Oikea Jumalanpalvelus…

OIKEA JUMALANPALVELUS…

JAAK1:27
Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

ON OLEMASSA OIKEANLAISTA JUMALANPALVELUSTA…SILLOIN KUN SE JUMALANPALVELUS ON PUHDASTA JA TAHRATONTA…SILLOIN SE ON HERRALLE OTOLLISTA…SILLOIN KUN SE TAPAHTUU JUMALAN RAKKAUDEN INNOITTAMANA…

1KOR16:14
Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa.

GAL5:13-14
Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.
14. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.

1TESS1:2-3
Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta
3. me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen,

MUISTAMME TEIDÄN TYÖTÄNNE USKOSSA JA VAIVANNÄKÖÄNNE RAKKAUDESSA…SIIS OIKEA JUMALANPALVELUS TULEE OLLA PUHDASTA JA TAHRATONTA JA TAPAHTUA RAKKAUDESSA…ELI VAIKUTTIMET JA MOTIIVIT TULEE OLLA PUHTAAT…JUMALANPALVELUKSEN MOTIIVINA EI TULE OLLA ESIM RAHANKERUU TAIKKA OMAN KUNNIAN PYYNTI TAIKKA HALU OLLA VÄÄRÄLLÄ TAVALLA ”SUURI” JUMALAN MIES TAIKKA NAINEN…JA YLEENSÄKKIN OIKEA JUMALAN PALVELUS ON ENNENKAIKKEA HERRALLE USKOLLISENA OLEMISTA…TARKOITUS EI OLE TULLA KUULUISAKSI VAAN TARKOITUS ON AINA ETTÄ USKOVA PIENENEE JA VÄHENEE ETTÄ KRISTUS SAISI KAIKEN KUNNIAN…MONTA KERTAA SAATETAAN PALJON IKÄÄNKUIN MAINOSTAA ESIM IHMEITÄ JA MERKKEJÄ JA IHMISIÄ TAIKKA ERI JÄRJESTÖJÄ JA NIIDEN TOIMINTAA…MUTTA SE EI OLE IKINÄ OIKEANLAISTA JUMALANPALVELUSTA…TARKOITUS EI OLE IKINÄ ETTÄ IHMINEN TAIKKA ESIM JOKU JÄRJESTÖ SAISI IKÄÄNKUIN VÄÄRÄNLAISTA KUNNIAA VAAN ETTÄ HERRA JEESUS KRISTUS TULISI AINA KAIKESSA KOROTETUKSI…OIKEA JUMALANPALVELUS ON ENNEKAIKKEA VOIKO SANOA ETTÄ SALAISTA! KUINKA NIIN? SALAISTA? KYLLÄ! OIKEA JUMALAN PALVELUS ON PÄÄOSIN SALAISTA…

1PIET3:1-17
Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin,
2. kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa.
3. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,
4. vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.
5. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset;
6. niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää.
7. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.
8. Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä.
9. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte.
10. Sillä: ”joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta,
11. kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.
12. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan.”
13. Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään?
14. Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. ”Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö”,
15. vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,
16. pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.
17. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.

ÄLKÖÖN TEIDÄN KAUNISTUKSENNE OLKO ULKONAISTA…VAAN SE OLKOON SALASSA OLEVA SYDÄMEN IHMINEN,HILJAISEN JA RAUHAISAN HENGEN KATOAMATTOMUUDESSA;TÄMÄ ON JUMALAN SILMISSÄ KALLIS! HALLELUJA! ONPA HIENO KOHTA…PITÄEN HYVÄN OMANTUNNON, ETTÄ NE , JOTKA PARJAAVAT TEIDÄN HYVÄÄ VAELLUSTANNE KRISTUKSESSA, JOUTUISIVAT HÄPEÄÄN SIINÄ, MISTÄ HE TEITÄ PANETTELEVAT…SILLÄ PAREMPI ON HYVÄÄ TEHDEN KÄRSIÄ, JOS NIIN ON JUMALAN TAHTO, KUIN PAHAA TEHDEN…SIIS KYLLÄ OIKEA JUMALANPALVELUS ON MONASTI SALAISTA…SALASSA OLEVA SYDÄMEN IHMINEN…SE ON JUMALAN SILMISSÄ KALLIS…JA KUN ME KÄRSIMME KUN HYVÄÄ TEEMME, ME PALVELEMME HERRAA…MONTA KERTAA IHMISET ON SELLAISIA ETTÄ VAIKKA PUHUISIT HEILLE JEESUKSESTA, HE EI PAKOSTI NOTEERAA SITÄ…JA MONASTI USKOVIA SAATETAAN PARJATA ERI SYISTÄ…MUTTA KUN ME TEEMME NÄILLE IHMISILLE HYVÄÄ, NIIN JUMALAN RAKKAUS RUPEAA HEITÄ PIKKUHILJAA SULATTAMAAN…VAAN VAIKKA SAISITTEKIN KÄRSIÄ VANHURSKAUDEN TÄHDEN, OLETTE KUITENKIN AUTUAITA!

1PIET2:11-21
Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan,
12. ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.
13. Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin,
14. kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi;
15. sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä –
16. niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat.
17. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.
18. Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin.
19. Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien.
20. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa.
21. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä,

1PIET4:14-16
Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne.
15. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin;
16. mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.

VAELTAMAAN NUHTEETTOMASTI PAKANAIN KESKUUDESSA, ETTÄ HE SIITÄ, MISTÄ HE PARJAAVAT TEITÄ NIINKUIN PAHANTEKIJÖITÄ, TEIDÄN HYVIEN TEKOJENNE TÄHDEN, NIITÄ TARKATESSAAN, YLISTÄISIVÄT JUMALAA ETSIKKOPÄIVÄNÄ…JOS TEITÄ SOLVATAAN KRISTUKSEN NIMEN TÄHDEN, NIIN TE OLETTE AUTUAAT…OIKEATA JUMALANPALVELUSTA ON NUHTEETTOMASTI VAELTAMINEN JA HYVÄN TEKEMINEN LÄHIMMÄISILLE JA JOPA KÄRSIMINEN KRISTUKSEN TÄHDEN…TÄMÄ ON OIKEAA JUMALANPALVELUSTA…JA MONASTI HENGELLINEN TOIMINTA ON TOSIAAN MYÖSKIN SALAISTA…

MATT6:1-6
”Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.
2. Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
3. Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee,
4. että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
5. Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

MATT6::16-18
Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
17. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi,
18. etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

KUN ME PALVELEMME HERRAA, ME TEHDÄÄN SE MONASTI SALASSA…ME EI RETOSTELLA IHMISILLE HENGELLISYYDELLÄMME EIKÄ SILLÄ MITÄ ME HERRALLE TEEMME YMS…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ON SE SALASSA OLEVA SYDÄMEN IHMINEN JOKA PALVELEE HERRAA…SIIS ESIM ESIRUKOUS ON SALAISTA…SE EI OLE SELLAISTA ETTÄ SILLÄ TAIKKA JOLLAIN MUULLA ASIALLA TULISI REHENNELLÄ…HERRA KYLLÄ NÄKEE KUN ME HÄNTÄ PALVELEMME PUHTAALLA SYDÄMELLÄ…

1KOR8:1-3
Mitä sitten epäjumalille uhrattuun lihaan tulee, niin tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.
2. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee;
3. mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee.

KUN ME OIKEASTI RAKASTAMME JUMALAA, JUMALA SEN KYLLÄ TIETÄÄ…SIIS MEIDÄN EI TARVII IKÄÄNKUIN VAKUUTELLA TOISILLE IHMISILLE HENGELLISYYTTÄMME TAIKKA SITÄ ETTÄ ME JEESUSTA RAKASTAMME…KUN HERRA SEN TIETÄÄ RAKASTAMMEKO HÄNTÄ OIKEASTI VAI EMME…SILLÄ EI OLE MERKITYSTÄ MITÄ ME IHMISILLE VAKUUTTELEMME KOSKA HERRA TUNTEE MEIDÄT LÄPIKOTAISIN…SEN TAKIA ON TÄRKEÄÄ MIELTÄ SE ETTÄ OIKEA JUMALAN PALVELUS ON MONASTI SALASSA TAPAHTUVAA…SE ON PYHÄÄ JA PUHDASTA JA SIINÄ ON JUMALAN RAKKAUS VAIKUTTIMENA…SILLOIN ME OLLAAN HYVÄLLÄ KOHDALLA KUN HERRA ON SAANUT PUHDISTAA MEISTÄ KAIKEN KORSKAN JA KERSKAN JA ITSEKOROSTUKSEN YMS…KUN HERRA ON SAANUT VAIKUTTAA MEISSÄ OIKEANLAISTA ALENTUMISTA…

APT8:32-33
Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: ”Niinkuin lammas hänet viedään teuraaksi; ja niinkuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa.
33. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä.”

SANANL29:23
Ihmisen alentaa hänen oma ylpeytensä, mutta alavamielinen saa kunnian.

LUUK14:8-14
”Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan ensimmäiselle sijalle; sillä, jos hän on kutsunut jonkun sinua arvollisemman,
9. niin hän, joka on sinut ja hänet kutsunut, ehkä tulee ja sanoo sinulle: ’Anna tälle sija’, ja silloin sinä saat häveten siirtyä viimeiselle paikalle.
10. Vaan kun olet kutsuttu, mene ja asetu viimeiselle sijalle, ja niin on se, joka on sinut kutsunut, sisään tullessaan sanova sinulle: ’Ystäväni, astu ylemmäksi’. Silloin tulee sinulle kunnia kaikkien pöytäkumppaniesi edessä.
11. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.”
12. Ja hän sanoi myös sille, joka oli hänet kutsunut: ”Kun laitat päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, älä sukulaisiasi äläkä rikkaita naapureita, etteivät hekin vuorostaan kutsuisi sinua, ja ettet sinä siten saisi maksua.
13. Vaan kun laitat pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja, sokeita;
14. niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle; sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa.”

JEESUS KRISTUS ALENSI ITSENSÄ VAPAAEHTOISESTI…KUN ME SEURAAMME JEESUSTA ELÄMÄN TIELLÄ, MEIDÄN ON HYVÄ IHAN TIETOISESTI JA VAPAAEHTOISESTI ALENTAA ITSEMME…OIKEATA JUMALANPALVELUSTA ON ARJESSA VAELTAMINEN JEESUKSEN YHTEYDESSÄ…LIIKAA IHMISET SAATTAA LUULLA ETTÄ JUMALANPALVELUS ON PELKÄSTÄÄN IKÄÄNKUIN HENGELLISTÄ…SIIS IKÄÄNKUIN SE OLISI VASTA JUMALANPALVELUSTA KUN TEEMME JOTAIN NS HENGELLISTÄ TYÖTÄ…MUTTA KUN ME ARJESSA SEURAAMME JEESUSTA JA TOIMITAMME ARJEN ASKAREET HERRAN KUNNIAKSI, SE ON MYÖSKIN OIKEAA JUMALANPALVELUSTA…

KOL3:12-25
Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
13. kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
14. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
15. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.
16. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.
17. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.
18. Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa.
19. Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat.
20. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa.
21. Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi.
22. Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa.
23. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille,
24. tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta.
25. Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt; ja henkilöön ei katsota.

EF4:28
Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle.

1KOR4:11-12
Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkää että janoa, olemme alasti, meitä piestään, ja me kuljemme kodittomina,
12. me näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä vainotaan, mutta me kestämme;

OLLAAN USKOLLISET HERRALLE KAIKESSA…PALVELLAAN HÄNTÄ PUHTAALLA MIELELLÄ JA PUHTAALLA SYDÄMELLÄ JUMALAN RAKKAUDEN VOIMASSA…MUISTETAAN ETTÄ ME SAADAAN PALVELLA HERRAA JOKA PAIKASSA MISSÄ ME OLLAAN…KOTONA, TÖISSÄ, SEURAKUNNASSA JNE…TEHDÄÄN KAIKKI SYDÄMESTÄMME NIINKUIN HERRALLE…EI LUOVUTETA…HERRA MEILLE PALKAN KERRAN MAKSAA…HÄN ON USKOLLINEN JUMALA…AAMEN…

LUUK12:29-44
Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko.
30. Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat; mutta teidän Isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan.
31. Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa.
32. Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.
33. Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele.
34. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne.
35. Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa;
36. ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle.
37. Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta! Totisesti minä sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä.
38. Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuaat ovat ne palvelijat.
39. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi taloonsa murtauduttavan.
40. Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.”
41. Niin Pietari sanoi: ”Herra, meistäkö sinä sanot tämän vertauksen vai myös kaikista muista?”
42. Ja Herra sanoi: ”Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa?
43. Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
44. Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.