VIISAS SYDÄN 

PS90:12 

Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen. 

SANANL16:20-23 

Joka painaa mieleensä sanan, se löytää onnen; ja autuas se, joka Herraan turvaa! 
21 Jolla on viisas sydän, sitä ymmärtäväiseksi sanotaan, ja huulten suloisuus antaa opetukselle tehoa. 
22 Ymmärrys on omistajalleen elämän lähde, mutta hulluus on hulluille kuritus. 
23 Viisaan sydän tekee taitavaksi hänen suunsa ja antaa tehoa hänen huultensa opetukselle. 

1KUN3:9-12 

Anna sentähden palvelijallesi kuuliainen sydän tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta; sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita?” 
10 Herralle oli otollista, että Salomo tätä anoi. 
11 Ja Jumala sanoi hänelle: ”Koska sinä anoit tätä etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on, 
12 niin katso, minä teen, niinkuin sanot: katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi. 

JOLLA ON VIISAS SYDÄN, SITÄ YMMÄRTÄVÄISEKSI SANOTAAN…KOSKA ANOIT ITSELLESI YMMÄRRYSTÄ KUULLAKSESI MIKÄ OIKEIN ON, MINÄ ANNAN SINULLE VIISAAN JA YMMÄRTÄVÄISEN SYDÄMEN…KUN MEILLÄ ON AITO, OIKEA HALU TULLA TUNTEMAAN JUMALAN TAHTO, JUMALA ANTAA MEILLE VIISAAN JA YMMÄRTÄVÄISEN SYDÄMEN… 

JOH7:15-17 

Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: ”Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?” 
16 Jeesus vastasi heille ja sanoi: ”Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. 
17 Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani. 

JOS JOKU TAHTOO TEHDÄ HÄNEN TAHTONSA, TULEE HÄN TUNTEMAAN, ONKO TÄMÄ OPPI JUMALASTA… 

MONILLA IHMISILLÄ EI OLE AIKAA PEREHTYÄ IHMISELÄN TÄRKEIMPÄÄN ASIAAN, SIELUN PELASTUKSEEN…EI OLE AIKAA ETSIÄ HERRAA JOTTA SAISI VIISAAN SYDÄMEN…KAIKKI MUUT ASIAT MENETTÄÄ MERKITYKSEN PELASTUKSEN RINNALLA… 

LUUK9:23-25 

Ja hän sanoi kaikille: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. 
24 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. 
25 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?  

MITÄ SE HYÖDYTTÄÄ IHMISTÄ, VAIKKA HÄN VOITTAISI OMAKSENSA KOKO MAAILMAN, MUTTA SAATTAISI ITSENSÄ KADOTUKSEEN TAI TURMIOON? IHMINEN LÖYTÄÄ KYLLÄ PELASTUKSEN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA JOS VAIN MALTTAA ETSIÄ…HERRA EI HALUA KENENKÄÄN JOUTUVAN IANKAIKKISEEN KADOTUKSEEN, HELVETTIIN…VAAN HÄN HALUAA ETTÄ JOKAINEN IHMINEN PELASTUISI… 

PS32 

Daavidin mietevirsi. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty! 
2 Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä! 
3 Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. 
4 Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun nesteeni kuivui niinkuin kesän helteessä. Sela. 
5 Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: ”Minä tunnustan Herralle rikokseni”, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela. 
6 Sentähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu. 
7 Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Sela. 
8 ”Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa; minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee”. 
9 Älkää olko niinkuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla, niiden valjailla, suistetaan; muutoin ne eivät sinua lähesty. 
10 Jumalattomalla on monta vaivaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo. 
11 Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja veisatkaa ilovirsiä, kaikki te oikeamieliset.  

SENTÄHDEN RUKOILKOOT SINUA KAIKKI HURSKAAT AIKANA, JONA SINUT LÖYTÄÄ VOIDAAN… 

ON ELINTÄRKEÄÄ PYSÄHTYÄ PELASTUSASIAN ÄÄRELLE…KUN JUMALA KUTSUU IHMISTÄ, ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS PYSÄHTYÄ TÄMÄN MAAILMAN KIIREISTÄ JA ETSIÄ HERRAA…KUN IHMINEN TOTISESTI ETSII HERRAA, HERRA PELASTAA HÄNET JA ANTAA VIISAAN SYDÄMEN, ANTAA PELASTUKSEN IHMISELLE… 

LUUK11:9-10 

Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. 
10 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. 
 

 
JOS HERRA SINUA KUTSUU LUOKSENSA, ETSI NIIN KAUAN ETTÄ SAAT JEESUKSELTA RAUHAN SYDÄMEESI…SAAT SYNTISI ANTEEKSI JA IANKAIKKISEN ELÄMÄN JOKA EI PÄÄTY KOSKAAN…ET JOUDU IANKAIKKISEEN KAUHUN PAIKKAAN, HELVETTIIN… 

PS105:1-4 

Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. 
2 Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. 
3 Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. 
4 Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. 

JA KUN OLET LÖYTÄNYT PELASTUKSEN JEESUKSESSA, ÄLÄ LAKKAA IKINÄ ETSIMÄSTÄ HÄNEN TAHTOA OMAAN ELÄMÄÄSI…HERRA HALUAA JOHDATTAA JOKAISTA HÄNEN OMAANSA…SIIHEN ME TARVIIMME RUKOUSTA JA JUMALAN SANAA… 

KOL3:1-3 

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. 
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. 
3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; 

SUMMA SUMMARUM…IHMINEN SAA VIISAAN SYDÄMEN KUN ON TOSISSAAN HERRAN SUHTEEN…EI LEIKITTELE VAAN ETSII TOSISSAAN PELASTUSTA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA…JA VASTA SITTEN IHMISELLÄ ON AIDOSTI VIISAS SYDÄN…NYKYÄÄN IHMISET MENEE PALJON TUNTEIDEN JA MAALLISEN OLETETUN VIISAUDEN EHDOILLA…HE MITTAA ASIAT TUNTEILLA JA NS VIISAUDELLA, TÄMÄN MAAILMAN VIISAUDELLA…SANA SANOO: 

ROOM1:18-23 
Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, 
19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. 
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, 
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. 
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet 
23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. 
 
HEIDÄN YMMÄRTÄMÄTÖN SYDÄMENSÄ ON PIMENTYNYT…KEHUESSAAN VIISAITA OLEVANSA HE OVAT TYHMIKSI TULLEET…SIINÄ RAAMATUN KARU KUVAUS IHMISISTÄ KETKÄ EIVÄT OLE KÄÄNTYNEET TOTISELLA SYDÄMELLÄ JEESUKSEN PUOLEEN, EIVÄTKÄ NÄIN OLLEN OLE SAANEET VIISASTA SYDÄNTÄ…KUN IHMISELLÄ EI OLE VIISASTA SYDÄNTÄ, IHMISEN SYDÄN PIMENEE…!! IHMISESTÄ TULEE SOKEA SOKEITTEN TALUTTAJA…RAAMATUN SELVÄT NEUVOT JA OHJEET EIVÄT AVAUDU EIVÄTKÄ USKOSSA SULAUDU…IHMINEN KUVITTELEE OLEVANSA VIISAS VAIKKA ON JUMALAN SILMISSÄ TYHMÄ!…
 
SANANL28:26 
Omaan sydämeensä luottavainen on tyhmä, mutta viisaudessa vaeltava pelastuu. 

IHMINEN JOLLA ON VIISAS SYDÄN, VAELTAA VIISAUDESSA…JÄ HÄN PELASTUU KERRAN IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN KUN PYSYY VIISAUDESSA…PYSYY JEESUKSESSA…JOKA LUOTTAA OMAAN SYDÄMEENSÄ, ON TYHMÄ…HÄNELLE EI KELPAA KÄÄNTYÄ JEESUKSEN PUOLEEN SAADAAKSEEN VIISAAN SYDÄMEN…ME SAAMME OLLA TODELLA KIITOLLISET HERRALLE ETTÄ HÄN ON ANTANUT MEILLE AIDOSTI VIISAAN SYDÄMEN…RIIPUTAAN HERRASSA KIINNI NIIN HYVINÄ KUIN VAIKEINAKIN HETKINÄ…JEESUS MEITÄ KAIKESSA AUTTAA…ARMOSTA, AAMEN… 

SANANL4LUKU 
Kuulkaa, lapset, isän kuritusta ja kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä.
2 Sillä minä annan teille hyvän neuvon, älkää hyljätkö minun opetustani. 
3 Olinhan minäkin isäni poika, hento ja äitini ainokainen. 
4 Ja isä minua opetti ja sanoi minulle: ”Pitäköön sydämesi minun sanoistani kiinni, noudata minun käskyjäni, niin sinä saat elää. 
5 Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista. 
6 Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua; rakasta sitä, niin se sinua suojaa. 
7 Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä. 
8 Anna sille korkea arvo, niin se sinut korottaa, se kunnioittaa sinua, jos sen syliisi suljet; 
9 se panee päähäsi ihanan seppeleen ja lahjoittaa sinulle kauniin kruunun.” 
10 Kuule, poikani, ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. 
11 Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille. 
12 Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu; juostessasi et kompastu. 
13 Tartu kiinni kuritukseen äläkä hellitä; säilytä se, sillä se on sinun elämäsi. 
14 Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle. 
15 Anna sen olla, älä mene sille, poikkea pois ja mene ohitse. 
16 Sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee; se riistää heiltä unen, elleivät ole ketään kaataneet. 
17 Niin he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viininään väkivallan tekoja. 
18 Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. 
19 Jumalattomain tie on kuin pimeys: eivät he tiedä, mihin kompastuvat. 
20 Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. 
21 Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään; 
22 sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. 
23 Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. 
24 Poista itsestäsi suun kavaluus, ja karkoita luotasi huulten vääryys. 
25 Katsokoot sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu. 
26 Tasoita polku jaloillesi, ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. 
27 Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta.