Valo ja pimeys

Matteus 6:23

Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!

Jeesus opetti että ihmisessä oleva valo voi olla pimeyttä. Asiayhteys missä hän ottaa tämä vertauksen esille liittyy mammonaan:

Matteus 6

19 ”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste turmelevat ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 20 Kootkaa sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste turmele eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. 21 Sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.

22 Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, niin koko ruumiisi on valaistu. 23 Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!

24 Ei kukaan voi palvella kahta herraa, sillä hän joko vihaa toista ja rakastaa toista tai on uskollinen toiselle ja halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.”

1. Johanneksen kirje 2:8

Kuitenkin kirjoitan teille uuden käskyn, joka on toteutunut hänessä ja teissä, sillä pimeys väistyy ja todellinen valo jo loistaa.

Johannes 8:12

Jeesus puhui taas heille ja sanoi: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo.”

Pimeän valon seuraaminen ei tietenkään ole vain mammonan palvomista, joten Matteus 6:24 on vai yksi esimerkkiä siitä mitä pimeä valo voi olla. Se on myös epäjumalien palvomista, joka voidaan lukea Jumalattomuudeksi kuten ateismikin. Raamatun mukaan Jumalattomia ovat ne uskovat jotka ovat eksyneet pois Raamatun totuudesta (esim Hesekiel 33 kertoo Jumalaan uskovista Israelilaisista jotka olivat langenneet elämään synnissä ja joita Jumala kutsui Jumalattomiksi. Siis he olivat kyllä Jumalaan uskovia mutta Jumalan silmissä Jumalattomia. He eivät kulkeneet Jumalan valossa vaan seurasivat pimeyden valoa).

Johannes 1

1Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. 2 Hän oli alussa Jumalan luona. 3 Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. 4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. 5 Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa.

Kirje kolossalaisille 1:14

hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen.

Kirje efesolaisille 1

3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. 4Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. 5 Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan, 6 armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä Rakastetussa, 7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. 8 Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. 9 Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden 10 siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä: hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä. 11 Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan, 12 että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. 13 Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, 14 joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi.

Jos me uskomme Jeesuksen ristin evankeliumin, siis sen että Jeesus on ihmiseksi syntynyt Jumala joka antoi henkensä ristillä sovittaen meidän syntimme, nousi ylös kuolleista, ja että hänen ristin uhrinsa on meidän lunastuksemme, niin me pelastumme. Raamatun opetuksen mukaan asiaan liittyy kuitenkin myös kaste, vaikka jotkut saattavat muistuttaa ristin ryöväristä jota ei oletettavasti koskaan kastettu mutta jolle Jeesus lupasi pelastuksen siitä huolimatta, kun tämä oli tehnyt parannuksen ristillä roikkuessaan (Luukas 23:39-43). Oman käsitykseni mukaan Jeesus ei vaadi ihmiseltä mahdottomia mutta kasteelle täytyy mennä jos ihminen pystyy kasteelle menemään. Raamatussa löytyy esimerkki vain sellaisesta kasteesta jossa mennään fyysisesti veteen. Raamatusta ei löydy minkäänlaista esimerkkiä kasteesta jossa ihmisen päälle valutetaan vettä esimerkiksi vesileilistä (jolla tavalla Kandaken hoviherrakin olisi voitu ”kastaa”, vaan ei kastettu) (Ap 8:26-40).

Markus 16:16

Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Uskosta osattoman kastaminen ei tietenkään häntä pelasta, eli kaste on uskon teko, ojentautuminen sen mukaan mitä Jeesus meitä käskee tekemään.

Kol 2:

11. ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella:
12. ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.

…..

26. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. 27. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.

Ef. 5

25. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
26. että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
27. saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
28. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.

Hebr. 10

22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

Noista yllä olevista Raamatun kohdista saa käsityksen että kasteessa ihminen upotetaan veden alle kokonaan, näin toteutuu kielikuva hautaamisesta, ja samoin toteutuu kielikuva ruumiin pesemisestä. Siis koko ruumiin pesemisestä, ei vai päälaen.

Kasteen voi käsitykseni mukaan ottaa lapsikin jos hän edes jotenkin käsittää mistä siinä on kyse. Syvällistä ymmärtämistä ei tarvita edes aikuiselta että voisi kasteen ottaa. Sen ihminen kyllä oppii käsittämään sitten uskon kasvun myötä.

Apt 2

37. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?”
38. Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

Kasteeseen liittyy myös lupaus Pyhän Hengen lahjasta. Merkittävä asia mutta en lähde sitä ruotimaan tässä puheessa sen enempää.

Jeesuksen vuorisaarna on oivallinen peili meidän kaikkien itsetutkiskeluun. Se pitää meidät ns nöyrällä mielellä ja pienellä paikalla. Kenelläkään ei lähden ns mopo keulimaan kun muistuttaa itseään Vuorisaarnan teksteillä. Osaamme elää ja myös rakastaa lähimmäistämme paremmin ja oikeammin tuon saarnan oppien muistuttamana.

Vuorisaarna

Matteus 5

1 Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, opetuslapset tulivat hänen luokseen. 2 Hän alkoi puhua ja opetti heitä sanoen: 3 ”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. 4 Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. 5 Autuaita ovat sävyisät, sillä he perivät maan. 6 Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. 7 Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. 8 Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. 9 Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. 10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. 11 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä ja valehdellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. 12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä.”

13 ”Te olette maan suola. Mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.

14 Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. 15 Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. 16 Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.”

En lainaa vuorisaarnan tekstiä tähän enempää mutta kannustan sinua lukemaan sen kokonaan, ellet ole niin vastikään ehkä tehnytkin.

Valossa vaeltamisen kannalta kaksi tärkeää Vuorisaarnassa mainittua asiaa ovat puheemme suolaisuus ja tekojemme valo.

Kol 4

5 Käyttäytykää viisaasti ulkopuolisia kohtaan ja ottakaa huomioon oikea hetki. 6 Olkoon puheenne aina suloista, suolalla maustettua, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata.

Jos laimennamme puheitamme niin että niistä on lähes mahdotonta tunnistaa Kristuksen sanaa ja opetusta, niin puheemme on käynyt suolattomaksi. Enkä tarkoita että Jumala odottaa meidän olevan käveleviä ääniraamattuja, vaan sitä jos emme uskalla sanoa Raamatun mukaista kantaamme asioihin esim keskusteltaessa ystävien kanssa. Jos emme kehota uskovaa ystävää parannukseen vaikka selkeä paikka parannuksen tekoon olisi. Jne. Jos emme tuomitse epäjumalan palvelusta tai sano syntiä vääryydeksi. Silloin meidän puheemme on käynyt mauttomaksi. Raamatun mukaan luopumus tulee seurakuntaan silloin kun kukaan ei vastusta vääryyttä. Oletpa mitä mieltä tahansa ylöstempauksen ajankohdasta, tämä 2. Tessalonikalaiskirjeen kohta on sovellettavissa kaikkiin seurakuntiin aina, siltä osin kun seurakunta eksyy valheen eli pimeyden tielle. Jos seurakunta ei vastusta valhetta ja vääryyttä, ne valtaavat lopulta koko seurakunnan. Se tapahtuu silloin kun seurakunnan puhe on mautonta. Suola tappaa puhdasta vettä saastuttavat bakteerit.

2 Tess 2

7. Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka sitä on vielä pidättämässä. 8 Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. 9 Tuon laittoman tuleminen tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla tunnusteoin ja ihmein, 10 kaikin vääryyden viettelyksin niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. 11 Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen, niin että he uskovat valheeseen, 12 jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat mieltyneet vääryyteen.

Tietysti eksyneessäkin seurakunnassa voi olla yksittäisiä uskovia jäljellä, jotka pysyvät oikealla tiellä, vaikka suuri enemmistö olisi omaksunut valheen opit omakseen. Seurakunnan vanhemmiston tehtävänä on estää valheenpuhujien pääsy seurakuntaan.

Jeesus sanoi että hän ei ole tullut kumoamaan lakia vai täyttämään sen.

Matteus 5:17

”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan vaan täyttämään.

Kirje galatalaisille 5:14

Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

Kirje roomalaisille 13:9

Sillä käskyt ”Älä tee huorin”, ”Älä tapa” , ”Älä varasta”, ”Älä himoitse” ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

Vuorisaarnassa Jeesus sanoi meidän olevan maailman valo, ja tämän valon tulisi loistaa lähimmäisen rakkautena, sillä se täyttää koko lain. Jeesuksen valo meissä loistaa maailmaan lähimmäisen rakkauden kautta.

Jaakobin kirje 1:27

Puhdasta ja tahratonta jumalanpalvelusta Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdingossaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

Lopuksi Paavalin toisen korinttilaiskirjeen 4. luku muistuttamaan meitä olennaisista asioista.

2. kirje korinttilaisille 4

1 Koska meillä on tämä palveluvirka sen armon mukaan, jonka olemme saaneet, me emme lannistu. 2 Olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet, emme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan tuomalla julki totuuden me suosittelemme itseämme Jumalan edessä jokaisen ihmisen omalletunnolle. 3 Jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen, 4 niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman jumala on sokaissut, niin ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. 5 Emmehän me julista itseämme vaan Jeesusta Kristusta: Jeesus on Herra, ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden. 6 Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valo pimeydestä”, valaisi sydämemme, niin että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan.

7 Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. 8 Me olemme kaikin tavoin ahtaalla mutta emme umpikujassa, neuvottomia mutta emme toivottomia, 9 vainottuja mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä mutta emme tuhottuja. 10 Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. 11 Meidät, jotka elämme, annetaan aina alttiiksi kuolemalle Jeesuksen tähden, että myös Jeesuksen elämä tulisi kuolevaisessa ruumiissamme näkyviin. 12 Kuolema tekee siis työtään meissä mutta elämä teissä. 13 Koska meillä on sama uskon Henki, niin kuin on kirjoitettu: ”Minä uskon ja siksi puhun”, niin mekin uskomme ja sen tähden myös puhumme. 14 Mehän tiedämme, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, herättää meidätkin Jeesuksen kanssa ja tuo meidät esiin yhdessä teidän kanssanne. 15 Tämä kaikki tapahtuu teidän takianne, jotta yhä enenevä armo saisi aikaan yhä useammissa vielä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi.

16 Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä. 17 Tämä hetken kestävä, kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän, ikuisen kirkkauden meille, 18 jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin vaan näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia mutta näkymättömät iankaikkisia.

Ilmestyskirja 22:20

Hän, joka todistaa tämän, sanoo: ”Totisesti, minä tulen pian.” Aamen, tule, Herra Jeesus!

Tule Herra Jeesus!

Siunausta sinulle ja perheellesi

Antti