Jeesus nimi

APT4:1-12

 Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä,
2 närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista.
3 Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehtoo.
4 Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin viiteentuhanteen.
5 Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa,
6 niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua.
7 Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: ”Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?”
8 Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: ”Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9 Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on ’se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

SILLÄ EI OLE TAIVAAN ALLA MUUTA NIMEÄ IHMISILLE ANNETTU, JOSSA MEIDÄN PITÄISI PELASTUMAN…JEESUS NIMI ON EHDOTTOMAN TÄRKEÄ PELASTUKSEN KANNALTA…EIKÄ OLE PELASTUSTA YHDESSÄKÄÄN TOISESSA…AINOASTAAN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA ON PELASTUS…

ROOM10:1-13

Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat.
2 Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan;
3 sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle.
4 Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.
5 Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä.
6 Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: ”Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?” se on: tuomaan Kristusta alas,
7 tahi: ”Kuka astuu alas syvyyteen?” se on: nostamaan Kristusta kuolleista.
8 Mutta mitä se sanoo? ”Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
11 Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään”.
12 Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
13 Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.

SILLÄ SYDÄMEN USKOLLA TULLAAN VANHURSKAAKSI JA SUUN TUNNUSTUKSELLA PELASTUTAAN…JEESUS NIMI ON TODELLA TÄRKEÄ! SYDÄMEN USKO JA SUUN TUNNUSTUS KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ…ILMAN SYDÄMEN USKOA SUUN TUNNUSTUS ON HYÖDYTÖN…NYKYAIKANA VARSINKIN JEESUS NIMI SAATTAA OLLA MONIENKIN HUULILLA, VARSINKIN EPÄRAITTIISSA UUSKARISMAATTISUUDESSA…MUTTA MONELLA IHMISELLÄ SAATTAA OLLA PELKKÄ SUUN TUNNUSTUS ILMAN UUDESTISYNTYMISTÄ, ILMAN SYDÄMEN USKOA…

APT19:11-16

 Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,
12 niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.
13 Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: ”Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa”.
14 Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin, Skeuaan, seitsemän poikaa;
15 mutta paha henki vastasi heille sanoen: ”Jeesuksen minä tunnen, ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette?”
16 Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta.

MATT7:15-23

 Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

JUUTALAISET LOITSIJAT RUPESIVAT LAUSUMAAN HERRAN JEESUKSEN NIMEÄ…EMMEKÖ ME SINUN NIMESI KAUTTA ENNUSTANEET JNE…SUUN TUNNUSTUS ILMAN SYDÄMEN USKOA ON JÄRKYTTÄVÄÄ TODELLISUUTTA TÄMÄN PÄIVÄN UUSKARISMAATTISESSA EKSYTYKSESSÄ JOSSA HERRAN JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMEÄ KÄYTETÄÄN SUMEILEMATTA HYVÄKSI…MUTTA SE ON NIILLE IHMISILLE JÄRKYTTÄVÄ LOPPU KETKÄ TEKEVÄT TÄTÄ ILMAN UUDESTISYNTYMISTÄ…ILMAN LAPSIOIKEUTTA…ILMAN SYDÄMEN USKOA…MONET OVAT SAATTANEET KOKEA ERILLAISISSA TILAISUUKSISSA SIELULLISEN KOKEMUKSEN JA KUVITTELEVAT OLEVANSA USKOSSA VAIKKA SISÄINEN ELÄMÄ EI OLE KOKENUT MUUTOSTA…TÄMÄ ON TODELLA JÄRKYTTÄVÄÄ TODELLISUUTTA TÄNÄ PÄIVÄNÄ…AITO USKOONTULO, SYDÄMEN USKO RUPEAA VÄISTÄMÄTTÄ JOSSAIN VAIHEESSA VAIKUTTAMAAN IHMISESSÄ HYVÄÄ HENGEN HEDELMÄN ILMENEMISTÄ…JA SITTEN ON TOINEN PUOLI KOLIKOSTA…JOTKUT IHMISET OVAT SAATTANEET TULLA SYDÄMEN USKOON, MUTTA SUUN TUNNUSTUS PUUTTUU…HE EIVÄT USKALLA KERTOA MUILLE JA TUNNUSTAUTUA JEESUKSEN SEURAAJIKSI IHMISTEN EDESSÄ…

ROOM10:10

sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.


LUUK12:8-9

 Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä.
9 Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä.

LUUK9:23-26

 Ja hän sanoi kaikille: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
24 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.
25 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?
26 Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien kirkkaudessa.

1PIET3:13-17

Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään?
14 Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. ”Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö”,
15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,
16 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.
17 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.

KUN ME OLEMME SYDÄMEN USKOSSA JEESUKSEEN, ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME USKALLAMME TUNNUSTAA ”VÄRIMME” TÄSSÄ MAAILMASSA…SUUN TUNNUSTUS IKÄÄNKUIN LEIKKAA MEITÄ MAAILMAN HENGESTÄ…JOS ESIMERKIKSI KAVERISI PYYTÄÄ ETTÄ LÄHDE JUHLIMAAN BAARIIN YMS, NIIN KUN KERROT ETTÄ ET LÄHDE KUN OLET TULLUT JEESUKSEEN USKOVAKSI, NIIN SEURAAVILLA KERROILLA KAVERISI EI EHKEN ENÄÄN PYYDÄKKÄÄN SINUA MUKAAN RILLUTTELEMAAN YMS…SUUN TUNNUSTUKSELLA PELASTUTAAN…PELASTUTAAN MAAILMAN HENGESTÄ…MUTTA VARMASTI MYÖS TÄLLÄ SUUN TUNNUSTUKSELLA ON ISO MERKITYS MYÖS NÄKYMÄTTÖMÄN MAAILMAN EDUSTAJILLE, SEKÄ JUMALAN ENKELEILLE ETTÄ LANGENNEILLE ENKELEILLE…OLEMME TUNNUSTAUTUNEET JEESUKSEN SEURAAJIKSI MYÖS NÄKYMÄTTÖMÄN MAAILMAN EDUSTAJILLE…

LUUK12:9

Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä.

1KOR4:9

Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikäänkuin kuolemaan tuomituiksi; meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten,

NÄKYMÄTTÖMÄN MAAILMAN EDUSTAJATKIN SEURAAVAT IHMISTEN VAIHEITA…JOKA KIELTÄÄ MINUT IHMISTEN EDESSÄ, SE KIELLETÄÄN JUMALAN ENKELIEN EDESSÄ…SUUN TUNNUSTUS YHDESSÄ SYDÄMEN USKON KANSSA ON MAHTAVA PARIVALJAKKO…EI TOISTA ILMAN TOISTA…KUMPAAKIN TARVITAAN…SYDÄMEN USKOA JA SUUN TUNNUSTUSTA…JOS TOINEN PUUTTUU, NIIN TUNTUU ETTÄ ON JOTAIN VIALLA…ME JOUDUTAAN JOSSAIN VAIHEESSA TUNNUSTAMAAN JEESUS IHMISTEN EDESSÄ JOS OLEMME AIDOSSA USKOSSA…MUTTA HERRA ANTAA MEILLE SIIHENKIN PYHÄN HENGEN VOIMAN…ETTÄ MEIDÄN EI TARVII OLLA VÄÄRÄLLÄ TAVALLA PELOISSAMME TAIKKA MURHEISSAMME SIITÄ ETTÄ OLEMME JEESUKSEN TODISTAJIA, TAVALLA TAI TOISELLA…TÄSSÄ ME NÄHDÄÄN MITEN TÄRKEÄ ON JEESUS NIMI…MUTTA TÄSSÄ PITÄÄ OLLA SEKÄ SYDÄMEN USKO ETTÄ SUUN TUNNUSTUS…MOLEMMAT TÄYDENTÄÄ TOISTA…TOINEN EI SULJE POIS TOISTA…ELI JEESUS NIMI EI OLE MIKÄÄN TAIKASANA MITÄ LAUSUMALLA SAADAAN JOTAIN IHMEITÄ TAPAHTUVAKSI…VAAN SE ON SEN SISÄLLISEN TODELLISUUDEN JULKITUONTIA JOKA MEILLÄ ON….

2KOR4:13

 Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: ”Minä uskon, sentähden minä puhun”, niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme,

ETTÄ JOS JEESUS NIMEÄ MAINITAAN ILMAN UUDESTISYNTYMISTÄ, ILMAN SYDÄMEN USKOA, SILLOIN SIITÄ PUUTTUU ”TERÄ”…MIKSI SITTEN SAATTAA NÄISSÄ UUSKARISMAATTISISSA EKSYTYKSISSÄ JOTAIN IKÄÄNKUIN IHMEELLISTÄ TAPAHTUA KUN JEESUS NIMEÄ MAINITAAN…?

2KOR11:1-4

 Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin! Ja kyllähän te minua kärsittekin.
2 Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.
3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.
4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

1TIM4:1

 Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

JOS JOKU TULEE JA SAARNAA JOTAKIN TOISTA JEESUSTA…ETTÄ VALITETTAVASTI NYKYÄÄN JEESUS NIMEÄ KÄYTETÄÄN VALTAVASTI VÄÄRIN…MUTTA MUISTETAAN ETTÄ HEDELMÄSTÄ PUU TUNNETAAN…ETTÄ JEESUS NIMI ON VOIMALLINEN SILLOIN KUN IHMINEN HENGESSÄ JA TOTUUDESSA HERRAAN JEESUKSEEN TURVAA…JA SITTEN ON SELLAISTAKIN OPPIA OLLUT LIIKKEELLÄ JOSSA SANOTAAN ETTÄ JEESUKSEN NIMEÄ PITÄISI LAUSUA VAAN ALKUKIELEN MUKAAN…ETTÄ PITÄISI SANOA ETTÄ JESHUA YMS… ETTÄ SIINÄ SITTEN OLISI VOIMA JNE…MUTTA HERRA ON ANTANUT ERI KANSAT JA ERI KANSOILLE KIELET…

APT2:1-11

 Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.
2 Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.
3 Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.
4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.
5 Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.
6 Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä.
7 Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: ”Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia?
8 Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?
9 Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa,
10 Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset,
11 kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.”

KUINKA ME SITTEN KUULEMME KUKIN SEN MAAN KIELTÄ, JOSSA OLEMME SYNTYNEET?

HERRA ON ANTANUT JOKAISELLE KANSALLE OMAN KIELEN..ETTÄ EI JEESUS NIMEN VOIMA OLE ALKUKIELEN LAUSUMISESTA YMS KIINNI VAAN SILLOIN ON VOIMA KUN IHMINEN SYDÄMEN USKOSSA HERRAN JEESUKSEN NIMEÄ AVUKSEEN HUUTAA…

2TIM2:19-22

 Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: ”Herra tuntee omansa”, ja: ”Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee”.
20 Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta-ja hopea-astioita, vaan myös puu-ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten.
21 Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis.
22 Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.

LUOPUKOON VÄÄRYYDESTÄ JOKAINEN JOKA HERRAN NIMEÄ MAINITSEE…JOTKA HUUTAVAT AVUKSENSA HERRAA PUHTAASTA SYDÄMESTÄ…HERRA NÄKEE IHMISET JOTKA OVAT TOSISSAAN JA OIKEASSA HENGESSÄ…HERRA NÄKEE KENELLÄ ON PUHDAS SYDÄN…ETTÄ TUNNUSTAUDUTAAN ROHKEASTI HERRAN TODISTAJIKSI KUN HERRA MEILLE TILAISUUKSIA ANTAA…JA MUISTETAAN MITEN ETUOIKEUTETTUJA ME SAADAAN OLLA KUN SAAMME LÄHESTYÄ TURVALLISESTI PYHÄÄ JUMALAA JEESUKSEN IHMEELLISESSÄ NIMESSÄ…JA MITEN ARMOLLINEN HERRA ON OLLUT MEITÄ KOHTAAN KUN ME SAAMME JO TÄSSÄ AJASSA TUNNUSTAA JEESUKSEN KRISTUKSEN HERRAKSI JA SEURATA HÄNTÄ TEOSSA JA TOTUUDESSA…SE ON SUUREN SUURTA JUMALAN ARMOA… AAMEN…

2TIM1:7-14

Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.
8 Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa,
9 hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja,
10 mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta,
11 jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen asetettu.
12 Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu.
13 Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut, uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
14 Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.

FIL2:5-11

 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.
9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.