Kristuksen uhri

HEBR10:4-18

 Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.
5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: ”Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit;
6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.
7 Silloin minä sanoin: ’Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala’.”
8 Kun hän ensin sanoo: ”Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt”, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: ”Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi”. Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
16 ”Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan”, sanoo Herra: ”Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä”;
17 ja: ”heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista”.
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

KRISTUKSEN UHRI MEIDÄN PUOLESTAMME ON TÄYDELLINEN…SIIHEN EI VOI MITÄÄN LISÄTÄ EIKÄ SIITÄ VOI MITÄÄN POIS OTTAA…AINOASTAAN TÄMÄN KRISTUKSEN UHRIN PERUSTEELLA SYNTINEN IHMINEN VOI MENNÄ TURVALLISIN MIELIN JUMALAN ETEEN…SILLÄ HÄN ON YHDELLÄ AINOALLA UHRILLA AINIAAKSI TEHNYT TÄYDELLISIKSI NE, JOTKA PYHITETÄÄN…TÄMÄ KRISTUKSEN UHRI IHMISTEN PELASTUMISEN TÄHDEN ON IHMISEN ELÄMÄN TÄRKEIN ASIA…IHMISEN TULEE TULLA OSALLISEKSI TÄSTÄ UHRISTA JOTTA PÄÄSEE IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…TÄSTÄ UHRISTA EI VOI MENNÄ OHITSE JOS MIELII VÄLTTÄÄ IANKAIKKISEN KADOTUKSEN, HELVETIN…

ROOM8:1-4

 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

KADOTUSTUOMION VÄLTTÄÄ AINOASTAAN OLEMALLA OSALLINEN KRISTUKSEN UHRISTA…MITEN ME PÄÄSEMME KRISTUKSEN AINUTLAATUISESTA UHRISTA OSALLISEKSI?

APT26:15-20

 Niin minä sanoin: ’Kuka olet, herra?’ Ja Herra sanoi: ’Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.
16 Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.
17 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän
18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’
19 Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,
20 vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.

KUN ME KÄÄNNYMME JEESUKSEN TYKÖ PARANNUSTA TEHDEN, ME SAAMME USKOMALLA HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN SYNNIT ANTEEKSI JA PERINTÖOSAN PYHITETTYJEN JOUKOSSA…USKO HERRAAN JEESUKSEEN ON IHMISEN ELÄMÄN YLIVOIMAISESTI TÄRKEIN ASIA…SIITÄ RIIPPUU MISSÄ IHMINEN VIETTÄÄ IANKAIKKISUUTENSA…TAIVAASSA VAI HELVETISSÄ…KUN ME TULEMME USKOON, ME TULEMME OSALLISEKSI HERRAN JEESUKSEN KRISTUKSEN UHRISTA…MEIDÄT PUHDISTETAAN JEESUKSEN VERELLÄ PUHTAAKSI JA ME SAAMME IANKAIKKISEN ELÄMÄN LAHJAN…ME PÄÄSEMME MAAILMAN PARHAIMMALLE PAIKALLE, JEESUKSEN JALKOJEN JUUREEN KUUNTELEMAAN MITÄ HÄN HALUAA MEILLE SANOA…ME PÄÄSEMME TOISIN SANOEN LEPOON HERRASSA…ME SAADAAN IKÄÄNKUIN LEVÄTÄ JEESUKSEN TÄYTETYN TYÖN VARASSA…

LUUK10:38-42

 Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään. Niin eräs nainen, nimeltä Martta, otti hänet kotiinsa.
39 Ja hänellä oli sisar, Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa.
40 Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa; ja hän tuli ja sanoi: ”Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi.”
41 Herra vastasi ja sanoi hänelle: ”Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet,
42 mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois.”

TARPEELLISIA ON VÄHÄN, TAHI YKSI AINOA! MAAILMAN PARAS OSA ON PÄÄSTÄ LEPOON HERRASSA…TULLA OSALLISEKSI JEESUKSEN IHMEELLISESTÄ GOLGATAN UHRISTA…PÄÄSTÄ JEESUKSEN JALKOJEN JUUREEN…PÄÄSTÄ IRTI LAIN VAATEISTA JA OMISTA YRITYKSISTÄ MIELLYTTÄÄ JUMALAA…

LUUK4:14-21

 Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.
15 Ja hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät häntä.
16 Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.
17 Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:
18 ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,
19 saarnaamaan Herran otollista vuotta”.
20 Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.
21 Niin hän rupesi puhumaan heille: ”Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen”.

SILLÄ HÄN ON VOIDELLUT MINUT JULISTAMAAN EVANKELIUMIA KÖYHILLE, HÄN ON LÄHETTÄNYT MINUT SAARNAAMAAN VANGITUILLE VAPAUTUSTA JA SOKEILLE NÄKÖNSÄ SAAMISTA, PÄÄSTÄMÄÄN SORRETUT VAPAUTEEN…JUMALA ON VOIDELLUT JEESUKSEN…JUMALA ON ANTANUT JEESUKSEN SYNTIUHRIKSI MEIDÄN PUOLESTAMME, JOTTA ME SAISIMME USKOMALLA JEESUKSEEN SYNTIMME ANTEEKSI JA PÄÄSISIMME KERRAN TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…JA KUN PÄÄSEMME VAPAIKSI SYNNIN SITEISTÄ JA LAIN ORJUUDESTA, ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME PYSYMME VAPAINA…ETTEMME LÄHDE ENÄÄN TAHALLAAN SYNNIN TEILLE JOSSA SITEET JA KAHLEET MEIDÄT UUDESTAAN YRITTÄVÄT SITOA…EMMEKÄ LÄHDE ENÄÄN IKÄÄNKUIN LAIN TEKOJEN KAUTTA YRITTÄMÄÄN PELASTUSTA…ETTEMME LISÄÄ MITÄÄN KRISTUKSEN UHRIIN EMMEKÄ KÄYTÄ SITÄ MYÖSKÄÄN VERUKKEENA SYNNIN HARJOITTAMISELLE…OIKEANLAINEN TASAPAINO ON SÄILYTETTÄVÄ…PYRITTÄVÄ ELÄMÄÄN JUMALAN TAHDON MUKAAN VAIKKA EI AINA SIINÄ ONNISTUKKAAN…

GAL5LUKU

 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.
2 Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.
3 Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain.
4 Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.
5 Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta.
6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.
7 Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?
8 Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu.
9 Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.
10 Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin; mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä.
11 Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan? Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu.
12 Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne!
13 Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.
14 Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.
15 Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä.
16 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23 Sellaista vastaan ei ole laki.
24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.
26 Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme.

TIIT3:1-9

 Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit,
2 etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan.
3 Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme.
4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,
7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.
8 Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille.
9 Mutta vältä mielettömiä riitakysymyksiä ja sukuluetteloita ja kinastelua ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia.

KUN ME PÄÄSEMME LEPOON HERRASSA, TOISIN SANOEN TULEMME USKOON, MEILLÄ ALKAA KILVOITUS…JA IHANNE TILA OLISI OLLA AINA JEESUKSEN JALKOJEN JUURESSA, OLLA JA VAELTAA LEVOSTA KÄSIN…MUTTA MONTA KERTAA ME HUOMATAAN MITEN ME IKÄÄNKUIN LIPSAHDAMME VÄLILLÄ LAIN TEKOJEN TIELLE, JA VÄLILLÄ SAATAMME KÄYTTÄÄ VAPAUTTAMME VÄÄRIIN ASIOIHIN…ETTÄ TÄMÄ USKON VAELLUS ON MONTA KERTAA SELLAISTA TASAPAINOILUA VÄÄRÄN VAPAUDEN JA LAIN ORJUUDEN VÄLILLÄ…IHANNE TILA OLISI OLLA AINA OIKEASSA SUHTEESSA JEESUKSEEN, LEVÄTÄ HERRASSA…MUTTA ME OLLAAN ERILLAISIA IHMISIÄ…MEILLÄ ON ERILLAISIA LUONTEENLAATUJA, ERILLAISET LAPSUUDEN KOKEMUKSET YMS JOTKA VÄISTÄMÄTTÄ VAIKUTTAVAT ERI TAVOIN MEIDÄN VAELLUKSEEN…MUTTA ON TODELLA TÄRKEÄ ASIA LUKEA RAAMATTUA JA RUKOILLA JA TEHDÄ ALATI PARANNUSTA JA PYRKIÄ TEKEMÄÄN JUMALAN TAHDON MUKAAN JOTTA ME SAISIMME KASVAA OIKEALLA TAVALLA HERRASSA…JA ETTÄ SAATAIS MYÖS NÄIN OLLEN VAELTAA OIKEALLA TAVALLA LEVOSSA JA LEVOSTA KÄSIN…JA TÄSSÄ ON AINA IKÄÄNKUIN HYVÄ UUDELLEEN JA UUDELLEEN MUISTAA ETTÄ ME KELVATAAN HERRALLE NIIN HYVINÄ KUIN HUONOINAKIN PÄIVINÄ…TÄRKEINTÄ ON PYSYÄ JEESUKSESSA…RIIPPUA HÄNESSÄ KIINNI VAIKKA INHIMMILLISESTI NÄYTTÄISI KUINKA KURJALTA TAHANSA…ME EI PELASTUTA OMAN HYVYYDEN TAIKKA ONNISTUMISTEN PERUSTEELLA, EIKÄ VASTAAVASTI MENETÄ PELASTUSTA EPÄONNISTUMISTENKAAN KOHDALLA, KUN AINA VAAN REHELLISESTI SYNTIMME HERRALLE TUOMME VALKEUTEEN… ME PELASTUMME VAIN JA AINOASTAAN HERRAN JEESUKSEN KRISTUKSEN TÄYDELLISEN UHRIN ANSIOSTA…

HEBR3:12-14

 Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta,
13 vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: ”tänä päivänä”, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi;
14 sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti.

APT13:38-39

 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

MUISTETAAN MITEN TÄYDELLINEN JEESUKSEN UHRI ON…ME SAAMME VAELTAA JA ELÄÄ TÄMÄN JEESUKSEN UHRIN PERUSTALLA…ME OLLAAN TULTU OSALLISEKSI SIITÄ UHRISTA KUN ME OLEMME TULLEET JEESUKSEEN USKOVIKSI…JA ME TARVITAAN JUMALAN SANAA, RUKOUSTA, PARANNUKSEN TEKOA JA PYRKIMISTÄ JUMALAN TAHDON TEKEMISEEN JOTTA MEILLÄ SÄILYISI LUOTTAMUS TÄHÄN UHRIIN…

HEBR10:19-24

Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on ”suuri pappi, Jumalan huoneen haltija”,
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;
23 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;
24 ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin;

JA MUISTETAAN ETTÄ MEILLÄ ON TAISTELU KUN ME SEURAAMME JEESUSTA…SIELUNVIHOLLINEN YRITTÄÄ MEITÄ KAIKIN TAVOIN MASENTAA JA KIUSATA,JA IKÄÄNKUIN AJAA MEITÄ LAIN ORJUUTEEN…YRITTÄMÄÄN OMILLA TEOILLA MIELLYTTÄÄ JUMALAA…TAIKKA YRITTÄÄ MEITÄ HOUKUTTAA JA SITOA SYNNIN SITEISIIN JA KAHLEISIIN… MUTTA KUN ME SAAMME VALKEUDESSA VAELTAA, VIHOLLISEN SYYTÖKSET IKÄÄNKUIN RAUKEAVAT TYHJIIN…

1JOH1:7

Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

VALKEUDESSA VAELTAMINEN ON OIVA LÄÄKE VIHOLLISEN SYYTÖKSIÄ VASTAAN…NE MENETTÄVÄT IKÄÄNKUIN TERÄN KUN ME TUOMME SYNTIMME VALKEUTEEN JA JEESUKSEN VERI PUHDISTAA MEIDÄT…ME ELÄMME KRISTUKSEN GOLGATAN UHRISTA…TÄMÄ ON SE PERUSTA…JEESUKSEN UHRIN ANSIOSTA MEILLÄ ON AVOIN LÄHDE SYNTIÄ JA VIHOLLISEN SYYTÖKSIÄKIN VASTAAN…VIHOLLINEN YRITTÄÄ MEITÄ MASENTAA JA SAADA EPÄTOIVOON MUTTA MUISTETAAN ETTÄ KUN JEESUS UHRASI ITSENSÄ, HÄN VOITTI SAMALLA VIHOLLISEN VALLAT JA VOIMAT…

KOL2:13-23

Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,
14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.
15 Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.
16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,
17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.
20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:
21 ”Älä tartu, älä maista, älä koske!”
22 -sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta-ihmisten käskyjen ja oppien mukaan?
23 Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.

HÄN RIISUI ASEET HALLITUKSILTA JA VALLOILTA JA ASETTI HEIDÄT JULKISEN HÄPEÄN ALAISIKSI…EI ANNETA VIHOLLISEN MASENTAA MEITÄ…EIKÄ ANNETA KENENKÄÄN EIKÄ MINKÄÄN VIEDÄ MEILTÄ POIS LEPOA HERRASSA…MIKSI TE, IKÄÄNKUIN ELÄISITTE MAAILMASSA, SALLITTE MÄÄRÄTÄ ITSELLENNE SÄÄDÖKSIÄ: ÄLÄ TARTU, ÄLÄ MAISTA, ÄLÄ KOSKE…ON OLEMASSA OIKEANLAINEN VOIKO SANOA KULTAINEN KESKITIE, JEESUS TIE…LEPO HERRASSA…OSALLISUUS KRISTUKSEN UHRISTA JOSSA MEIDÄN HYVYYTEMME EIKÄ HUONOUTEMME VIE MEILTÄ POIS PELASTUSTA, JOS VAAN HALUAMME RIIPPUA HERRASSA KIINNI HAMAAN LOPPUUN SAAKKA…REHELLISELLÄ SYDÄMELLÄ…TUNTU MILTÄ TUNTU, NÄYTTI MILTÄ NÄYTTI…AURINKOISELLA SÄÄLLÄ SEKÄ MYRSKYSSÄ JNE…MUISTETAAN ETTÄ JEESUKSEN TÄYDELLINEN UHRI KELPAA JUMALALLE…ME SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN KUN JEESUKSEN UHRI SAA OLLA MEIDÄN ELÄMÄN VOIMAVARA ELÄMÄN LOPPUUN SAAKKA…ARMOSTA, AAMEN…

1TIM1-17

 Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan, meidän vapahtajamme, ja Kristuksen Jeesuksen, meidän toivomme, asettama,
2 Timoteukselle, oikealle pojallensa uskossa. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme!
3 Niinkuin minä Makedoniaan lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi
4 eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin.
5 Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.
6 Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin,
7 tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät.
8 Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään
9 ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,
10 haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan-
11 autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu.
12 Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa
13 minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa;
14 ja meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
15 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.
16 Mutta sentähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi.
17 Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen.