Hengellinen kasvu…

HENGELLINEN KASVU…

2PIET3:18

ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.

1JOH2:12-14

Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden.
13. Minä kirjoitan teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille, nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille, lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan Isän.
14. Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha.

KUN ME SAAMME TULLA JEESUKSEN OMAKSI, USKON KAUTTA, ME OLEMME PELASTUKSEN TIELLÄ…MUTTA SITTEN HERRA RUPEAAKIN KASVATTAA MEITÄ TÄLLÄ USKON TIELLÄ…JA KASVAKAA MEIDÄN HERRAMME JA VAPAHTAJAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN ARMOSSA JA TUNTEMISESSA…TUNTUU ETTÄ MEILLÄ ON ERILLAISIA KASVUVAIHEITA…MINÄ KIRJOITAN TEILLE ISÄT, MINÄ KIRJOITAN TEILLE NUORUKAISET, MINÄ KIRJOITAN TEILLE LAPSUKAISET…TUNTUU ETTÄ MEILLÄ ON ERILLAISIA KASVUVAIHEITA USKON TIELLÄ KULKIESSAMME…KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, ME OLEMME HENGELLISESTI VAUVOJA, HALUSIMMEPA TAI EMME…

1KOR3:1-3

Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa.
2. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä;
3. olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin?

HEBR5:11-14

Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan.
12. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa.
13. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi;
14. mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.

KUN ME TULEMME HERRAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, ME OLEMME HENGELISESTI PIENIÄ LAPSIA KRISTUKSESSA…MUTTA HERRA RUPEAAKIN KASVATTAA MEITÄ TÄLLÄ USKONTIELLÄ! JA SE KESTÄÄ…SIIS SE KASVU OTTAA AIKAA…OIKEA HENGELLINEN KASVU EI TAPAHDU HETKESSÄ…EI OLE NS OIKOTIETÄ ONNEEN…ENSIKSIKIN OIKEA RAVINTO ON USKOVILLE TODELLA TÄRKEÄÄ OIKEAN KASVUN AIKAANSAAMISEKSI…

1PIET2:1-5

Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,
2. ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,
3. jos ”olette maistaneet, että Herra on hyvä”.
4. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,
5. ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.

HALATKAA NIIN KUIN VASTASYNTYNEET LAPSET SANAN VÄÄRENTÄMÄTÖNTÄ MAITOA ETTÄ TE SEN KAUTTA KASVAISITTE PELASTUKSEEN…JUMALAN SANA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄ OIKEAN HENGELLISEN KASVUN TAKAAMISEKSI…HERRA EI ANNA IKÄÄN KUIN JOTAIN UUTTA ILMESTYSTIETOA OHI RAAMATUN VAAN RAAMATTU ON JUMALAN AITOA, OIKEAA JA VÄÄRENTÄMÄTÖNTÄ SANAA…KUN TULEMME USKOON, TUNTUU ETTÄ HERRA MONESTI HELLII MEITÄ KUIN PIENIÄ LAPSIA, MUTTA KUN KASVAMME JEESUKSEN TUNTEMISESSA JA VANHURSKAUDEN SANASSA, HERRA ANTAA MEILLE MYÖS USKON KOETUKSIA TÄLLÄ JEESUS TIELLÄ…

DAN12:8-10

Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: ”Herrani, mikä on oleva näitten päätös?”
9. Niin hän sanoi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti.
10. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.

HERRA PUHDISTAA, KIRKASTAA, JA KOETTELEE OMIANSA…ME SAADAAN KASVAA MYÖS NÄISSÄ USKONKOETUKSISSA…NE EI OLE HELPPOJA…

LUUK22:31-34

Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niinkuin nisuja;
32. mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi.”
33. Niin Simon sanoi hänelle: ”Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan”.
34. Mutta hän sanoi: ”Minä sanon sinulle, Pietari: ei laula tänään kukko, ennenkuin sinä kolmesti kiellät tuntevasi minua.”

HERRA JEESUS KASVATTI MYÖS PIETARIA…PIETARI OLI NIIN ITSEVARMA JA VOIKO SANOA OMAVOIMAINEN, AINA TEKEMÄSSÄ JA MENEMÄSSÄ MUTTA PIETARI JOUTUI TODELLA KOVAAN USKON KOETUKSEEN…TUNTUU ETTÄ HERRA SALLI SAATANAN SEULOA MYÖSKIN PIETARIA…TUNTUU ETTÄ HERRA PUHDISTAA, KIRKASTAA JA KOETTELEE OMIANSA VÄLILLÄ TODELLA VOIMAKKAASTIKKIN…MUTTA NÄISSÄ KOETUKSISSA ME OIKEASTI SAADAAN KASVUA JA PUHDISTUSTA…TUNTUU ETTÄ HERRAN OLI PIETARIKIN KÄSITELTÄVÄ KUNNOLLA ENNEN KUIN PIETARI PÄÄSI IHAN TÄYSIMÄÄRÄISESTI HERRAN TYÖHÖN…

JES54:16-17

Katso, minä olen luonut sepän, joka lietsoo hiilivalkeata ja kuonnuttaa aseen käytäntöönsä; mutta minä olen myös luonut tuhontuottajan hävittämään sen.
17. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra.

TUNTUU ETTÄ HERRA SALLII JOPA VIHOLLISEN SEULOA JA KOETELLA MEITÄ…MUTTA NÄITTEN KÄSITTELYJEN JÄLJILTÄ USKOVA SAA KASVUA JA PUHDISTUSTA…HERRA KUONNUTTAA ASEEN KÄYTÄNTÖÖNSÄ JOSKUS JOPA VIHOLLISTA VÄLIKAPPALEENAAN KÄYTTÄEN…MUTTA SILLOIN KUN SE ASE ON KUONNUTETTU, SE KESTÄÄ KÄYTÖSSÄ!!  SILLOIN KUN MEIDÄT ON ”KUONNUTETTU” HERRA VOI KÄYTTÄÄ MEITÄ VOIMAKKAASTI! HENGELLINEN KASVU EI TAPAHDU HELPOISSA OLOSUHTEISSA…SANA SANOO:

PS66:10-12

Sillä sinä, Jumala, olet koetellut meitä, olet sulattanut meitä, niinkuin hopea sulatetaan.
11. Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman meidän lanteillemme.
12. Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse, me jouduimme tuleen ja veteen. Mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen.

TUNTUU ETTÄ HERRA ANTAA MEILLE USKONKOETUKSIA JA SUORASTAAN TULISIÄ PÄTSEJÄ MUTTA NIITTEN KAUTTA HÄN VIE MEIDÄT HENGELLISEEN YLTÄKYLLÄISYYTEEN…EI HERRA TURHAAN SALLI MEILLE KOETUKSIA JA AHDINKOJA! HERRALLA ON KOKO AJAN MAHTAVAT PÄÄMÄÄRÄT MIELESSÄ…

PS105:16-22

Ja kun hän kutsui nälänhädän maahan ja kokonaan mursi leivän tuen,
17. oli hän lähettänyt heidän edellänsä miehen: Joosef oli myyty orjaksi.
18. Hänen jalkojansa vaivattiin kahleilla, hän joutui rautoihin,
19. siksi kunnes hänen sanansa kävi toteen ja Herran puhe osoitti hänet puhtaaksi.
20. Niin kuningas lähetti ja päästätti hänet, kansojen hallitsija laski hänet irti.
21. Hän pani hänet talonsa herraksi ja kaiken omaisuutensa haltijaksi,
22. sitomaan mielensä mukaan hänen ruhtinaitansa ja opettamaan viisautta vanhimmille.

JOOSEF OLI JOUTUNUT TODELLA KOVAAN JUMALAN KOULUUN…MUTTA NÄITTEN AHDINKOJEN KAUTTA HERRA KASVATTI JOOSEFIA…HENGELLINEN KASVU EI JOOSEFINKAAN KOHDALLA TAPAHTUNUT HELPOISSA OLOSUHTEISSA…MUTTA LOPPUTULOS OLI MAHTAVA…

1MOOS49:22-26

Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla; sen oksat ulottuvat yli muurin.
23. Jousimiehet hätyyttävät häntä, ampuvat ja ahdistavat häntä.
24. Mutta hänen jousensa pysyy lujana, ja hänen käsivartensa ovat notkeat Jaakobin Väkevän avulla, kaitsijan, Israelin kallion,
25. isäsi Jumalan, avulla, joka sinua auttakoon, Kaikkivaltiaan avulla, joka sinua siunatkoon, antakoon siunauksia taivaasta ylhäältä, siunauksia syvyydestä alhaalta, siunauksia nisistä ja kohdusta.
26. Sinun isäsi siunaukset kohoavat yli minun vanhempaini siunausten, yli ikuisten kukkulain ihanuuden. Ne laskeutukoot Joosefin pään päälle, veljiensä ruhtinaan päälaelle.

ME SAADAAN KOKEA HENGELLISTÄ SIUNAUSTA KUN ME SUOSTUMME HERRAN TEIHIN JA PUHDISTUKSIIN…

JOH15:1-8

”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.
7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
8. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.

MUISTETAAN KAIKISSA AHDINGOISSA AINA SE ETTÄ HERRAN SALLIMATTA EI MITÄÄN SATU…HERRALLA ON AINA TAIVAALLISET PÄÄMÄÄRÄT…HERRA PUHDISTAA MEITÄ ETTÄ ME SAADAAN KANTAA ENEMMÄN HEDELMÄÄ IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…JA MUISTETAAN ETTÄ USKOON TULTUAMME MEISSÄ ON VIELÄ PALJON ERILLAISTA JUTTUA MISTÄ HERRA MEITÄ VAPAUTTAA JA PUHDISTAA…JA SE EI MONASTIKKAAN TUNNU KIVALTA…MUTTA HERRA RAKKAUDESSAAN TÄMÄN KAIKEN TEKEE…EHKEN ME KERRAN SAADAAN ENEMMÄN YMMÄRRYSTÄ ERI ASIOISTA, ETTÄ MIKSI PITI NÄIN JA NÄIN TAPAHTUA OMASSA ELÄMÄSSÄ…ETTÄ EHKEN SITTEN TAIVASTEN VALTAKUNNASSA VIIMEISTÄÄN HERRA SAATTAA VALOTTAA MEILLE PAREMMIN ERI ASIOITA…MUTTA LOPPUJEN LOPUKSI KAIKKI SITTENKIN ON JUMALAN RAKKAUTTA JA ARMOA…JUMALAN TÄHTÄIN ON ENNENKAIKKEA IANKAIKKISUUDESSA…HÄN HALUAA JOKAISEN IHMISEN PELASTAA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…HÄN HALUAA JOKAISEN USKOVAN KASVAVAN HENGELLISESTI JA KANTAVAN HENGEN HEDELMÄÄ TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…EI LUOVUTETA…SUOSTUTAAN KASVAMAAN JUMALAN AIKATAULUSSA, EI HITAAMMIN, EIKÄ NOPEAMMIN, VAAN HERRAN SALLIMASSA TAHDISSA…PYRITÄÄN KASVAMAAN HERRAN TUNTEMISESSA…EI IKÄÄN KUIN LOPETETA KASVAMISTA…OLLAAN KÄRSIVÄLLISIÄ HERRAN TAHDON TEKEMISESSÄ…

HEBR6:1-12

Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan,
2. oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta.
3. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii.
4. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet
5. ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,
6. ja sitten ovat luopuneet – taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.
7. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta;
8. mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan.
9. Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi – vaikka puhummekin näin.
10. Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette.
11. Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti,
12. ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on.

ON TODELLA TÄRKEÄÄ OLLA AINA SELLAINEN MIELI ETTÄ HALUAA KASVAA HERRAN TUNTEMISESSA JA RIIPPUA HERRASSA KIINNI PAHOINAKIN PÄIVINÄ, VAIKEUKSIEN KESKELLÄ…OIKEA KASVU TULEE USKONKOETUKSIEN KESKELLÄ…JA MUISTETAAN ETTÄ KOETUKSET IKÄÄN KUIN VETÄVÄT MEITÄ LÄHEMMÄKSI HERRAA…NE ON SIINÄKIN MIELESSÄ MEILLE SIUNAUKSEKSI…NE IKÄÄN KUIN AJAVAT MEITÄ ENEMMÄN RUKOUKSEEN JA SANAN ÄÄREEN JNE…JÄÄDÄÄN HERRAN JEESUKSEN SIIPIEN SUOJIIN, AAMEN…

HEBR12:1-13

Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2. silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5. ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.
7. Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9. Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.
12. Sentähden: ”Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne”;
13. ja: ”tehkää polut suoriksi jaloillenne”, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi.

1KOR3:6-7

Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun.
7. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa.