Vanhurskaus

Vanhurskaus on Raamatun mukaan Jumalan ominaisuus ja tarkoittaa täten ihmisen kohdalla ulkopuolelta, Jumalalta, tulevaa hurskautta eli oikeamielisyyttä. Uuden Testamentin mukaan tämä ulkopuolelta tuleva hurskaus tulee ihmiselle, kun hän uskoo Kristuksen sovitustyöhön ristillä ja saa syntinsä anteeksi. Kristillisyydessä ihminen on sydämen uskolla vanhurskauden omistaja ja suun tunnustuksella pelastuva, Jumalalle kelpaava. Vanhurskaus mahdollistaa uskovan pyhityksen (lähde: Wikipedia).

ROOM4LUKU

 Mitä me siis sanomme esi-isämme Aabrahamin saavuttaneen lihan mukaan?
2 Sillä jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä.
3 Sillä mitä Raamattu sanoo? ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”.
4 Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta,
5 mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi;
6 niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja:
7 ”Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt!
8 Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä!”
9 Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja, vai eikö ympärileikkaamattomiakin? Sanommehan: ”Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi”.
10 Kuinka se sitten siksi luettiin? Hänen ollessaanko ympärileikattuna vai ympärileikkaamatonna? Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamatonna.
11 Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin;
12 ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna.
13 Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta.
14 Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi.
15 Sillä laki saa aikaan vihaa; mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan.
16 Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä
17 -niinkuin kirjoitettu on: ”Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut” -sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat.
18 Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan: ”Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva”,
19 eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut-sillä hän oli jo noin satavuotias-ja että Saaran kohtu oli kuolettunut;
20 mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle,
21 ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää.
22 Sentähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.
23 Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin,
24 vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme,
25 joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

KUN ME SAAMME TULLA HERRAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, MEIDÄT VANHURSKAUTETAAN…MEIDÄT JULISTETAAN SYYTTÖMIKSI JUMALAN EDESSÄ JEESUKSEN KRISTUKSEN GOLGATAN ANSION TÄHDEN…TÄMÄ ON LAHJAA…TÄMÄ ON TOISIN SANOEN LAHJAVANHURSKAUS JOKA SAADAAN ARMOSTA OTTAA VASTAAN JUMALALTA KUN HÄN SITÄ MEILLE TARJOAA POJASSAAN HERRASSA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA…ELI ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ MEIDÄT VANHURSKAUTETAAN…ETTÄ SAADAAN TULLA JUMALALLE KELPAAVIKSI…JA PITÄÄ TOSIAAN MUISTAA ETTÄ TÄMÄ ON LAHJAA EIKÄ ANSIOTA…JEESUKSEN GOLGATAN IHMEELLINEN TYÖ JA ANSIO LUETAAN MEIDÄN HYVÄKSEMME KUN ME USKON KAUTTA OTAMME JEESUKSEN VASTAAN ELÄMÄÄMME…JEESUKSEN ANSIO LUETAAN MEIDÄN HYVÄKSEMME…ME SAAMME KELVATA SILLOIN JUMALALLE…JA KUN MEIDÄT VANHURSKAUTETAAN, ME OLEMME SILLOIN USKOSSA JEESUKSEEN…SE USKOONTULO ON IKÄÄNKUIN STARTTI KILVOITUKSELLE…KUN ME SAAMME LAHJAVANHURSKAUDEN, ME LÄHDEMME SEURAAMAAN JEESUSTA TEOSSA JA TOTUUDESSA…

1KOR9:24-25

 Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niinkuin hän, että sen saavuttaisitte.
25 Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman.

JES33:13-17

 Kuulkaa, te kaukaiset, mitä minä olen tehnyt; te lähelläolevat, tuntekaa minun voimani.
14 Syntiset Siionissa peljästyvät, vavistus valtaa jumalattomat: ”Kuka meistä voi asua kuluttavassa tulessa, kuka asua iankaikkisessa hehkussa?”
15 Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa,
16 hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa; hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy.
17 Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan, saavat nähdä avaran maan.

KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, SE ON IKÄÄNKUIN STARTTIPISTOOLIN PAUKAHDUS JOSTA KISA ALKAA…ME OLEMME SAANEET LAHJAVANHURSKAUDEN…MUTTA SITTEN MEIDÄN TULEE JATKOSSA VAELTAA VANHURSKAUDESSA…VAELTAA SIINÄ ASEMASSA JOKA ME OLLAAN LAHJAKSI SAATU…SIIS SIITÄ SITTEN ALKAA USKON KILVOITUS…SILLOIN ME RUPEAMME VAELTAMAAN VANHURSKAUDESSA KUNNES PÄÄSEMME PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…KUKA MEISTÄ VOI ASUA KULUTTAVASSA TULESSA? JOKA VANHURSKAUDESSA VAELTAA…AINOASTAAN JEESUKSEN ANSION PERUSTEELLA SAATU LAHJAVANHURSKAUS VOI SUOJATA MEITÄ JUMALAN HEHKULTA…SIIS AINOASTAAN JEESUKSEN ANSION TÄHDEN SAATU VANHURSKAUS VOI TEHDÄ MEIDÄT KELVOLLISIKSI KESTÄMÄÄN JUMALAN EDESSÄ…JOS IHMINEN MENEE JUMALAN ETEEN SYNTEINENSÄ, ILMAN LAHJAVANHURSKAUTTA, HÄN EI KESTÄ…ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ ME USKOON TULTUAMME RUPEAMME VAELTAMAAN USKON TIETÄ…SIIHEN ASTI KUNNES PÄÄSEMME VOITTAJANA PERILLE…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME LOPPUUN ASTI VAELLAMME VANHURSKAUDESSA, TOISIN SANOEN SEURAAMME JEESUSTA KRISTUSTA TEOSSA JA TOTUUDESSA LOPPUUN ASTI…

SANANL11:18-21

Jumalaton hankkii pettäväistä voittoa, mutta joka vanhurskautta kylvää, saa pysyvän palkan.
19 Joka on vakaa vanhurskaudessa, saa elämän; mutta joka pahaa tavoittaa, saa kuoleman.
20 Väärämieliset ovat Herralle kauhistus, mutta nuhteettomasti vaeltaviin hän mielistyy.
21 Totisesti: paha ei jää rankaisematta, mutta vanhurskasten jälkeläiset pelastuvat.

TIIT2:11-14

 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

HEBR3:6-14

 mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen.
7 Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: ”Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä,
8 Älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa,
9 jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani neljäkymmentä vuotta;
10 sentähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: ’Aina he eksyvät sydämessään’; mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni;
11 ja niin minä vihassani vannoin: ’He eivät pääse minun lepooni’.”
12 Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta,
13 vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: ”tänä päivänä”, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi;
14 sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti.

JOKA ON VAKAA VANHURSKAUDESSA , SAA ELÄMÄN…ELÄISIMME SIVEÄSTI JA VANHURSKAASTI…SILLÄ ME OLEMME TULLEET OSALLISIKSI KRISTUKSESTA, KUNHAN VAIN PYSYMME LUOTTAMUKSESSA JOKA MEILLÄ ALUSSA OLI, VAHVOINA LOPPUUN ASTI…KUN ME VAELLAMME VANHURSKAASTI, ME VAELLAMME OIKEAMIELISESTI…ME VAELLAMME SIITÄ LAHJAVANHURSKAUDESTA KÄSIN…ME TEEMME HYVÄÄ, EI PELASTUAKSEMME, VAAN KUN OLEMME PELASTUKSEEN SISÄLLE TULLEET…JOS IHMINEN USKOONTULTUAAN EI VAELLAKKAAN SEN JÄLKEEN VANHURSKAASTI, HÄN SAATTAA JOSSAIN VAIHEESSA PAATUA JA LUOPUA JEESUKSESTA…SENTÄHDEN ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ ME VAELLAMME LAHJAVANHURSKAUDESSA…HAMAAN LOPPUUN ASTI…

LUUK14:23-35

Niin Herra sanoi palvelijalle: ’Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi;
24 sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallisiani’.”
25 Ja hänen mukanaan kulki paljon kansaa; ja hän kääntyi ja sanoi heille:
26 ”Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni.
27 Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni.
28 Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi,
29 etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan häntä
30 sanoen: ’Tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi’?
31 Tahi jos joku kuningas tahtoo lähteä sotimaan toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istu ja pidä neuvoa, kykeneekö hän kymmenellä tuhannella kohtaamaan sitä, joka tulee häntä vastaan kahdellakymmenellä tuhannella?
32 Ja ellei kykene, niin hän, toisen vielä ollessa kaukana, lähettää hänen luoksensa lähettiläät hieromaan rauhaa.
33 Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni.
34 Suola on hyvä; mutta jos suolakin käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi?
35 Ei se kelpaa maahan eikä lantaan; se heitetään pois. Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon!”

ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME VAELLETAAN LOPPUUN ASTI VANHURSKAUDESSA JA VANHURSKAASTI…VAELLAMME JEESUKSEN YHTEYDESSÄ KUNNES PÄÄSEMME PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…

ILM19:8

 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus.” (33/38)

ILM19:8

hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja.(1992)

EF2:8-10

 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, ME SAAMME LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET YLLEMME…SE PUKU EI OLE TEKOJEN KAUTTA ANSAITTU, VAAN ARMOSTA..LAHJAA…MUTTA KUN ME VAELLAMME VANHURSKAUDESSA, ME VAELLAMME JUMALAN EDELTÄVALMISTETUISSA HYVISSÄ TEOISSA JA TÖISSÄ…JA TUNTUU ETTÄ SE LAHJAVANHURSKAUDEN PUKU IKÄÄNKUIN SAA LISÄÄ KORISTELUA JA KOREUTTA KUNME SAAMME ARMOSTA VAELTAA JUMALAN EDELTÄVALMISTETUISSA TEOISSA…ETTÄ KYLLÄ SILLÄ VANHURSKAASTI VAELTAMISELLA ON ARVOA IANKAIKKISUUDESSA…

1KOR3:11-15

 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
12 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.
14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan;
15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.

KUN ME VAELLAMME VANHURSKAASTI, OIKEAMIELISESTI TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ, SILLÄ ON IANKAIKKISTA ARVOA JA RIKKAUTTA…JA ON TOSIAAN TÄRKEÄÄ ETTÄ VAELLAMME VAKAASTI VANHURSKAUDESSA ETTEMME PAATUISI JA MENETTÄISI LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEITA…

ILM3:14-18

Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku:
15 Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava!
16 Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos.
17 Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston.
18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.

LAODIKEAN SEURAKUNNAN KOHDALLA OLI HURJA TILANNE…VALKEAT VAATTEET PUUTTUIVAT! TÄMÄ PUHUU MEILLE VALVOMISEN TÄRKEYDESTÄ…KUN ME VAELLAMME VANHURSKAASTI, ME IKÄÄNKUIN KERÄÄMME TAIVAALLISIA AARTEITA JA KORISTAUDUMME JA KAUNISTAUDUMME NIILLÄ…

JES61:10-11

 Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinettä niinkuin pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu.
11 Sillä niinkuin maa tuottaa kasvunsa ja niinkuin kasvitarha saa siemenkylvönsä versomaan, niin saattaa Herra, Herra versomaan vanhurskauden ja kiitoksen kaikkien kansojen nähden.

VANHURSKAASTI VAELTAMINEN NÄYTTÄISI MYÖTÄVAIKKUTTAVAN MEIDÄN VAATTEIDEMME KORISTELUUN JNE…ELI KYLLÄ TÄMÄ VANHURSKAASTI VAELTAMINEN ON TODELLA TAVOITELTAVAA…KANNATTAA PYRKIÄ JUMALAN TAHDOSSA ELÄMISEEN VAIKKA MONASTI EPÄONNISTUMME SIINÄ, MUTTA SILTI KANNATTAA JATKAA SINNIKKÄÄSTI JEESUKSEN SEURAAMISTA MONISTA EPÄONNISTUMISISTA HUOLIMATTA…LAHJAVANHURSKAUDESSA VAELTAMINEN ON KUITENKIN OIKEALLA TAVALLA YMMÄRRETTYNÄ LEVOSTA JA JUMALAN RAKKAUDESTA KÄSIN VAELTAMISTA…ILMAN JEESUSTA ELÄVIEN IHMISTEN VAELLUKSESTA EI VOI MUODOSTUA JUMALAN MIELEN MUKAISTA VAATETUSTA…AINOASTAAN LAHJAKSI SAATU LAHJAVANHURSKAUS KELPAA VAATTEEKSI JONKA PÄÄLLE VOI KERÄTÄ ERILLAISIA JALOKIVIÄ YMS KORISTEEKSI JA KAUNISTUKSEKSI…JA TÄMÄKIN ON LAHJAA…EI OMAA ANSIOTA…

JES59:1-6

 Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan:
2 vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.
3 Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta.
4 Ei kukaan vaadi oikeuteen vanhurskaasti, eikä kukaan käräjöi rehellisesti. He turvautuvat tyhjään ja puhuvat vilppiä, kantavat kohdussaan tuhoa ja synnyttävät turmion.
5 Myrkkyliskon munia he hautovat, hämähäkin verkkoja he kutovat; joka niitä munia syö, se kuolee, rikkipoljetusta puhkeaa kyykäärme.
6 Heidän verkkonsa eivät kelpaa vaatteeksi, heidän tekemäänsä ei voi verhoutua; heidän työnsä ovat vääryyden töitä, ja heidän kätensä ovat täynnä väkivallan tekoa.

HEIDÄN VERKKONSA EIVÄT KELPAA VAATTEEKSI…IHMINEN JOKA ELÄÄ ILMAN JEESUSTA, ILMAN JUMALAN LAHJAVANHURSKAUTTA, ON JUMALAN SILMISSÄ ALASTON, ILMAN VAATTEITA…AINOASTAAN USKON KAUTTA HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN ME SAAMME OMISTAA VANHURSKAUDEN VAATTEET…OLLAAN USKOLLISIA JEESUKSELLE LOPPUUN ASTI…ARMOSTA, AAMEN…

2TESS3:13

 Mutta te, veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on.

SANANL21:20-21

 Kalliita aarteita ja öljyä on viisaan majassa, mutta tyhmä ihminen syö suuhunsa sellaiset.
21 Joka vanhurskauteen ja laupeuteen pyrkii, se löytää elämän, vanhurskauden ja kunnian.

KOL3:1-15

 Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä.
3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa;
4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.
5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta,
6 sillä niiden tähden tulee Jumalan viha,
7 ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte.
8 Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne.
9 Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa
10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.
11 Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus.
12 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.