hyvä ohjenuora Raamatun lukemiselle yleensäkin että luetaan ja pureskellaan tekstiä tarkasti ja ajan kanssa.

Tälläkin kertaa Jeesus puhuu vain rajatulle joukolle opetuslapsia. Vaikka heitä ei mainita nimeltä, me tiedämme keitä he olivat, sillä he olivat samat opetuslapset kuin Matteuksen 10 luvun tekstissä mainittiin poislukien Juudas joka oli kavaltanut Jeesuksen.

Näille 11 opetuslapselle Jeesus antaa käskyn ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia”. Huomaa että Jeesus ei antanut tätä käskyä niille kahdelle opetuslapselle joille ensin ilmestyi jakeen 12 mukaan, vaan hän antoi käskyn vasta näille 11 opetuslapselle.

Sitten tekstin kieli tuntuu muuttuvan yleisemmälle tasolle jonka voi tulkita lupaukseksi laajemmallekin joukolle ihmisiä kuin vain niille 11 opetuslapselle: ”Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat”. On hyvä huomata että tekstissä ei lue: ”nämä merkit seuraavat sitä joka uskoo”. Ero on pieni ja sillä ei välttämättä ole edes merkitystä, mutta meidän tulee ottaa tästäkin selvää ennenkuin hyppäämme johtopäätöksiin (ja parastahan olisi varmistua että mitä siellä alkukielessä asiasta sanotaan tai ainakin verrata paria kolmea eri Raamatun käännöstä näissä erityisen tärkeissä kohdissa).

Seuraavaksi Jeesus lupaa että: ”minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä…..panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi”. Lopulta Raamattu kertoo että ”he lähtivät ja saarnasivat ja Herra vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta”. Siis Raamattu kertoo että tuo episodi sai jo päätöksensä. Jeesus lähetti nimetyt 11 opetuslastaan julistamaan evankeliumia silloin juuri kuolemansa jälkeen ja antoi lupauksen merkeistä jotka toteutuivat jo.

No voinko minä nyt ottaa tuosta kertomuksesta, joka selvästi jo on saanut päätöksensä, mitään kohtaa johon voisin vedota tämän päivän elämässäni?

Tässäkin täytyy muistaa huomioida se kuuluisa Raamatun kokonaisilmoitus. Kaiken Raamatun opetuksen pitää olla linjassa Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa. Muutoinhan voisimme ottaa jakeita sieltä täältä oman huvituksemme mukaan ja rakennella vaikka millaisia johtopäätöksiä ja voisimme silti aina väittää että ”Raamattuhan sanoo….”. Miten monet harhaopit ovatkaan lähteneet liikkelle juuri sen takia ettei ole otettu huomioon Raamattua yhtenä kokonaisuutena vaan sieltä on otettu tekstin pätkiä irralleen asiayhteydestä.

Tutkitaan nyt voinko minä Antti nyt ottaa nuo lupaukset käytäntöön ja vaikkapa lähteä Vantaalle parantamaan sairaita, vedoten tuon Raamatun kohdan lupauksiin.

Mitä siinä luvattiinkaan? ”nämä merkit seuraava niitä jotka uskovat, minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, …., panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi”.

Korinttolaiskirjeessä sanotaan näin:

1. Kor 12:

4. Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama;
5. ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama;
6. ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama.
7. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.
8. Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;
9. toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;
10. toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.
11. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

27. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä.
28. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.
29. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?
30. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?
31. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

Onko tässä nyt ristiriita? Jos otan Markuksen evankeliumin 16 luvun lupauksen irralleen muusta Raamatun tekstistä, voin väittää että kaikki uskovat voivat parantaa sairaita (oman valintansa mukaan) panemalla kätensä heidän päällensä (tai ettei käärmeet voi uskovaista tappaa). Sillä tekstistähän voi lukea että siinä Raamatun kohdassa annettu käsky saarnata evankeliumia ei koske kuin niitä nimettyjä 11 opetuslasta, mutta lupaus parantaa sairaita on yleisesti kaikille? vai voiko? Mark 16:20 jakeessa kylläkin lukee että ”Herra vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta”. Tässä kohden voisi kiinnittää huomiota tuohon järjestykseen että ao kertomuksen mukaan merkkien edellä kulki sana: ”Herra vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta”.

Jos taas otan lisäksi huomioon Paavalin kirjeen Korinttolaisille, joudun pulaan tuon aiemman kokeiluni kanssa: ”Henki jakaa armolahjoja ja voimavaikutuksia kullekkin erikseen niinkuin tahtoo” ja ”Eivät kaikki ole apostoleja, ei kaikilla ole parantamisen armolahjoja eikä kaikki puhu uusilla kielillä yhtä vähän kuin kaikki eivät osaa kieliä selittääkkään”. Useimmat uskovat ovat valmiita hyväksymään että kaikki meistä eivät ole apostoleja mutta sitten alkaakin erimielisyydet. Nimittäin yllättävän monet haluavat selittää nuo Korinttolaiskirjeen loput ”rajoittavat” tekstit joksikin muuksi kuin miten ne on kirjoitettu. Esim sellaista oppia on varsin yleisesti liikkeellä että kaikki uudestisyntyneet puhuvat kielillä. Tämän takia ihmisiä on jopa luopunut uskosta kun heillä ei ole kielillä puhumisen lahjaa ja kuitenkin seurakunnassa pastorit väittävät että jos uskova ei puhu kielillä hän ei ole uudestisyntynyt. Tragikoomiseksi tilanne äityy sellaisissa seurakunnissa joissa uskoville uskotellaan että kunhan he vain alkavat mongertamaan jotain itse keksimäänsä siansaksaa, se kielilläpuhuminen siitä lähtee itsestään. Tämä on hyvin surullista. Muistetaan että Jeesus pitää väärää opettajaa syyllisenä!

Jos luemme 1. Korinttolaiskirjeen tekstin niinkuin se on kirjoitettu, tulemme seuraavaan päätelmään:

Markuksen evankeliumissa Jeesus lupaa että seurakuntaruumista (=ne jotka uskovat) seuraa tiettyjä ihmeitä ja merkkejä. Korinttolaiskirjeessä Paavali opettaa että Henki valitsee oman harkintansa mukaan keille seurakuntaruumiissa mitäkin lahjojaan jakaa. Valinta on siis Jumalan (Henki = Jumalan Pyhä Henki).

Korinttolaiskirje myös sanoo että kaikki eivät puhu kielillä, kaikki eivät selitä kieliä tai paranna sairaita. Samoin kaikki eivät ole apostolejakaan. Ja nämä valinnat tapahtuvat siis Hengen tekemien päätösten mukaan.

Jatketaan etsimistä. Josko löytyisi vielä jokin Raamatun paikka mistä voisimme löytää lupauksen johon vedoten voisimme lähteä vaikkapa sinne Vantaalle niitä sairaita parantamaan.

Apt 1:

1. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa,
2. hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sittenkun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut,
3. ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta.
4. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.
5. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.”
6. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: ”Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?”
7. Hän sanoi heille: ”Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,
8. vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.
9. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.

Tuossa Apostolien teon luvussa tulee taas ilmi samat asiat kuin Markuksen evankeliumin 16 luvussakin. Juuri ennenkuin Jeesus nousi takaisin taivaaseen, hän antoi käskyn henk koht valitsemilleen apostoleille ja lupasi että Pyhä Henki tulisi antamaan näille apostoleille voiman ja että he olisivat Jeesuksen todistajia maan ääriin asti. Minkä maan? Maapallon vai Israelin?

Edelleen emme pääse irti siitä tosiasiasta että tuossa sananpaikassa Jeesus puhuu tietyille ihmisille, eikä yleisesti kansanjoukoille. Jeesus puhuu siis valitsemilleen apostoleille. Korinttolaiskirjeessä taas sanotaan että me kaikki emme ole apostoleja. Tästäkään Apostolien tekojen kohdasta emme voi siis irrottaa lupauksia että sinulla tai minulla olisi voima parantaa sairaita.

No entäs Matteuksen evankeliumi?

Matt 28

16. Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä.
17. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät.
18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Ei, kyllä tuossa taas toistuu sama teema mutta 19-20 jakeissa tietysti piilee myös jatkuvuuden ajatus. Nuo 11 opetuslasta eli apostoliahan elivät kauan sitten. Mutta seurakuntaruumis elää edelleen. Tehtävä saarnata evankeliumia ja tehdä opetuslapsia on nyt tällä elossa olevalla seurakuntaruumiilla jonka jäseniä sinä ja minä olemme. Kuitenkin 11 apostolin eläessä Jeesus ei antanut lähetyskäskyä kaikille vaan 11 apostolin lisäksi vain harvoille (mm Paavalille). Siis lähetyskäsky ei ollut yleinen käsky kaikille opetuslapsille lähteä julistamaan evankeliumia ympäri maailmaa. On tärkeätä erottaa evankeliumin julistaminen, joka oli nimenomaan mm. apostolien ja evankelistojen erityinen tehtävä, siitä että sinä tai minä hengen vaikutuksesta saamme olla Jeesuksen todistajia. Sinulla ja minulla ei ole samanalaista velvollisuutta evankeliumin julistamiseen kuin oli vaikkapa Paavalilla. Paavalihan sanoi mm ”voi minua, ellen evankeliumia julista” sillä Jeesus oli hänet nimenomaisesti nimeltä kutsunut julistustyöhön (Apt 9:15). Minua ei ole julistustyöhön kutsuttu kuten apostolit tai Timoteus oli. Sinulla toki sellainen kutsu voi ollakin mutta se on totta vain jos se on Pyhän Hengen vahvistama, eikä vain oman halusi vahvistama. Oletko ajatellut että niiden 11 apostolin vaellus ja kertomukset ovat vieläkin todistuksena sinulle ja minulle. Heidän työnsä ikäänkuin jatkuu vieläkin, Raamatun lehdillä. Mutta ettei synny väärinkäsitystä, en missään nimessä halua rajata kenenkään oikeuksia kertoa Jeesuksesta lähimmäisilleen ja kenelle Pyhä Henki kehottaakaan. Kaikilla on oikeus kertoa Jeesuksesta! (1. Tess 1:1-10) Joillakin meistä on selkeä velvollisuus erityisesti julistaa Jeesuksesta, mutta kaikilla on oikeus kertoa Jeesuksesta, eikä kukaan saa olla kertomatta Jeesuksesta silloin kun Pyhä Henki niin kehottaa. Esim minun lähipiirissäni olevilta ihmisiltä saan kuulla usein miten arjessaan ihan kaikki heistä ovat saaneet lukuisia tilaisuuksia kertoa Jeesuksesta ihmisille (ja he eivät kerskaile tästä vaan iloitsevat saamistaan tilaisuuksista). Kun osaa ottaa vaarin oikeasta hetkestä, näitä tilaisuuksia kyllä tulee sinullekkin. Ja toivon ettet nyt tartu liikaa vaikkapa tuohon ”julistaa” sanaan, eli älä luule että minä nyt väittäisin ettei kukaan muu kuin esim apostoli tai evankelista saa koskaan julistaa, ei sitä minä en väitä. Minä puhun yllä erityisestä evankeliumin julistustehtävästä, joka on jatkuvaa eikä kertaluontoista. Käsitän sen siten kuin vaikkapa Suomessa aikoinaan on puhuttu ”sanan julistajista” eli ihmisistä jotka ovat kiertäneet paikkakunnalta toiselle evankeliumia julistaen. Ehkäpä virallisempi termi tällaisesta Jumalan tehtäväänsä kutsumasta ja voitelemasta ihmisestä on kuitenkin ”evankelista”. Toki Paavalikin oli kutsuttu evankeliumia julistamaan vaikkei ollut varsinaisesti evankelista vaan apostoli (käsitykseni mukaan apostolin virka on evankelistaa laajempi tehtävä). Evankeliumin julistajan tehtävästä kuitenkin Raamatussakin erityisesti puhutaan. Tärkeintä on että kuljet kaikessa ajattelemisessasi ja tekemisessäsi Raamatun opetuksen mukaan ja Pyhän Hengen johdossa.

Kol 4

5. Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä.

1 Kor 9

14. Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista elatuksensa.

16. Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista; minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia julista!

Paavalin kirje tessalonikalaisille (U. Saarnivaaran raamatun käännöksen mukaan) 3. luku

2. ja lähetimme Timoteuksen – veljemme ja Jumalan työtoverin evankeliumin julistamisessa – vahvistamaan ja rohkaisemaan teitä uskossanne

Meille joilla ei (ainakaan vielä) ole käskyä evankeliumin julistajaksi lähteä, kelpaa seuraava sanan paikka.

1. Piet 3

14. Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. ”Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö”,
15. vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,

Meillä on siis kaikilla velvollisuus kysyttäessä kertoa että uskomme Jeesukseen Kristukseen, vaikkei meillä kaikilla ole velvollisuutta varsinaisesti tehdä julistajan työtä. Mutta älä nyt käsitä väärin että minä kieltäisin sinua kertomasta ihmisille Jeesuksesta, pois se. Kirjoitukseni tarkoitus on saada sinut tutkimaan Raamatun kirjoituksia tarkasti ja tutkimaan mitä ihania lupauksia siellä meille onkaan ja mitä toisaalta ei ole. Sinun täytyy lukea Raamattua ihan itse. Et voi antaa sitä vastuuta kenellekkään muulle jos vain osaat ja pystyt Raamattua lukemaan.

No mutta eikö ketkään muut kuin apostolit voi parantaa sairaita? Korinttolaiskirjeessä Jumala ilmoittaa meille että hänen Pyhä Henkensä vaikuttaa näitä ihmeitä oman valintansa mukaan. Valinta on siis Jumalan, ei sinun tai minun. Raamatussa ei löydy mitään yleistä lupausta jonka mukaan meillä kaikilla olisi voima parantaa sairaita. Raamatun mukaan joillakin meistä uskovien joukossa olevista kuitenkin tällainen voima on! Kerrotaanpa siellä opetuslapsista jotka paransivat sairaita vaikkeivät olleetkaan apostoleja (esim Ananias). Raamatun mukaan kaikki Pyhän Hengen lahjat ja voimavaikutukset on tarkoitettu yhteiseksi hyväksi, Kristusruumiin eli seurakunnan rakentamiseen. Seurakunta rakentuu kahdella tavalla: 1) Se kasvaa määrällisesti kun uusia ihmisiä tulee uskoon ja 2) se kasvaa laadullisesti kun parannuksen teon ja kuuliaisuuden kautta meidän uskovien pyhitys enenee ja käyttäytymisemme sekä ajattelumme alkaa muuttua sen mukaisesti, eli alamme tuottamaan hyvää hedelmää kuten Jumala on tarkoittanut.

Gal 5:22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

Matteus 22:

36. ”Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?”
37. Niin Jeesus sanoi hänelle: ”’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.
38. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39. Toinen, tämän vertainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.
40. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat.”

Kol 1

10. vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,

Jatketaan vielä tutkimista.

No jos joku nyt sitten tekee ihmeitä, voiko siitä ikäänkuin käänteisesti päätellä että hänellä on Jumalan Pyhän Hengen voima? Siis todistaako ihmeteot itsessään että niiden takana on Jeesus?

Jätetään pois laskuista ilmiselvät tapaukset eli vaikkapa Hinduismissa tapahtuvat ihmeet jotka selvästi ovat kristinuskon ulkopuolella, mutta jotka osin saattavat muistuttaa Pyhän Hengen voimavaikutuksia. Esim olen kuullut ihmisten kertoneen että ovat nähneet miten Hindut ovat parantaneet sairauksia.

Ensin Raamatussa sanotaan:

Joh 10:

25. Jeesus vastasi heille: ”Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta.
26. Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani.
27. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.

Toisessa kohden taas sanotaan

Matt 7:

21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23. Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

Ja kolmannessa kohdassa sanotaan:

2. Tess

3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
13. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
14. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
15. Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.

Siis Jeesus sanoi että

1) Hänen itse tekemänsä teot jotka hän teki Isänsä nimessä todistavat hänestä (että hän on se luvattu Messias)

2) Kaikki ihmiset jotka tekevät ihmetekoja Jeesuksen nimessä eivät ole Jeesuksen lähettämiä ja

3) Kaikki ihmeet eivät ole Jeesuksesta

Siis jos tapahtuu ihme joka tehdään Jeesuksen nimessä, eikä Jeesus ole tätä ihmistä lähettänyt ihmettä tekemään, voidaan päätellä että ao ihme ei tapahdu Jumalan voimalla. Herää kysymys, millä voimalla se sitten tapahtuu? Mitä on se valheen voima?

No uskaltaako tässä enää lainkaan rukoilla sairasten puolesta kun ei ole varmuutta onko Herra lähettänyt ja valtuuttanut minua tai sinua parantamaan sairaita? Minä en ainakaan tiedä saaneeni henk koht kutsua sairasten parantamiseen, ja tiedän varmasti siitä tietystä hengen armolahjasta joka minulla on että minun ei tarvitse arvuutella että onko minulla sellainen vai ei. Se on ilmeistä ja tiesin sen heti kun sen sain. Sanooko Raamattu jotain sairauden parantamisesta muualla?

Jaakob 5

13. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta.
14. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.
15. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.
16. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.
17. Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen.
18. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä.
19. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa,
20. niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.

Jaakobin kirjeessä puhutaan tilanteesta kun uskova sairastaa. Aiemmissa sananpaikoissa puhuttiin tilanteista joissa parannattiin uskosta osattomia, ainakin näin se usein tulkitaan kun ihmiset niiden perusteella lähtevät uskosta osattomia parantamaan. Uskosta osattomien parantamiseen Raamatun mukaan liittyy aina evankeliointi, ja siihen tehtävään Jumalan henk koht valitsemat ihmiset jotka hän myös valtuuttaa ja lähettää.  Huomaa että Jeesuksen ajan tapahtumat Israelissa eivät ole suoraan yksityiskohtaisesti kopioitavissa ja sovellettavissa  tämän päivän Suomeen sillä hänen tulemuksestaan oli ennustettu ja kauan ennen syntymäänsä ja Israel tiesi odottaa messiastaan juuri niihin aikoihin kuin Jeesus eli (Joh 6:14). Esim kun hän sanoi ”uskokaan minua, … mutta jos ette, niin uskokaa tekojen tähden” (Joh 14:11) hänen tekonsa (mm sairaiden parantaminen ja myös opetuslasten jalkojen peseminenkin = toisten palveleminen) olivat todisteena Jumalan valitulle kansalle eli Israelille että hän oli se messias josta profeetat olivat ennustaneet. Lisäksi hänen tulemustaan edelsi jo mm. Johannes Kastajankin ”evankeliointi” ja syntymänsä jälkeen tietysti hänen oma evankeliointinsa ja lopulta apostolienkin evankeliointi. Jeesuksen tulemusta saarnattiin nimenomaan Israelille etukäteen useiden profeettojenkin kautta. Jeesuksen ajan tapahtumista ja apostolien kertomuksista emme siis voi ottaa kirjaimellisesti kaikkia yksityiskohtia/yksittäisiä tapahtumia ja vedota että tarkalleen niin täytyy tapahtua tänäkin hetkenä sinun elämässäsi. Mutta pääperiaatteet näistä Raamatun kirjoista tietysti voidaan soveltaa meidän kunkin elämään aivan lyhentämättömänä.

Jumala toki voi käyttää meistä ketä vain parantamaan uskosta osattoman sairauden, mutta päätös on Jumalan ja Raamatun periaatteiden mukaan lähetyskäsky tähän tehtävään täytyy tulla Jumalalta (ja se voi tietysti olla myös yksittäistapaus, ilman että meistä tulee varsinaisesti kokopäiväisiä lähetystyöntekijöitä, vaikka tavallaanhan meidän kaikkien tulee olla aina ns toimintavalmiudessa Herran käskyä odottaen). Ollaan me Jeesuksen seuraajia, ei hänen käskijöitään!

Joh 15

1. ”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.
7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
8. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. 9. Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.
10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.
11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.
12. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.
13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä.
14. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä.

Sairauden parantamisen sijaan, meillä kaikilla on Jeesukselta yksi selvä käsky: Meidän tulee rakastaa toisiamme. Ja tämä ei tarkoita hempeilyä vaan tekoja toistemme hyväksi ja sanan mukaista toistemme rakentamista, eli esim kehottamista parannukseen ja pyhitykseen. Jos nyt seuraamme aiemmin mainitsemaani Raamatun lukemisen ohjenuoraa ja tulkitsemme tuon sanan paikan kirjaimellisesti, huomaamme että Jeesus puhuu tuossa vain tietylle joukolle ihmisiä. Käsky rakastaa Jeesuksen opetuslapsia ja yleisemminkin lähimmäisiämme löytyy kuitenkin useasta paikasta sekä vanhasta että uudesta testamentista. Näin seuraamalla Raamatun kokonais ilmoitusta voimme ottaa tuon Jeesuksen käskyn itsellemme lyhentämättömänä.

Tuossa jakeessa 7 kuitenkin luvataan että jos me pysymme Jeesuksessa ja jos Jeesuksen sanat pysyvät meissä, eli jos meidän elämämme ja uskomme perusta on Jeesus ja toimimme kuten hän meitä käskee, niin hän antaa meille mitä vaan mitä me anomme! Toisaalla kuitenkin sanotaan että emme saa Häneltä mitään jos anomme kelvottomasti kuluuttaaksemme anomamme asian omissa himoissamme. Eli jos minä nyt anoisin että saisin lähteä parantamaan sairaita, koska sitenhän minusta tulisi luultavasti hyvin kuuluisa ns nimimies, ja jos minä sisimmässäni tällaista mainetta ja asemaa vähän himoitsisin, ei Jeesus tätä pyyntöä täyttäisi. Eli tämä asia onkin hieman vaikeampi kuin ensialkuun näyttää. Meidän tulee tutkia itseämme, pyydämmeko Herralta jotain tyydyttääksemme sillä lihamme haluja joita ovat esim ylpeys, kunnian himo jne. (jopa ylikorostunut halu nähdä ihmeitä). Toisaalta emme voi pyytää jotain joka menee Raamatun opettamien perusperiaatteiden kanssa ristiin. Se on edelleen Pyhän Hengen valinta antaako hän meille parantamisen armolahjan vai ei, tai antaako hän edes yksittäisen parantumisihmeen tapahtua vai ei.

Raamatusta ei siis löydy yleistä kehotusta meidän uskovien rukoilla uskosta osattomien sairauksien puolesta lainkaan. Meillä voi toki olla halu itsessämme näin tehdä ja toimia, eikä siinä varmasti ole mitään väärää jos se lähtee vilpittömästä ja täysin pyyteettömästä halusta auttaa lähimmäistämme. Uskovan ihmisen sairauden paranemiseksi Jumala Raamatussa kehottaa kutsumaan paikalle seurakunnan vanhimpia. Tuossa Raamatun paikassa Jumala rohkaisee seurakunnan vanhimpia, vaikkei heillä parantamisen armolahjoja olisikaan, muistuttamalla että Eliaskin oli ihminen eikä esim enkeli. Toki Elias oli Jumalan valittu profeetta ja väkevästi tehtäväänsä voideltu, kuten seurakunnan vanhimpienkin tulisi olla Jumalan tehtäväänsä valitsemia ja asettamia.

2. Tim 4

20. Erastus jäi Korinttoon, mutta Trofimuksen minä jätin Miletoon sairastamaan.

Paavali siis kertoo tuossa jättäneensä uskon veljen sairastamaan vaikka Paavalilla oli selvästi ns. apostolin valtuudet ja hän paransi paljon sairaita!? Tässä toistuu teema; Jumala päättää missä ja milloin parantaa sairauden, täysin oman valintansa mukaan. Paavalin kautta tapahtui lukuisia ja jopa harvinaisiksi mainittuja ihmeitä silloin kun hän julisti evankeliumia. Kuitenkin Raamatusta voi päätellä että hän itsekin sairasti jotakin sairautta/raihnaisuutta (Gal 4:13-15) jota ei kyennyt parantamaan eikä Jumalakaan sitä parantanut, kuten ei Paavali myöskään kyennyt parantamaan Trofimusta. Myös  Timoteuksella oli vatsavaivoja johon Paavali kehotti ottamaan lääkkeeksi viiniä ihmeparantamisen sijaan (1. Tim 5:23)? Raamattu ei siis myöskään tue ajatusta että me olisimme ikiterveitä tultuamme uskoon. Sairaus on luonnollinen osa ihmisyyttä sillä lihamme on tehty kuolevaiseksi, syntiinlankeemuksen seurauksena. Jumala kuitenkin parantaa sairauksiakin! Mutta kaikki tapahtuu Hänen johdossaan ja Hänen valintansa mukaan. Ja Jumala ilman muuta parantaa uskovienkin sairauksia tänäkin päivänä, oman valintansa mukaan. Synnistä myös saattaa seurata sairauksia (vaikkapa runsas alkoholin käyttö aiheuttaa sairauksia) mutta kaikki sairaudet eivät ole itse tekemämme synnin seurausta (vaan sairaudet ovat pääosin seurausta Adamin ja Eevan syntiinlankeemuksesta). On tärkeätä lukea koko Raamattua eikä vain palasia sieltä ja toisia täältä.

Kuljetaan kaikki Jumalan ja Pyhän Hengen johdossa ja aina linjassa Raamatun opetuksen kanssa. Muista Ussiaa. Rukoillaan Jumalan armoa ja Pyhän Hengen johtoa jokaiseen päiväämme ja saadaan varmasti kulkea verratonta tietä jonka varrella ihan varmasti on niitä ihmeitäkin! 🙂

Jumalan pelko on viisauden alku, siksi haluan vielä muistuttaa tästä sananpaikasta:

2. Tess 1:

6. koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,
7. ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa
8. tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.

Muistutan myös siitä että Pyhä Henki sinussa ei itsessään varjele sinua eksymästä jos et valvo ja rukoile alati ja pysy kuuliaisena Raamatun evankeliumille! (Jos se varjelisi, ei meidän tarvitsisi varoa, valvoa ja rukoilla kuten Jeesus käski tehdä). Senkin takia terve seurakunta ympärillämme on erityisen tärkeä puolustusmekanismi meille jokaiselle, kuten Jumala on viisaudessaan hyväksi edeltä nähnyt.

Koettele Raamatun kirjoituksilla ja rukouksella onko minun puheeni totta vai tarua. Älä usko tarua, vaan usko Raamattua.

Jos nyt olet jostain esittämästäni asiasta aivan toista mieltä, perustele mielipiteesi Raamatun kokonaisilmoituksella äläkä omilla haluillasi tai edes sillä että sinulle on opetettu asiat toisella tavalla. Jumalan mielipide on se joka ratkaisee ja Jumalan pelko on viisauden alku.

Siunausta sinulle ja perheellesi.

Antti

Ps. Tiedän että Johanneksen evankeliumin yhden jakeen perusteella (kun se otetaan erilleen muusta Raamatusta) jotkut tulkitsevat että me kaikki jotka uskomme Jeesukseen, voimme omasta aloitteestamme parantaa sairaita. Jotkut saattavat uskoa että tuon jakeen perusteella Pyhän Hengen voima vaikuttaa meissä kaikissa samalla tavalla sairauksien parantamista kuin Jeesuksessakin, kunhan vain uskomme lujasti (siis ikäänkuin valitsemme uskoa paranemiseen oman mielemme hallinnan seurauksena, ilman erityistä Pyhän Hengen valintaa).

Joh 14:

10. Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.
11. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.
12. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,

Ensin on tietysti todettava ilmeisin asia, eli ei kukaan pysty tekemään suurempia tekoja kuin Jeesus joka sovitti maailman synnit kuolemallaan (tuossa oleva alkukielinen sana voidaan kääntää tarkoittamaan: suurempia tai enemmän). Ihminen voi siis ehtiä tekemään enemmän Jeesuksen tarkoittamia tekoja kuin Jeesus ehti lyhyen palvelustehtävänsä aikana tehdä, vaikkei toki luultavasti suurempia tekoja. Mikä voisi esimerkiksi olla suurempi teko kuin herättää kuollut eloon, kuten Jeesus herättä Lasaruksen? Lue taas tuossa evankeliumissa ne edeltävät tapahtumat; kenelle Jeesus tuossa puhuu ja millaisiin tekoihin hän viittaa? Puhuuko hän yleisesti maailmalle vai erityisesti paikalla olleille kuulijoilleen? Sovita sen jälkeen muu Raamatun ilmoitus yhteen tuon jakeen kanssa ja pääset oikeille jäljille. Huomaa että Jeesus oli mm aivan tuota jaetta ennen pessyt opetuslasten jalat, ja näin antanut esikuvan toisten palvelemisesta. Jeesus sanoi että ne teot joita hän teki, ovat itseasissa Jumalan tekoja. Hän siis lupaa ainakin kuulijoilleen että jos he uskovat, he tulevat tekemään Jumalan tekoja. Jumalahan tietysti päättää mitä tekoja kenenkin kautta tekee, eikö? No koska Jumala meiltä kaikilta odottaa laupeutta ja lähimmäisen rakkautta, voimme helposti ja varmasti heti päätellä että Jeesus tuossa sanoi että se joka uskoo Jeesusta, muuttuu ajatuksiltaan ja olemukseltaan ajan myötä Pyhän Hengen vaikutuksesta niin että hän alkaa rakastamaan lähimmäistään kuin itseään ja myös tekee niitä laupeuden ja rakkauden tekoja, mm antaa omastaan aikaa ja omaisuutta (jos on mistä antaa).

Pps. Tämä puheeni on herättänyt voimakkaitakin reaktioita. Luetutin tämän etukäteen muutamalla veljellä ja sisarella ja he eivät löytäneet tästä moitittavaa. Myös luetutin saamani kritiikin jälkeen tämän vielä kerran eräällä vanhemmalla veljellä eikä hänkään löytänyt tästä moitetta. Mm jotkut lukijat tulkitsivat että minä väittäisin ettei uskova saisi rukoilla omasta aloitteestaan sairaan puolesta. Tällaistahan minä en tässä puheessa väitä lainkaan. Puheeni tarkoitus on ruotia hieman normaalia tarkemmin joitakin sanan paikkoja joita jotkut uskovat toistelevat hyvässä uskossa ja siinä käsityksessä ettei kristusruumiissa olekaan varsinaisesti erilaisia tehtäviä vaan että ikäänkuin me kaikki olemme kaikkea. Etenkin sellaisia uskomuksia tässä yritän auttaa haastamaan joiden mukaan me voisimme kopioida Apostolien teoista kaikki ihmeiden tekemiset suoraan omaan elämäämme, kunhan vain uskomme että Jeesus on Kristus ja Jumalan poika. Sehän ei tietysti pidä paikkansa. Jeesus teki Jumalan tekoja, me emme voi tehdä sen enempää. Jeesus myös aloitti tehtävässään toimimaan näkyvällä tavalla ja tekemään mm ihmeitä vasta kun oli Jumalan valitsema oikea hetki.

Tämän puheeni jatko-osa löytyy seuraavan puheeni alustuksesta: Etten minä ehkä joutuisi hyljättäväksi…