Oikea Jeesus…

OIKEA JEESUS…

2KOR11:3-4

Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.
4. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

MATT24:23-27

Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tahi: ’Tuolla’, niin älkää uskoko.
24. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
25. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.
26. Sentähden, jos teille sanotaan: ’Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ’Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.
27. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.

JOS JOKU TULEE JA SAARNAA JOTAKIN TOISTA JEESUSTA…JA VÄÄRIÄ KRISTUKSIA JA VÄÄRIÄ PROFEETTOJA NOUSEE…ON OLEMASSA VÄÄRIÄ JEESUKSIA…JA ON MYÖS OIKEA JEESUS…AJATUKSIA TÄSTÄ…MINKÄLAINEN ON OIKEA JEESUS?

SAK9:9

Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.

MATT11:28-30

Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.”

OIKEA JEESUS ON NÖYRÄ…OIKEA JEESUS EI NÖYRISTELE MUTTA ON AIDOSTI NÖYRÄ…OIKEAN JEESUKSEN SEURASSA ON ILO VAELTAA…SILLÄ MINUN IKEENI ON SOVELIAS JA MINUN KUORMANI ON KEVEÄ…HALLELUJA! KUN ME SAADAAN TULLA OIKEAN JEESUKSEN OMIKSI, NIIN ME LÖYDÄMME LEVON SIELULLEMME…HERRAN JEESUKSEN SEURAAMINEN EI OLE ITKUA JA HAMMASTEN KIRISTYSTÄ VAAN HERRAN ANTAMA IES ON SOVELIAS JA OIKEALLA TAVALLA KEVEÄ…ELI KYLLÄ OIKEAN JEESUKSEN SEURASSA SAAMME KOKEA ILOA JA RAUHAA…

ROOM14:16-19

Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi;
17. sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.
18. Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen.
19. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme.

KUN ME VAELLAMME OIKEAN JEESUKSEN SEURASSA, ME MUUTUMME PIKKUHILJAA, VOISKO SANOA, KRISTUKSEN KUVAN KALTAISEKSI…SE PROSESSI KESTÄÄ KOKO ELÄMÄN JA TÄYDELLISTYY VASTA TAIVASTEN VALTAKUNNASSA, MUTTA ME SAAMME PYRKIÄ SITÄ KOHTI MÄÄRÄTIETOISESTI JUMALAN HENGEN VOIMALLA…EI OMALLA VOIMALLA VAAN HERRAN VOIMALLA…

ROOM12:2

Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

2PIET1:2-11

Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4. joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,
5. niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä,
6. ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta,
7. jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta.
8. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.
9. Jolla sitävastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä.
10. Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;
11. sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.

2KOR3:17-18

Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.
18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

1JOH4:16-17

Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
17. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.

MUUTTUKAA MIELENNE UUDISTUKSEN KAUTTA…ARMO JA RAUHA LISÄÄNTYKÖÖN TEILLE JUMALAN JA MEIDÄN HERRAMME JEESUKSEN TUNTEMISEN KAUTTA…PYRKIKÄÄ TEKEMÄÄN KUTSUMISENNE JA VALITSEMISENNE LUJAKSI…ME JOTKA PEITTÄMÄTTÖMIN KASVOIN KATSELEMME HERRAN KIRKKAUTTA KUIN KUVASTIMESTA, MUUTUMME SAMAN KUVAN KALTAISIKSI KIRKKAUDESTA KIRKKAUTEEN…AIKASMOISIA KOHTIA…ON TÄRKEÄÄ MUUTTUA ENEMPI JA ENEMPI KRISTUKSEN KALTAISUUTEEN…SE TAPAHTUU HERRAN VOIMASSA, EI OMASSA VOIMASSA…MUTTA ON TÄRKEÄÄ MM LUKEA RAAMATTUA, RUKOILLA, KÄYDÄ USKOVIEN YHTEYDESSÄ, TEHDÄ PARANNUSTA, VAELTAA RAKKAUDEN TEOISSA, SUOSTUA KANTAMAAN RISTIÄ JONKA JEESUS ANTAA, SUOSTUA KOETUKSIIN JA KÄRSIMYKSIIN JOITA TULEE ETEEN HERRAN SALLIMANA JNE…SIIS NÄÄ KAIKKI ASIAT YHDESSÄ RUPEAA VAIKUTTAMAAN SIIHEN ETTÄ ME SAADAAN AINA KASVAA ENEMMÄN KRISTUKSEN TUNTEMISESSA JA NÄIN MYÖS KRISTUS SAA MEISSÄ AINA ENEMPI JA ENEMPI MUOTOA…ON JOTENKIN TODELLA TÄRKEÄÄ AKTIIVISESTI PYRKIÄ TÄHÄN JUMALAN VOIMASSA…SEMMOINEN SANONTA ON ETTÄ VIERIVÄ KIVI EI SAMMALOIDU…JOS ME ELETÄÄN JUMALAN SANAA TODEKSI MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME, SANA RUPEAA AINA ENEMPI TULEMAAN LIHAKSI MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME JA KRISTUKSEN MUOTO SAA AINA ENEMMÄN JA ENEMMÄN TULLA MEISSÄ NÄKYVIIN…JOS SE KIVI JÄÄ PAIKALLEEN, SE SAMMALOITUU…ELI ON TÄRKEÄÄ ETTÄ JUMALAN TAHDON ETSIMINEN JA KRISTUKSEN TUNTEMINEN JA HÄNEN KALTAISEKSEEN MUUTTUMINEN ON MEILLE KAIKKEIN TÄRKEINTÄ TÄSSÄ AJASSA…ON TÄRKEÄÄ MENNÄ ETEENPÄIN TÄSSÄ USKON TIELLÄ ETTÄ EI ”SAMMALOIDUTA”…ON SUURIARVOISTA OPPIA TUNTEMAAN HERRAA JA HÄNEN TAHTOANSA AINA ENEMMÄN JA ENEMMÄN, JA ON SUURIARVOISTA HALUTA MUUTTUA AINA ENEMPI KRISTUKSEN MUOTOON…

FIL3:7-16

Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.
8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana – että voittaisin omakseni Kristuksen
9. ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;
10. tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta,
11. jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.
12. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.
13. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,
14. minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.
15. Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.
16. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!

ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME SEURATAAN OIKEAA KRISTUSTA LOPPUUN ASTI…KUNNES ME PÄÄSEMME VOITTAJINA TAIVASTEN VALTAKUNTAAN!

2KOR11:4

Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

KORINTTOLAISET OLIVAT ILMEISESTI OTTANEET VASTAAN HENKILÖN/HENKILÖITÄ JOTKA JULISTIVAT TOISTA JEESUSTA…EI OLE KUIN YKSI OIKEA JEESUS…MUTTA TUNTUU ETTÄ VÄÄRIEN JEESUKSIEN JULISTAJILLA EI OLE OIKEAA HENKEÄ…SIIS AITOA PYHÄÄ HENKEÄ…JOS TE SAATTE TOISEN HENGEN, KUIN MINKÄ OLETTE SAANEET! MITÄ TÄMÄN  VÄÄRÄN JEESUKSEN JULISTUS OLI SAANUT KORINTTON SEURAKUNNASSA AIKAAN? TAIKKA MITENKÄ SE VÄÄRÄ HENKI VAIKUTTI NÄISSÄ IHMISISSÄ?

2KOR11:12-21

Mutta mitä minä teen, sen olen vastakin tekevä, riistääkseni aiheen niiltä, jotka aihetta etsivät, että heidät siinä, missä kerskaavat, havaittaisiin samankaltaisiksi kuin mekin.
13. Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.
14. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
15. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.
16. Vielä minä sanon: älköön kukaan luulko minua mielettömäksi; mutta vaikka olisinkin, ottakaa minut mieletönnäkin vastaan, että minäkin saisin hiukan kerskata.
17. Mitä nyt puhun, kun näin suurella luottamuksella kerskaan, sitä en puhu Herran mielen mukaan, vaan niinkuin mieletön.
18. Koska niin monet kerskaavat lihan mukaan, niin kerskaan minäkin.
19. Tehän hyvin suvaitsette mielettömiä, kun itse olette niin mieleviä.
20. Tehän suvaitsette, että joku teidät orjuuttaa, että joku teidät syö puhtaaksi, että joku teidät saa saaliiksensa, että joku itsensä korottaa, että joku lyö teitä kasvoihin.
21. Häpeäkseni sanon: tähän me kyllä olemme olleet liian heikkoja. Mutta minkä joku toinen uskaltaa – puhun kuin mieletön – sen uskallan minäkin.

NÄÄ TOISEN JEESUKSEN JULISTAJAT KERSKASIVAT VÄÄRISTÄ ASIOISTA…HE KERSKASIVAT LIHAN MUKAAN…HE KOROTTIVAT ITSEÄNSÄ JA PÖYHKEILIVÄT HENGELLISYYDELLÄÄN JA IHMETEOILLAAN JNE…JA SILTI TUNTUU ETTÄ NÄÄ KORINTTOLAISET EI SITÄ HOKSANNEET! SIIS IKÄÄN KUIN KORINTTOLAISET OIS OLLUT JOSSAIN LUMOUKSESSA…HE EI HOKSANNEET KUINKA KAUKANA TÄMMÖINEN ITSENSÄ KOROTTAMINEN JA PÖYHKEILEMINEN JA VÄÄRISTÄ ASIOISTA KERSKAAMINEN OLI TODELLISESTA JEESUKSEN SEURAAMISESTA…

KOL2:18-19

Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19. eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.

 JA NÄMÄ VÄÄRÄN JEESUKSEN JULISTAJAT ORJUUTTIVAT KORINTTON USKOVIA…TEHÄN SUVAITSETTE ETTÄ JOKU TEIDÄT ORJUUTTAA!

GAL4:17

Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä.

1KOR7:23

Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia.

JA NÄMÄ VÄÄRÄN JEESUKSEN JULISTAJAT JOPA ”TYHJENSI” HEIDÄN LOMPPAKKONSA! ETTÄ JOKU SYÖ TEIDÄT PUHTAAKSI!! SIIS AIKAMOISTA TOUHUA! ELI KYLLÄ ME HUOMATAAN MITEN KAUKANA VÄÄRÄ JEESUS ON OIKEASTA JEESUKSESTA…KUN KORINTTOLAISET OLIVAT SAANEET VÄÄRÄN JEESUKSEN HAPATETTA, MITÄ SE RUPESI HEISSÄ VAIKUTTAMAAN?

1KOR4:5-8

Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.
6. Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on”, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.
7. Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua?
8. Te olette jo ravitut, teistä on tullut jo rikkaita, ilman meitä teistä on tullut kuninkaita! Kunpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne!

TEISTÄ ON TULLUT JO RIKKAITA! ILMAN MEITÄ TEISTÄ ON TULLUT KUNINKAITA! KUNPA TEISTÄ OLISIKIN TULLUT KUNINKAITA, NIIN ETTÄ MEKIN PÄÄSISIMME KUNINKAIKSI TEIDÄN KANSSANNE!! TUNTUU ETTÄ KORINTTOLAISET LUULIVAT OLEVANSA TODELLA RIKKAITA HENGELLISESTI, OIKEIN KUNINKAITA! MUTTA PAAVALI RAKKAUDESSA ”AMPUI” HEIDÄT ALAS TÄSTÄ ILLUUSIOSTA! KUNPA TEISTÄ OLISIKIN TULLUT KUNINKAITA! ELI EI  HE SITTENKÄÄN OLLEET KUNINKAIKSI TULLEET…ELI VÄÄRÄ JEESUS, VÄÄRÄ HENKI, VÄÄRÄ EVANKELIUMI OLI SAANUT AIKAAN TÄMMÖISTÄ VÄÄRÄNLAISTA PÖYHKEILYÄ JA LUULOA SIITÄ ETTÄ HE OIS OLLUT JOTENKIN SUPERHENGELLISIÄ…MONTA KERTAA IHMISMITTARI ON AIVAN ERILLAINEN JUMALAN MITTARIIN VERRATTUNA…IHMISET SAATTAVAT MONASTI LUULLA ITSESTÄÄN TAIKKA TOISISTA ETTÄ HE OVAT OIKEITA HENGEN JÄTTILÄISIÄ JNE…

ILM3:14-18

Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku:
15. Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava!
16. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos.
17. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston.
18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.

SILLÄ SINÄ SANOT: MINÄ OLEN RIKAS, MINÄ OLEN RIKASTUNUT ENKÄ MITÄÄN TARVITSE, ETKÄ TIEDÄ ETTÄ JUURI SINÄ OLET VIHELIÄINEN JA KURJA JA KÖYHÄ JA SOKEA JA ALASTON! TUNTUU ETTÄ VÄÄRÄN JEESUKSEN SEURAAMINEN SAA IHMISISSÄ AIKAAN VÄÄRÄÄ ILLUUSIOTA…OLLAAN HENGELLISESTI RIKKAITA JA SUURIA JA JOPA SYNNITTÖMIÄ! JA HERRAN ARVIO ON TÄYSIN TOISENLAINEN! VÄÄRÄN JEESUKSEN SEURAAMINEN VIE VALHEESEEN JA ITSEPETOKSEEN! PYSYTÄÄN OIKEAN JEESUKSEN SEURASSA NIIN MEILLE HYVIN KÄY! PYRITÄÄN AINA AKTIIVISESTI ETSIMÄÄN HERRAN TAHTOA JA MIELLETÄÄN SE ETTÄ ME EI IKINÄ TÄSSÄ AJASSA SAAVUTETA TÄYDELLISYYTTÄ MUTTA SILTI ME KELVATAAN KOKO AJAN TÄYDELLISESTI HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN UHRITYÖN ANSIOSTA…SIIS ME OLLAAN KOKO AJAN TURVASSA KUN JEESUKSESSA RIIPUMME JA SILTI ME SAADAAN PYRKIÄ TÄSSÄ AJASSA AINA ENEMPI KRISTUKSEN KALTAISUUTEEN JUMALAN ARMOSTA JA VOIMASTA, AAMEN…

2PIET3:13-18

Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.
14. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä;
15. ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut;
16. niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.
17. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,
18. ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.