Kerään tähän muutaman sananpaikan eksytyksestä, siitä miten eksytys joukossamme luikertelee ja lopuksi pari esimerkkiä nykyajan eksytyksestä. Eksytys ei ole aina helppoa tunnistaa. Se voi näyttää ja tuntua hyvältä. Se voi olla houkutteleva. Eksytys usein tulee sanoilla ”mitä pahaa siinä nyt on jos….”. Eksytys vääristelee, kyseenalaistaa ja haastaa Jumalan/Raamatun ilmoitusta mutta usein vain hieman (joskus toki karkeastikkin). ”Onko Jumala todella sanonut….”. ”On kirjoitettu….”. ”Emmehän me voi laittaa pyhää henkeä laatikkoon ja sanoa mitä pyhä henki saa tai ei saa tehdä, onhan Jumala kaikkivaltias….”. Usein eksytys kuulostaa ihmisen korviin viisaalta ja loogiselta ja sitä voi olla vaikea osoittaa vääräksi väittämäksi jos ei tunne kirjoituksia syvällisemmin. Ainoastaan lukemalla Raamattua ja rukoilemalla sekä keskustelemalla asiasta raittiiden uskovien kanssa asiat selviää. Jos ei selviä heti, jatka rukousta ja sanan tutkimista ja jää odottamaan että ne selviää. Eksytyksellä on kiire, se ei halua että sinä tutkit ja koettelet! Jumala antaa meidän kasvaa rauhassa siinä tahdissa kuin hän parhaaksi kunkin kohdalla näkee. Raitis Raamatun sanassa pysyvä seurakuntayhteys on uskovalle niin tärkeä asia.

Eksyttäjät voivat olla sinun ystäviäsi tai uskonnollisia auktoriteetteja joihin olet luottanut ja joihin katsot ylöspäin. (Eksyttäjä voi alunalkujaan olla ollut raitistakin raittiimpi uskova). Eksyttäjä on pukeutunut lammasten vaatteisiin. Eksyttäjä voi olla täysin vilpitön omassa mielessään. Hänen opetuksena ja toimintansa vaan sattuu olemaan Raamatun sanan kanssa ristiriidassa. Jeesus ei varjele sinua eksytykseltä jos et halua pysyä Raamatun opetuksessa ja harkitse sen valossa askeleitasi, ”Varokaa ettei kukaan teitä eksytä”, sanoi Jeesus opetuslapsille.

MIKÄ ”SIGNAALI” ON RIITTÄVÄ TAE ETTÄ JONKUN SAARNAAJAN OPETUS TAI TOIMINTA ON JUMALAN HENGEN VAIKUTTAMAA JA RAITISTA?

SE ETTÄ TOIMITAAN JEESUKSEN NIMESSÄ, EI RIITÄ. SE ETTÄ IHMEITÄ TAPAHTUU JEESUKSEN NIMESSÄ, EI RIITÄ. SE ETTÄ TEHDÄÄN HYVIÄ ASIOITA JEESUKSEN NIMESSÄ, EI RIITÄ. NÄMÄ EIVÄT RIITÄ JOS TOIMITAAN VASTOIN SITÄ MITÄ ON RAAMATUSSA KIRJOITETTU!

Evankeliumi Matteuksen mukaan 7

21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23. Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

EMME SAA OPETUKSESSAMME TAI RAAMATUN TULKINNASSAMME MENNÄ YLI SEN MIKÄ ON KIRJOITETTU. EMME SAA LISÄTÄ TAI JÄTTÄÄ POIS MITÄÄN RAAMATUN TEKSTISTÄ.

2 tess 2:

15. Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.

1 kor 4:6. Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on”

Joh 7:18 Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä.

JUMALA TESTAA USKOVIA LÄHETTÄMÄLLÄ VOIMAKKAAN EKSYTYKSEN JOSSA YLILUONNOLLISIAKIN TAPAHTUU (katso 5 Moos 13 esimerkkinä testaamisesta).

2 tess 2

11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,

12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Joh 3:

36. Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

Matt 18:

6. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

7. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee!

SAATANA VÄITTÄÄ KIRJOITUKSISSA OLEVAN ASIOITA JOITA SIELLÄ EI OLE (Matt 4)

TÄTÄ TAKTIIKKAA SAATANA KÄYTTÄÄ TÄNÄKIN PÄIVÄNÄ. USKOVAT NIELEVÄT VALHEEN JA ALKAVAT LEVITTÄÄ HARHAOPPIA (SIIS SELLAISTA OPPIA JOTA RAAMATUSSA EI OLE, AIVAN KUTEN SAATANANKIN VIETTELY YRITYKSET PERUSTUIVAT RAAMATUN KIRJOITUKSIIN (Matt 4) MUTTA NE VAIN EIVÄT OLLEET KOKO TOTUUS.

Matt 25:

10. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.

11. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.

12. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.

EI LAITTOMUUS OLE PELKÄSTÄÄN JOTAIN MAAILMALLISTA SAASTAA. SITÄHÄN ON MAAILMA OLLUT TÄYNNÄ JO JEESUKSEN AJOISTA JA KAUAN ENNENKIN. LAITTOMUUS ON MYÖS USKONNOLLISTA VALHETTA! LAITTOMUUDEN TEKIJÄ VOI OLLA IHMINEN JOKA USKOO VAKAASTI OLEVANSA PELASTETTU JA TOIMIVANSA JUMALAN AUKTORITEETILLA. LAITTOMUUDEN TEKIJÄ KUITENKIN TOIMII YLI SEN MIKÄ ON KIRJOITETTU. JEESUS EI HÄNTÄ SILLOIN OLE VALTUUTTANUT TAI LÄHETTÄNYT:

Matt 7:

23. Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

(huom. Toivo Koilon käännös: En ole koskaan hyväksynyt teitä. ….

ja Aapeli Saarisalon käännös: En ole koskaan teitä tunnustanut. … )

1 joh 2

19. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

2 kor 11

13. Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.

14. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

15. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

PELASTUKSEN TIELLÄ AINOA MAHDOLLISUUS ON USKON ELÄMÄSSÄSI PYSYÄ TIUKASTI KIINNI RAAMATUN OPETUKSESSA JA VAIN SIINÄ!

2. joh 1

9. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.

Matt 22

29. Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

1. Kor 4

20. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa.

Room 1:

16. Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

Joh 1:

12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

TÄHÄN LOPPUUN PARI ESIMERKKIÄ EKSYTYKSESTÄ JOITA VILPITTÖMÄT USKOVAT LEVITTÄVÄT:

1: OPPI JOSSA KAIKKI USKOON TULLEET LÄHTEVÄT KADUILLE PARANTAMAAN SAIRAITA.

ENSINNÄKIN:

Sananlaskut 19

2. Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan.

JUMALAN VALTAKUNNAN ASIOISSA EI TARVITSE HÄTIKÖIDÄ. SAATANA YRITTÄÄ TUNKEA EKSYTYSTÄ KIIREELLÄ KURKUSTAMME ALAS ETTEMME VAIN EHTISI PURESKELLA JA KOETELLA.

TOISEKSI:

KAIKISSA UUDENTESTAMENTIN KIRJOITUKSISSA JEESUS KUTSUI HENKILÖKOHTAISESTI USKOVAN PARANTAMAAAN SAIRAITA, JOS KUTSUI. KAIKKIA EI KUTSUNUT. ENSIN KUTSUI 12 OPETUSLASTA, SITTEN n 70 OPETUSLASTA. MYÖS ANANIAKSENKIN NIMELTÄ KUTSUI HENK KOHT PARANTAMAAN PAAVALIN. PAAVALIN NIMELTÄ KUTSUI JA LÄHETTI. YLEISTÄ USKOVIEN MASSALIIKEKANNALEPANOA SAIRAIDEN PARANTAMISEKSI EI RAAMATTU KEHOTA TEKEMÄÄN. PÄINVASTOIN JAAK 5 korostaa ETTÄ RUKOILU SAIRASTEN PUOLESTA PITÄISI USKOA SEURAKUNNASSAKIN VANHEMMISTOLLE.

Matt 10:

1. Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.
2. Ja nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob Sebedeuksen poika, ja Johannes, hänen veljensä,
3. Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Lebbeus, lisänimeltä Taddeus,
4. Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka hänet kavalsi.
5. Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: ”Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin,
6. vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.

7. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: ’Taivasten valtakunta on tullut lähelle’.
8. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.

Luuk 10:

1. Sen jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentä muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä.
2. Ja hän sanoi heille: ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.
3. Menkää; katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle.

Apt 9:

10. Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi, nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä: ”Ananias!” Hän vastasi: ”Katso, tässä olen, Herra”.
11. Niin Herra sanoi hänelle: ”Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan Suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsolaista miestä. Sillä katso, hän rukoilee;
12. ja hän on nähnyt näyssä miehen, Ananias nimisen, tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen.”

JUMALA VOI JOSSAIN YKSITTÄISESSÄ RUKOUSTILANTEESSA PYHÄN HENGEN JOHDOSSA ANTAA KEHOTUKSEN RUKOILLA SAIRAUDEN PARANEMISEN PUOLESTA.

SILLOINKIN PYHÄ HENKI KEHOTTAA JUURI SINUA RUKOILEMAAN SIINÄ TILANTEESSA. HÄN SIIS ”KUTSUU” SIIHEN HETKEEN JUURI SINUT. MUUSSA TAPAUKSESSA TARVITAAN PARANTAMISEN ARMOLAHJA JOLLAISTA RAAMATUN MUKAAN EI OLE KAIKILLA. (TOKI ME KAIKKI SAAMME RUKOUKSESSA PYYTÄÄ HERRALTA IHMETTÄ ELI PARANTUMISTAKIN, MUTTA SE ON AIVAN ERI ASIA).

SAIRASTEN PUOLESTA RUKOILEMISTA PUOLUSTETAAN SANOMALLA ”MITÄ PAHAA SIINÄ ON JOS RUKOILLAAN IHMISTEN PUOLESTA”. EI RUKOILEMISESSA OLE PAHAA: SIINÄ ON PAHAA JOS OPETAT ETTÄ JEESUS KEHOTTAA KAIKKIA USKOVIA KADULLE PARANTAMAAN SAIRAITA. JOS JOKU RUKOILEE SITÄ MITÄ HENKI KEHOTTAA, ON IHAN OIKEALLA TIELLÄ. TOKI JUMALAN PITÄS LÄHETTÄÄ KATUEVANKELISTATKIN EIKÄ LÄHTEÄ ITSE OMASSA VOIMASSA.

Luuk 10:

2. Ja hän sanoi heille: ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.

2: OPPI PYHÄSTÄ HENGESTÄ JUOPUMISESTA

VÄITETÄÄN ETTÄ PYHÄ HENKI JUOVUTTAA USKOVAN NIIN ETTÄ TÄMÄN FYYSINEN KÄYTÖS MUISTUTTAA VOIMAKKAASTI HUMALAISTA IHMISTÄ.

TÄSSÄ VEDOTAAN ESIM APOSTOLIEN TEKOJEN 2. LUVUN KERTOMUKSEEN.

Apt 2:

4. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

11. kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.”
12. Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: ”Mitä tämä mahtaakaan olla?”
13. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: ”He ovat täynnä makeata viiniä”.

ON IRVOKASTA VÄITTÄÄ ETTÄ OPETUSLAPSET JOTKA TÄYTTYIVÄT PYHÄLLÄ HENGELLÄ OLISIVAT KÄYTTÄYTYNEET KUTEN JUOPUNEET. TUOSTA TEKSTISTÄ ET SELLAISESTA LÖYDÄ EDES MIETOA VIITTAUSTA. JUMALAKO LAITTAISI IHMISET JULISTAMAAN JUMALAN SUURIA TEKOJA IMITOIMALLA JUOPUNUTTA?

SAMA JUMALAKO JOKA PITÄÄ VIINISTÄ JUOPUMISTA SYNTINÄ SITTEN IMITOISI PYHÄN HENKENSÄ VAIKUTUKSELLA VIINISTÄ JUOPUMISTA?

SE ON JUMALAN RANGAISTUS JOS JOKU HOIPERTELEE ILMAN VIINIÄ KUTEN VIINISTÄ JUOPUNUT

Jesaja 29:

9. Hämmästykää ja ihmetelkää, tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää! He ovat juovuksissa, vaikkeivät viinistä, hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomasta.
10. Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne – profeettanne, ja peittänyt teidän päänne – näkijänne.

Jesaja 5

18. Voi niitä, jotka vetävät perässänsä rangaistusta turhuuden köysillä, synnin palkkaa kuin vaunujen valjailla;
19. niitä, jotka sanovat: ”Joutukoon pian hänen tekonsa, että me sen näemme; täyttyköön ja tapahtukoon Israelin Pyhän aivoitus, että me sen tiedämme!”
20. Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!

21. Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä!

San 16

2. Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään puhtaat, mutta Herra tutkii henget.

San 14:12

12. Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.

San 20:

6. Monet huutavat hyvyyttänsä kukin, mutta kuka löytää luotettavan miehen?

San 28:

26. Omaan sydämeensä luottavainen on tyhmä, mutta viisaudessa vaeltava pelastuu.

2. kor 10

17. Mutta joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra.
18. Sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee.

EKSYTTÄJÄT USEIN OVAT NIITÄ JOTKA LUETTELEVAT OMIA TEKOJAAN. EKSYVÄT OVAT USEIN NIITÄ JOTKA LUOTTAVAT OMAAN SYDÄMENSÄ ”INTUITIOON”, EIVÄTKÄ TUTKI RUKOILLEN SANASTA MIKÄ ON HERRAN TAHTO.

LUE SANAA JA RUKOILE. PYSYTÄÄN KAIDALLA TIELLÄ. KILVOITELLAAN USKOSSA PIENELLÄ PAIKALLA JA NÖYRÄLLÄ MIELELLÄ. HERRA ON HEIKOISSA VÄKEVÄ!

Rukoile, lue sanasta ja siten koettele onko tämä mitä sanoin Raamatun ilmoituksen mukaista vai ei. Siten tiedät eksytänkö sinua vai tuleeko kirjoitukseni Jumalan sydämeltä.

Siunausta sinulle ja perheellesi.

Antti

Jälkikirjoitus:

Tämä kirjoituksen julkaistuani mielessäni kaikui Johanneksen toisen kirjeen alkusanat ”…valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa”. Tästähän yksi tulkinta on että tuo on ikäänkuin koodikieltä jossa ”rouva” tarkoittaa seurakuntaa ja ”lapset” tarkoittavat seurakuntalaisia.

Toinen Johanneksen kirje:

5. Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niinkuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut: että meidän tulee rakastaa toinen toistamme.
6. Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa.
7. Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.
8. Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan.
9. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.
10. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi;
11. sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.

Tuosta voimme ottaa suuntaviivoja yleisemminkin siihen miten meidän tulisi suhtautua kaikenlaisiin vakaviin eksytyksiin ja niiden levittäjiin. Kaikki eksytys jossa pelataan henkivaltojen kanssa on vakavaa (siis kun alkaa yliluonnollisia tapahtua). Toki kaikki eksytys jossa väitetään Jumalasta, Jeesuksesta tai pyhästä hengestä muuta kuin Raamatussa ilmoitetaan on ilman muuta vakavaa sekin. Jos joku uskova on pienistä asioista erimieltä kanssasi, sellaisista jotka eivät ole vakavia asioita, ei niistä kannata alkaa missään nimessä väittelemään. Silloin kärsikäämme toisiamme rakkaudessa.  Siis, jos toivotamme tervetulleeksi jonkun jonka opetus on vakavasti eksyttävää, me osallistumme hänen pahoihin tekoihinsa -> edesauttamalla muita eksymään! Silloin meihinkin pätee Jeesuksen sanat: ”voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee!”.