HEBR9:27 

Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio, 

SEN JÄLKEEN TULEE TUOMIO…RAAMATTU PUHUU YLLÄTTÄVÄN PALJON TUOMIOSTA…MONET IHMISET JOTKA EIVÄT USKO JUMALAAN JA JEESUKSEEN, EIVÄT MONASTI AJATTELE, ETTÄ HE KERRAN JOUTUVAT TILILLE SIITÄ, MITÄ OVAT MAANPÄÄLLISEN ELÄMÄN AIKANA TEHNEET… 

SAAR12:13-14 

Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. 
14 Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. 

 
JOS IHMISET OIKEASTI YMMÄRTÄISIVÄT JA SISÄISTÄISIVÄT, ETTÄ HE JOUTUVAT KERRAN TEKEMÄÄN TILIÄ ELÄMÄSTÄÄN, SE VOISI VAIKUTTAA IHMISEN TEKEMIIN RATKAISUIHIN… 

MATT18:21-35 

Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: ”Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?” 
22 Jeesus vastasi hänelle: ”Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. 
23 Sentähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. 
24 Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta leiviskää. 
25 Mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. 
26 Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: ’Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki’. 
27 Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. 
28 Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaria; ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: ’Maksa, minkä olet velkaa’. 
29 Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen: ’Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle’. 
30 Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. 
31 Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. 
32 Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: ’Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit; 
33 eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niinkuin minäkin sinua armahdin?’ 
34 Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. 
35 Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi.” 

KUNINKAASEEN JOKA VAATI PALVELIJOILTANSA TILIÄ…ME JOUDUTAAN KERRAN TILILLE ELÄMÄSTÄMME…JA VASTA SILLOIN KUN OLEMME TULLEET HERRAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, MEILLÄ ON IKÄÄNKUIN RESURSSIT TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAISESTI…ANTEEKSIANTAMINEN SYDÄMESTÄÄN ON TODELLA VAIKEATA, ELLEI LIKI MAHDOTONTA ILMAN JUMALAN PYHÄN HENGEN VOIMAA…ILMAN JUMALAN RAKKAUTTA… 

1KOR13:1-7 

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. 
2 Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. 
3 Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. 
4 Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, 
5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 
6 ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; 
7 kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. 

JOS ME EI ANNETA ANTEEKSI, EI MEILLEKKÄÄN ANNETA…MUTTA JUMALAN RAKKAUS EI MUISTELE KÄRSIMÄÄNSÄ PAHAA…ILMAN JEESUSTA ANTEEKSIANTAMINEN SYDÄMESTÄÄN TUNTUU LÄHES MAHDOTTOMALTA…ILMAN JEESUKSEN RAKKAUTTA ME OLTAISIIN TODELLA PULASSA TILINTEON HETKELLÄ…KUN OLLAAN JUMALAN TUOMIOISTUIMEN EDESSÄ…MUTTA KIITOS HERRALLE, KUN OLEMME JEESUKSEN OMIA, ME VOIMME OLLA TURVALLISELLA MIELELLÄ TUOMIOISTUIMEN EDESSÄ… 

ROOM8:1-10 

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 
5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 
10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. 

NIIN EI NYT SIIS OLE MITÄÄN KADOTUSTUOMIOTA NIILLE, JOTKA KRISTUKSESSA JEESUKSESSA OVAT…ILMAN JEESUSTA MEIDÄN OLISI  MAHDOTONTA SELVITÄ VAPAUTTAVALLA TUOMIOLLA JUMALAN TUOMIOISTUIMEN EDESSÄ… 

ROOM14:1-13 

Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. 
2 Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. 
3 Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. 
4 Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu; mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään. 
5 Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. 
6 Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden; ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa; ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. 
7 Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. 
8 Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. 
9 Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleitten että elävien Herra. 
10 Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. 
11 Sillä kirjoitettu on: ”Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa”. 
12 Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. 
13 Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. 

NIIN ON SIIS MEIDÄN JOKAISEN TEHTÄVÄ JUMALALLE TILI ITSESTÄMME…SILLÄ KAIKKI MEIDÄT ASETETAAN JUMALAN TUOMIOISTUIMEN ETEEN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ITSE HENKILÖKOHTAISESTI TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN…SEN PERUSTEELLÄ MEIDÄT TUOMITAAN…SIIS MEITÄ EI TUOMITA SEN MUKAAN MITÄ MUUT OVAT TEHNEET, VAAN SEN MUKAAN MITÄ ME OLEMME TEHNEET ELÄMÄSSÄMME…JOS OLEMME ANTANEET ELÄMÄMME JEESUKSEN KÄSIIN JA OLEMME NÄIN OLLEN TULLEET USKOON, MEILLÄ EI OLE MITÄÄN KADOTUSTUOMIOTA…MEIDÄN TUOMIOISTUIMEMME ON VOIKO SANOA HYVÄ TUOMIOISTUIN KOSKA EI OLE KADOTUSTUOMIOTA…MEILLÄ ON NS PALKKATUOMIOISTUN…ME SAAMME PALKAN KAIKESTA SIITÄ MITÄ OLEMME TEHNEET JUMALAN RAKKAUDEN VAIKUTTAMANA, TOISIN SANOEN, MITÄ HERRA ON SAANUT MEIDÄN KAUTTAMME TEHDÄ… 

1KOR3:10-23 

Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. 
11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. 
12 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, 
13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. 
14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 
15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi. 
16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 
17 Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. 
18 Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. 
19 Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: ”Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa”; 
20 ja vielä: ”Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi”. 
21 Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän, 
22 teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. 
23 Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan. 

KAIKKI MIKÄ MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME ON TAIVAALLISTA TEKOA, TULEE KERRAN HERRAN EDESSÄ PALKITUKSI…ETTÄ MIKÄÄN HERRALLE TEHTY ASIA EI JÄÄ PALKKAANSA VAILLE… 

MATT10:40-42 

Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. 
41 Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan. 
42 Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.” 

SANANL24:4 

Taidolla täytetään kammiot, kaikkea kallista ja ihanaa tavaraa täyteen. 

KUN ME TEEMME HERRAN TAHDON MUKAISIA ASIOITA JA OSOITAMME LÄHIMMÄISEN RAKKAUTTA TOISILLE IHMISILLE, ME KERÄÄMME AARTEITA TAIVAISIIN…NÄIHIN AARTEISIIIN EI INFLAATIO PÄÄSE VAIKUTTAMAAN…NÄITTEN AARTEITTEN KOHDALLA EI TARVII PELÄTÄ ETTÄ NIIDEN ARVO LASKISI…TAIVAALLINEN TALLETUSTILI ON YLIVOIMAISESTI PARAS SIJOITUS TÄSSÄ AJASSA… 

MATT6:19-21 

Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 
20 Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. 
21 Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. 

KUN OLEMME SAANEET ARMON TULLA JEESUKSEEN USKOVIKSI, MEILLÄ ON SUURI ETUOIKEUS KERÄTÄ AARTEITA TAIVAASEEN…MEIDÄN EI TARVII EIKÄ PIDÄ KOOTA OMAISUUTTA TÄNNE MAAN PÄÄLLE YLENMÄÄRIN, VAAN SIJOITTAA TAIVAALLISIIN LAAREIHIN…MITEN ME SEN TEEMME…VAELTAMALLA JUMALAN TAHDON MUKAAN…JA TOTTAKAI ME MUISTETAAN ETTÄ PELASTUS EI TULE TEKOJEN KAUTTA, VAAN USKON KAUTTA…MUTTA OIKEA USKO VAAN SYNNYTTÄÄ NIITÄ OIKEITA TEKOJA… 

JAAK2LUKU 

Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön. 
2 Sillä jos kokoukseenne tulee mies, kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä, 
3 ja te katsotte loistavapukuisen puoleen ja sanotte: ”Istu sinä tähän mukavasti”, ja köyhälle sanotte: ”Seiso sinä tuossa”, tahi: ”Istu tähän jalkajakkarani viereen”, 
4 niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? 
5 Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? 
6 Mutta te olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimien eteen? 
7 Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? 
8 Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”, niin te hyvin teette; 
9 mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia. 
10 Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. 
11 Sillä hän, joka on sanonut: ”Älä tee huorin”, on myös sanonut: ”Älä tapa”; jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lainrikkoja. 
12 Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. 
13 Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. 
14 Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa? 
15 Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla 
16 ja joku teistä sanoo heille: ”Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne”, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? 
17 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. 
18 Joku ehkä sanoo: ”Sinulla on usko, ja minulla on teot”; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. 
19 Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. 
20 Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? 
21 Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? 
22 Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi; 
23 ja niin toteutui Raamatun sana: ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. 
24 Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta. 
25 Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois? 
26 Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. 

SILLÄ TUOMIO ON LAUPEUDETON SILLE, JOKA EI OLE LAUPEUTTA TEHNYT, LAUPEUDELLE TUOMIO KOITUU KERSKAUKSEKSI…ON HYVÄ MIELTÄÄ ETTÄ JEESUKSEEN USKOVALLA ON VOIKO SANOA HYVÄ TUOMIO…EI KADOTUSTUOMIOTA…MUTTA KAIKESTA JUMALALLE TEHDYSTÄ TULEE PALKKA…ETTÄ ROHKAISKOON TÄMÄ MEITÄ VAELTAMAAN JUMALAN TAHDOSSA…LOPPUTULOS ON JOKA TAPAUKSESSA JEESUKSEN OMILLE ERINOMAINEN…KAIKKI ON PELKKÄÄ PLUSSAA…JA VAIKKA ME EI AINA ONNISTUTA KAIKESSA HYVIN, MUISTETAAN ETTÄ SE EI VIE MEILTÄ PELASTUSTA POIS…ME SAAMME AINA EPÄONNISTUMISTEN KOHDALLA TULLA VERILÄHTEELLE…JA HYVÄ MUISTAA ETTÄ KUN ME JEESUKSEN OMINA SÄILYMME LOPPUUN ASTI, MEIDÄN EI TARVII IKÄÄNKUIN ALOITTAA TYHJÄSTÄ UUDELLEEN…ETTÄ EI NE HERRALLE TEHDYT TEOT POISTU LANKEEMUKSENKAAN KOHDALLA JOS VAAN HERRASSA RIIPUMME LOPPUUN ASTI JA PARANNUKSESSA ELÄMME… 

HEBR6:9-12 

Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi-vaikka puhummekin näin. 
10 Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. 
11 Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, 
12 ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. 

KIITOS HERRALLE, HÄN EI UNOHDA NIITÄ TEKOJA JOITA OLEMME SAANEET TEHDÄ JUMALAN VAIKUTTAMANA…OLLAAN AINA INNOKKAAT HERAN TYÖSSÄ JA JUMALAN TAHDON TEKEMISESSÄ…VAIKKA MUUT IHMISET MEITÄ SAATTAVAT MONASTI MOITTIA, MUISTETAAN ETTÄ HERRALLA ON KERRAN MEIDÄN JOKAISEN KOHDALLE OIKEA TUOMIO…HÄN NÄKEE MOTIIVIT YMS… 

1KOR4:1-7 

Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. 
2 Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. 
3 Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni, 
4 sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra. 
5 Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. 
6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on”, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan. 
7 Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua? 

PAAVALILLA OLI HYVÄ ASENNE…SIITÄ MINÄ HYVIN VÄHÄN VÄLITÄN, ETTÄ TE MINUA TUOMITSETTE…VAAN MINUN TUOMITSIJANI ON HERRA…JOS VAELLAMME OIKEIN HERRAN EDESSÄ, JA MUUT IHMISET MEITÄ MOITTIVAT, NIIN MITÄ SITTEN…EI TULE OTTAA SITÄ IKÄÄNKUIN LIIAN VAKAVASTI…MONTA KERTAA USKOVAN VAELLUKSEEN KUULUU MOITE TOISILTA IHMISILTÄ JNE…EI ANNETA SEN MASENTAA VAAN VAELLETAAN EDELLEEN HERRAN YHTEYDESSÄ…JA MUISTETAAN ETTÄ ME PÄÄSEMME KERRAN JEESUKSEN LUOKSE JUMALAN TAIVAASEEN JOSSA ON IANKAIKKINEN ILO JA RAUHA JA TAISTELUT JA KIUSAT OVAT PÄÄTTYNEET…ARMOSTA,AAMEN… 

2PIET2:1-9 

Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. 
2 Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; 
3 ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. 
4 Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. 
5 Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle. 
6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. 
7 Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; 
8 sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. 
9 Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, 

2KOR5:1-10 

Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. 
2 Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, 
3 sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. 
4 Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. 
5 Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. 
6 Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; 
7 sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. 
8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. 
9 Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. 
10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.