SANA HERRALTA

JER23:9-32

 Profeettoja vastaan. Minun sydämeni on murtunut rinnassani, kaikki luuni raukeavat. Minä olen kuin juopunut mies, kuin sankari, jonka viini on voittanut, Herran edessä ja hänen pyhien sanojensa edessä.
10 ”Sillä maa on täynnä avionrikkojia, maa murehtii kirouksen tähden, erämaan laitumet kuivuvat; he rientävät pahuuteen, ja heidän väkevyytensä on väärä meno.
11 Sillä he ovat jumalattomia, niin profeetta kuin pappikin; omasta huoneestanikin minä olen tavannut heidän pahuutensa, sanoo Herra.
12 Sentähden heidän tiensä on oleva heille kuin liukas polku pimeässä, he suistuvat sillä ja kaatuvat; sillä minä tuotan heille onnettomuuden heidän rangaistusvuotenansa, sanoo Herra.
13 Samarian profeetoissa minä näin pahennuksen: he ennustivat Baalin nimessä ja eksyttivät minun kansani Israelin.
14 Mutta Jerusalemin profeetoissa minä olen nähnyt kauhistuksia: aviorikosta ja valheessa vaeltamista; he vahvistavat pahantekijäin käsiä, niin ettei kukaan käänny pois pahuudestansa. He ovat minun edessäni kaikki kuin Sodoma, ja kaupungin asukkaat kuin Gomorra.
15 Sentähden, näin sanoo Herra Sebaot profeetoista: Katso, minä syötän heille koiruohoa ja juotan heille myrkkyvettä; sillä Jerusalemin profeetoista on jumalattomuus levinnyt koko maahan.
16 Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta.
17 He hokevat minun halveksijoilleni: ’Herra on sen sanonut: Teillä on oleva rauha!’ Ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat: ’Ei teitä kohtaa onnettomuus’.
18 Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa?”
19 Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä.
20 Eikä Herran viha asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään.
21 ”Minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he ennustavat.
22 Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa.
23 Olenko minä Jumala vain lyhyeltä matkalta, sanoo Herra; enkö ole Jumala myöskin kaukaa?
24 Saattaako joku niin piiloon piiloutua, etten minä häntä näe? sanoo Herra. Enkö minä täytä taivasta ja maata? sanoo Herra.
25 Minä olen kuullut, mitä sanovat nuo profeetat, jotka ennustavat minun nimessäni valhetta sanoen: ’Minä olen nähnyt unta, olen nähnyt unta’.
26 Kuinka kauan? Mitä on mielessä noilla profeetoilla, jotka ennustavat valhetta, ennustavat oman sydämensä petosta?
27 Aikovatko he unillaan, joita he kertovat toinen toisellensa, saattaa minun kansani unhottamaan minun nimeni, niinkuin heidän isänsä ovat unhottaneet minun nimeni Baalin tähden?
28 Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa; mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa? sanoo Herra.
29 Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion murtaa?
30 Katso, sentähden minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltansa.
31 Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat: ’Se on Herran sana’.
32 Katso, minä käyn niiden kimppuun, jotka ennustavat valheunia, sanoo Herra, ja kertovat niitä ja eksyttävät minun kansaani valheillansa ja kerskumisellansa, vaikka minä en ole heitä lähettänyt enkä käskenyt ja vaikka heistä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra.

SE PROFEETTA JOLLA ON UNI, KERTOKOON UNENSA, MUTTA SE JOLLA ON MINUN SANANI, PUHUKOON MINUN SANANI USKOLLISESTI..ME ELETÄÄN LOPUN AIKOJA, JA NYT JOS KOSKAAN ON PALJON TAISTELUA JUMALAN SANAA VASTAAN..TULEE PALJON VÄÄRIÄ PROFEETTOJA JOTKA PUHUVAT JOS JONKUNLAISTA SANAA ”HERRALTA”…SIIS HE ANTAVAT YMMÄRTÄÄ ETTÄ JUMALA ON SANAN TAKANA…TAIKKA UNEN TAIKKA NÄYN TAIKKA PROFETIAN YMS TAKANA…MISTÄ TUNTOMERKEISTÄ ME HUOMATAAN MIKÄ ON HERRAN SANAA? MITEN VOIMME EROTTAA PUHUUKO IHMINEN OMIANSA VAIKO OIKEASTI HERRAN SANAA…ÄSKEISESSÄ RAAMATUN KOHDASSA OLI PALJON HYVIÄ TUNTOMERKKEJÄ…JERUSALEMIN PROFEETOISSA MINÄ OLEN NÄHNYT KAUHISTUKSIA…AVIORIKOSTA JA VALHEESSA VAELTAMISTA..HE VAHVISTAVAT PAHANTEKIJÄN KÄSIÄ..NIIN ETTEI KUKAAN KÄÄNNY POIS PAHUUDESTANSA…ELI ENSIMMÄINEN HYVÄ MERKKI ON TARKATA HIUKAN VIESTINTUOJAN ELÄMÄÄ…MIKÄLI ELÄMÄ ON PAHASTI PIELESSÄ RAAMATUN NÄKÖKULMASTA KATSOTTUNA, HERÄTTÄÄ SE JO SILLOIN EPÄILYKSEN…NS ÄÄRIKARISMAATTISUUDEN PIIRISSÄ ON PALJON ESIM AVIOEROA JA UUSIIN NAIMISIIN MENOA, RAHANAHNEUTTA, PÖYHKEYTTÄ , YLPEYTTÄ JA JOS JONKINLAISTA ILMISELVÄÄ SYNTIÄ..SILLOIN ON JO SYYTÄ EPÄILLÄ VIESTINTUOJAN SANOMAA..JA TOTTAKAI MUISTAMME ETTÄ KUKAAN USKOVA EI OLE TÄYDELLINEN JA SEITSEMÄSTI VANHURSKAS LANKEAA, MUTTA ON AIVAN ERI ASIA ELÄÄ IKÄÄNKUIN JATKUVASTI ILMEISTEN SYNTIEN ALLA…SITTEN TOSIAAN SANOMA SAATTAA OLLA NIIN NS PUMPULIA ETTEI KUKAAN KÄÄNNY PAHOILTA TEILTÄ POIS..SAATETAAN PUHUA AINOASTAAN TAIVAASTA MUTTA EI HELVETISTÄ MITÄÄN MAININTAA…KESKITYTÄÄN LÄHESTULKOON MELKEIN KOKONAAN VAAN SIIHEN ETTÄ TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ MENISI NS HYVIN..OLISI HYVIÄ FIILIKSIÄ KOKOUKSESSA JA ELÄMÄ OLISI MENESTYNYTTÄ YMS…MUTTA EI SANAA RISTISTÄ, PARANNUKSESTA, PYHITYKSESTÄ, TULEVASTA TUOMIOSTA JNE…MIKSI EI NIISTÄ PUHUTA? LÄHENTÄÄKÖ SANA JONKA IHMINEN ON TUONUT, KUULIJOITA KRISTUKSEEN, JUMALAN TAHTOON?

APT24:24-27

 Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen.
25 Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: ”Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas”.
26 Sen ohessa hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, jonka tähden hän useita kertoja haetti hänet luokseen ja puheli hänen kanssansa.
27 Mutta kahden vuoden kuluttua Porkius Festus tuli Feeliksin sijaan; ja kun Feeliks tavoitteli juutalaisten suosiota, jätti hän Paavalin kahleisiin.

PELJÄSTYI FEELIKS JA SANOI: MENE TÄLLÄ HAAVAA POIS, MUTTA KUN MINULLE SOPII, KUTSUTAN SINUT TAAS…KUN PUHUMME OIKEASTI SANOMAA HERRALTA, IHMINEN MAHDOLLISESTI JOPA PELÄSTYY…HÄN JOUTUU VALINNAN PAIKALLE…ON TEHTÄVÄ PARANNUS…TAIKKA SITTEN SULKEA IKÄÄNKUIN KORVANSA KUULEMASTA SANAA HERRALTA ETTEI SE VAIVAISI…MUTTA IHMINEN EI VOI TIETÄÄ, KUTSUUKO JUMALA IHMISTÄ ENÄÄN UUDESTAAN, VAI ONKO IHMISEN ETSIKKOAIKA JO PÄÄTTYNYT KUN IHMINEN KIELTÄYTYY KUULEMASTA SANAA HERRALTA…

JER28LUKU

 Sinä vuonna, Sidkian, Juudan kuninkaan, hallituksen alussa, hänen neljäntenä hallitusvuotenaan, viidennessä kuussa, sanoi profeetta Hananja, Assurin poika, joka oli kotoisin Gibeonista, minulle Herran temppelissä pappien ja kaiken kansan silmien edessä näin:
2 ”Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Minä särjen Baabelin kuninkaan ikeen.
3 Vielä kaksi vuotta, ja minä palautan tähän paikkaan kaikki Herran temppelin astiat, jotka Nebukadnessar, Baabelin kuningas, otti tästä paikasta ja vei Baabeliin.
4 Ja Jekonjan, Joojakimin pojan, Juudan kuninkaan, ja kaikki Juudan pakkosiirtolaiset, jotka menivät Baabeliin, minä palautan tähän paikkaan, sanoo Herra; sillä minä särjen Baabelin kuninkaan ikeen.”
5 Mutta profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle pappien ja kaiken Herran temppelissä seisovan kansan silmien edessä;
6 profeetta Jeremia sanoi: ”Amen. Niin Herra tehköön. Täyttäköön Herra sinun sanasi, jotka olet ennustanut, ja palauttakoon Herran temppelin astiat ja kaikki pakkosiirtolaiset Baabelista tähän paikkaan.
7 Kuule kuitenkin tämä sana, jonka minä puhun sinun kuultesi ja kaiken kansan kuullen.
8 Ne profeetat, jotka ovat olleet ennen minua ja ennen sinua muinaisuudesta asti, ovat ennustaneet sotaa, onnettomuutta ja ruttoa monia maita ja suuria valtakuntia vastaan.
9 Mutta se profeetta, joka ennustaa rauhaa, tunnetaan siitä, että hänen sanansa toteutuu, profeetaksi, jonka Herra totisesti on lähettänyt.”
10 Silloin profeetta Hananja otti ikeen profeetta Jeremian kaulasta ja särki sen.
11 Ja Hananja sanoi kaiken kansan silmien edessä: ”Näin sanoo Herra: Näin minä särjen Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan, ikeen kaikkien kansojen kaulasta, ennenkuin kaksi vuotta on kulunut”. Mutta profeetta Jeremia meni pois.
12 Ja tämä Herran sana tuli Jeremialle, sen jälkeen kuin profeetta Hananja oli särkenyt ikeen profeetta Jeremian kaulasta:
13 ”Mene ja sano Hananjalle: Näin sanoo Herra: Sinä olet särkenyt puisen ikeen, mutta tehnyt sen sijaan rautaisen ikeen.
14 Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: rautaisen ikeen olen minä pannut kaikkien näiden kansojen kaulaan, että ne palvelisivat Nebukadnessaria, Baabelin kuningasta; ja niiden on palveltava häntä. Metsän eläimetkin minä olen antanut hänelle.”
15 Ja profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle: ”Kuule, Hananja! Ei Herra ole sinua lähettänyt, vaan sinä olet saattanut tämän kansan turvaamaan valheeseen.
16 Sentähden, näin sanoo Herra: Katso, minä toimitan sinut pois maan päältä: tänä vuonna sinä kuolet, sillä sinä olet julistanut luopumusta Herrasta.”
17 Ja profeetta Hananja kuoli sinä vuonna, seitsemännessä kuussa.

ELI YKSI HYVÄ MERKKI MYÖS SIITÄ ETTÄ IHMINEN ON TUONUT SANAA HERRALTA, ON SE, ETTÄ ASIA JONKA IHMINEN ON SANONUT, TOTEUTUU…MIKSI TOTEUTUU? KOSKA SE ON OLLUT SANA HERRALTA..

1SAM9:6

 Mutta palvelija sanoi hänelle: ”Katso, tässä kaupungissa on Jumalan mies, arvossa pidetty mies; kaikki, mitä hän sanoo, se varmasti toteutuu. Menkäämme nyt sinne; kenties hän ilmaisee meille jotakin matkasta, jolla olemme.”

ELI JOS IHMISELLÄ ON SANA HERRALTA, SE TOTEUTUU…JA SE SANA HERRALTA TEKEE SEN MITÄ VARTEN SE ON LÄHETETTY…ETTÄ JUMALA EI IKÄÄNKUIN HUVIKSEEN ANNA SANAA…

JER1:12

 Herra sanoi minulle: ”Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen”.

JES55:10-11

 Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän,
11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.

KUN JUMALA ANTAA SANAN, SE TOTEUTUU…JUMALA EI IKÄÄNKUIN LÄMPIMIKSEEN ANNA SANAA, VAAN SILLÄ ON JOKU TARKOITUSPERÄ…JUMALA VALVOO ETTÄ RAAMATUN PROFETIAT TOTEUTUU VIIMEISTÄ PIIRTOA MYÖTEN…JA JOS JUMALA ON ANTANUT SINULLE PROFETIAN SANAN, HÄN MYÖS SEN TOTEUTTAA…JOS SE ON SANA HERRALTA…ELI ON TODELLA TÄRKEÄÄ TUODA SITÄ MITÄ HERRA ANTAA…JA OBN HYVÄ ETTEI IHMISET HIRVEÄSTI TARINOISI IKÄÄNKUIN OMIAAN, VAAN TOISIVAT PALJON JUMALAN SANAA ESILLE…JA ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME EI YRITETÄ IKÄÄNKUIN LIIKUTTAA IHMISIÄ INHIMMILLISILLÄ KEINOILLA…NYKYAIKANA MONISSA SEURAKUNNISSA SAATTAA OLLA VÄRIVALOJA JA TUNNELMA KUIN JOSSAIN HÄMYISESSÄ YÖKERHOSSA…SAATETAAN KERTOA PALJON ERILLAISIA TARINOITA JOTTA SAADAAN IHMISET LIIKUTTUNEIKSI…SAATTAA OLLA TUNNELMALLISTA MUSIIKKIA JOLLA IHMISIIN YRITETÄÄN VAIKUTTAA…TÄMÄ KAIKKI ON TÄYSIN TURHAA JA JOPA MAHDOLLISESTI HAITALLISTA…IHMISEN SIELUNELÄMÄÄ YRITETÄÄN KIIHOTTAA ERILLAISILLA KEINOILLA…POIS SE! PUHUTAAN JUMALAN SANAA JA JÄTETÄÄN KAIKEN MAAILMAN TURHUUDET POIS! SAARNATAAN SANAA NIIN ETTÄ IHMISILLE TULEE IKÄÄNKUIN RISTEYSKOHTA JOSSA HE TAJUAA ETTÄ NYT ON TEHTÄVÄ JA PARANNUS JA LÄHDETTÄVÄ JEESUSTA SEURAAMAAN MIKÄLI MIELII VÄLTTÄÄ KADOTUKSEN KAUHUT…

LUUK3:2

 siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa.

TULI JUMALAN SANA JOHANNEKSELLE! JOS EI TULE, ÄLÄ PUHU! ÄLÄ PUHU IKÄÄNKUIN OLISIT SAANUT SANAN HERRALTA JOS ET OLE SAANUT! ÄLÄ MENE JOS EI HERRA OLE SINUA LÄHETTÄNYT! NÄMÄ VETÄÄ MEIDÄT NÖYRÄLLE JA ARALLE PAIKALLE..RUKOILEMAAN ETTÄ JOHDATA JEESUS OIKEITA TEITÄ, AVAA OIKEAT OVET, SULJE VÄÄRÄT OVET…AUTA ETTÄ SAISIN PUHUA AINOSTAAN SILLOIN KUN PUHUTTAVAA ANNAT…

JER15:10-21

 Voi minua, äitini, kun minut synnytit riidan ja toran mieheksi koko maalle! En ole lainaksi antanut enkä lainaksi ottanut; kuitenkin kiroavat minua kaikki.
11 Herra sanoi: ”Totisesti, minä kirvoitan sinut, niin että sinun käy hyvin; totisesti, minä saatan viholliset pyytämään sinua avuksensa onnettomuuden ja ahdistuksen aikana.
12 Murtuuko rauta, pohjoisesta tuotu rauta, ja vaski? –
13 Sinun tavarasi ja aarteesi minä annan ryöstettäviksi, ilman hintaa kaikkien sinun syntiesi tähden, kaikkia rajojasi myöten.
14 Ja minä panen sinut vihollistesi kanssa kulkemaan maata, jota et tunne. Sillä minun vihani tuli on syttynyt; se leimuaa teitä vastaan.”
15 Herra, sinä sen tiedät. Muista minua ja pidä minusta huoli ja kosta puolestani minun vainoojilleni; älä tempaa minua pois, sinä, joka olet pitkämielinen. Huomaa, kuinka minä kannan häväistystä sinun tähtesi.
16 Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo; sillä minä olen otettu sinun nimiisi, Herra, Jumala Sebaot.
17 En ole minä istunut iloitsemassa ilonpitäjäin seurassa. Sinun kätesi tähden minä olen istunut yksinäni, sillä sinä olet täyttänyt minut vihallasi.
18 Miksi kestää minun kipuni ainiaan ja haavani on paha eikä tahdo parantua? Sinä olet minulle kuin ehtyvä puro, kuin vesi, joka ei pysy.
19 Sentähden, näin sanoo Herra: ”Jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun kääntyä, ja sinä saat seisoa minun edessäni. Ja jos sinä tuot esiin jaloa, et arvotonta, niin sinä saat olla minun suunani. He kääntyvät sinun tykösi, mutta sinä et käänny heidän tykönsä.
20 Ja minä teen sinut vahvaksi vaskimuuriksi tätä kansaa vastaan, ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua; sillä minä olen sinun kanssasi, minä vapahdan ja pelastan sinut, sanoo Herra.
21 Minä pelastan sinut pahain käsistä ja päästän sinut väkivaltaisten kourista.”

JEREMIA VOIVOTTELI SYNTYMÄÄNSÄ…NIIN RASKASTA OLI OLLA HERRAN SUUNA…TÄSSÄ MYÖS YKSI HYVÄ TUNTOMERKKI JOS OLET OIKEASTI HERRAN ASIALLA…SINULLA VOI OLLA JA ON TODELLA VAIKEAA…MUTTA JUMALA KUITENKIN PITÄÄ HYVÄÄ HUOLTA NIINKUIN PITI JEREMIASTAKIN…JOS SINÄ TUOT ESIIN JALOA, ET ARVOTONTA, NIIN SINÄ SAAT OLLA MINUN SUUNANI…ETTÄ OLLAAN TURVALLISIN MIELIN…KUN HERRA JOHDATTAA MEITÄ JA LÄHETTÄÄ MEILLE SANANSA JOKA MEIDÄN TÄYTYY JOLLEKKIN TAIKKA JOILLEKKIN JAKAA, HERRA ON MEIDÄN APUNAMME VAIKEISSAKIN TILANTEISSA…MITÄ ENEMPI ME OLEMME RUKOUKSESSA JA SANAN ÄÄRESSÄ, SITÄ HERKEMMIN KUULEMME SANAN JONKA HERRA MEILLE ANTAA…OLLAAN USKOLLISIA HERRALLE KUN HÄN VAIKUTTAA MEISSÄ TAHTOMISTA JA TEKEMISTÄ, JA TUODAAN ROHKEASTI SE SANA HERRALTA JONKA HÄN HALUAA MEIDÄN TUOVAN…ARMOSTA,AAMEN…

1TESS2:13

 Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.

2TIM4:14-18

Aleksander, vaskiseppä, on tehnyt minulle paljon pahaa; Herra on maksava hänelle hänen tekojensa mukaan.
15 Kavahda sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut meidän sanojamme.
16 Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut; älköön sitä heille syyksi luettako.
17 Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat; ja minä pelastuin jalopeuran kidasta.
18 Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

2TIM4:1-5

 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:
2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
5 Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.