KUKAAN EI VOI VELJEÄNSÄ LUNASTAA

PS49:8-9

 Kukaan ei voi veljeänsä lunastaa eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa.
9 Sillä hänen sielunsa lunastus on ylen kallis ja jää iäti suorittamatta,

KUKAAN TOINEN IHMINEN EI VOI SINUA PELASTAA…PELASTUS ON AINA HENKILÖKOHTAINEN…JOKAISEN KUKA PELASTUU, TULEE HENKILÖKOHTAISESTI KÄÄNTYÄ HERRAN PUOLEEN…PELASTUSTA EI VOI IKINÄ IKÄÄNKUIN ULKOISTAA KENELLEKKÄÄN TOISELLE…KUKAAN TOINEN IHMINEN EI VOI SINUA PELASTAA…AINOASTAAN HERRA VOI PELASTAA JOKAISEN IHMISEN HENKILÖKOHTAISESTI…MITÄ ME SITTEN VOIMME TEHDÄ JOS EMME VOI KETÄÄN PELASTAA?

2TIM4:1-5

 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:
2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
5 Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.

SAARNAA SANAA, ASTU ESIIN SOPIVALLA JA SOPIMATTOMALLA AJALLA..JUMALA ON ANTANUT MEILLE TEHTÄVÄKSI KERTOA EVANKELIUMIA JEESUKSESTA..

MARK16-15

 Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

HERRA HALUAA ETTÄ KERROMME IHMISILLE EVANKELIUMIA JEESUKSESTA…ME EMME VOI KETÄÄN PELASTAA..ME EMME VOI KETÄÄN LUNASTAA..MUTTA VOIMME KERTOA IHMISILLE PELASTUKSEN TIEN…JA IHMINEN ITSE JOUTUU PÄÄTTÄMÄÄN MITÄ TEKEE TÄLLÄ TIEDOLLA..SILLOIN NS PALLO ON HEITETTY TÄMMÖISELLE IHMISELLE..MITEN IHMISET SUHTAUTUU TÄHÄN TIETOON PELASTUKSEN TIESTÄ, JEESUKSESTA?

APT2:29-47

 Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä.
30 Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen,
31 niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.
32 Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.
33 Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.
34 Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: ’Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,
35 kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.’
36 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.”
37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?”
38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”
40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”.
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
43 Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
44 Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
45 ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

SAIVAT HE PISTON SYDÄMEENSÄ..MIEHET, VELJET, MITÄ MEIDÄN PITÄÄ TEKEMÄN? JOTKA NYT OTTIVAT HÄNEN SANANSA VASTAAN, NE KASTETTIIN..JA HERRA LISÄSI HEIDÄN YHTEYTEENSÄ JOKA PÄIVÄ NIITÄ, JOTKA SAIVAT PELASTUKSEN..KUKAAN MEISTÄ EI VOI VELJEÄNSÄ LUNASTAA..MUTTA HERRA HALUAA MEIDÄN KERTOVAN SIITÄ , KUKA VOI IHMISEN LUNASTAA, KUKA VO IHMISEN PELASTAA..JA KUN IHMINEN SUHTAUTUU OIKEALLA TAVALLA TÄHÄN TIETOON JA KÄÄNTYY HERRAN JEESUKSEN PUOLEEN, HERRA ITSE HÄNET PELASTAA…

GAL3:5-14

 Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta,
6 samalla tavalla kuin ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”?
7 Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.
8 Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: ”Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi”.
9 Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.
10 Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: ”Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee”.
11 Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska ”vanhurskas on elävä uskosta”.
12 Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: ”Joka ne täyttää, on niistä elävä”.
13 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme-sillä kirjoitettu on: ”Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu” –
14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

2KOR3:12-17

 Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat
13 emmekä tee niinkuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista.
14 Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa.
15 Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä;
16 mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois.
17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.

KUN IHMINEN KUULEE ETTÄ JEESUS ON LUNASTANUT IHMISEN, JA KUN IHMINEN KÄÄNTYY HERRAN PUOLEEN, PEITEVAATE OTETAAN POIS..HENGELLISESTI SOKEA SAA NÄÖN! JA SITTEN ME NÄEMME TOISENLAISEN SUHTAUTUMISTAVAN PELASTUKSEN TIEHEN..

APT7:51-60

 Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä-niinkuin teidän isänne, niin tekin.
52 Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet,
53 te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet.”
54 Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa.
55 Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella
56 ja sanoi: ”Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella”.
57 Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä
58 ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus nimisen nuorukaisen jalkojen juureen.
59 Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota minun henkeni!”
60 Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: ”Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!” Ja sen sanottuaan hän nukkui pois.

MUTTA KUN HE TÄMÄN KUULIVAT, VIILSI SE HEIDÄN SYDÄNTÄNSÄ, JA HE KIRISTELIVÄT HÄNELLE HAMPAITANSA..NÄMÄ IHMISET SUHTAUTUIVAT JUMALAN SANAN SAARNAAN HUONOLLA TAVALLA..HE EIVÄT TEHNEET OIKEATA JOHTOPÄÄTÖSTÄ JA KÄÄNTYNEET HERRAN PUOLEEN, VAAN PÄINVASTOIN..LOPPUJEN LOPUKSI HE KIVITTIVÄT JUMALAN SANAN SAARNAAJAN..KUKAAN MEISTÄ EI VOI PELASTAA YHTÄKÄÄN IHMISTÄ..MUTTA HERRA HALUAA MEIDÄN KERTOVAN KUKA VOI PELASTAA, KUKA VOI LUNASTAA IHMISEN…JA IHMINEN ITSE TEKEE RATKAISUN JOKA VAIKUTTAA HÄNEN IANKAIKKISEEN KOHTALOONSA..ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ ETTÄ ME EI VOIDA, EIKÄ MEIDÄN TARVII KETÄÄN PELASTAA, VAAN KERTOA IHMISILLE MIKÄ ON PELASTUKSEN TIE..MEIDÄN ON LUOTETTAVA SIIHEN ETTÄ JUMALAN SANA, JUMALAN EVANKELIUMI TEKEE IHMISESSÄ PELASTAVAN TEON KUN IHMINEN TARTTUU SANAN LUPAUKSEEN JA KÄÄNTYY JEESUKSEN PUOLEEN..

JES55:1-11

 Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa.
2 Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä.
3 Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.
4 Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi.
5 Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut.
6 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.
7 Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.
8 Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
9 Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.
10 Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän,
11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.

HEBR4:12-13

 Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
13 eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

MEIDÄN ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ JA MIELTÄÄ ETTÄ JUMALAN SANASSA ON VOIMA…MEIDÄN EI TARVII IKÄÄNKUIN VÄÄRÄLLÄ TAVALLA VAKUUTELLA JA MAANITELLA IHMISIÄ TULEMAAN JEESUKSEN LUO, VAAN KERTOA HEILLE JUMALAN SANAA, JUMALAN EVANKELIUMIA, JA IHMINEN JOUTUU ITSE RATKAISEMAAN SUHTAUTUUKO TÄHÄN TIETOON OIKEALLA TAVALLA.. JA EI TARVII IKÄÄNKUIN HÄTKÄHTÄÄ KUN HUOMAA ETTÄ IHMISET SAATTAA HYVINKIN VOIMAKKAASTI REAGOIDA KUN KERROT HEILLE ETTÄ JEESUS ON KUOLLUT JOKAISEN IHMISEN PUOLESTA JA ETTÄ JEESUS ON AINOA TIE TAIVAAN KOTIIN…IHMISET SAATTAVAT JOPA VIHASTUA VOIMAKKAASTI…JA TOISET SAATTAA IHASTUA VOIMAKKAASTI…JA JOTKUT SAATTAVAT ALUKSI VIHASTUA JA SITTEN MYÖHEMMIN IHASTUA…ETTÄ LUOTETAAN SIIHEN ETTÄ JUMALAN SANA ON TODELLA VOIMAKAS…MEIDÄN TEHTÄVÄ ON KYLVÄÄ JUMALAN SANAA JA JOHDATTAA IHMISIÄ JEESUKSEN LUOKSE JA NS TASOITTAA IHMISILLE TIETÄ JEESUKSEN LUOKSE MYÖS ESIRUKOUKSIN, MUTTA ME EI VOIDA KETÄÄN PELASTAA…KUN IHMINEN TULEE USKOON, UUDESTISYNTYY, SE ON AINA JUMALAN TYÖTÄ…MONTA KERTAA TODELLA SALATTUA TYÖTÄ, JOTA EI VOI IHMISSILMIN TODETA…MUTTA YHTÄKKIÄ IHMISILLE VOI TULLA NS VALOT PÄÄLLE, HÄN TULEE USKOON..

JOH3:1-21

 Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.
2 Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: ”Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa.”
3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.
4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”
5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.”
9 Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: ”Kuinka tämä voi tapahtua?”
10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!
11 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme.
12 Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?
13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.
14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.”

LOPPUJEN LOPUKSI KUN YMMÄRRÄMME ETTÄ HERRA HALUAA MEIDÄN KERTOVAN IHMISILLE PELASTUKSEN TIEN, JA HERRA PELASTAA, SE TEKEE JOTENKIN PALJON HELPOMMAKSI TÄMÄN HOMMAN..ME EI OLLA VASTUUSSA SIITÄ MITEN IHMINEN SUHTAUTUU SAAMAANSA TIETOON…TÄRKEINTÄ ON ETTÄ KERROMME IHMISILLE SEN KUKA PELASTAA..KUKA LUNASTAA IHMISEN…

HES3:16-21

 Mutta seitsemän päivän kuluttua tuli minulle tämä Herran sana:
17 ”Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani.
18 Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi.
19 Mutta jos sinä varoitat jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut.
20 Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä ja minä panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee-kun et sinä häntä varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta-mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi.
21 Mutta jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, ja hän ei tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoituksesta vaarin, ja sinä olet sielusi pelastanut.”

TÄSSÄ JUMALA ANTOI HESEKIELILLE TEHTÄVÄKSI VAROITTAA ISRAELIN KANSAA JUMALAN PUOLESTA…HESEKIELIN PITI AINOASTAAN KERTOA MITÄ HERRA HALUSI HÄNEN KERTOVAN..EI ENEMPÄÄ EIKÄ VÄHEMPÄÄ…HESEKIEL OLI NÄIN VASTUUSTA VAPAA…HERRA MEILLEKKIN ON ANTANUT TEHTÄVÄKSI KERTOA IHMISILLE JEESUKSESTA..PELASTYÖ ON HERRAN VASTUULLA..JA SEN IHMISEN KUKA SANOMAN KUULEE..MITEN HÄN SIIHEN SUHTAUTUU..OLLAAN USKOLLISESTI HERRAN TODISTAJIA SEN MUKAAN KUIN HÄN MEILLE VOIMAA ANTAA..ARMOSTA,AAMEN..

ROOM10:8-20

Mutta mitä se sanoo? ”Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
11 Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään”.
12 Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
13 Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.
14 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!”
16 Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: ”Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?”
17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.
18 Mutta minä kysyn: eivätkö he ole kuulleet? Kyllä ovat: ”Heidän äänensä on kulkenut kaikkiin maihin, ja heidän sanansa maan piirin ääriin”.
19 Minä kysyn: eikö Israelilla ole ollut siitä tietoa? Ensiksi jo Mooses sanoo: ”Minä herätän teidän kiivautenne kansan kautta, joka ei ole kansa, ymmärtämättömän kansan kautta minä teitä kiihoitan”.
20 Ja Esaias on rohkea ja sanoo: ”Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet; minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet”.

1KOR15:57-58

 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!
58 Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.