Sota on Herran

2AIK20:1-15

Senjälkeen tulivat mooabilaiset ja ammonilaiset, ja heidän kanssaan myös muita paitsi ammonilaisia, sotimaan Joosafatia vastaan.
2 Niin tultiin ilmoittamaan tästä Joosafatille: ”Suuri joukko tulee sinua vastaan meren toiselta puolelta, Aramista, ja katso, he ovat jo Hasason-Taamarissa”; se on Een-Gedissä.
3 Silloin Joosafat peljästyi ja kääntyi kysymään Herralta ja kuulutti paaston koko Juudaan.
4 Niin Juuda kokoontui etsimään apua Herralta; myös kaikista Juudan kaupungeista tultiin etsimään Herraa.
5 Ja Joosafat astui esiin Juudan ja Jerusalemin seurakunnassa, Herran temppelissä, uuden esipihan edessä
6 ja sanoi: ”Herra, meidän isiemme Jumala, sinä olet Jumala taivaassa, ja sinä hallitset kaikkia pakanakansain valtakuntia. Sinun kädessäsi on voima ja väkevyys, eikä kukaan kestä sinun edessäsi.
7 Sinä, meidän Jumalamme, karkoitit tämän maan asukkaat kansasi Israelin tieltä ja annoit sen ystäväsi Aabrahamin jälkeläisille ikuisiksi ajoiksi.
8 He asettuivat tänne ja rakensivat täällä sinulle, sinun nimellesi, pyhäkön sanoen:
9 ’Jos meitä kohtaa joku onnettomuus, miekka, rangaistustuomio, rutto tai nälänhätä, niin me astumme tämän temppelin eteen ja sinun eteesi, sillä sinun nimesi on tässä temppelissä; ja me huudamme sinua hädässämme, ja sinä kuulet ja autat’.
10 Ja katso, siinä ovat nyt ammonilaiset ja mooabilaiset ja Seirin vuoristolaiset, joiden alueen kautta sinä et antanut israelilaisten kulkea, kun he tulivat Egyptin maasta, vaan nämä kääntyivät heistä pois eivätkä tuhonneet heitä.
11 Katso, nyt he kostavat sen meille: he tulevat karkoittamaan meitä maasta, joka on sinun omasi ja jonka sinä olet antanut meidän omaksemme.
12 Meidän Jumalamme, etkö tuomitse heitä? Sillä me emme mahda mitään tätä suurta joukkoa vastaan, joka hyökkää meidän kimppuumme, emmekä itse tiedä mitä tehdä, vaan sinuun meidän silmämme katsovat.”
13 Kaikki Juudan miehet seisoivat siinä Herran edessä pikkulapsineen, vaimoineen ja poikineen.
14 Ja Herran Henki tuli seurakunnan keskellä Jahasieliin, Sakarjan poikaan, joka oli Benajan poika, joka Jegielin poika, joka Mattanjan poika, leeviläisen, joka oli Aasafin jälkeläisiä,
15 ja hän sanoi: ”Kuunnelkaa, kaikki te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat ja sinä kuningas Joosafat. Näin sanoo teille Herra: Älkää peljätkö älkääkä arkailko tätä suurta joukkoa, sillä sota ei ole teidän, vaan Jumalan.

SILLÄ SOTA EI OLE TEIDÄN, VAAN JUMALAN! SIINÄPÄ HELPOTTAVA TIETO! SILLÄ ME EMME MAHDA MITÄÄN TÄTÄ SUURTA JOUKKOA VASTAAN, JOKA HYÖKKÄÄ MEIDÄN KIMPPUUMME, EMMEKÄ ITSE TIEDÄ MITÄ TEHDÄ, VAAN SINUUN MEIDÄN SILMÄMME KATSOVAT! SIINÄPÄ VASTA OIKEANLAINEN ASENNE JA YMMÄRRYS! KUKAAN MEISTÄ EI MAHDA MITÄÄN VIHOLLISEN JUONILLE, VAAN MEIDÄN TULEE AINA KATSOA JEESUKSEEN JA OLLA HÄNESTÄ RIIPPUVAISIA KAIKESSA, AIVAN KAIKESSA…MEILLÄ TULISI OLLA IKÄÄNKUIN SELKÄRANGASSA SE ETTÄ SOTA ON HERRAN EIKÄ MEIDÄN…MEIDÄN EI TULE IKINÄ LÄHTEÄ IKÄÄNKUIN SOITELLEN SOTAAN, VAAN AINA TEHDÄ HERRAN OHJEITTEN MUKAAN…OLLA HÄNESTÄ KAIKESSA RIIPPUVAINEN…ME TOSIN SAADAAN OLLA JUMALAN SUURESTA ARMOSTA TÄSSÄ SODASSA MUKANA, MUTTA MUISTETAAN AINA ETTÄ SOTA ON HERRAN!

EF6:10-18

Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14 Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
15 ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

MUISTETAAN ETTÄ ME KESTETÄÄN HERRAN SODISSA AINOASTAAN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA! KUN VAHVISTUMME HÄNESSÄ JA HÄNEN VÄKEVYYTENSÄ VOIMASSA…KUN HUUDAMME JA RUKOILEIMME HÄNTÄ ALATI APUUN…AINOASTAAN HERRASSA PYSYMÄLLÄ ME VOIDAAN OLLA HERRAN SODISSA MUKANA JA KESTÄÄ NÄISSÄ TAISTELUISSA…SIELUNVIHOLLINEN JA HÄNEN JOUKKONSA OVAT OIKEASTI OLEMASSA, JA HE YRITTÄVÄT KAIKIN TAVOIN SEURAKUNTAA LYÖDÄ MAAHAN…VOIDAKSENNE PAHANA PÄIVÄNÄ TEHDÄ VASTARINTAA JA KAIKKI SUORITETTUANNE PYSYÄ PYSTYSSÄ…HERRA HALUAA ETTÄ TEEMME KAIKEN MITÄ HÄN HALUAA MEIDÄN TEKEVÄN JA ETTÄ PYSYISIMME VIELÄ KAIKEN SEN JÄLKEEN PYSTYSSÄ…SIELUNVIHOLLINEN JA HÄNEN JOUKOT YRITTÄVÄT KAIKIN KEINOIN USKOVAT KAATAA…

JOH10:10

Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

2KOR2:11

ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat.

VIHOLLINEN HALUAA USKOVILLE PELKKÄÄ PAHAA…IANKAIKKISTA PAHAA…MUTTA HERRASSA RIIPPUMALLA VIHOLLISEN JUONETKIN PALJASTUU…MUISTETAAN AINA ETTÄ MEIDÄN TARVII ALATI RIIPPUA HERRASSA KIINNI…AINOASTAAN NÄIN ME SAAMME VOITTOJA HERRAN SODISSA JA VAHVISTUMME MYÖS USKOSSA…

HEBR11:32-34

Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista,
33 jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat,
34 sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.

TULIVAT VÄKEVIKSI SODASSA…ME TULEMME VÄKEVIKSI KUN OLEMME MUKANA HERRAN SODASSA…KUN OLEMME HERRALLE KUULIAISET EMMEKÄ SOOLOILE IKÄÄNKUIN OMIA SOTIA…VAAN TEEMME SEN MITÄ HERRA MEISSÄ VAIKUTTAA…JA TURVAAMME HÄNEEN KAIKESSA…OLEMME HÄNESTÄ KAIKESSA RIIPPUVAISIA…

JOOS22:5

 Noudattakaa vain tarkoin niitä käskyjä ja sitä lakia, jotka Herran palvelija Mooses on teille antanut, rakastakaa Herraa, teidän Jumalaanne, vaeltakaa aina hänen teitänsä, noudattakaa hänen käskyjänsä, riippukaa hänessä kiinni ja palvelkaa häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne.”

5MOOS13:1-5

”Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen,
2 ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: ’Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä’,
3 niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne.
4 Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa.
5 Mutta se profeetta tai unennäkijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä, ja on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, jota Herra, sinun Jumalasi, käski sinun vaeltaa. Poista paha keskuudestasi.

ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME KÄYMME HERRAN SOTIA…ETTEMME KÄY IKÄÄNKUIN OMIA SOTIAMME…VAAN ETTÄ ME KULJEMME SITÄ TIETÄ JOTA HERRA HALUAA MEIDÄN KULKEVAN…JOTKUT SAATTAVAT TEHDÄ PALJON ASIOITA IKÄÄNKUIN TEKEMISEN VUOKSI…SEN TAKIA KUN SE KUULUU IKÄÄNKUIN ASIAAN…MUTTA ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ ETTÄ MEIDÄN TULEE AINA AINOASTAAN TEHDÄ SITÄ MITÄ HERRA MEIDÄN TAHTOO TEKEVÄN…SIIS MENNÄ JUMALAN PYHÄN HENGEN JOHDATUKSESSA…

1SAM15:7-23

 Ja Saul voitti amalekilaiset ja ajoi heitä takaa Havilasta Suuriin päin, joka on Egyptistä itään päin.
8 Ja hän otti Agagin, Amalekin kuninkaan, elävänä vangiksi, mutta kaiken kansan hän vihki tuhon omaksi miekan terällä.
9 Mutta Saul ja väki säästivät Agagin sekä parhaimmat lampaat, lihavimmat raavaat ja karitsat, kaiken, mikä oli arvokasta; sitä he eivät tahtoneet vihkiä tuhon omaksi. Mutta kaiken karjan, mikä oli halpaa ja arvotonta, he vihkivät tuhon omaksi.
10 Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana:
11 ”Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois minusta eikä ole täyttänyt minun käskyjäni”. Samuel pahastui, ja hän huusi Herraa kaiken sen yön.
12 Varhain seuraavana aamuna Samuel lähti tapaamaan Saulia. Mutta Samuelille ilmoitettiin: ”Saul on mennyt Karmeliin ja pystyttänyt sinne itsellensä muistomerkin; sitten hän on palannut sieltä ja mennyt alas Gilgaliin”.
13 Kun Samuel tuli Saulin luo, sanoi Saul hänelle: ”Herra siunatkoon sinua! Minä olen täyttänyt Herran käskyn.”
14 Mutta Samuel sanoi: ”Mitä tämä lammasten määkiminen sitten on, joka kuuluu minun korviini, ja tämä raavaiden ammuminen, jonka kuulen?”
15 Saul vastasi: ”Amalekilaisilta ne on tuotu; sillä kansa säästi parhaat lampaat ja raavaat uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi; mutta muut me olemme vihkineet tuhon omiksi”.
16 Silloin Samuel sanoi Saulille: ”Lopeta; minä ilmoitan sinulle, mitä Herra on minulle tänä yönä puhunut”. Hän sanoi hänelle: ”Puhu”.
17 Samuel sanoi: ”Sinä olet Israelin sukukuntien päämies, vaikka oletkin vähäinen omissa silmissäsi: Herra on voidellut sinut Israelin kuninkaaksi.
18 Ja Herra lähetti sinut matkaan ja sanoi: ’Mene ja vihi tuhon omiksi nämä syntiset, amalekilaiset, ja sodi heitä vastaan, kunnes olet tehnyt heistä lopun’.
19 Miksi et kuullut Herran ääntä, vaan syöksyit saaliin kimppuun ja teit sitä, mikä on pahaa Herran silmissä?”
20 Saul vastasi Samuelille: ”Minähän olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Minä olen tuonut tänne Agagin, Amalekin kuninkaan, ja vihkinyt tuhon omiksi amalekilaiset.
21 Mutta väki on ottanut saaliista lampaita ja raavaita, parhaan osan siitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi, Gilgalissa.”
22 Silloin Samuel sanoi: ”Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva.
23 Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana.”

HERRAN SODASSA ON TODELLA TÄRKEÄÄ AINA ODOTTAA PÄÄMAJAN KÄSKYÄ, EIKÄ LÄHTEÄ ITSE SOOLOILEMAAN…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ PÄÄMAJA ANTAA KÄSKYN MITÄ TULEE SEURAAVAKSI TEHDÄ…JA NOUDATTAA PÄÄMAJAN AIKATAULUA…

ILM3:7-8

 Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:
8 Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.

KATSO, MINÄ OLEN AVANNUT SINUN ETEESI OVEN! SIIS JEESUS ON AVANNUT EIKÄ IHMISET…SILLOIN TULEE MENNÄ AVATUISTA OVISTA SISÄLLE KUN HERRA NE AVAA…ETTÄ EI TULE TEHDÄ ASIOITA IKÄÄNKUIN TEKEMISEN VUOKSI, VAAN SILLOIN KUN HERRA OVET AVAA…

MATT7:21-23

1 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

TUNTUU ETTÄ VARSINKIN NYKYAIKANA ON PALJON ISOISIA IHMISIÄ JOTKA HALUAVAT LOISTAA IHMISTEN EDESSÄ…HALUAVAT OLLA SUURIA JUMALAN MIEHIÄ JA NAISIA…HEILLE EI KELPAA PIENTEN ALKUJEN PÄIVÄT EIKÄ HEILLE KELPAA OLLA VÄHÄSSÄ USKOLLISET VAAN HE HALUAVAT VÄÄRÄLLÄ TAVALLA TAVOITELLA SUURIA….ON ELINTÄRKEÄÄ KUN ME HERRAN SOTIA KÄYMME, ETTÄ ME TODELLA OLEMME HERRAN ASIALLA…TEEMME OIKEASTI SITÄ MITÄ HERRA HALUAA MEIDÄN TEKEVÄN…OLI SE SITTEN INHIMMILLISESTI KATSOTTUNA SUURTA TAIKKA PIENTÄ…SUURUUS EIKÄ PIENUUS RATKAISE, VAAN SE ONKO ASIA JOTA TEET, HERRAN ANTAMA JA VAIKUTTAMA JA VALTUUTTAMA…TÄMÄ ON TODELLA TÄRKEÄÄ….VIHOLLINEN YRITTÄÄ SAADA HERRAN OMAT JUOKSENTELEMAAN PITKIN RINTAMALINJOJA KUIN PÄÄTTÖMÄT KANAT…VAIKKA USKOVIEN PITÄISI AINA ODOTTAA PÄÄMÄJAN KÄSKYÄ…ETTÄ KOSKA JEESUS KÄSKEE ETTÄ NYT TONNE TAIKKA TONNE…

JER31:9

 Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.

KOL4:2-4

Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,
3 rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna,
4 että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua.

RUKOILLEN SAMALLA MEIDÄNKIN EDESTÄMME, ETTÄ JUMALA AVAISI MEILLE SANAN OVEN PUHUAKSEMME KRISTUKSEN SALAISUUTTA….MENNÄÄN RUKOILLEN ETEENPÄIN…ODOTETAAN ETTÄ HERRA AVAA MEILLE SANAN OVEA…PYSYTÄÄN HERRASSA NIIN SAAMME OLLA MUKANA HERRAN SODISSA…JA ON TODELLA TÄRKEÄÄ MUISTAA ETTÄ ME OLEMME VOITTAJAN PUOLELLA…TIETYLLÄ TAVALLA VOISI SANOA ETTÄ SOTA ON JO VOITETTU VAIKKA TAISTELU ON VIELÄ KESKEN…

KOL2:13-15

 Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,
14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.
15 Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.

HÄN RIISUI ASEET HALLITUKSILTA JA VALLOILTA, JA ASETTI HEIDÄT JULKISEN HÄPEÄN ALAISIKSI….VIHOLLINEN ON JO TIETYLLÄ TAVALLA VOITETTU VAIKKA TAISTELU ON VIELÄ JOLTAIN OSIN KESKEN…KÄÄRMEEN PÄÄ ON MURSKATTU GOLGATALLA!

1MOOS3:13-15

 Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: ”Mitäs olet tehnyt?” Vaimo vastasi: ”Käärme petti minut, ja minä söin”.
14 Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: ”Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi.
15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.”

JOH19:28-30

 Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen: ”Minun on jano”.
29 Siinä oli astia, hapanviiniä täynnä; niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen.
30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: ”Se on täytetty”, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

JEESUS ON VOITTANUT SAATANAN GOLGATALLA! KÄÄRMEEN PÄÄ ON MURSKATTU VAIKKA SEN PYRSTÖ VIELÄ HEILUU KUOLINKAMPPAILUSSA…JA KUN ME SAAMME OLLA JUMALAN ARMOSTA MUKANA HERRAN SODISSA, ME SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN…MEIDÄN EI TARVII VÄÄRÄLLÄ TAVALLA MUREHTIA TAIKKA PELÄTÄ VIHOLLISEN JUONIA…

LUUK10:17-21

 Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: ”Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden”.
18 Silloin hän sanoi heille: ”Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.
19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.
20 Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.”
21 Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.

ETTÄ SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN HERRAN SODISSA JA TAISTELUISSA…MUTTA ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME OLEMME PUHDASSYDÄMISIÄ…ETTÄ ME VAELLAMME VALKEUDESSA ALATI…SILLOIN EI VIHOLLINEN PÄÄSE MEISTÄ VOITOLLE…

1JOH3:1-3

 Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä.
2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.
3 Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas.

PS89:15-17

Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra!
16 He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä, ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan.
17 Sillä sinä olet heidän väkevyytensä, heidän kaunistuksensa, ja sinä armossasi kohotat meidän sarvemme.

1JOH1:6-7

 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

ME SAAMME OLLA HERRAN SODISSA JA TAISTELUISSA TURVALLISIN MIELIN KUN AINA VALKEUDESSA VAELLAMME…SILLOIN VIHOLLINEN EI SAA MEIHIN IKÄÄNKUIN OTETTA…

JOH14:30

En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään.

JEESUS OLI JA ON SYNNITÖN…HÄN EI LIHANSA PÄIVINÄKÄÄN TEHNYT SYNTIÄ…VIHOLLISELLA EI OLLUT MITÄÄN ”TARTUNTAPINTAA” HÄNEEN…ME JEESUKSEN OMAT EI OLLA SYNNITTÖMIÄ, MUTTA ME SAAMME JUMALAN ARMOSTA AINA PARANNUSTA TEHDÄ NIIN SILLOIN EI MYÖSKÄÄN VIHOLLINEN PÄÄSE VOITOLLE MEIDÄNKÄÄN ELÄMÄSSÄMME…VAAN ME SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN HERRAN SODISSA KUN LAITAMME AINA POIS SEN MIKÄ PAINAA…

JES1:15-20

Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä; vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule: teidän kätenne ovat verta täynnä.
16 Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä.
17 Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.
18 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.
19 Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä;
20 mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut.

JES52:11

Pois, pois! Lähtekää sieltä, älkää koskeko saastaiseen; lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa, te Herran aseenkantajat.

PUHDISTAUTUKAA TE HERRAN ASEENKANTAJAT…KUN VAELLAMME PUHTAALLA SYDÄMELLÄ, VOIMME OLLA ILOITEN MUKANA TAISTELUISSA JOHON HERRA MEIDÄT JOHTAA…OLLAAN TURVALLISELLA MIELELLÄ…VALVOTAAN JA KULJETAAN RUKOILLEN ETEENPÄIN, ODOTTAEN KÄSKYJÄ JA JOHDATUSTA PÄÄMAJASTA, HERRALTA JEESUKSELTA KRISTUKSELTA….ARMOSTA, AAMEN…

FIL1:27-30

 Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta,
28 vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta.
29 Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä,
30 teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan.