1KOR4:5-6

 Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.
6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on”, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.

ILM 22:18-19

 Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;
19 ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

EI YLI SEN MIKÄ ON KIRJOITETTU…JA JOS JOKU OTTAA POIS JOTAKIN TÄMÄN PROFETIAN KIRJAN SANOISTA, NIIN JUMALA ON OTTAVA POIS SEN OSAN, MIKÄ HÄNELLÄ ON ELÄMÄN PUUHUN JA PYHÄÄN KAUPUNKIIN, JOISTA TÄSSÄ KIRJASSA ON KIRJOITETTU…KUN IHMINEN TULEE JEESUKSEEN USKOVAKSI, PYHÄ HENKI TULEE IHMISEN SYDÄMEEN ASUMAAN…JA JUMALAN PYHÄ HENKI RUPEAA AVAAMAAN JA OPETTAMAAN MEILLE KIRJOITUKSIA, JUMALAN SANAA…ILMAN JUMALAN PYHÄN HENGEN APUA IHMINEN MONASTI TULKITSEE KIRJOITUKSIA VOIKO SANOA EPÄTASAPAINOISESTI…SIIS IHMINEN SAATTAA JÄTTÄÄ RAAMATUSTA MONIA KOHTIA HUOMIOON OTTAMATTA TAIKKA RUVETA JOPA IKÄÄNKUIN LISÄÄMÄÄN JUMALAN ILMOITUKSEEN OMIA LISÄYKSIÄ…KAIKKI TÄLLAINEN ON PAHASTA…SEN TAKIA ME TARVITAAN OIKEANLAISTA TASAPAINOA KUN TULKITSEMME JUMALAN SANAA…JA AINOASTAAN JUMALAN PYHÄ HENKI VOI MEILLE ANTAA OIKEAN TASAPAINON JUMALAN SANAN TULKITSEMISEEN…OTAN JOITAKIN ESIMERKKEJÄ JOISSA TULEE OLLA OIKEA TASAPAINO, JA JOSSA MONTA KERTAA SAATTAA ESIINTYÄ EPÄTASAPAINOISTA OPETUSTA JA TULKINTAA…

PELASTUS JA HYVÄT TEOT…

EF2:8-10

 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

RAAMATUSSA ON LOPPUJEN LOPUKSI TODELLA YKSINKERTAISESTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI ESITETTY PELASTUKSEN TIE, MUTTA ILMAN PYHÄN HENGEN APUA IHMISET ON ”OSANNEET” NÄINKIN YKSINKERTAISEN RAAMATUN TOTUUDEN VÄÄNTÄÄ KIEROON…IHMISET ON MENNYT TÄSSÄ ERILLAISIIN ÄÄRIPÄIHIN…MUTTA TÄSSÄKIN ME TARVIIMME OIKEANLAISTA TASAPAINOA…TOINEN ÄÄRIPÄÄ ON ARMO! ETTÄ TUNTUU JOS MAINITSET PIENIMMÄSSÄKÄÄN MÄÄRIN USKOVIEN HYVISTÄ TEOISTA NIIN SAATETAAN SANOA ETTÄ ARMOSTA OLLAAN PELASTETTUJA…TÄMÄ PITÄÄKIN TÄYSIN PAIKKAANSA…MUTTA OIKEAN JUMALAN ARMON ALLE PÄÄSTYÄMME TEOTKIN RUPEAVAT VÄISTÄMÄTTÄ JOSSAIN VAIHEESSA NÄKYMÄÄN…ETTÄ EI SE ARMO SULJE POIS NIITÄ HYVIÄ TEKOJA JOITA JEESUS HALUAA MEIDÄN VÄLITYKSELLÄ TEHDÄ…

JES1:10-20

 Kuulkaa Herran sana, te Sodoman päämiehet, ota korviisi meidän Jumalamme opetus, sinä Gomorran kansa.
11 Mitä ovat minulle teidän paljot teurasuhrinne? sanoo Herra. Minä olen kyllästynyt oinas-polttouhreihin ja juottovasikkain rasvaan. Mullikkain, karitsain ja kauristen vereen minä en mielisty.
12 Kun te tulette minun kasvojeni eteen, kuka sitä teiltä vaatii-minun esikartanoitteni tallaamista?
13 Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria; suitsutus on minulle kauhistus. En kärsi uuttakuuta enkä sapattia, en kokouksen kuuluttamista, en vääryyttä ynnä juhlakokousta.
14 Minun sieluni vihaa teidän uusiakuitanne ja juhla-aikojanne; ne ovat käyneet minulle kuormaksi, jota kantamaan olen väsynyt.
15 Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä; vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule: teidän kätenne ovat verta täynnä.
16 Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä.
17 Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.
18 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.
19 Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä;
20 mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut.

MATT25:31-46

 Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.
32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista.
33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.
34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
36 minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.’
37 Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?
38 Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?
39 Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?’
40 Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: ’Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle’.
41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;
43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.’
44 Silloin hekin vastaavat sanoen: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?’
45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: ’Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle’.
46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

MATT12:33

Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan.

OPPIKAA TEKEMÄÄN HYVÄÄ…KAIKKI MITÄ OLETTE TEHNEET YHDELLE NÄISTÄ MINUN VÄHIMMISTÄ VELJISTÄNI, SEN TE OLETTE TEHNEET MINULLE…SILLÄ HEDELMÄSTÄ PUU TUNNETAAN…HYVÄT TEOT JOITA ME SAAMME TEHDÄ USKOONTULTUAMME EI MILLÄÄN TAVALLA SULJE POIS SITÄ ETTÄ ARMOSTA ME OLLAAN PELASTETUT…VAAN SEN TAKIA ETTÄ OLLAAN TULTU PELASTUKSEEN SISÄLLE, NIIN SEN JOHDOSTAHAN ME MYÖS SITTEN HALUAMME HYVÄÄKIN TEHDÄ…ETTÄ TÄSSÄKIN ON TÄRKEÄÄ OLLA OIKEA TASAPAINO…ETTÄ EI TOINEN RAAMATUNKOHTA SULJE TOISTA POIS….EI ARMOSTA PELASTUMINEN SULJE POIS HYVIÄ TÖITÄ…JA SITTEN ON VIELÄ SE EPÄTASAPAINO ETTÄ KUN OLLAAN ARMOSTA PELASTETTUJA NIIN IKÄÄNKUIN SAATETAAN LUULLA ETTÄ SILLOIN VOIDAANKIN SYNTIÄ TEHDÄ KUN PELASTUS ON ARMOSTA…TÄSSÄKIN ON TÄRKEÄÄ OLLA OIKEA TASAPAINO…

ROOM6:15-23

 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!
16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,
18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!
19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.
20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta.
21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema.
22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.
23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

ETTÄ SE ETTÄ ARMOSTA OLLAAN SAATU PELASTUS, SE EI TIETENKÄÄN OIKEUTA SYNNIN HARJOITTAMISEEN…

LAKI JA ARMO…

SITTEN HELPOSTI VOI TULLA JA ON PALJON TULLUTKIN HISTORIAN SAATOSSA VÄÄRÄNLAISTA EPÄTASAPAINOA LAIN JA ARMON VÄLILLE….ETTÄ ON TULLUT IKÄÄNKUIN SELLAINEN LAKIHENKISYYS JOSSA YRITETÄÄN IKÄÄNKUIN TEKOJEN KAUTTA , LAIN TEKOJEN KAUTTA KELVATA JUMALALLE…TÄSSÄKIN HERRA HALUAA JOHDATTAA MEIDÄT OIKEAAN TASAPAINOON…

JES64:5-7

Sinä käyt niitä kohden, jotka ilolla vanhurskautta tekevät ja jotka sinun teilläsi sinua muistavat. Katso, sinä vihastuit, ja me jouduimme synnin alaisiksi; niin on ollut ikiajoista asti-saammeko avun?
6 Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli.
7 Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan.

ROOM4LUKU

 Mitä me siis sanomme esi-isämme Aabrahamin saavuttaneen lihan mukaan?
2 Sillä jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä.
3 Sillä mitä Raamattu sanoo? ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”.
4 Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta,
5 mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi;
6 niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja:
7 ”Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt!
8 Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä!”
9 Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja, vai eikö ympärileikkaamattomiakin? Sanommehan: ”Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi”.
10 Kuinka se sitten siksi luettiin? Hänen ollessaanko ympärileikattuna vai ympärileikkaamatonna? Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamatonna.
11 Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin;
12 ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna.
13 Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta.
14 Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi.
15 Sillä laki saa aikaan vihaa; mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan.
16 Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä
17 -niinkuin kirjoitettu on: ”Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut” -sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat.
18 Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan: ”Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva”,
19 eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut-sillä hän oli jo noin satavuotias-ja että Saaran kohtu oli kuolettunut;
20 mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle,
21 ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää.
22 Sentähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.
23 Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin,
24 vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme,
25 joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

KAIKKI ME OLIMME KUIN SAASTAISET…SILLÄ LAKI SAA AIKAAN VIHAA…KUKAAN IHMINEN EI TULE JUMALALLE KELPAAVAKSI LAIN TEKOJEN KAUTTA….LAKI NÄYTTÄÄ MEIDÄT SYNTISIKSI…AINOASTAAN USKON KAUTTA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN ME KELVATAAN JUMALALLE…MITÄÄN MUUTA MAHDOLLISUUTTA EI IHMISELLÄ OLE TULLA JUMALALLE KELPAAVAKSI KUIN JEESUKSEN UHRIN KAUTTA…MUTTA SILTI LAKI ON TÄRKEÄ…

ROOM7:7-14

 Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse”.
8 Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut.
9 Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi,
10 ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi.
11 Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta.
12 Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.
13 Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta.
14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.

ETTÄ EI JUMALAN LAKIKAAN OLE TURHA VAAN SILLÄ ON OMA TÄRKEÄ TEHTÄVÄNSÄ…MUTTA LAKIA NOUDATTAMALLA ME EI VOIDA TULLA USKOON EIKÄ JUMALALLE KELPAAVAKSI, VAAN AINOASTAAN JEESUKSEN GOLGATAN TÄYTETYN TYÖN PERUSTALLA ME VOIDAAN PELASTUA…ETTÄ TÄSSÄ ON OIKEA TASAPAINO EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ!

ETTÄ KYLLÄ ME NÄHDÄÄN MITEN HELPOSTI VOIDAAN RAAMATUN SANAN KANSSA MENNÄ EPÄTASAPAINOON…JUMALAN HENKI HALUAA VIEDÄ MEIDÄT OIKEAAN TASAPAINOON USKON ELÄMÄSSÄMME…OIKEA TASAPAINO LÖYTYY JEESUKSESTA…KUN MEIDÄN RAAMATUN OPETUS ON JEESUS KESKEISTÄ JA RISTI KESKEISTÄ, OIKEA TASAPAINO RUPEAA LÖYTYMÄÄN…ELI KUN ME SAAMME JEESUKSEEN KRISTUKSEEN AINA ENEMPI JUURTUA JA OTAMME RISTIMME PÄIVITTÄIN, OIKEA TASAPAINOKIN RUPEAA LÖYTYMÄÄN…MONET SAATTAA JOUTUA EPÄTASAPAINOON JA KESKITTYVÄT LIIKAA JA KOROSTAVAT LIIKAA EPÄOLENNAISIA ASIOITA…JA SAATETAAN MENNÄ IKÄÄNKUIN ERILLAISIIN ÄÄRIPÄIHIN JOISSA SULJETAAN JOITAIN RAAMATUN KOHTIA POIS JA JOITAIN YLIKOROSTETAAN…ESIM ARMOLAHJOJA SAATETAAN YLIKOROSTAA TAIKKA SITTEN ARMOLAHJOJA EI PIDETÄ ENÄÄN OLLENKAAN ARVOSSA…TAIKKA SITTEN MENNÄÄN ÄÄRIPÄÄHÄN SYNTIKYSYMYKSESSÄ…SAATETAAN PITÄÄ ITSEÄ JOPA SYNNITTÖMÄNÄ TAIKKA SITTEN TOISESSA ÄÄRIPÄÄSSÄ OLLAAN IKÄÄNKUIN KOKO AJAN KURJIA SYNTISIÄ…MUTTA TASAPAINO ON HYVÄSTÄ TÄSSÄKIN…ME OLLAAN ARMAHDETTUJA SYNTISIÄ JA KELVATAAN JUMALALLE KOKO AJAN JEESUKSEN UHRITYÖN TÄHDEN JOS OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN…JA PYSYMME SYNTISINÄ LOPPUUN SAAKKA VAIKKA EI SYNTIÄ TAHALLAAN TEHDÄKKÄÄN…SITTEN YKSI ÄÄRIPÄÄ ON SAIRAUS/TERVEYS…ETTÄ ET OOKKAAN OIKEASSA USKOSSA JOS OOT SAIRAS JNE…MUTTA TASAPAINO ON SIINÄ ETTÄ HERRA VOI PARANTAA TAIKKA OLLA PARANTAMATTA…ÄÄRIPÄÄT ON TÄSSÄKIN PAHASTA…SITTEN MENESTYS/AHDISTUS…IKÄÄNKUIN USKOVAN PITÄISI AINOASTAAN MENESTYÄ TÄSSÄ AJASSA JOSSA LIHAN RUUMIISSA ELETÄÄN…TAIKKA SITTEN ON VAAN PELKKÄÄ AHDISTUSTA…JUMALA SEKÄ SIUNAA ANTAMALLA MEILLE SITÄ MITÄ TARVITAAN MUTTA ANTAA MYÖSKIN AHDISTUKSEN LEIPÄÄ…SITTEN TULEE ÄÄRIPÄITÄ IHMEITTEN TAVOITTELUSSA…TAIKKA SITTEN ANNETAAN YMMÄRTÄÄ ETTÄ IHMEITÄ EI OLLENKAAN TAPAHDU…NÄMÄKIN ON HERRAN KÄDESSÄ NÄMÄ IHMEET…ETTÄ EI MENNÄ YLI EIKÄ ALI JUMALAN SANAN…SITTEN VARSINKIN TÄSSÄ AJASSA RUVETAAN HERKÄSTI PALVOMAAN IHMISIÄ…TAIKKA SITTEN TOISESSA ÄÄRIPÄÄSSÄ EI OTETA MELKEIN KENELTÄKÄÄN MITÄÄN VASTAAN JOS HERRA HALUAISI PUHUA JONKUN USKOVAN KAUTTA…ÄÄRIPÄITÄ ON VAIKKA KUINKA PALJON…MUTTA HERRA JEESUS ON VOIMALLINEN VARJELEMAAN MEITÄ ERILLAISILTA ÄÄRIPÄILTÄ JA ANTAMAAN MEILLE OIKEANLAISEN TASAPAINON JUMALAN SANAN SUHTEEN…ERI RAAMATUN KOHDAT EI SULJE TOISIAAN POIS KUN PYHÄ HENKI NIITÄ MEILLE AVAA…PÄINVASTOIN, ERI RAAMATUNKOHDAT TÄYDENTÄÄ TOISIAAN…ETTÄ HELPOSTI RUPEAA HUOMIO KIINNITTYMÄÄN IKÄÄNKUIN TOISARVOISIIN ASIOIHIN JEESUKSEN TUNTEMISEN SIJASTA JOS PYHÄ HENKI EI SAA OLLA MEIDÄN ELÄMÄN OHJAKSISSA…VIERAAT OPIT KIETOVAT USKOVANKIN PAULOIHINSA JOS KATSE SIIRTYY JEESUKSESTA JOHONKIN MUUHUN…

GAL4:1-11

 Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra;
2 vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti.
3 Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle.
4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
5 lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
6 Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”
7 Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.
8 Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole.
9 Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla?
10 Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista.
11 Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt.

HEPR13:9

 Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet.

1TIM4:1-11

 Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty
3 ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan.
4 Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan;
5 sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella.
6 Kun tätä veljille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itseäsi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut.
7 Mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen.
8 Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen.
9 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen.
10 Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien.
11 Tätä käske ja opeta.

KOL2LUKU

 Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet,
2 että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,
3 jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.
4 Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla.
5 Sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen.
6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,
7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.
9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,
10 ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää,
11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella:
12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.
13 Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,
14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.
15 Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.
16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,
17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.
20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:
21 ”Älä tartu, älä maista, älä koske!”
22 -sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta-ihmisten käskyjen ja oppien mukaan?
23 Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.

TE OTATTE VAARIN PÄIVISTÄ JA KUUKAUSISTA JA JUHLA AJOISTA JA VUOSISTA…ÄLKÄÄ ANTAKO MONENLAISTEN JA VIERAIDEN OPPIEN ITSEÄNNE VIETELLÄ…SILLÄ ON HYVÄ ETTÄ SYDÄN SAA VAHVISTUSTA ARMOSTA EIKÄ RUUISTA, JOISTA NE, JOTKA NIITÄ MENOJA OVAT NOUDATTANEET, EIVÄT OLE MITÄÄN HYÖTYNEET…ÄLÄ TARTU, ÄLÄ MAISTA, ÄLÄ KOSKE…KUN IHMISILLÄ MENEE RAAMATUN SANA EPÄTASAPAINOON, RUPEAA HUOMIO KIINNITTYMÄÄN ERILLAISIIN JUHLA AIKOIHIN, RUOKA ASIOIHIN JA MUIHIN ERILLAISIIN JA JOPA RAAMATULLE VIERAISIIN OPPEIHIN JEESUKSEN TUNTEMISEN KUSTANNUKSELLA…TÄLLÄ KAIKELLA TOSIN ON VIISAUDEN MAINE ITSEVALITUN JUMALANPALVELUKSEN JA NÖYRYYDEN VUOKSI JA SENTÄHDEN, ETTEI SE RUUMISTA SÄÄSTÄ, MUTTA SE ON ILMAN MITÄÄN ARVOA, JA SE TAPAHTUU LIHAN TYYDYTTÄMISEKSI…IHMINEN ILMAN PYHÄN HENGEN APUA RUPEAA ITSE VALITSEMAAN TAVAN JOLLA PALVELEE JUMALAA…MUTTA SE TAPAHTUUKIN LIHAN TYYDYTTÄMISEKSI…SILLÄ EI OLE JUMALAN SILMISSÄ MITÄÄN ARVOA…MUTTA KUN ME PALVELEMME JEESUSTA KRISTUSTA HENGESSÄ JA TOTUUDESSA, JUMALAN RAKKAUDEN HENGEN VAIKUTUKSESTA, SE ON JUMALALLE OTOLLISTA…SILLOIN MEIDÄN OIKEA HUOMION KESKIPISTE ON JEESUS KRISTUS…ETTÄ EI ANNETA IHMISTEN VIEDÄ IKINÄ MEIDÄN HUOMIOTA POIS JEESUKSESTA, VAAN PYRITÄÄN HÄNEEN JUURTUA JA KASVAA AINA ENEMPI JA ENEMPI…JA KUN ME JEESUKSESSA RIIPUMME HYVINÄ JA HUONOINA HETKINÄ, HÄN EI MEITÄ IKINÄ JÄTÄ EIKÄ HYLKÄÄ VAAN VIE MEIDÄT VOITTAJANA TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…

EF3:14-21

 Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,
15 josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,
16 että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,
18 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
19 ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.
20 Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa,
21 hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.