NEH8:10-12

Ja hän sanoi vielä heille: ”Menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna, sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne.”
11 Myöskin leeviläiset rauhoittivat kaikkea kansaa ja sanoivat: ”Olkaa hiljaa, sillä tämä päivä on pyhä; älkää olko murheelliset”.
12 Ja kaikki kansa meni, söi ja joi, lähetti maistiaisia ja vietti suurta ilojuhlaa; sillä he olivat ymmärtäneet, mitä heille oli julistettu.

PS32:11

 Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja veisatkaa ilovirsiä, kaikki te oikeamieliset.

FIL4:4

 Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!

Ps37:3-6

Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on, asu maassa ja noudata totuutta;
4 silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa.
5 Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee.
6 Ja hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niinkuin valkeuden ja sinun oikeutesi niinkuin keskipäivän.

ILO HERRASSA ON TEIDÄN VÄKEVYYTENNE…JA VIETTI SUURTA ILOJUHLAA; SILLÄ HE OLIVAT YMMÄRTÄNEET, MITÄ HEILLE OLI JULISTETTU…ILOITKAA HERRASSA JA RIEMUITKAA…VEISATKAA ILOVIRSIÄ, KAIKKI TE OIKEAMIELISET…ILOITKAA AINA HERRASSA…TURVAA HERRAAN JA TEE SITÄ MIKÄ HYVÄ ON, ASU MAASSA JA NOUDATA TOTUUTTA; SILLOIN SINULLA ON ILO HERRASSA.!….RAAMATULLINEN ILO JA ILOITSEMINEN EI PERUSTU SIELULLISUUTEEN EIKÄ PINNALLISEEN ILOON EIKÄ SEMMOISEEN VÄKISIN PURISTETTUUN ILOITTELUUN…VAAN SE ON SEURAUSTA SIITÄ ETTÄ ME OLEMME SAANEET TULLA JUMALAN LAPSIKSI…JA PERUSTUU SIIHEN ETTÄ MEIDÄN SYNTIMME ON ANTEEKSI ANNETTU JEESUKSEN VEREN KAUTTA..JA MYÖS SIIHEN KUN VAELLAMME JUMALAN TAHDON MUKAAN….SILLOIN ME SAAMME KOKEA ILOA HERRASSA…SITÄ ILOA EI TARVITSE EIKÄ VOI PURISTAA MEISTÄ VÄKISIN…ELI TÄMÄ ILO ON YLILUONNOLLISTA ILOA…SE EI OLE LIHALLISTA EIKÄ SIELULLISTA RIEHAKKUUTTA JA ILAKOINTIA…JA TÄMÄ ILO KASVAA JA KIRKASTUU JA IKÄÄNKUIN TÄYDELLISTYY MEISSÄ PIKKUHILJAA KUN JEESUKSESSA PYSYMME JA VAELLAMME, USKON KAUTTA…

1PIET1:6-9

 Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,
7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

JOH17:9-13

 Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun-
10 ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun-ja minä olen kirkastettu heissä.
11 Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin.
12 Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.
13 Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään.

GAL5:22

 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

TÄMÄ ILO ON PYHÄN HENGEN HEDELMÄÄ MEISSÄ KUN JEESUKSESSA PYSYMME…TÄMÄ ILO ON JEESUKSEN ILOA, PYHÄN HENGEN HEDELMÄÄ MEISSÄ…TÄMÄ ILO EI OLE MEISTÄ LÄHTÖISIN…JA ME MONTA KERTAA SAATAMME SAADA KÄSITYKSEN ETTÄ OLEMME IKÄÄNKUIN HUONOJA USKOVIA JOS EMME OLE KOKO AJAN NAAMA HYMYSSÄ SUIN…MUTTA TÄYTYY MUISTAA ETTÄ RAAMATUSSA ON PALJON KEHOITUKSIA JOSSA IKÄÄNKUIN MUISTUTETAAN TÄRKEISTÄ ASIOISTA…ESIM RUKOILKAA LAKKAAMATTA, OLKAA AINA ILOISET, KIITTÄKÄÄ JOKA TILASSA JNE…JA SILTI ME HUOMATAAN ETTÄ EI ME AINA NÄIN MUISTETA TOIMIA…JOSKUS ELÄMÄN HUOLET JA MURHEET SAATTAA IKÄÄNKUIN TUKKIA MEIDÄN KIITOKSEMME JA ILOITSEMISEMME JA RUKOUKSEMME JNE…MUTTA SEN TAKIA ME TARVITAANKIN AINA AIKA AJOIN MUISTUTUSTA ETTÄ EI LOPETETA ESIM RUKOUSTA, KIITTÄMISTÄ, ILOITSEMISTA JNE…ETTÄ PALATAAN UUDESTAAN JA UUDESTAAN NÄITTEN ASIOITTEN ÄÄRELLE VAIKKA OLISIMME NE SYYSTÄ TAIKKA TOISESTA IKÄÄNKUIN LOPETTANEET…ETTÄ MUISTETAAN ETTÄ ESIM ILOITSEMINEN EI OLE NIINKÄÄN ULKONAISTA SIELULLISTA PURISTAMISTA JA TOISILLE NÄYTTELEMISTÄ ETTÄ KYLLÄ MENEE HYVIN VAIKKA OIKEASTI MENEEKIN HUONOSTI…VAAN OIKEA ILOITSEMINEN ON ENNENKAIKKEA ILOITSEMISTA HENGESSÄ…ILOITSEMISTA JEESUKSESSA…ENNENKAIKKEA SISÄLLISTÄ ILOA JOKA TOKI ULOSKIN PÄIN NÄKYY, JOSKUS ENEMPI, JOSKUS VÄHEMPI…MUTTA SE ON ILOITSEMISTA RAAMATUN ASIOISTA, ILOITSEMISTA TAIVAALLISISTA ASIOISTA…JA ENNENKAIKKEA SE ON SISÄLLISTÄ ILOA JOKA ENEMPI JA VÄHEMPI ULOSPÄINKIN NÄKYY…

LUUK10:17-21

 Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: ”Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden”.
18 Silloin hän sanoi heille: ”Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.
19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.
20 Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.”
21 Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.

ROOM7:21-25

 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;
22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?
25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.

EF3:13-19

 Siksi minä pyydän, ettette lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita minä teidän tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne.
14 Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,
15 josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,
16 että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,
18 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
19 ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

PS119:143

 Sinun sanasi on hyvin koeteltu, ja sinun palvelijasi rakastaa sitä.
141 Minä olen vähäinen ja halveksittu, mutta minä en unhota sinun asetuksiasi.
142 Sinun vanhurskautesi on iankaikkinen vanhurskaus, ja sinun lakisi on totuus.
143 Hätä ja ahdistus ovat minut saavuttaneet, mutta sinun käskysi ovat minun iloni.

JES12LUKU

Sinä päivänä sinä sanot: ”Minä kiitän sinua, Herra, sillä sinä olit minuun vihastunut, mutta sinun vihasi asettui, ja sinä lohdutit minua.
2 Katso, Jumala on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi.”
3 Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.
4 Ja sinä päivänä te sanotte: ”Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansain keskuudessa, tunnustakaa, että hänen nimensä on korkea.
5 Veisatkaa ylistystä Herralle, sillä jaloja töitä hän on tehnyt; tulkoot ne tunnetuiksi kaikessa maassa.
6 Huutakaa ja riemuitkaa, Siionin asukkaat, sillä suuri on teidän keskellänne Israelin Pyhä.”

ILOITKAA SIITÄ ETTÄ TEIDÄN NIMENNE OVAT KIRJOITETTUINA TAIVAISSA…SISÄLLISEN IHMISENI PUOLESTA MINÄ ILOLLA YHDYN JUMALAN LAKIIN…ANTAISI TEIDÄN, SISÄLLISEN IHMISENNE PUOLESTA, VOIMASSA VAHVISTUA HÄNEN HENKENSÄ KAUTTA…SINUN KÄSKYSI OVAT MINUN ILONI…TE SAATTE ILOLLA AMMENTAA VETTÄ PELASTUKSEN LÄHTEISTÄ…OIKEA ILOITSEMINEN HERRASSA ON MAHDOLLISTA VAIN IHMISELLE JOKA ON TULLUT JEESUKSEEN USKOVAKSI…JOKA ON SAANUT SYNTINSÄ ANTEEKSI HERRAN JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMESSÄ JA VERESSÄ…JOHON JEESUKSEN HENKI ON TULLUT ASUMAAN…ELI VAIN SELLAINEN IHMINEN JOSSA JUMALAN PYHÄ HENKI ASUU, VOI ILOITA HERRASSA RAAMATUN TARKOITTAMALLA TAVALLA…JA JUMALAN HENKI MEISSÄ ILOITSEE HERRAN JEESUKSEN KRISTUKSEN GOLGATAN TYÖSTÄ JA YLEENSÄKKIN RAAMATUN, ELI JUMALAN SANAN KOHDISTA…ELI OIKEA ILO EI OLE VÄKISIN PUMPPAAMISTA ESIM LAULAMALLA YLISTYSLAULUJA MANTRAN TAVOIN TUNTIKAUSIA JNE…VAAN JUMALAN HENKI MEISSÄ ILOITSEE ESIM JEESUKSEN SOVITUSTYÖSTÄ, JUMALAN KIITTÄMISESTÄ, JA SIITÄ KUN SYNTINEN IHMINEN TEKEE PARANNUKSEN…JA SIIHEN ILOON KOKO TAIVAS YHTYY…

LUUK15:1-10

Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä.
2 Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat: ”Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan”.
3 Niin hän puhui heille tämän vertauksen sanoen:
4 ”Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää?
5 Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten.
6 Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: ’Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut’.
7 Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse.
8 Tahi jos jollakin naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi visusti, kunnes hän sen löytää?
9 Ja löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset ja sanoo: ’Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut’.
10 Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen.”

JA JUMALAN HENKI YHTYY ILOLLA MYÖS SIIHEN KUN ME OLLAAN KIITOLLISET HERRAA KOHTAAN JA KIITÄMME HÄNTÄ JA PALVELEMME HERRAA ILOLLA…

PS100

 Kiitosuhri-virsi. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa.
2 Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla.
3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat.
4 Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä.
5 Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen.

1TESS5:16-18

 Olkaa aina iloiset.
17 Rukoilkaa lakkaamatta.
18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.

HEBR12:28

Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla;

JUMALAN ANTAMA ILO ON YLILUONNOLLISTA ILOA JOKA VOI PUHJETA KUKKAAN SURUNKIN JA VAIKEUKSIEN KESKELLÄ…TÄMÄ ILO ON JUMALAN PYHÄN HENGEN VAIKUTTAMAA…SITÄ EI VOI PURISTAA EIKÄ PAKOTTAA…MUTTA SE VOI IKÄÄNKUIN LEIMAHTAA PALAVAKSI KUN VAIKEUKSIENKIN KESKELLÄ KIITÄMME HERRAA…ME VOIDAAN KIITTÄÄ JEESUKSEN GOLGATAN VOITOSTA, SIITÄ ETTÄ MEIDÄN KYYNELEEMME KERRAN PYYHITÄÄN POIS JA ALKAA IANKAIKKINEN ILO JNE…VOIDAAN KIITTÄÄ NIIN MONINAISISTA ASIOISTA…JA SILLOIN ILOKIN VOI ALKAA JÄLLEEN VIRTAAMAAN VAIKEUKSIENKIN KESKELLÄ…

PS43

Auta minut oikeuteeni, Jumala, ja aja minun asiani armotonta kansaa vastaan. Päästä minut kavaloista ja vääristä ihmisistä.
2 Sillä sinä olet minun Jumalani, minun linnani. Miksi olet minut hyljännyt? Miksi minun täytyy käydä murhepuvussa, vihollisen ahdistamana?
3 Lähetä valkeutesi ja totuutesi. Ne minua johdattakoot, viekööt minut sinun pyhälle vuorellesi, sinun asuntoihisi,
4 että minä saisin tulla Jumalan alttarin eteen, Jumalan eteen, joka on minun iloni ja riemuni, ja kiittäisin kanteleilla sinua, Jumala, minun Jumalani.
5 Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojeni apua, minun Jumalaani.

1TESS1:6-7

ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla Pyhässä Hengessä,
7 niin että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa.

1PIET4:12-14

Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa,
13 vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.
14 Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne.

FIL2:17-18

Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri-ja palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen, ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne; 18 samoin iloitkaa tekin, ja iloitkaa minun kanssani!


LUUK6:20-23

Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta.
21 Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan! Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa!
22 Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan-Ihmisen Pojan tähden.
23 Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille.

AUTUAITA OLETTE TE! ELI YLEN ONNELLISIA! TÄMÄ ILO JOKA JEESUKSEN OMILLA AINOASTAAN VOI OLLA, ON TAIVAALLISTA ILOA, YLILUONNOLLISTA ILOA, VAIKEUKSIEN KESKELLÄ OLEVAA ILOA, RAAMATUN ASIOISTA ILOITSEVAA ILOA…SE EI OLE ILOITSEMISTA VÄÄRYYDESTÄ VAAN TOTUUDESTA…

1KOR13:4-7

Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,
5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,
6 ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;
7 kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.

SE TAIVAALLINEN ILO ON, VOISKO SANOA JUMALAN RAKKAUDELLA HÖYSTETTYÄ…PYHÄN HENGEN HEDELMÄÄ…ETTÄ MUISTETAAN HYVINÄ JA INHIMMILLISESTI KATSOTTUNA HUONOINA PÄIVINÄ KIITTÄÄ HERRAA…JA NÄIN ILOKIN ALKAA JÄLLEEN VIRTAAMAAN…MUISTETAAN ETTÄ HERRAN ANTAMA ILO ON OLOSUHTEITTEN YLÄPUOLELLA…MUISTETAAN JÄLLEEN ILOITA HERRASSA VAIKKA MONASTI OLEMME SEN IKÄÄNKUIN UNOHTANEET VAIKEUKSIEN KESKELLÄ…MUISTETAAN ETTÄ ILO HERRASSA ON EDELLEEN MEIDÄN VÄKEVYYS! EI ANNETA VIHOLLISEN RIISTÄÄ MEILTÄ TAIVAALLISTA ILOA , VAAN KIITETÄÄN HERRAA JOKA TILASSA, VAIKEUKSIENKIN KESKELLÄ…JA MUISTETAAN ETTÄ KUN PÄÄSEMME HERRAN LUOKSE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN, ALKAA IANKAIKKINEN, PÄÄTTYMÄTÖN, PUHDAS ILO JOKA EI IKINÄ KATOA…! ARMOSTA,AAMEN…

ROOM15:13

Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.

2KOR13:11-14

 Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.
12 Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla.
13 Kaikki pyhät lähettävät teille tervehdyksen.
14 Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.

JES65:9-19

Minä tuotan Jaakobista siemenen ja Juudasta vuorteni perillisen; ja minun valittuni saavat periä maan, ja minun palvelijani saavat siinä asua.
10 Ja Saaron on oleva lammasten laitumena ja Aakorin laakso karjan lepopaikkana minun kansallani, joka minua etsii.
11 Mutta te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte minun pyhän vuoreni, jotka valmistatte Gadille pöydän ja vuodatatte uhrijuomaa Menille-
12 teidät minä määrään miekan omiksi, ja kaikki te kumarrutte teurastettaviksi, sentähden ettette vastanneet, kun minä kutsuin, ettekä kuulleet, kun minä puhuin, vaan teitte sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsitte sen, mikä ei ole minulle otollista.
13 Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minun palvelijani syövät, mutta te näette nälkää; katso, minun palvelijani juovat, mutta te kärsitte janoa; katso, minun palvelijani iloitsevat, mutta te joudutte häpeään.
14 Katso, minun palvelijani riemuitsevat sydämen onnesta, mutta te huudatte sydämen tuskasta ja voivotatte mielimurteissanne.
15 Ja te jätätte nimenne kirouslauseeksi minun valituilleni: ”Niin sinut surmatkoon Herra, Herra!” Mutta palvelijoilleen hän on antava toisen nimen.
16 Joka maassa itsensä siunaa, siunaa itsensä totisen Jumalan nimeen, ja joka maassa vannoo, vannoo totisen Jumalan nimeen; sillä entiset ahdistukset ovat unhotetut ja peitossa minun silmiltäni.
17 Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;
18 vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan.
19 Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä.

ILM21:1-7

 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”
5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki”. Ja hän sanoi: ”Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet”.
6 Ja hän sanoi minulle: ”Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.
7 Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.