MATT22:1-9 

Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi: 
2 ”Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. 
3 Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. 
4 Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: ’Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin’. 
5 Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen; 
6 ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. 
7 Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. 
8 Sitten hän sanoi palvelijoillensa: ’Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. 
9 Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.’ 

KUTSUKAA HÄIHIN KETÄ TAPAATTE…NYT ON KUTSUMISEN AIKA…JOTKUT SAATTAVAT SAADA KUTSUN ESIM PRESIDENTIN LINNAN JUHLIIN YMS…MUTTA TÄTÄ JUMALAN ANTAMAA KUTSUA EI VOI VERRATAKKAAN MIHINKÄÄN MAALLISEEN KUTSUUN…TÄMÄ MENEE KAIKKIEN MAALLISTEN KUTSUJEN EDELLE YLIVERTAISESTI…TÄMÄ KUTSU ON IHMISEN ELÄMÄSSÄ ELINTÄRKEÄÄ AIKAA… 

SANANL8:1-17 

Eikö viisaus kutsu, eikö taito anna äänensä kuulua? 
2 Ylös kummuille, tien viereen, polkujen risteyksiin hän on asettunut. 
3 Porttien pielissä, kaupungin portilla, oviaukoissa hän huutaa: 
4 ”Teitä minä kutsun, miehet, ja ihmislapsille kaikuu minun ääneni. 
5 Tulkaa, yksinkertaiset, mieleviksi; tulkaa järkeviksi, te tyhmät. 
6 Kuulkaa, sillä jalosti minä puhun, ja avaan huuleni puhumaan, mikä oikein on; 
7 sillä totuutta minun suuni haastaa, ja jumalattomuus on minun huulilleni kauhistus. 
8 Vanhurskaat ovat minun suuni sanat kaikki, ei ole niissä mitään petollista, ei väärää. 
9 Ne ovat kaikki oikeat ymmärtäväiselle, suorat niille, jotka löysivät tiedon. 
10 Ottakaa minun kuritukseni, älkääkä hopeata, ja tieto ennen valituinta kultaa. 
11 Sillä parempi on viisaus kuin helmet, eivät mitkään kalleudet vedä sille vertaa. 
12 Minä, viisaus, olen perehtynyt mielevyyteen, olen löytänyt tiedon ja taidollisuuden. 
13 Herran pelko on pahan vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan. 
14 Minulla on neuvo ja neuvokkuus; minä olen ymmärrys, minulla on voima. 
15 Minun avullani kuninkaat hallitsevat, ruhtinaat säädöksensä vanhurskaasti säätävät. 
16 Minun avullani päämiehet vallitsevat ja ylhäiset, maan tuomarit kaikki. 
17 Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut. 

JOTKA MINUA VARHAIN ETSIVÄT, NE LÖYTÄVÄT MINUT…JUMALA ANTAA ARMOSSAAN IHMISILLE AJAN JOLLOIN HE VOIVAT LÖYTÄÄ PELASTUKSEN HERRASSA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA…TÄTÄ AIKAA VOISI KUTSUA KUTSUAJAKSI TAIKKA ETSIKKOAJAKSI…SILLOIN MEIDÄN ON MAHDOLLISTA LÖYTÄÄ JEESUS ELÄMÄMME HERRAKSI JA VAPAHTAJAKSI… 

17 Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut.

JES55:1-7 
Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. 
2 Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. 
3 Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. 
4 Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. 
5 Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. 
6 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. 
7 Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. 
 
ETSIKÄÄ HERRAA SILLOIN, KUN HÄNET LÖYTÄÄ VOIDAAN…HUUTAKAA HÄNTÄ AVUKSI KUN HÄN LÄSNÄ ON…ON ELINTÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ ETTÄ HERRAN KUTSU EI OLE AINA VOIMASSA IHMISEN ELÄMÄSSÄ… 

SANANL1:22-33 
Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa? 
23 Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. 
24 Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, 
25 vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, 
26 niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte; 
27 kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. 
28 Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. 
29 Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa
30 eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi, 
31 saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan. 
32 Sillä yksinkertaiset tappaa heidän oma luopumuksensa, ja tyhmät tuhoaa heidän oma suruttomuutensa. 
33 Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta. 

KUN MINÄ KUTSUIN, JA TE ESTELITTE!…SILLOIN HE MINUA KUTSUVAT, MUTTA MINÄ EN VASTAA…ETSIVÄT MINUA MUTTA EIVÄT LÖYDÄ…IHMISEN ON ELINTÄRKEÄÄ OTTAA JUMALAN KUTSUSTA AJOISSA VAARI, ETTEI AJAUTUISI SEN OHITSE… 
APT24:24-25 

Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen. 
25 Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: ”Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas”. 

KUN MINULLE SOPII, KUTSUTAN SINUT TAAS! IHMINEN EI VOI IKINÄ TIETÄÄ KOSKA JUMALA LAKKAA KUTSUMASTA! SENTÄHDEN ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ IHMINEN OTTAA JUMALAN KUTSUSTA VAARIN SILLOIN KUN ON MAHDOLLISTA…SILLOIN KUN HERRA KUTSUU…JOS OLET NYT KIINNOSTUNUT HENGELLISISTÄ ASIOISTA, ETKÄ OLE VIELÄ JEESUKSEN OMA, KÄÄNNY PIKAISESTI PARANNUSTA TEHDEN JEESUKSEN PUOLEEN JA LÄHDE HÄNTÄ SEURAAMAAN…VOIT PYYTÄÄ JEESUSTA SYDÄMEESI JA TUNNUSTAA HÄNET ÄÄNEEN HERRAKSI…ÄLÄ VIIVYTTELE! ET KOSKAAN TIEDÄ KOSKA ON VIIMEINEN MAHDOLLISUUS KÄÄNTYÄ JEESUKSEN PUOLEEN… FEELIKS SAATTOI MENETTÄÄ ETSIKKOAIKANSA, MAHDOLLISUUTENSA TULLA USKOON KUN EI AJALLAAN KÄÄNTYNYT HERRAN JEESUKSEN PUOLEEN…

JES66:2-5 
Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. 
3 Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa: nämä ovat valinneet omat tiensä. Ja niinkuin heidän sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä, 
4 niin minäkin valitsen heidän vaivaamisensa ja annan heille tulla sen, mitä he pelkäävät, koska ei kukaan vastannut, kun minä kutsuin, koska he eivät kuulleet, kun minä puhuin, vaan tekivät sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsivat sen, mikä ei ole minulle otollista. 
5 Kuulkaa Herran sana, te, jotka olette aralla tunnolla hänen sanansa edessä: Teidän veljenne, jotka vihaavat teitä ja työntävät teidät luotaan minun nimeni tähden, sanovat: ”Osoittakoon Herra kunniansa, että me näemme teidän ilonne!” Mutta he joutuvat häpeään. 
 
JOS IHMINEN EI VASTAA JUMALAN KUTSUUN MYÖNTÄVÄSTI ETSIKKOAIKANANSA, KUN HÄNTÄ KUTSUTAAN, EI JUMALAKAAN ENÄÄN SITTEN VASTAA… 

PS18:41-42 
Sinä ajat minun viholliseni pakoon, ja vihamieheni minä hukutan. 
42 He huutavat, mutta pelastajaa ei ole, huutavat Herraa, mutta hän ei heille vastaa. 
 
KÄÄNNYTÄÄN NS HYVÄN SÄÄN AIKANA HERRAN PUOLEEN…HÄN HALUAA JOKAISEN IHMISEN PELASTAA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…HÄN RAKASTAA JOKAISTA IHMISTÄ TODELLA PALJON… 

JOH3:14-18 
Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, 
15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. 
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 
 
JUMALA RAKASTAA MEITÄ SILLÄ TAVALLA ETTÄ ANTOI JEESUKSEN KUOLEMAAN MEIDÄN PUOLESTAMME…JA KUN OLEMME TULLEET JEESUKSEN OMIKSI, ME SAAMME KUTSUN EVANKELIUMIN SARALLE TAVALLA TAI TOISELLA 

LUUK24:44-51 
Ja hän sanoi heille: ”Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa”. 
45 Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. 
46 Ja hän sanoi heille: ”Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, 
47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. 
48 Te olette tämän todistajat. 
49 Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta.” 
50 Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät. 
51 Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. 
 
PARANNUSTA SYNTIEN ANTEEKSISAAMISEKSI ON SAARNATTAVA HÄNEN NIMESSÄNSÄ KAIKILLE KANSOILLE…OLLAAN ROHKEASTI VIEMÄSSÄ TAIVAALLISTA KUTSUA IHMISILLE, JOTTA HE VOISIVAT PELASTUA JA SAISIVAT VÄLTTÄÄ IANKAIKKISEN KADOTUKSEN…VIELÄ ON ARMONAIKAA JÄLJELLÄ MUTTA EI EHKEN KAUAA ENÄÄN…MUISTETAAN ETTÄ HERRA HALUAA KUTSUA IHMISIÄ PELASTUKSEEN SEURAKUNNAN KAUTTA, USKOVIEN KAUTTA… 

2KOR5:11-21 
Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan, mutta Jumala kyllä meidät tuntee; ja minä toivon, että tekin omissatunnoissanne meidät tunnette. 
12 Emme nyt taas suosittele itseämme teille, vaan tahdomme antaa teille aihetta kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on. 
13 Sillä jos me olemme olleet suunniltamme, niin olemme olleet Jumalan tähden; jos taas maltamme mielemme, teemme sen teidän tähtenne. 
14 Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet; 
15 ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. 
16 Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. 
17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 
18 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. 
19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. 
20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. 
21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. 

KRISTUKSEN PUOLESTA ME SIIS OLEMME LÄHETTILÄINÄ, JA JUMALA KEHOITTAA MEIDÄN KAUTTAMME…JUMALA KEHOITTAA JA KUTSUU IHMISIÄ LUOKSENSA USKOVIEN KAUTTA…OLLAAN ROHKEASTI JEESUKSEN TODISTAJIA SEN MUKAAN KUIN HERRA MEILLE VOIMAA ANTAA…MEIDÄN EI TARVII NS VOITTAA KOKO MAAILMAA VAAN TEHDÄ OMA OSUUTEMME..SE RIITTÄÄ…OLLAAN USKOLLISIA PIENESSÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

MARK16:15-20
Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
18 nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.”
19 Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.
20 Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.