Kristuksen rakkaus ja toivo meissä

(Raamattu Kansalle käännös).

Häissä usein kuulee luettavan tämän Paavalin korinttolaiskirjeen luvun:

1 Kor 13

1 Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. 2 Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. 3 Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi.

4 Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, 5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 6 ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. 7 Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.

8 Rakkaus ei koskaan häviä. Mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. 9 Tietämisemme on näet vajavaista , ja profetoimisemme on vajavaista, 10 mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista.

11 Kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli, ja ajattelin kuin lapsi. Tultuani mieheksi hylkäsin sen, mikä oli lapsenomaista. 12 Nyt näemme kuin kuvastimesta, himmeän heijastuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt tunnen vajavaisesti mutta silloin täydellisesti, niin kuin minut itsenikin tunnetaan täydellisesti.

13 Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus.

Tuon voi kuulija tietysti ymmärtää liittyvän aviopuolisoiden väliseen rakkauteenkin, mutta käsitän että siinä puhutaan Jumalan rakkaudesta meissä.

1 Johannes 4:8

Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

1 Johannes 4:16

Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

1 Johannes 2:5

Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella tullut täydelliseksi. Tästä me tiedämme olevamme hänessä.

Korinttolaiskirjeen mukaan kaikki hengelliset lahjatkin ovat toisarvoisia ilman Jumalan meissä vaikuttamaa rakkautta.

Tuossa kirjeessä listattiin kolme uskovan kannalta keskeistä asiaa: Jeesuksen Usko, Pelastuksen toivo ja Jumalan rakkaus. Raamattu kertoo rakkauden olevan niin tärkeä että jos joku ei rakasta, hän ei tunne Jumalaa. Ja toisaalta, me tiedämme olevamme Jumalassa jos noudatamme hänen sanaansa.

(toisaalla Raamattu sanoo vastaavassa kohdassa: me rakastamme jos pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat).

Raamattu kertoo että Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta ja uskossa meillä on Jumalan kanssa rauha. Uskossa meillä on myös Jumalan kirkkauden toivo.

Room 5

1 Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. 2 Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. 3 Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista , tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, 4 kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. 5 Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

6 Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. 7 Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku kenties uskaltaa kuolla. 8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. 9 Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. 10 Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. 11 Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan me jopa kerskaamme Jumalasta Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen.

Jos sinulla ei ole rauhaa sydämessäsi, rukoile taivaan Isää Jeesuksen nimessä antamaan sen sinulle. Jos sinulla ei ole rauhaa lähimmäistesi kanssa, pyri tekemään rauha heidän kanssaan (jos se sinusta riippuu). Tässäkin taistelussa rukous on paras ase.

1 Piet 3

10 Sillä: joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, 11 kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. 12 Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiaan, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. 13 Kuka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on intoa hyvään? 14 Mutta vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, olette autuaita. Älkää pelätkö, mitä he pelkäävät, älkääkä säikkykö, 15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, mihin toivonne perustuu. 16 Vastatkaa kuitenkin lempeästi ja kunnioittavasti ja pitäkää itsellänne hyvä omatunto, jotta ne, jotka puhuvat pahaa teidän hyvästä vaelluksestanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.

Eräs laivan päällikkö tapasi sanoa myrskyisellä kelillä että ”meri on rypyssä”. Kun luemme viimeaikaisista maailman tapahtumista, ei uutisista paljoa muuta näy ja kuulu kuin kovin ryppyinen (eli myrskyävä) kansojen meri.

Raamatussa on kertomus Jeesuksesta, Pietarista ja myrskyävästä merestä:

Matteus 14

22 Heti tämän jälkeen Jeesus käski opetuslapsiaan astumaan veneeseen ja menemään edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kun hän lähettäisi kansan luotaan. 23 Päästettyään kansan menemään hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta oli tullut, hän oli siellä yksinään. 24 Mutta vene oli jo monen stadionmitan päässä rannasta, ja aallot ahdistivat sitä, sillä tuuli oli vastainen.

25 Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli heidän luokseen kävellen veden päällä. 26 Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän veden päällä, he pelästyivät ja sanoivat: ”Se on aave”, ja huusivat pelosta. 27 Mutta heti Jeesus sanoi heille: ”Olkaa turvallisella mielellä. Minä se olen, älkää pelätkö.” 28 Pietari vastasi hänelle: ”Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin.” 29 Hän sanoi: ”Tule!” Niin Pietari astui veneestä ja käveli veden päällä mennäkseen Jeesuksen luo. 30 Mutta kun hän näki tuulen voiman, hän pelästyi ja alkoi vajota. Silloin hän huusi: ”Herra, pelasta minut!” 31 Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi: ”Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?”

32 Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. 33 Ne, jotka olivat veneessä, kumartaen heittäytyivät hänen eteensä ja sanoivat: ”Totisesti sinä olet Jumalan Poika.”

Pietari ei lähtenyt omin voimin Jeesusta vastaan. Hän astui ulos veneestä vasta kun Jeesus pyysi häntä niin tekemään. Alkuun kaikki meni hyvin mutta kun Pietari näki tuulen voiman, hän pelästyi ja alkoi vajota. Hän pelästyi siis ympäröivän myrskyn voimaa enemmän kuin luotti Jeesukseen vaikka Jeesus oli siinä näköpiirissä. Jeesus moitti häntä siksi epäuskoiseksi, olihan hän nimenomaisesti siinä hetkessä valtuuttanut Pietaria kävelemään vettä pitkin. Pietari laittoi siis ns villat että ”jos se olet sinä, niin….”, muttei silti lopulta luottanut siihen että Jeesuksen voima olisi suurempi kuin myrskytuulen.

Pietari siis epäuskossaan tuulen pelästyttämänä alkoi vajota aaltoihin. Siinä epäonnistumisen hetkessään, varmasti suuressa hädässä, hän huusi Jeesusta avuksi ja Jeesus auttoi heti.

Raamattu lupaa meille että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu:

Room 10

8 Mitä se siis sanoo? ”Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”, nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. 9 Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, 10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. 11 Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään.” 12 Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi. 13 Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.

14 Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? 15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu: ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa!”

16 Kaikki eivät kuitenkaan ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Jesaja sanookin: ”Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?” 17 Usko tulee siis kuulemisesta mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

18 Mutta minä kysyn: eivätkö he ole kuulleet? Varmasti ovat: ”Heidän äänensä on kantautunut kaikkiin maihin ja heidän sanansa maailman ääriin asti.”

Me Jeesukseen uskovat olemme kuulleet Kristuksen sanan ja vastaanottaneet sen. Olemme saaneet uskon lahjaksi armosta. Jumala veti meitä puoleensa ja me uskoimme häntä. Uskossa me toivomme sitä mitä emme vielä näe eli iankaikkista pelastusta. Jumala on vuodattanut meidän sydämiimme rakkauden Pyhän Henkensä kautta. Tässä uskossa, tässä toivossa ja tässä rakkaudessa me voimme vastata kaikille jotka kysyvät mihin toivomme perustuu, vaikka sitten myrsky ympärillämme pauhaisi suurella voimalla. Vaikka inhimillisesti tilanne näyttäisi kuinka pelottavalta, Raamatussa meitä rohkaistaan:

Älkää pelätkö, mitä he pelkäävät, älkääkä säikkykö vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, mihin toivonne perustuu. (1. Piet 3 14-15)

Pietarin oma ymmärrys myrskyn vaarallisuudesta antoi pelolle sijaa. Pelon takia Pietari alkoi vajota aaltoihin. Raamattu lupaa meille että Jumalan rauha on kaikkea ymmärrystä ylempi. Me voimme valita täytämmekö ajatuksemme maailman lietsomalla pelolla vai Jumalan sanalla, rukouksella, kiitoksella ja ylistyksellä.

Kirje Filippiläisille 4

6 Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, 7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

Kirje Efesolaisille 5

15 Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät vaan niin kuin viisaat. 16 Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. 17 Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. 18 Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, 19 puhuen toisillenne psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle 20 kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. 21 Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa.

Room 15:13
Toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voimassa.

2 Korinttilaisille 13:13

Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne!

Antti