HEBR12:14 

Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; 

MITÄ ON PYHITYS RAAMATULLISESSA MIELESSÄ…? JA MIKÄ ON IKÄÄNKUIN MEIDÄN OSUUS TÄSSÄ? ONKO SE IHMISEN TEKOA VAI JUMALAN…? AJATUKSIA HIUKAN NÄISTÄ… 

JOOS7:11-13 

Israel on tehnyt syntiä, he ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä olen heille säätänyt; he ovat ottaneet sitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, he ovat varastaneet ja valhetelleet, he ovat panneet sen omain tavarainsa joukkoon. 
12 Sentähden israelilaiset eivät voi kestää vihollistensa edessä, vaan heidän täytyy kääntyä pakoon vihollistensa edestä, sillä he itse ovat vihityt tuhon omiksi. En minä enää ole teidän kanssanne, ellette hävitä keskuudestanne tuhon omaksi vihittyä. 
13 Nouse, pyhitä kansa ja sano: Pyhittäytykää huomiseksi, sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Sinun keskuudessasi, Israel, on jotakin tuhon omaksi vihittyä; sinä et voi kestää vihollistesi edessä, ennenkuin olette poistaneet keskuudestanne tuhon omaksi vihityn. 

PYHITYS ON EROTTAUTUMISTA JUMALALLE…VÄÄRIEN ASIOITTEN POIS LAITTAMINEN…MUTTA MEIDÄN TULEE YMMÄRTÄÄ ETTÄ PYHITYS EI OLE IHMISEN TEKO…KAIKEN PYHITYKSEN LÄHTÖKOHTA ON LAHJAVANHURSKAUS… 

APT13:38-39  

Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus 
39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. 

KUN ME TULLAAN JEESUKSEN OMIKSI, USKON KAUTTA JEESUKSEEN, NIIN SILLOIN VASTA VOI PYHITYS ALKAA MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME…MAAILMASSA SAATTAA OLLA TIES KUINKA PALJON IHMISIÄ JOTKA YRITTÄVÄT IKÄÄNKUIN PYHITTÄYTYÄ, EROTTAUTUA JUMALALLE ESIM. ASKEETTISEN ELÄMÄN KAUTTA ILMAN ETTÄ USKOVAT JEESUKSEEN…MUTTA SE PYHITYS ON ILMAN MITÄÄN ARVOA… 

KOL2:18-23 

Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama 
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua. 
20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä: 
21 ”Älä tartu, älä maista, älä koske!” 
22 -sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta-ihmisten käskyjen ja oppien mukaan? 
23 Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. 

TÄMMÖINEN PYHITYS ILMAN JEESUSTA ON TAIVAAN NÄKÖKULMASTA AIVAN TURHAA…IHMISEN LIHA AINOASTAAN SAA SIITÄ JONKINLAISTA TYYDYTYSTÄ KUN LUULEE ETTÄ VOI ERILLAISTEN KIELTÄYTYMYSTEN JA RIITTIEN KAUTTA KELVATA JUMALALLE…SANA SANOO: 

ROOM3:10-31 

niinkuin kirjoitettu on: ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, 
11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; 
12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. 
13 Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; 
14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. 
15 Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, 
16 hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, 
17 ja rauhan tietä he eivät tunne. 
18 Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä.” 
19 Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; 
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. 
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, 
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. 
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla 
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, 
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit 
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. 
27 Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta. 
28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja. 
29 Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin, 
30 koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. 
31 Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain. 

PYHITYS ELI EROTTAUTUMINEN ON MAHDOLLISTA AINOASTAAN JEESUKSEN ANTAMASTA LAHJAVANHURSKAUDESTA KÄSIN! MIKÄÄN IHMISEN OMA EI IKINÄ KELPAA JUMALALLE! EI IKINÄ…AINOASTAAN PYSYMÄLLÄ JEESUKSESSA ME VOIMME OLLA PYHITYKSEN TIELLÄ… 

JOH15:1-5 

”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. 
2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. 
3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. 
4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. 
5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. 

JOKA PYSYY MINUSSA JA JOSSA MINÄ PYSYN, SE KANTAA PALJON HEDELMÄÄ…AINOASTAAN PYSYMÄLLÄ JEESUKSESSA ME VOIMME OLLA PYHITYKSEN TIELLÄ…JA SILLOIN JUMALA ITSE MEITÄ PUHDISTAA JA EROTTAA AINA ENMPI ITSELLEEN JA KASVATTAA MEISSÄ HENGEN HEDELMÄÄ JNE…IHMINEN MONTA KERTAA EREHTYY LUULEMAAN ETTÄ MINÄ EROTTAUDUN, MINÄ LAITAN POIS VÄÄRIÄ ASIOITA, MINÄ TEEN SITÄ JA TÄTÄ JOTTA PYHITYN! MUTTA SE ON VAIN OSA TOTUUS… 

FIL2:12-13 

Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; 
13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. 

SILLÄ JUMALA ON SE JOKA TEISSÄ VAIKUTTAA SEKÄ TAHTOMISEN ETTÄ TEKEMISEN , ETTÄ HÄNEN HYVÄ TAHTONSA TAPAHTUISI! SILLÄ JUMALA ON SE JOKA TEISSÄ VAIKUTTAA! SIIS KUN OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN, HÄNEN PYHÄ HENKENSÄ MEISSÄ VAIKUTTAA PYHITTYMISTÄ…ILMAN JUMALAN HENKEÄ MEISSÄ ME OLISIMME AIVAN KYKENEMÄTTÖMÄT PYRKIMÄÄN PYHITYKSEEN… 

SAARN3:18 

Minä sanoin sydämessäni: Ihmislasten tähden se niin on, jotta Jumala heitä koettelisi ja he tulisivat näkemään, että he omassa olossaan ovat eläimiä. 
 

 
ILMAN PYHÄÄ HENKEÄ MEISSÄ, ME OLISIMME KUIN ELÄIMIÄ…SIINÄ HYVÄ KUVA IHMISEN YRITYKSESTÄ PYHITTYÄ ILMAN JUMALAA…EI MITÄÄN TOIVOA! JA JOSKUS HERRA VOI MEILLEKKIN SALLIA JOUTUA ERILLAISIIN SYNNIN KIUSAUKSIIN JA HOUKUTUKSIIN JA KOETUKSIIN ETTÄ MEIDÄN LUULOTELTU OMA HYVYYS JA HURSKAUS KARISISI POIS…ETTÄ ME HUOMAISIMME ETTÄ ILMAN HERRAA ME OLEMME KUIN LASTUJA LAINEILLA! EI MITÄÄN TOIVOA AIDOSTI HYVÄN TEKEMISEEN EIKÄ MITÄÄN TOIVOA AITOON PYHITYKSEEN…PS103:12-14 

Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. 
13 Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. 
14 Sillä hän tietää, minkäkaltaista tekoa me olemme: hän muistaa meidät tomuksi. 

JUMALA KYLLÄ TIETÄÄ MINKÄLAISTA TEKOA ME OLLAAN…ILMAN HERRAA ME OLLAAN TÄYSIN KYKENEMÄTTÖMIÄ TEKEMÄÄN AIDOSTI HYVÄÄ…MUTTA ONNELLINEN ON SE IHMINEN JOLTA OMA LUULOTELTU HYVYYS ON RIISUTTU, IHMINEN JOKA SAA LEVÄTÄ JEESUKSEN TÄYTETYN TYÖN VARASSA, LAHJAVANHURSKAUDESSA…! JA TÄMMÖINEN IHMINEN SAA OLLA PYHITYKSEN TIELLÄ KUN HERRASSA PYSYY KIINNI! SILLOIN OLEMME PYHITYS TIELLÄ, JEESUS TIELLÄ! 

FIL3:7-16 

Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. 
8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen 
9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; 
10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, 
11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. 
12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. 
13 Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, 
14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. 
15 Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. 
16 Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä! 

ONNELLINEN SE IHMINEN JOKA LUKEE KAIKEN OMAN HYVYYTENSÄ JA ONNISTUMISENSA ROSKAKSI, JA SAA LEVÄTÄ JEESUKSEN UHRITYÖN VARASSA…TÄMMÖISTÄ IHMISTÄ HERRA PYHITTÄÄ JA PUHDISTAA AINA VAAN ENEMPI JA ENEMPI…KUN IHMINEN ITSE HALUAA JEESUSTA SEURATA JA HÄNESSÄ PYSYÄ…JA TOTTAKAI ON TÄRKEÄÄ ETTÄ IHMINEN LUKEE RAAMATUN SANAA JA RUKOILEE JA TEKEE PARANNUSTA YMS…MUTTA ON HYVÄ MIELTÄÄ JA YMMÄRTÄÄ ETTÄ TÄMÄ KAIKKI ON JUMALAN PYHÄN HENGEN HYVÄÄ VAIKUTUSTA…ILMAN PYHÄÄ HENKEÄ JOS LUEMME RAAMATTUA, SE EI PALJOAKAAN RAVITSE EIKÄ VIRVOITA EIKÄ AVAUDU MEILLE…ILMAN PYHÄÄ HENKEÄ ME RUKOILEMME EPÄKELPOJA, MONASTI LIHALLISIA , ITSEKKÄITÄ RUKOUKSIA….ILMAN PYHÄÄ HENKEÄ ME EMME EDES AIDOSTI NÄE TOTAALISTA SYNTISYYTTÄMME! EMMEKÄ NÄIN OLLEN VOI EDES AIDOSTI TEHDÄ PARANNUSTA…ETTÄ KAIKKI ON JUMALAN SUURTA ARMOA JA HYVYYTTÄ…JA ILMAN HÄNTÄ EI OLISI MEILLÄ MITÄÄN PYHITYSELÄMÄÄ…. 

JOH1:12-16 

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, 
13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. 
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. 
15 Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: ”Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä.” 
16 Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. 

JA HÄNEN TÄYTEYDESTÄÄN ME KAIKKI OLEMME SAANEET, JA ARMOA ARMON PÄÄLLE…KAIKKI ON SILKKAA ARMOA…KAIKKI HYVÄ MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME ON HERRALTA…KAIKKI PYHITYS MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME ON ARMOA ARMON PÄÄLLE…KAIKKI ON HERRALTA…IHMINEN VOI VAAN KIITTÄÄ JA YLISTÄÄ HERRAA SIITÄ ETTÄ HÄN PYHITTÄÄ MEITÄ, EROTTAA MEITÄ VAAN AINA ENEMPI JA ENEMPI ITSELLEEN….RIIPUTAAN HERRASSA KIINNI JA NÄIN SAAMME OLLA AIDOSTI JUMALAN TYÖPÖYDÄLLÄ, PYHITYKSEN TIELLÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

KOL2:1-14 

Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, 
2 että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, 
3 jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. 
4 Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. 
5 Sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen. 
6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, 
7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. 
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. 
9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, 
10 ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, 
11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: 
12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. 
13 Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, 
14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.