Puhdas sydän…

PUHDAS SYDÄN…

MATT5:8
Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.

AUTUAITA ELI YLEN ONNELLISIA OVAT PUHDASSYDÄMISET…JA VIELÄ LUVATAAN ETTÄ HE SAAVAT NÄHDÄ JUMALAN! TÄMÄ PUHDASSYDÄMMISYYS ON JUMALAN SILMISSÄ TODELLA ARVOKASTA JA VOIKO SANOA KALLISARVOISTA…HE SAAVAT NÄHDÄ JUMALAN! TÄMÄ EI OLE MIKÄÄN VÄHÄPÄTÖINEN ASIA VAAN TODELLA TÄRKEÄ…

SANANL22:11
Joka sydämen puhtautta rakastaa, jolla on suloiset huulet, sen ystävä on kuningas.

HERRA JEESUS ON NIIDEN YSTÄVÄ JOTKA HALAJAVAT SYDÄMEN PUHTAUTTA…ON TÄRKEÄÄ HALUTA OLLA PUHDASSYDÄMINEN…MITEN SE ON MAHDOLLISTA? SANA SANOO:

JER17:5-10
Näin sanoo Herra: Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan käsivarreksensa ja jonka sydän luopuu Herrasta.
6. Hän jää alastomaksi arolle eikä näe mitään onnea tulevan; hän asuu poudan polttamissa paikoissa erämaassa, asumattomassa suolamaassa.
7. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on.
8. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen; helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä.
9. Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea?
10. Minä, Herra, tutkin sydämen, koettelen munaskuut, ja annan jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan, hänen töittensä hedelmän mukaan.

MATT15:10-20
Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille: ”Kuulkaa ja ymmärtäkää.
11. Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen.”
12. Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle: ”Tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen?”
13. Mutta hän vastasi ja sanoi: ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.
14. Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat.”
15. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: ”Selitä meille tämä vertaus”.
16. Mutta Jeesus sanoi: ”Vieläkö tekin olette ymmärtämättömiä?
17. Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu?
18. Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen.
19. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.
20. Nämä ihmisen saastuttavat; mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä.”

PETOLLINEN ON SYDÄN YLITSE KAIKEN JA PAHANILKINEN…SILLÄ SYDÄMESTÄ LÄHTEVÄT PAHAT AJATUKSET, MURHAT, AVIORIKOKSET, HAUREUDET, VARKAUDET, VÄÄRÄT TODISTUKSET, JUMALANPILKKAAMISET…NÄMÄ IHMISEN SAASTUTTAVAT! MITEN ME VOIDAAN OLLA PUHDASSYDÄMISIÄ KUN RAAMATTU ANTAA NÄIN KARUN KUVAN IHMISSYDÄMESTÄ?

HES36:25-27
Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.
26. Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.
27. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.

ROOM2:28-29
Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;
29. vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

KUN ME SAAMME TULLA SYDÄMESTÄMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, ME SAADAAN KIVISYDÄMEN TILALLE LIHASYDÄN…SIIS JUMALA UUDESTISYNNYTTÄÄ MEIDÄT ELÄVÄÄN TOIVOON…OIKEA YMPÄRILEIKKAUS ON SYDÄMEN YMPÄRILEIKKAUS HENGESSÄ…JEESUS TULEE MEIDÄN SYDÄMMEEN ASUMAAN USKON KAUTTA, HENGEN VÄLITYKSELLÄ….NÄIN ME SAADAAN UUSI VOIKO SANOA SYDÄN…ELÄVÄ SYDÄN…JA SILTI MEIDÄN SYDÄMESSÄMME ON VIELÄ KAIKENLAISTA VÄÄRÄÄ VAIKKA OLLAAN USKOON TULTU…MITÄ HERRA RUPEAA TEKEMÄÄN?

SANANL20:30
Mustelmat ja haavat puhdistavat pahantekijän, lyönnit puhdistavat sydämen kammiot.

KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, MEISSÄ ON VIELÄ PALJON ASIOITA JOITA HERRA RUPEAA MEISTÄ PUHDISTAMAAN…LYÖNNIT PUHDISTAVAT SYDÄMEN KAMMIOT…JUMALAN LYÖNNIT ON RAKKAUTTA,JA NIIDEN KAUTTA SYDÄN PUHDISTUU VÄÄRISTÄ ASIOISTA JA AJATUKSISTA JA ASENTEISTA YMS…SYDÄN SAATTAA JOPA ”SÄRKYÄ” LYÖNNEISTÄ MUTTA SE ON JUMALAN RAKKAUTTA MEITÄ KOHTAAN…IHMISILLÄ SAATTAA OLLA KOVA SYDÄN TAIKKA KOVA HENKI, JA JUMALAN RAKKAUDEN LYÖNNIT RUPEAVAT MURTAMAAN KOVAA SYDÄNTÄ JA HENKEÄ…LOPPUTULOS ON JUMALALLE OTOLLINEN…

PS51:16-19
Päästä minut verenvioista, Jumala, minun autuuteni Jumala, että minun kieleni riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi.
17. Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi.
18. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin; polttouhri ei ole sinulle mieleen.
19. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.

HERRA MURTAA IHMISTEN KOVAN SYDÄMEN JA HENGEN JA NÄINOLLEN MEISTÄ TULEE ENEMPI JEESUSTA TARVITSEVIA…SÄRJETTY JA MURTUNUT SYDÄN ON JUMALALLE OTOLLISTA MAAPERÄÄ…IHMISILLÄ VOI OLLA SYVÄÄN JUURTUNEITA VÄÄRIÄ AJATUKSIA JA ASENTEITA JA ENNAKKOLUULOJA JOITA JUMALAN RAKKAUDEN LYÖNNIT RUPEAVAT KITKEMÄÄN POIS…VOI OLLA VIHAA, KATKERUUTTA, KAUNAA, MUSTASUKKAISUUTTA, ANTEEKSIANTAMATTOMUUTTA YMS SYNNILLISTÄ AJATUSTA JA ASENNETTA…

HEBR12:4-11
Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5. ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.
7. Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9. Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.

JOH15:1-3
”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.

ME SAADAAN OLLA PUHDASSYDÄMISIÄ KUN JEESUKSEN VERI ON MEIDÄT PUHDISTANUT KAIKESTA SYNNISTÄ…SILTI ME OLLAAN LOPPUUN SAAKKA SYNTISIÄ, NIIN KAUAN KUIN TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ VAELLAMME…MUTTA KUN MEILLÄ ON OIKEA HALU PUHDASSYDÄMISYYTEEN, HERRA RAKKAUDESSAAN MEITÄ PUHDISTAA ETTÄ SAATAIS KANTAA ENEMPI HEDELMÄÄ IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…OIKEA PUHDASSYDÄMISYYS ON HALUA TEHDÄ VILPITTÖMÄSTI JUMALAN SANAN MUKAAN…OIKEA PUHDASSYDÄMISYYS VAIKUTTAA SEN ETTÄ ME HALUTAAN ETSIÄ JUMALAN TAHTOA MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME JA HALUTAAN RIIPPUA JEESUKSESSA VAIKEISSAKIN HETKISSÄ…

5MOOS30:6
Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit.

1AIK28:9
Ja sinä, minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti.

NYKYAIKANA TUNTUU HENGELLISISSÄ PIIREISSÄ OLEVAN VALLALLA TODELLA KIIHKEÄ TEKEMISEN MEININKI…SIIS TUNTUU ETTÄ KAIKKINAINEN TEKEMINEN JA PUUHASTELU ON TULLUT MELKEINPÄ TÄRKEIMMÄKSI ASIAKSI…MUTTA EI SE MÄÄRÄ VAAN LAATU…HERRA HALUAA PUHTAAN SYDÄMEN…SE ON JUMALAN SILMISSÄ KALLISARVOINEN…PUHTAALLA SYDÄMELLÄ HERRAN PALVELEMINEN ON JUMALALLE OTOLLISTA…MONET SAATTAA PALJON TEHDÄ ASIOITA VÄÄRISTÄ VAIKUTTIMISTA, EPÄPUHTAALLA SYDÄMELLÄ…SIIS MONET HALUAVAT OLLA VÄÄRÄLLÄ TAVALLA HENGELLISIÄ SUURMIEHIÄ TAIKKA NAISIA…HE HALUAVAT TEHDÄ KAIKENLAISIA SENSAATIOMAISIA IHMEITÄ JA HALUAVAT IHMISTEN IHAILUA JNE…MUTTA HERRA ARVOSTAA PUHDASTA SYDÄNTÄ EIKÄ NIINKÄÄN SITÄ KUINKA PALJON TEET ASIOITA, VAAN ETTÄ ONKO MOTIIVISI OIKEAT JA PUHTAAT…ETTÄ TEETKÖ ASIAT KOSKA HERRA ON NE ANTANUT TEHTÄVIKSI VAI KULJETKO OMAN TAHDON TIELLÄ KUULUISUUDEN TAIKKA MAINEEN TAIKKA MAMMONAN VUOKSI…JOS MEILLÄ ON PUHDAS SYDÄN TÄSSÄ ASIASSA, ME TEHDÄÄN ASIAT HERRALLE, EIKÄ IHMISILLE …JUMALAN RAKKAUDEN VAIKUTTAMANA…

SANAL21:1-5
Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat: hän taivuttaa sen,
kunne tahtoo.
2. Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään oikeat, mutta Herra tutkii sydämet.
3. Vanhurskauden ja oikeuden harjoittaminen on Herralle otollisempi kuin uhri.
4. Ylpeät silmät ja pöyhkeä sydän – jumalattomien lamppu – ovat syntiä.
5. Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta kaikki touhuilijat saavat vain vahinkoa.

HEBR4:12-13
Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
13. eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

ETTÄ HERRA TUTKII JA TIETÄÄ KAIKKIEN IHMISTEN TEKEMISTEN MOTIIVIT JA VAIKUTTIMET…KUN ME TEEMME ASIOITA HERRALLE JUMALAN RAKKAUDEN VAIKUTTAMANA, SE ON PUHTAAN SYDÄMEN MERKKI…KUN ME HALAJAMME TEHDÄ HERRAN TAHDON MUKAAN JA ETSIÄ HÄNEN TAHTOAAN KAIKESSA, SE ON PUHTAAN SYDÄMEN MERKKI…KUN ME TEEMME ASIOITA SALASSA KUN HERRA HALUAA, SE ON PUHTAAN SYDÄMEN MERKKI…SIIS SYDÄMEN LAATU AINA RATKAISEE…VAIKKA KUKAAN IHMINEN EI NÄKISI JA NOTEERAISI…TEKEMISEN MÄÄRÄ EI RATKAISE, VAAN LAATU…USKOLLISUUS JA KUULIAISUUS HERRALLE JA HÄNEN SANALLEEN…

KOL3:22-25
Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa.
23. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille,
24. tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta.
25. Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt; ja henkilöön ei katsota.

1PIET3:1-4
Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin,
2. kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa.
3. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,
4. vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.

TUNTUU ETTÄ NYKYAIKANA ON USKOVIEN PIIREISSÄ SUURISSA MÄÄRIN IHMISIÄ JOTKA KERSKAILEVAT JA PÖYHKEILEVÄT JA KOROTTAVAT ITSEÄÄN…SE ON HÄMMÄSTYTTÄVÄÄ! MISSÄ ON PUHDAS JA NÖYRÄ HENKI? MISSÄ ON PUHDAS SYDÄN? MUTTA ME SAADAAN AINA ENEMPI PYRKIÄ JUMALAN TAHDON TEKEMISEEN VAIKKA EI OLLA TÄYDELLISIÄ, VAIKKA EI OLLA SYNNITTÖMIÄ, VAIKKA VÄLILLÄ LANGETAAN…TÄRKEINTÄ ON ETTÄ MEILLÄ ON OIKEA HALU SEURATA JEESUSTA KAIDALLA ELÄMÄN TIELLÄ…HÄN PUHDISTAA MEITÄ RAKKAUDESSAAN…ME SAADAAN OLLA PUHDASSYDÄMISIÄ JUMALAN ARMOSTA JA PÄÄSTÄÄN KERRAN KATSOMAAN HERRAA KASVOISTA KASVOIHIN…AAMEN!

MATT5:8
Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.

1KOR13:12
Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.

1TESS4:16-18
Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

PS31:24-25
Rakastakaa Herraa, kaikki hänen hurskaansa. Herra varjelee uskolliset, mutta ylpeileväisille hän kostaa monin kerroin.
25. Olkaa lujat, ja olkoon teidän sydämenne rohkea, te kaikki, jotka Herraa odotatte.