Kristus meissä…

KRISTUS MEISSÄ…

KOL1:24-29
Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta,
25. jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan,
26. sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä,
27. joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.
28. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.
29. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.

EF3:14-21
Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,
15. josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,
16. että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
17. ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,
18. niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
19. ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.
20. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa,
21. hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.

KUINKA SUURI PAKANAIN KESKUUDESSA ON TÄMÄN SALAISUUDEN KIRKKAUS: KRISTUS TEISSÄ, KIRKKAUDEN TOIVO…JA KRISTUKSEN ASUA USKON KAUTTA TEIDÄN SYDÄMISSÄNNE…PAAVALI PALJASTI SALAISUUDEN, KRISTUS TEISSÄ…KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, JEESUS TULEE ASUMAAN MEIDÄN SYDÄMMEEMME PYHÄN HENKENSÄ VÄLITYKSELLÄ…

ROOM8:9-18
Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”
16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
17. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
18. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
TÄMÄ ON IHMEELLINEN SALAISUUS! JEESUS TULEE MEIDÄN SYDÄMMEEMME ASUMAAN KUN TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI! MEIDÄN EI ENÄÄN TARVITSE OLLA PELOISSAMME VÄÄRÄLLÄ TAVALLA…MEIDÄN EI TARVITSE ENÄÄN OLLA EGYPTIN ORJUUDESSA FAARAON RASKAAN IKEEN ALLA! ME SAADAAN PALVELLA JEESUSTA ILOLLA JA RIEMULLA…ME SAADAAN LEVÄTÄ JEESUKSESSA KRISTUKSESSA…ME SAADAAN ILOITA JA RIEMUITA SYNTIEN ANTEEKSISAAMISESTA…ME SAADAAN OLLA JUMALAN LASTEN IHMEELLISESSÄ VAPAUDESSA…VAPAANA EGYPTIN ORJUUDESTA JA MAAILMAN ALKEISVOIMISTA….TÄMÄ KAIKKI JEESUKSEN KAUTTA! KUN HÄN TULEE MEIDÄN SYDÄMMEEN ASUMAAN!

LUUK4:14-21
Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.
15. Ja hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät häntä.
16. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.
17. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:
18. ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,
19. saarnaamaan Herran otollista vuotta”.
20. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.
21. Niin hän rupesi puhumaan heille: ”Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen”.

JEESUS ON TULLUT VAPAUTTAMAAN VANGITUT VAPAUTEEN…HÄN TULEE IHMISEN SYDÄMMEEN JA RUPEAA MUUTTAMAAN MEITÄ HENKENSÄ KAUTTA…JEESUS ON VAPAUTTANUT MEIDÄT FAARAON IKEEN ALTA, SAATANAN VALLASTA…

GAL5:1-25
Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.
2. Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.
3. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain.
4. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.
5. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta.
6. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.
7. Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?
8. Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu.
9. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.
10. Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin; mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä.
11. Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan? Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu.
12. Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne!
13. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.
14. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.
15. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä.
16. Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
17. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
18. Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.
19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23. Sellaista vastaan ei ole laki.
24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

KUN JEESUS KRISTUS ON TULLUT MEIDÄN SYDÄMMEEN, ME OLLAAN SAATU TULLA JUMALAN LAPSIKSI…ME OLLAAN PÄÄSTY VAPAAKSI FAARAON IKEEN ALTA…ME OLLAAN PÄÄSTY VAPAAKSI SYNNIN ORJUUDESTA JUMALAN LASTEN VAPAUTEEN…KRISTUS ASUU MEIDÄN SYDÄMISSÄMME JA RUPEAA VAIKUTTAMAAN MEISSÄ KAIKKINAISTA HYVÄÄ HENGEN HEDELMÄÄ JA KRISTUKSEN MUOTOA MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME…MUTTA MUISTETAAN ETTÄ MEILLÄ ON LOPPUUN SAAKKA, NIIN KAUAN KUN PERILLE PÄÄSEMME TAIVASTEN VALTAKUNTAAN, MEILLÄ ON TAISTELU KESKEN! JEESUS ASUU MEISSÄ JA SAATANA HALUAA TUHOTA KAIKEN JUMALAN ANTAMAN HYVÄN…SAATANA HALUAA HOUKUTELLA USKOVAT JÄLLEEN SYNNIN EGYPTIIN JA MAAILMAN ALKEISVOIMIEN ALLE…ELI MEILLÄ ON TAISTELU KUN JEESUS ON TULLUT MEIDÄN SYDÄMMEEMME ASUMAAN…MEIDÄN EI PIDÄ IHMETELLÄ ETTÄ MIKSI MEILLE TULEE ELÄMÄSSÄMME ERILLAISIA VAIKEUKSIA JA KOETUKSIA JA HOUKUTUKSIA VAIKKA JEESUS ON MEIDÄN SYDÄMMESSÄMME…SANA SANOO:

JOH15:18-21
Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.
19. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.
20. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: ’Ei ole palvelija herraansa suurempi’. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.
21. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.

MATT10:34-39
Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.
35. Sillä minä olen tullut ’nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan;
36. ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa’.
37. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias;
38. ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.
39. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

ELI JEESUSTA SEURATESSA ME JOUDUMME MONASTI KRISTUKSEN TÄHDEN KÄRSIMÄÄN, KUN JEESUS ASUU MEISSÄ!
FIL1:27-30
Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta,
28. vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta.
29. Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä,
30. teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan.

1PIET3:13-17
Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään?
14. Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. ”Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö”,
15. vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,
16. pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.
17. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.

PS44:21-27
Jos me olisimme unhottaneet Jumalamme nimen ja ojentaneet kätemme vieraan jumalan puoleen,
22. eikö Jumala olisi sitä tutkituksi saanut, sillä hän tuntee sydämen salaisuudet?
23. Ei, vaan sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. 24. Heräjä, miksi nukut, Herra? Nouse, älä iäksi hylkää.
25. Miksi peität kasvosi, unhotat meidän kurjuutemme ja ahdistuksemme?
26. Sillä meidän sielumme on vaipunut tomuun, meidän ruumiimme painunut maahan.
27. Nouse, auta meitä ja lunasta meidät armosi tähden.

KUN JEESUS TULEE MEIDÄN SYDÄMMEEMME, ALKAA TAISTELU JOKA PÄÄTTYY VASTA KUN OLLAAN PÄÄSTY VOITTAJANA PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…JA HERRA EI JÄTÄ MEITÄ ILMAN APUA VAAN AUTTAA KAIKESSA…JA MUISTETAAN ETTÄ KUN MEITÄ VASTAAN KÄYDÄÄN, KÄYDÄÄN JEESUSTA VASTAAN JOKA ASUU MEIDÄN SYDÄMESSÄMME…

JES63:7-9
Herran armotöitä minä julistan, Herran ylistettäviä tekoja, kaikkea, mitä Herra on meille tehnyt, suurta hyvyyttä Israelin heimoa kohtaan, mitä hän on heille osoittanut laupeudessansa ja suuressa armossansa.
8. Ja hän sanoi: ”Ovathan he minun kansani, he ovat lapsia, joissa ei ole vilppiä”; ja niin hän tuli heille vapahtajaksi.
9. Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä.

KAIKISSA HEIDÄN AHDISTUKSISSANSA OLI HÄNELLÄKIN AHDISTUS…KUN JEESUS ASUU MEIDÄN SYDÄMISSÄMME, KAIKKI PAHA JOKA MEITÄ KOHTAA, KOHTAA MYÖS JEESUSTA…JEESUS ON MEITÄ NIINKIN LÄHELLÄ KUIN MEIDÄN SYDÄMMESSÄMME…MEIDÄN EI TOSIAANKAAN PIDÄ IHMETELLÄ MIKSI MEILLÄ ON MONASTI NIIN VAIKEATA VAIKKA JEESUSTA SEURATAAN…JUURIKIN SEN TAKIA!

JOH16:33
Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.”

MINÄ OLEN VOITTANUT MAAILMAN! EI LANNISTUTA! MUISTETAAN ETTÄ JEESUS ON JO RISTILLÄ VOITTANUT SAATANAN…VOITTO ON JO TAPAHTUNUT…MUISTETAAN ETTÄ JEESUS ON MEIDÄN KANSSA JOKA PÄIVÄ MAAILMAN LOPPUUN ASTI…AINA JA IANKAIKKISESTI KUN VAIN HALUAMME HÄNTÄ SEURATA…HÄN EI JÄTÄ MEITÄ IKINÄ PULAAN…ME OMISTETAAN IHMEELLINEN AARRE! JEESUS KRISTUS…

2KOR4:5-18
Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.
6. Sillä Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
8. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat,
9. vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.
10. Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.
11. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.
12. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä.
13. Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: ”Minä uskon, sentähden minä puhun”, niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme,
14. tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne.
15. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi.
16. Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
17. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,
18. meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.

MUISTETAAN TAISTELUIDEN KESKELLÄ ETTÄ TUNTEET VAIHTELEE MUTTA JUMALAN ARMO PYSYY…AARRE ON SAVIASTIOISSA, ETTEI SE NÄYTTÄISI TULEVAN MEISTÄ…ME OLLAAN NIITÄ SAVIASTIOITA…JA KRISTUKSEN KIRKKAUS TULEE MONASTI ESILLE SAVIASTIASTA HEIKKOUDEN KAUTTA! EI IHMISEN HYVYYDEN TAIKKA TAIDON KAUTTA VAAN HEIKKOUDEN KAUTTA JUMALAN VOIMA TULEE PARHAITEN ESILLE…ME OLLAAN MONASTI ROSOISIA JA EPÄONNISTUTAAN USEIN JA JOPA LANGETAAN MUTTA JUMALAN ARMO PYSYY KUN HALUAMME JEESUSTA SEURATA REHELLISESTI…JEESUS ON SE AARRE JOKA MEISSÄ ASUU…HÄNEN GOLGATAN ANSIONSA TÄHDEN ME PÄÄSTÄÄN KERRAN PERILLE JOS VAIN HALUAMME HERRAA SEURATA VAIKEUKSISTA HUOLIMATTA…JEESUKSEN TYÖ ON NIIN KAIKEN KATTAVA ETTÄ KUKAAN EI VOI MEITÄ RYÖSTÄÄ JEESUKSEN TURVISTA JOS HALUAMME HÄNESSÄ KIINNI RIIPPUA…INNOSTAKOON SE MEITÄ ELÄMÄN TAISTELUIDEN JA KAMPPAILUJEN KESKELLÄ…JUMALA ON USKOLLINEN…JA KUN JEESUS ASUU MEISSÄ, NIIN JUMALA HALUAA MEITÄ MUUTTAA AINA ENEMMÄN KRISTUKSEN VOISKO SANOA MIELENLAATUUN, JA HERRA MONASTI TÄSSÄ PROSESSISSA KÄYTTÄÄ KÄRSIMYKSIÄ VÄLIKAPPALEENAAN…JA KUN HERRA MEISSÄ ASUU, NIIN MEIDÄN VAELLUKSEMME KIRKASTUU AINA VAAN ENEMPI JA ENEMPI JOS HERRA SAA JOHDATTAA MEITÄ TAHTONSA TIELLÄ…ELI KYLLÄ SE KRISTUKSEN MUOTO TULEE ENEMPI JA ENEMPI MYÖS ESILLE JOS HERRA SAA JOHDATTAA…

SANANL4:18
Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka.

2TESS1:10-12
kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.
11. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot,
12. että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan.

ELI EI MITKÄÄN VAIKEUDET OLE TURHIA KUN JEESUS MEISSÄ ASUU…JA KUKAAN EI VOI MEITÄ IKINÄ RYÖSTÄÄ HERRAN KÄDESTÄ KUN HÄNESSÄ PYSYMME…AAMEN!

ROOM8:15-39
Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”
16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
17. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
18. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
19. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
20. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan,
21. koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
22. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
23. eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.
24. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee?
25. Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.
26. Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
27. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
28. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
29. Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;
30. mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.
31. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
32. Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?
33. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.
35. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
36. Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”.
37. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.
38. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.