Kunnioita Jumalaasi

Iltarukouksessa nousi mieleen sanat: Kunnioita Jumalaasi. Siitä inspiroitui tämä lyhyt puhe.

Miten voin osoittaa Jumalalle kunnioittavani häntä?

Raamatun opetus tästä on hyvin yksinkertainen. Keräsin tähän joitakin Raamatun kohtia aiheesta. Toivottavasti tästä on iloa ja apua elämässäsi. Joskus ne yksinkertaisimmat Raamatun opetukset ilahduttavat eniten.

Jesaja 29

13. Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä,
14. sentähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja – kummia ja ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa.
15. Voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä ja jotka sanovat: ”Kuka meitä näkee, kuka meistä tietää?”
16. Voi mielettömyyttänne! Onko savi savenvalajan veroinen? Ja sanooko työ tekijästään: ”Ei hän ole minua tehnyt”, tai sanooko kuva kuvaajastaan: ”Ei hän mitään ymmärrä”?
17. Vain lyhyt hetki enää, niin Libanon muuttuu puutarhaksi, ja puutarha on metsän veroinen.
18. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä.
19. Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, ja ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin Pyhästä.
20. Sillä väkivaltaisista on tullut loppu, pilkkaajat ovat hävinneet, ja kaikki vääryyteen valppaat ovat tuhotut,
21. ne, jotka sanallansa langettavat ihmisiä syyhyn ja virittävät pauloja sille, joka oikeutta puolustaa portissa, ja verukkeilla syyttömän asian vääräksi vääntävät.

Evankeliumi Markuksen mukaan 7

5. Niin fariseukset ja kirjanoppineet kysyvät Häneltä: ”Mikseivät opetuslapsesi vaella vanhinten
perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää pesemättömin käsin?”
6. Vastasi ja sanoi heille: ”Oikein ennusti Jesaja teistä ulkokullatuista, niin kuin on kirjoitettu: ’Tämä kansa kunnioittaa Minua huulilla, mutta sydämensä on kaukana Minusta.
7. Turhaan palvelevat Minua opettaen oppeina ihmiskäskyjä.’
8. Sillä hyläten Jumalan käskyn noudatatte ihmisten perinnäissääntöä.
9. Sanoi heille myös: ”Hyvin kumoatte Jumalan käskyn varjellaksenne omaa perinnäissääntöänne.
10. Sillä Mooses sanoi: ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ ja: ’Joka kiroaa isää tai äitiä, kuolkoon kuolemalla.’
11. Mutta te sanotte: ’Jos ihminen sanoo isälle tai äidille: ”Se on korban” -toisin sanoen uhrilahja-, ”minkä olisit minulta saanut”’,
12. niin ette salli hänen enää tehdä mitään isälleen tai äidilleen.
13. Teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette opettaneet. Ja paljo muuta
samankaltaista teette.”
14. Kutsuen luokseen jälleen kansan sanoi heille: ”Kuulkaa Minua kaikki ja ymmärtäkää:
15. ei mikään, mikä ihmisen ulkopuolelta menee hänen sisäänsä, voi häntä saastuttaa, vaan mikä lähtee hänestä ulos, se saastuttaa ihmisen.
16. Jos kellä on korvat kuulla, kuulkoon.”
17. Kun Hän kansan luota meni taloon, opetuslapsensa kysyivät Häneltä sitä vertausta.
18. Niin sanoo heille: ”Niinkö ymmärtämättömiä tekin olette? Ettekö käsitä, ettei mikään ihmiseen ulkoa tuleva voi häntä saastuttaa,
19. sillä se ei mene sydämeen, vaan vatsaan, ja ulostuu käymälään.” Näin Jeesus sanoi puhtaiksi kaikki ruuat.
20. Ja sanoi: ”Mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen.
21. Sillä sisästä, ihmisen sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureus, varkaus, murhat,
22. aviorikokset, ahneus, pahuus, petos, irstaus, nurja silmä, rienaus, ylpeys, mielettömyys.
23. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ja saastuttaa ihmisen.

PSALMIT 50

1. Aasafin virsi. Jumala, Herra Jumala, puhuu ja kutsuu maan auringon noususta hamaan sen laskuun.
2. Siionista, jonka kauneus on täydellinen, Jumala ilmestyy kirkkaudessa.
3. Meidän Jumalamme tulee eikä vaikene, hänen edellänsä käy kuluttava tuli ja hänen ympärillänsä väkevä myrsky.
4. Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan, tuomitakseen kansansa:
5. ”Kootkaa minun eteeni minun hurskaani, jotka uhreja uhraten ovat tehneet minun kanssani liiton”.
6. Ja taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, sillä Jumala on tuomari. Sela.
7. ”Kuule, minun kansani, minä puhun; kuule, Israel, minä todistan sinua vastaan. Minä olen Jumala, sinun Jumalasi.
8. En minä sinun teurasuhreistasi sinua nuhtele, ja sinun polttouhrisi ovat aina minun edessäni.
9. En minä ota härkiä sinun talostasi enkä kauriita sinun tarhoistasi.
10. Sillä minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten karjat.
11. Minä tunnen kaikki vuorten linnut, ja kaikki, mikä kedolla liikkuu, on minun edessäni.
12. Jos minä isoaisin, en minä sitä sinulle sanoisi; sillä minun on maanpiiri ja kaikki, mitä siinä on.
13. Minäkö söisin härkien lihaa tai joisin kauristen verta?
14. Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi Korkeimmalle.
15. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.
16. Mutta jumalattomalle Jumala sanoo: ”Mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi?
17. Sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse!
18. Jos sinä näet varkaan, niin sinä mielistyt häneen, ja sinä pidät yhtä avionrikkojain kanssa.
19. Sinä päästät suusi puhumaan pahaa, ja sinun kielesi punoo petosta.
20. Sinä istut ja puhut veljeäsi vastaan, sinä panettelet äitisi poikaa.
21. Näitä sinä teet, ja minäkö olisin vaiti? Luuletko, että minä olen sinun kaltaisesi? Minä nuhtelen sinua ja asetan nämä sinun silmäisi eteen.
22. Ymmärtäkää tämä te, jotka Jumalan unhotatte, etten minä raatelisi, eikä olisi pelastajaa.
23. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua; joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden.

1. kirje tessalonikalaisille 5

18. Kiittäkää kaikessa, sillä se on Jumalan tahto teistä Kristuksessa Jeesuksessa.

Kirje Galatalaisille 6

1. Veljet, jos joku tavattaisiin jostakin rikkomuksesta, ojentakaa te hengelliset häntä sävyisässä hengessä, ja valvo itseäsi, ettet sinäkin joutuisi kiusatuksi.
2. Kantakaa toistenne kuormia ja niin täyttäkää Kristuksen laki.
3. Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikkei ole mitään, hän pettää itsensä.
4. Mutta tutkikoon kukin oman työnsä, ja niin hänellä on kerskaus vain itsestään eikä toisesta.
5. Sillä kukin kantaa oman kuormansa

Näin Raamatussa Jumala opettaa meitä että me kunnioitamme häntä kiittämällä sanoilla ja ajatuksissamme sekä teossa ja totuudessa! Kunnioitamme Jumalaa varjelemalla itsemme pahalta (ettei paha pääse saastuttamaan meitä) (Room 12:21). Kunnioitamme Jumalaa kun emme alennu ulkokultaisuuteen esittämällä muille jotain muuta kuin mitä oikeasti olemme. Kunnioitamme Jumalaa kun kannamme toistemme kuormia. Kunnioitamme Jumalaa kun vaellamme Hänen tahtonsa mukaan (s.o. Raamatun opetusten mukaan).

Psalmi 119

105. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.

Jumalan armoa ja rauhaa sinulle ja perheellesi

Antti