ILM2:17

 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja.’

SAARN7:1

Hyvä nimi on parempi kuin kallis öljy, ja kuolinpäivä parempi kuin syntymäpäivä.

SANANL22:1

 Nimi on kalliimpi suurta rikkautta, suosio hopeata ja kultaa parempi.

ILM3:12

Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.

KUN ME PÄÄSEMME KERRAN VOITTAJINA TAIVASTEN VALTAKUNTAAN, ME SAAMME UUDEN NIMEN…NIMI ON KALLIIMPI SUURTA RIKKAUTTA, SUOSIO HOPEATA JA KULTAA PAREMPI…KUN ME VAELLAMME TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ USKOSSA JEESUKSEEN, TÄRKEÄÄ EI OLE AJALLINEN MENESTYS JA RIKKAUS, VAAN SE ETTÄ ME SAAMME OLLA JUMALAN SUOSIOSSA…MONTA KERTAA MEIDÄN NIMI ON TÄRKEÄ…SIIS ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME OLLAAN TÄÄLLÄ AJALLISESSA ELÄMÄSSÄMME IKÄÄNKUIN NIMEMME VEROISET KUN USKOMME HERRAAN JEESUKSEEN JA HÄNTÄ SEURAAMME RISTIÄMME KANTAEN…

HES22:4-5

Verestäsi, jonka olet vuodattanut, sinä olet tullut vikapääksi, ja kivijumalistasi, jotka olet tehnyt, sinä olet saastunut; sinä olet jouduttanut päiviäsi ja olet vuottesi määrään päässyt. Sentähden minä annan sinut pakanain häväistäväksi ja kaikkien maitten pilkaksi.
5 Läheiset ja kaukaiset pilkkaavat sinua, jonka nimi on saastutettu ja jossa on hämminkiä paljon.

ROOM2:17-24

 Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi
18 ja tunnet hänen tahtonsa ja, opetettuna laissa, tutkit, mikä parasta on,
19 ja luulet kykeneväsi olemaan sokeain taluttaja, pimeydessä olevien valkeus,
20 ymmärtämättömien kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla kun laissa on tiedon ja totuuden muoto:
21 niin sinäkö, joka toista opetat, et itseäsi opeta; joka julistat, ettei saa varastaa, itse varastat;
22 joka sanot, ettei saa tehdä huorin, itse teet huorin; joka kauhistut epäjumalia, kuitenkin olet temppelin ryöstäjä;
23 joka laista kerskaat, häväiset lainrikkomisella Jumalaa?
24 Sillä ”teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa”, niinkuin kirjoitettu on.

2TESS1:11-12

 Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot,
12 että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan.

KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, MEILLÄ ON USKOVAN NIMI…SIIS ME OLLAAN NS NIITÄ VIIDENSIÄ EVANKELIUMEJA JOITA IHMISET MEIDÄN YMPÄRILLÄMME LUKEVAT…JA ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME PYRIMME OLEMAAN IKÄÄNKUIN NIMEMME VEROISET…ETTEI USKO JEESUKSEEN MEIDÄN VAELLUKSEN KAUTTA JOUTUISI HUONOON HUUTOON…ME EI OLLA TÄYDELLISIÄ JA MONESTI KOMPUROIMME, MUTTA ON TÄRKEÄÄ ETTÄ AINA PYRIMME JUMALAN TAHTOON JA ETSIMME HÄNEN TAHTOAAN JA JOHDATUSTAAN…

ILM3:1-6

 ”Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.
2 Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.
3 Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.
4 Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.
5 Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.
6 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.’

SINULLA ON SE NIMI ETTÄ ELÄT, MUTTA SINÄ OLET KUOLLUT! ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME PYRIMME JUMALAN TAHDON MUKAISEEN ELÄMÄÄN…ETTÄ ME EI OLTAISI PAHENNUKSEKSI LÄHIMMÄISILLEMME HUONOLLA VAELLUKSELLA…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ JEESUKSEN NIMI SAISI MEIDÄN ELÄMÄN JA VAELLUKSEN KAUTTA KIRKASTUA…MONTA KERTAA SE KUN JEESUKSEN NIMI MEIDÄN KAUTTAMME KIRKASTUU, EI OLE HELPPOA…SE VIE MEIDÄN LIHAN KUOLEMAN PAIKALLE…SE VIE MEIDÄN OMAN TAHTOMME RISTILLE…SE RIISUU MEISTÄ OMAN VOIMAMME ETTÄ JEESUS SAISI TULLA MEIDÄN KAUTTAMME KIRKASTETUKSI…MUTTA RAAMATUSSA ON TODELLA LOHDUTTAVIA JA ROHKAISEVIA ESIMERKKEJÄ MITEN IHMEELLISESTI JUMALA KIRKASTAA INHIMMILLISESTI JA LÄHTÖKOHTAISESTI VAIKEISSAKIN IHMISISSÄ KUNNIANSA…MONTA KERTAA SAADAAN OMALLAKIN KOHDALLA HUOMATA ETTÄ OLLAAN SURKEITA JA EPÄONNISTUNEITA JA TÄYNNÄ NS ”VALUVIKOJA”, JA SILTI JUMALAN IHMEELLISEN TYÖN KAUTTA JEESUKSEN NIMI SAA USKOVIEN KAUTTA TULLA KIRKASTETUKSI…

MARK3:17

 ja Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, Jaakobin veljen, joille hän antoi nimen Boanerges, se on: ukkosenjylinän pojat,

LUUK9:51-55

 Ja kun hänen ylösottamisensa aika oli täyttymässä, käänsi hän kasvonsa Jerusalemia kohti, vaeltaaksensa sinne.
52 Ja hän lähetti edellänsä sanansaattajia; ja he lähtivät matkalle ja menivät erääseen samarialaisten kylään valmistaakseen hänelle majaa.
53 Mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia.
54 Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen näkivät, sanoivat he: ”Herra, tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät?”
55 Mutta hän kääntyi ja nuhteli heitä.

JEESUS ANTOI JOHANNEKSELLE JA JAAKOBILLE NIMEN BOANERGES, UKKSENJYLINÄN POJAT! HE OLIVAT ILMEISESTI AIKAS KIIVAITA KAVEREITA USKONELÄMÄNSÄ ALKUTAIPALEELLA…HERRA, TAHDOTKO, NIIN SANOMME, ETTÄ TULI TAIVAASTA TULKOON ALAS JA HÄVITTÄKÖÖN HEIDÄT? ETTÄ HE OLIVAT AIKAS KIIVAITA USKOVIA KUN JEESUSTA LÄHTIVÄT SEURAAMAAN…JEESUS ANTOI HEILLE LISÄNIMEN JOKA HIENOSTI KUVASI HEIDÄN KIIVAUTTAAN…MUTTA ESIMERKIKSI VUOSIKYMMENIEN TYÖ JONKA JEESUS TEKI JOHANNEKSEN KOHDALLA, MUUTTI ENTISEN UKKOSENJYLINÄN POJAN VOISKO SANOA RAKKAUDEN APOSTOLIKSI…JOHANNES ON HEBREALAISPERÄINEN MIEHEN ETUNIMI JOKA TARKOITTAA JAHVE ON ARMOLLINEN! SIIS JUMALA ON TOTISESTI ARMOLLINEN! HERRA IHMEELLISESTI MUUTTI ENTISEN UKKOSENJYLINÄN POJAN RAKKAUDEN APOSTOLIKSI…

MATT16:13-20

 Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: ”Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?”
14 Niin he sanoivat: ”Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista”.
15 Hän sanoi heille: ”Kenenkä te sanotte minun olevan?”
16 Simon Pietari vastasi ja sanoi: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika”.
17 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.
18 Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.
19 Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.”
20 Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus.

RAAMATUSTA ME HUOMATAAN PIETARIN KOHDALLA, MITEN JUMALA IHMEELLISESTI TIETÄÄ MEIDÄN VAIHEET, JA TIETÄÄ MYÖS SEN HIENON LOPPUTULOKSEN JOHON JUMALAN TYÖ MEIDÄN ITSEKUNKIN KOHDALLA JOHTAA…SIMON JOONAAN POIKA KIELSI JEESUKSEN KOLMASTI! SILTI HERRA JEESUS JO HYVISSÄ AJOIN ENNEN TÄTÄ NIMITTI SIMONIN PIETARIKSI! TARKOITTAA IRTOLOHKARETTA…JEESUS ON SE KALLIO JONKA VARAAN SEURAKUNTA RAKENNETAAN, MUTTA SIMON JOONAAN POIKA SAI JUMALAN SUURESTA ARMOSTA OLLA IRTOLOHKARE JUMALAN IHMEELLISISSÄ SUUNNITELMISSA VAIKKA KIELSI JEESUKSEN KOLMASTI! SEMMONEN SANONTA ON ETTÄ NIMI ON ENNE….JUMALA JO ETUKÄTEEN TIESI SEN HYVÄN LOPPUTULOKSEN JOKA SIMONIN KOHDALLA SAI TOTEUTUA, JA HERRA HYVISSÄ AJOIN ANTOI SIMONILLE OSUVAN UUDEN NIMEN, PIETARI…

EF2:19-22

 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

ILM21:10-14

 Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä,
11 ja siinä oli Jumalan kirkkaus; sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niinkuin kristallinkirkas jaspis-kivi;
12 siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia ja porteilla kaksitoista enkeliä, ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten kahdentoista sukukunnan nimet;
13 idässä kolme porttia ja pohjoisessa kolme porttia ja etelässä kolme porttia ja lännessä kolme porttia.
14 Ja kaupungin muurilla oli kaksitoista perustusta, ja niissä Karitsan kahdentoista apostolin kaksitoista nimeä.

APOSTOLIEN JA PROFEETTAIN PERUSTUKSELLE RAKENNETTUJA, KULMAKIVENÄ ITSE KRISTUS JEESUS…JA KAUPUNGIN MUURILLA OLI KAKSITOISTA PERUSTUSTA, JA NIISSÄ KARITSAN KAHDENTOISTA APOSTOLIN KAKSITOISTA NIMEÄ…MITEN LOHDUTTAVAA HUOMATA ESIM PIETARIN KOHDALLA ETTÄ USKONVAELLUKSESSA EPÄONNISTUMINEN EI VIE MEITÄ HUKKAAN JOS VAAN EDELLEEN RIIPUMME HERRASSA KIINNI JA TURVAAMME HÄNEEN…JUMALA ON USKOLLINEN JA TIETÄÄ JO ETUKÄTEEN SEN IHMEELLISEN LOPPUTULOKSEN JOHON HÄN HERRAN OMAT VIE MEIDÄN PUUTTEISTAMME HUOLIMATTA JOS VAAN HALUAMME EDELLEEN VAELTAA HERRAN YHTEYDESSÄ…

FIL1:3-6

 Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan,
4 aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta,
5 kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka,
6 varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.

SAARN6:10

 Mitä olemassa on, sille on pantu nimi jo ammoin; ja edeltä tunnettua on ollut, mitä ihmisestä on tuleva. Ei voi hän riidellä väkevämpänsä kanssa.

HERRA JO ETUKÄTEEN TIETÄÄ LOPPUTULOKSEN JOHON HÄN USKOVAA HALUAA VIEDÄ…JUMALAN HYVÄ SUUNNITELMA KYLLÄ TOTEUTUU JOS ME PUUTTEISTAMME HUOLIMATTA RIIPUMME HERRASSA KIINNI JA NÖYRRYMME HÄNEN VÄKEVÄN KÄTENSÄ JA TAHTONSA ALLE…HERRA ITSE TIETÄÄ PARHAITEN MITEN MEITÄ KASVATTAA ETTÄ ME OLISIMME NIMEMME VEROISET…SEN NIMEN VEROISET JONKA HERRA ON PARHAAKSI NÄHNYT MEILLE ANTAA…

1MOOS32:24-30

Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka.
25 Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan.
26 Ja mies sanoi: ”Päästä minut, sillä päivä koittaa”. Mutta hän vastasi: ”En päästä sinua, ellet siunaa minua”.
27 Ja hän sanoi hänelle: ”Mikä sinun nimesi on?” Hän vastasi: ”Jaakob”.
28 Silloin hän sanoi: ”Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut”.
29 Ja Jaakob kysyi ja sanoi: ”Ilmoita nimesi”. Hän vastasi: ”Miksi kysyt minun nimeäni?” Ja hän siunasi hänet siinä.
30 Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, ”sillä”, sanoi hän, ”minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut”.

SINUN NIMESI ÄLKÖÖN ENÄÄ OLKO JAAKOB…(Jaakob on heprealaisperäinen, raamatullinen nimi, jonka alkuperästä on olemassa useampia tulkintoja. Se on mahdollisesti lyhentymä heprealaisesta nimestä Ja’akob’el, jonka merkitys on ’Jumala suojelkoon’. Toisen tulkinnan mukaan Jaakob-nimi palautuu joko heprean ’kantapäätä’ / ’kantapäästä kiinni pitävää’ tarkoittavaan sanaan aqeb tai ’pettäjää’ tarkoittavaan sanaan aqab. )…… VAAN ISRAEL….( Israel merkitsee ’Jumala kamppailee’ tai ’hän taistelee Jumalan kanssa’ tai ’Jumala hallitsee’. )…HERRA VEI JAAKOBIN NISUNJYVÄNKUOLEMAN PAIKALLE JOSSA OMAT VOIMAT RIISUTTIIN POIS JA PETTURISTA SAI TULLA ISRAEL!

APT9:1-6

 Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo
2 ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin.
3 Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä;
4 ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?”
5 Hän sanoi: ”Kuka olet, herra?” Hän vastasi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.
6 Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän.”

VANHAN TESTAMENTIN PUOLELLA KUNINGAS SAUL VAINOSI DAAVIDIA….UUDESTA TESTAMENTISTA ME LÖYDETÄÄN NIINIKÄÄN SAUL JOKA PUOLESTAAN VAINOSI JEESUSTA, KUN VAINOSI SEURAKUNTAA…TÄMÄ MIES OLI SAUL TARSOALAINEN…KUN SAUL SAI JUMALAN SUURESTA ARMOSTA TULLA USKOON, HÄNTÄ RUVETTIIN KUTSUMAAN HÄNEN ROOMALAISELLA NIMELLÄÄN JOKA OLI PAULUS…SUOMENKIELISESSÄ RAAMATUSSA TUNNETAAN PAREMMIN PAAVALINA…

 Paavali on suomenkielinen versio roomalaisesta sukunimestä Paulus, joka merkitsee latinaksi ”pientä” tai ”nöyrää”.

MITEN IHMEELLISESTI JUMALAN ARMO SAI VAIKUTTAA…ENTISESTÄ SEURAKUNNAN VAINOOJASTA, JOKA VIELÄPÄ KANTOI VANHAN LIITON HERRASTA LUOPUNEEN KUNINKAAN, SAULIN NIMEÄ, TULIKIN JUMALAN SUURESTA ARMOSTA NÖYRÄ JA OIKEALLA TAVALLA PIENI HERRAN PALVELIJA JOTA JEESUS SAI PUOLESTAAN SUURESTI KÄYTTÄÄ…

APT9:13-22

 Mutta Ananias vastasi: ”Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa;
14 ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat”.
15 Mutta Herra sanoi hänelle: ”Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen.
16 Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden.”
17 Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: ”Veljeni Saul, Herra lähetti minut-Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit-että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä”.
18 Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen.
19 Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa.
20 Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika.
21 Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: ”Eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? Ja eikö hän ole tullut tänne viedäksensä ne vangittuina ylipappien käsiin?”
22 Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus.

ETTÄ EI VOIDA KUIN IHMETELLÄ JUMALAN ARMON JA RAKKAUDEN KORKEUTTA JA LEVEYTTÄ JA SYVYYTTÄ…NÄMÄ NIMET MONTA KERTAA HIENOSTI KERTOO MINKÄLAINEN KYSEISTÄ NIMEÄ KANTAVA IHMINEN ON…SEMMOINEN SANONTA ON ETTÄ NIMI MIESTÄ MYÖTEN…PAAVALIN KOHDALLA SE SAI HIENOSTI TOTEUTUA KUN HERRA TEKI HÄNESTÄ PIENEN JA NÖYRÄN…JA MONTA KERTAA MYÖS NIMI RAAMATUSSA HIENOSTI KUVAA IHMISTÄ JA HÄNEN HERRALTA SAAMAA TEHTÄVÄÄ MYÖS…

PS24:7-10

 Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle!
8 Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen, Herra, voimallinen sodassa.
9 Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle!
10 Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra Sebaot, hän on kunnian kuningas. Sela.


SANANL18:10

 Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa turvan.

JES30:27

 Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli.

MATT1:20-23

 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.”
22 Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:
23 ”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel”, mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.

HEBR1:1-4

Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,
2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut
3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,
4 tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.

JES9:6

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

PS86:9-15

 Kaikki kansat, jotka sinä tehnyt olet, tulevat ja kumartuvat sinun edessäsi, Herra, ja kunnioittavat sinun nimeäsi.
10 Sillä sinä olet suuri ja teet ihmeitä, sinä ainoa olet Jumala.
11 Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin.
12 Kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, ja kunnioitan sinun nimeäsi iankaikkisesti;
13 sillä sinun armosi on suuri minua kohtaan, sinä olet pelastanut minun sieluni tuonelan syvyydestä.
14 Jumala, julkeat ovat nousseet minua vastaan, väkivaltaisten joukko etsii minun henkeäni; eivät he pidä sinua silmäinsä edessä.
15 Mutta sinä, Herra, olet laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen, suuri armossa ja totuudessa.

NÄMÄ ERI JUMALAN NIMET HIENOSTI KUVAAVAT MINKÄLAINEN MEIDÄN HERRAMME ON JA MYÖS MIKÄ HÄNEN IKÄÄNKUIN TEHTÄVÄNSÄ ON…HÄN ON LAUPIAS JA ARMAHTAVAINEN! SIIS HÄN ARMAHTAA SYNTISEN IHMISEN JEESUKSEN KRISTUKSEN GOLGATAN ANSION TÄHDEN KUN IHMINEN NÖYRTYY PARANNUKSEN PAIKALLE JA PYYTÄÄ HERRALTA ARMOA…IHMEELLINEN NEUVONANTAJA, VÄKEVÄ JUMALA, IANKAIKKINEN ISÄ, RAUHANRUHTINAS JNE…MEIDÄN HERRAMME ON IHMEELLINEN KAIKIN TAVOIN…JA HÄN AUTTAA MEITÄ TAIVALTAMAAN TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ HERRAN TAHDON MUKAAN ETTÄ SAATAIS KERRAN PÄÄSTÄ VOITTAJINA PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN! EI MENETETÄ TOIVOA VAIKKA JOUDUMME MONINAISIIN TAISTELUN HELTEISIIN…HUUDETAAN HERRAA JEESUSTA AVUKSI HÄDÄN PÄIVÄNÄ JA HÄN TAHTOO JOKAISTA IHMISTÄ AUTTAA…ARMOSTA, AAMEN…

LOPUKSI…

DAN2:20-22

 Daniel lausui ja sanoi: ”Olkoon Jumalan nimi kiitetty iankaikkisesta iankaikkiseen, sillä hänen on viisaus ja voima.
21 Hän muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan, hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmärryksen.
22 Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykönänsä.

ILM19:11-16

Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.
12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse,
13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.
14 Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen.
15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan.
16 Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: ”Kuningasten Kuningas ja herrain Herra”.