Elämän leipä 

JOH6:24-58 

Kun siis kansa näki, ettei Jeesus ollut siellä eivätkä hänen opetuslapsensa, astuivat hekin venheisiin ja menivät Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta. 
25 Ja kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he hänelle: ”Rabbi, milloin tulit tänne?” 
26 Jeesus vastasi heille ja sanoi: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ette te minua sentähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sentähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. 
27 Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut.” 
28 Niin he sanoivat hänelle: ”Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?” 
29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt”. 
30 He sanoivat hänelle: ”Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet? 
31 Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niinkuin kirjoitettu on: ’Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi’.” 
32 Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. 
33 Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän.” 
34 Niin he sanoivat hänelle: ”Herra, anna meille aina sitä leipää”. 
35 Jeesus sanoi heille: ”Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. 
36 Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. 
37 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. 
38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. 
39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. 
40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.” 
41 Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi: ”Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta”; 
42 ja he sanoivat: ”Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo: ’Minä olen tullut alas taivaasta’?” 
43 Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Älkää nurisko keskenänne. 
44 Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. 
45 Profeetoissa on kirjoitettuna: ’Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi’. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni. 
46 Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän. 
47 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. 
48 Minä olen elämän leipä. 
49 Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat. 
50 Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. 
51 Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta.” 
52 Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen: ”Kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi?” 
53 Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. 
54 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. 
55 Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. 
56 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. 
57 Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. 
58 Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti.” 

JEESUS KRISTUS ON ELÄMÄN LEIPÄ…VAIN YKSIN HÄNESSÄ ON PELASTUS…VAIN YKSIN HÄN VOI RAVITA MEIDÄT AIDOSTI…ELI ON TÄRKEÄÄ SYÖDÄ ELÄMÄN LEIPÄÄ KUN ON TULLUT JEESUKSEN OMAKSI…NIIN MYÖS SE , JOKA MINUA SYÖ, ELÄÄ MINUN KAUTTANI…ELI ON OLEMASSA OIKEAA JA MYÖSKIN  VÄÄRÄÄ SYÖMISTÄ…JA OIKEAA JA VÄÄRÄÄ RAVINTOA… 

JOH4:31-34 

Sillävälin opetuslapset pyysivät häntä sanoen: ”Rabbi, syö!” 
32 Mutta hän sanoi heille: ”Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä”. 
33 Niin opetuslapset sanoivat keskenään: ”Lieneekö joku tuonut hänelle syötävää?” 
34 Jeesus sanoi heille: ”Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. 

SANANL4:14-19 

Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle. 
15 Anna sen olla, älä mene sille, poikkea pois ja mene ohitse. 
16 Sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee; se riistää heiltä unen, elleivät ole ketään kaataneet. 
17 Niin he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viininään väkivallan tekoja. 
18 Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. 
19 Jumalattomain tie on kuin pimeys: eivät he tiedä, mihin kompastuvat. 

KUN ME SYÖMME ELÄMÄN LEIPÄÄ, JEESUSTA, ELI JUMALAN SANAA JA TEEMME JUMALAN TAHTOA ELÄMÄSSÄMME, SE RAVITSEE MEIDÄT HENGELLISESSÄ MIELESSÄ OIKEALLA TAVALLA…SITTEN TAAS VÄÄRÄ SYÖMINEN VASTAAVASTI ON SITÄ KUN IHMINEN KIINNITTÄÄ KATSEENSA JOHONKIN MUUHUN KUIN JEESUKSEEN JA TEKEE VÄÄRYYDEN TÖITÄ, JA KULKEE SYNNIN TEILLÄ…SILLOIN IHMINEN SYÖ LEIPÄNÄÄN JUMALATTOMUUTTA… 

JES65:11-15 

Mutta te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte minun pyhän vuoreni, jotka valmistatte Gadille pöydän ja vuodatatte uhrijuomaa Menille- 
12 teidät minä määrään miekan omiksi, ja kaikki te kumarrutte teurastettaviksi, sentähden ettette vastanneet, kun minä kutsuin, ettekä kuulleet, kun minä puhuin, vaan teitte sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsitte sen, mikä ei ole minulle otollista. 
13 Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minun palvelijani syövät, mutta te näette nälkää; katso, minun palvelijani juovat, mutta te kärsitte janoa; katso, minun palvelijani iloitsevat, mutta te joudutte häpeään. 
14 Katso, minun palvelijani riemuitsevat sydämen onnesta, mutta te huudatte sydämen tuskasta ja voivotatte mielimurteissanne. 
15 Ja te jätätte nimenne kirouslauseeksi minun valituilleni: ”Niin sinut surmatkoon Herra, Herra!” Mutta palvelijoilleen hän on antava toisen nimen. 

JOS IHMINEN SYÖ LEIPÄNÄÄN JUMALATTOMUUTTA, HÄNELLE KÄY LOPPUJEN LOPUKSI TODELLA HUONOSTI ELLEI TULE TÄMÄN ELÄMÄN AIKANA PARANNUKSEN PAIKALLE JA JEESUKSEN OMAKSI…JUMALA HALUAA JOKAISELLE IHMISELLE IANKAIKKISTA PARASTA, MUTTA SILTI MONET KÄÄNTÄVÄT IKÄÄNKUIN SELKÄNSÄ JUMALALLE, KUN HERRA KUTSUU IHMISTÄ LUOKSENSA…JA NÄIN IHMISEN ELÄMÄSSÄ EI OLE JUMALAN SIUNAUSTA EIKÄ ENNENKAIKKEA SIELUN PELASTUSTA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…JA SE JOS MIKÄ ON KAUHEA TRAGEDIA! 

DAN1:1-20 

Joojakimin, Juudan kuninkaan, kolmantena hallitusvuotena tuli Nebukadnessar, Baabelin kuningas, Jerusalemin edustalle ja piiritti sitä. 
2 Ja Herra antoi hänen käsiinsä Joojakimin, Juudan kuninkaan, sekä osan Jumalan huoneen astioita, ja hän vei ne Sinearin maahan, jumalansa huoneeseen. Ja hän vei astiat jumalansa aarrekammioon. 
3 Ja kuningas käski ylimmäisen hoviherransa Aspenaan tuoda israelilaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä, 
4 nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virheä ja jotka olivat kaunismuotoisia, jotka kykenivät käsittämään kaikkea viisautta, olivat terävä-älyisiä ja hyväoppisia ja jotka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa; heille hänen tuli opettaa kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä. 
5 Ja kuningas määräsi heille jokapäiväiseksi ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja viiniä, jota hän itse joi. Niin heitä oli kasvatettava kolme vuotta, ja niiden kuluttua heidän tuli astua kuninkaan palvelukseen. 
6 Heidän joukossaan olivat juutalaiset pojat Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja. 
7 Ja hoviherrain päällikkö pani heille nimet: Danielille hän pani nimen Beltsassar, Hananjalle nimen Sadrak, Miisaelille nimen Meesak ja Asarjalle nimen Abednego. 
8 Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa. 
9 Ja Jumala salli Danielin saada suosion ja armon hoviherrain päällikön edessä. 
10 Mutta hoviherrain päällikkö sanoi Danielille: ”Minä pelkään, että jos herrani, kuningas, joka on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne, huomaa teidän kasvonne laihemmiksi kuin muiden ikäistenne nuorukaisten, niin te saatatte minun pääni vaaraan kuninkaan edessä”. 
11 Silloin Daniel sanoi katsastajalle, jonka hoviherrain päällikkö oli määrännyt pitämään silmällä Danielia, Hananjaa, Miisaelia ja Asarjaa: 
12 ”Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. 
13 Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset.” 
14 Ja hän kuuli heitä tässä asiassa ja koetteli heitä kymmenen päivää. 
15 Mutta kymmenen päivän kuluttua havaittiin heidät muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa. 
16 Ja niin katsastaja jätti pois heille määrätyn ruuan ja heidän juotavansa viinin ja antoi heille vihannesruokaa. 
17 Ja Jumala antoi näille neljälle nuorukaiselle taidon käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden; ja Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet. 
18 Kun sitten ne päivät olivat kuluneet, joiden jälkeen kuningas oli käskenyt tuoda heidät esiin, niin hoviherrain päällikkö toi heidät Nebukadnessarin eteen. 
19 Kun nyt kuningas keskusteli heidän kanssaan, ei ollut heidän joukossansa yhtäkään Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin he tulivat kuninkaan palvelijoiksi. 
20 Ja kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä vertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen valtakunnassaan oli. 

JOS ME SYÖMME VÄÄRÄÄ RAVINTOA, SE RUPEAA VAIKUTTAMAAN MEIHIN HUONOLLA TAVALLA….JOS TAASSEN SYÖMME OIKEAA RAVINTOA, JUMALAN SANAA, JA TEEMME SEN MUKAAN, SE VAIKUTTAA MEIHIN HYVÄLLÄ TAVALLA…SEMMOINEN SANONTA ON ETTÄ OLET MITÄ SYÖT…TÄMÄ PITÄÄ TIETYLLÄ TAPAA PAIKKANSA MYÖS HENGELLISESSÄ MIELESSÄ…KUN SYÖMME JUMALAN SANAA JA OJENTAUDUMME SEN MUKAAN, MEISSÄ KASVAA KRISTUKSEN TUNTEMINEN JA NÄIN OLLEN MYÖS HENGEN HEDELMÄ…JA JOS TAAS SYÖMME VÄÄRÄÄ RAVINTOA, SYNTIÄ JA JUMALATTOMUUTTA, MEISSÄ RUPEAA LIHA SAAMAAN AINA ENEMPI JA ENEMPI VALTAA… 

GAL5:16-25 

Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. 
17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. 
18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. 
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, 
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. 
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 
23 Sellaista vastaan ei ole laki. 
24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. 
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. 

ETTÄ MUISTETAAN MITEN TÄRKEÄÄ ON NAUTTIA OIKEAA RAVINTOA KUN USKOSSA OLEMME! JA ON TÄRKEÄÄ MYÖSKIN KUN RAVINTOA NAUTIMME, ETTÄ SE SAA MEIHIN SULAUTUA…ETTÄ SE RAVINTO MUUTTUU MEISSÄ IKÄÄNKUIN ELÄMÄKSI…ETTÄ SE ANTAA OIKEANLAISTA KASVUA JNE… 

HOOS4:10 

He syövät, mutta eivät tule ravituiksi, he harjoittavat haureutta, mutta eivät lisäänny, sillä he eivät ole tahtoneet ottaa vaaria Herrasta. 

HEBR4:1-3 

Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. 
2 Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. 
3 Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon, niinkuin hän on sanonut: ”Ja niin minä vihassani vannoin: ’He eivät pääse minun lepooni'”, vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. 

HE SYÖVÄT, MUTTA EIVÄT TULE RAVITUIKSI! HEIDÄN KUULEMANSA SANA EI HEITÄ HYÖDYTTÄNYT, KOSKA SE EI USKOSSA SULAUTUNUT NIIHIN JOTKA SEN KUULIVAT…ON TODELLA HYVÄ RUKOUS ETTÄ HERRA AVAA MINULLE SANAASI! AUTA ETTÄ SE SAISI USKOSSA SULAUTUA! MUUTEN IHMINEN EI SAA RAVINTOA JA NÄÄNTYY! JA ON HYVÄ MIELTÄÄ ETTÄ JUMALAN SANA MEIHIN PIKKUHILJAA SULAUTUU…ETTÄ EI AUTA VAIKKA ME IKÄÄNKUIN KUINKA NOPEASTI KAAHAISIMME ESIM RAAMATTUA LÄPI…SANAN SULAMINEN OTTAA AIKAA…MEIDÄN ON SIINÄKIN OLTAVA KÄRSIVÄLLISIÄ…MUISTETAAN NAUTTIA OIKEAA RAVINTOA, JUMALAN SANAA…JA NÄIN ME SAAMME KASVAA KRISTUKSEN TUNTEMISESSA JA JUMALAN TAHDON YMMÄRTÄMISESSÄ JA MYÖSKIN HENGEN HEDELMÄ MEISSÄ SAA KASVAA…KATSOTAAN AINA JEESUSTA, JUMALAN SANAA JA NÄIN JEESUSKIN SAA MEISSÄ AINA VAAN ENEMPI JA ENMEPI MUOTOA…ARMOSTA,AAMEN… 

2KOR3:12-18 

Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat 
13 emmekä tee niinkuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. 
14 Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. 
15 Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä; 
16 mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. 
17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus. 
18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki. 

FIL3:7-21 

Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. 
8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen 
9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; 
10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, 
11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. 
12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. 
13 Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, 
14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. 
15 Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. 
16 Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä! 
17 Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana. 
18 Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina; 
19 heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. 
20 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, 
21 joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.