ROOM7:1-16 

Vai ettekö tiedä, veljet-minä puhun lain tunteville-että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää? 
2 Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. 
3 Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle. 
4 Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. 
5 Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, 
6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. 
7 Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse”. 
8 Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut. 
9 Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi, 
10 ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. 
11 Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. 
12 Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. 
13 Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. 
14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. 
15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. 
16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. 

NIIN, LAKI ON KUITENKIN PYHÄ JA KÄSKYSANA PYHÄ, VANHURSKAS JA HYVÄ…KAIKKI MINKÄ JUMALA ON ANTANUT, ON HYVÄÄ JA TARKOITUKSENMUKAISTA…JUMALA EI ANNA IKÄÄNKUIN HUVIKSEEN ERILLAISIA ASIOITA…LAIN KAUTTA ME OLEMME TULLEET SYNTISIKSI JA NÄIN OLLEN JEESUSTA TARVITSEVIKSI… 

SANANL30:20 

Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: ”En ole pahaa tehnyt”. 

IHMISILLE JOTKA EIVÄT OMASTA MIELESTÄÄN OLE PAHAA TEHNEET, TULEE LAKI VÄLIIN JA NÄYTTÄÄ HEILLE SYNNIN OMASSA ELÄMÄSSÄÄN…JA KUN IHMINEN TULEE SYNNINTUNTOON JA KÄÄNTYY JEESUKSEN PUOLEEN ARMOA PYYTÄEN, JEESUKSEN VERI PUHDISTAA JA IHMINEN PÄÄSEE NS UUDEN LAIN ALLE… 

ROOM8:1-7 

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 
5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 

KUN TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, JEESUKSEN OMIKSI, SIIRRYMME UUDEN LAIN ALLE…ELÄMÄN HENGEN LAIN ALLE…NYT MEILLÄ ON IHAN UUDET LÄHTÖKOHDAT JA RESURSSIT TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN… 

1KOR13:1-8 

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. 
2 Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. 
3 Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. 
4 Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, 
5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 
6 ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; 
7 kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. 
8 Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. 

ILMAN JEESUSTA MEILLÄ EI VOI OLLA JUMALAN RAKKAUTTA JOKA EI MUISTELE KÄRSIMÄÄNSÄ PAHAA!  

ROOM5:1-5 

Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 
2 jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. 
3 Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, 
4 mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa; 
5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. 

SILLÄ JUMALAN RAKKAUS ON VUODATETTU MEIDÄN SYDÄMIIMME PYHÄN HENGEN KAUTTA JOKA ON MEILLE ANNETTU…AINOASTAAN SILLOIN KUN MEILLÄ ON USKO JEESUKSEEN, MEILLÄ VOI OLLA PYHÄ HENKI, JOLLOIN VOIMME SAADA JUMALAN RAKKAUTTA…JUMALAN RAKKAUS ON SELLAINEN JOKA EI MUISTELE KÄRSIMÄÄNSÄ PAHAA…! EI KATKEROIDU! EI ETSI OMAANSA! EI ILOITSE VÄÄRYYDESTÄ JNE! SIIS ILMAN JEESUSTA IHMISELLÄ EI OLE OIKEITA RESURSSEJA VAELTAA OIKEIN…IHMISEN LIHA EI HALUA JUMALAN HALUAMIA ASIOITA…SE EI ALISTU JUMALAN LAIN ALLE, EIKÄ SE VOIKKAAN…AINOASTAAN KRISTUKSESSA OLEMALLA JA PYSYMÄLLÄ VOIMME VOITTAA VAIKEAT TILANTEET JA VAIKEAT IHMISSUHTEET MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME…ME JOUDUMME MONENLAISIIN AHDINKOIHIN JA KOETUKSIIN MONTA KERTAA NIITTEN IHMISTEN TAHOLTA JOTKA EIVÄT OLE USKOSSA JA VAELTAVAT TURMELTUNEEN LIHAN MIELEN MUKAAN…SILLOIN JOS KOSKAAN TARVITSEMME HERRAN APUA! TARVITSEMME JUMALAN RAKKAUTTA HANKALIA LÄHIMMÄISIÄMME KOHTAAN… 

LUUK6:20-38 

Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. 
21 Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan! Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa! 
22 Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan-Ihmisen Pojan tähden. 
23 Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille. 
24 Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette jo saaneet lohdutuksenne! 
25 Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, sillä teidän on oleva nälkä! Voi teitä, jotka nyt nauratte, sillä te saatte murehtia ja itkeä! 
26 Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. 
27 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, 
28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. 
29 Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan. 
30 Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa. 
31 Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille. 
32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. 
33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät. 
34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. 
35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. 
36 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen. 
37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. 
38 Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.” 

ROOM12:12-21 

Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. 
13 Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta. 
14 Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko. 
15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. 
16 Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita. 
17 Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. 
18 Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. 
19 Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ”Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra”. 
20 Vaan ”jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle”. 
21 Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. 

1PIET3:7-17 

Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 
8 Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. 
9 Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. 
10 Sillä: ”joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, 
11 kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. 
12 Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan.” 
13 Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? 
14 Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. ”Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö”, 
15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, 
16 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. 
17 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. 

ERILLAISTEN HANKALIEN IHMISTEN KAUTTA ME SAAMME PALJON KOKEA ERILLAISTA AHDINKOA JA VAIKEUTTA JA KOETUSTA…NÄISSÄ TILANTEISSA MEIDÄN ON TÄRKEÄÄ RUKOILLA PALJON JA SIUNATA NIITÄ JOTKA MEITÄ KOHTELEVAT KALTOIN…ETTÄ EMME KATKEROIDU EMMEKÄ MUISTELE KÄRSIMÄÄMME PAHAA…JA TODELLA TÄRKEÄÄ ON ANTAA HEILLE ANTEEKSI…VAIN JEESUKSEN OMINA PYSTYMME TÄHÄN AIDOSTI…MUTTA ON HYVÄ MUISTAA JA YMMÄRTÄÄ ETTÄ ME EI AINA EHKEN ONNISTUTA IKÄÄNKUIN 100 PROSENTTISESTI… 

MATT26:51-54 

Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. 
52 Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. 
53 Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä? 
54 Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman?” 

PIETARI TURVAUTUI NS KÄTTÄ PITEMPÄÄN…PISTÄ MIEKKASI TUPPEEN! SILLÄ KAIKKI JOTKA MIEKKAAN TARTTUVAT, NE MIEKKAAN HUKKUVAT…ON TÄRKEÄÄ TURVAUTUA HENGEN ASEISIIN EIKÄ LIHAN ASEISIIN VAIKEISSA TILANTEISSA…LIHAN KÄSIVARTEEN TURVAUTUMINEN PAHENTAA TILANNETTA, JA RUKOUS JA HERRAN PUOLEEN KÄÄNTYMINEN TUOVAT AVUN TILANTEESEEN ENNEMMIN TAIKKA MYÖHEMMIN…MUTTA MUISTETAAN ETTÄ NÄMÄ VOI JOSKUS OTTAA TODELLA KOVILLE! 

2TIM4:14-18 

Aleksander, vaskiseppä, on tehnyt minulle paljon pahaa; Herra on maksava hänelle hänen tekojensa mukaan. 
15 Kavahda sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut meidän sanojamme. 
16 Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut; älköön sitä heille syyksi luettako. 
17 Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat; ja minä pelastuin jalopeuran kidasta. 
18 Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. 

PAAVALI OLI TODELLA MONISSA LIEMISSÄ KEITETTY, JA HÄN ILOITSI HERRASSA VAIKEUKSIEN KESKELLÄ…MUTTA VAIKUTTAA SILTÄ ETTÄ TÄMÄ ALEKSANDER, VASKISEPPÄ, OLI PAAVALILLE TODELLA PIIKKINÄ LIHASSA…ETTÄ VOI OLLA ETTÄ TÄMÄ IHMINEN OLI PAAVALILLE TODELLA KIVULIAS JA HANKALA KOKEMUS…MONTA KERTAA JOS JOKU TEKEE MEILLE VÄÄRIN, HERRA AUTTAA IHMEELLISESTI EIKÄ EDES MUISTA KUNNOLLA NIITÄ VÄÄRINTEKOJA, MUTTA JOSKUS SAATTAA OLLA JOKU IHMINEN MEILLE TODELLA KOVA PIIKKI LIHASSA…MUTTA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ MITÄÄN EI IKINÄ TAPAHDU HERRAN SALLIMATTA TAIKKA TIETÄMÄTTÄ… 

2SAM16:5-13 

Kun kuningas Daavid tuli Bahurimiin, niin katso, sieltä tuli mies, joka oli sukua Saulin perheelle, nimeltä Siimei, Geeran poika; hän tuli ja kiroili tullessaan. 
6 Ja hän viskeli kivillä Daavidia ja kaikkia kuningas Daavidin palvelijoita, vaikka kaikki väki ja kaikki urhot olivat hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. 
7 Ja kiroillessaan häntä Siimei sanoi näin: ”Pois, pois, sinä murhamies, sinä kelvoton! 
8 Herra kostaa sinulle kaiken Saulin perheen veren, hänen, jonka sijaan sinä olet tullut kuninkaaksi. Ja Herra antaa nyt kuninkuuden sinun poikasi Absalomin käteen. Ja katso, sinä olet itse joutunut onnettomuuteen, sillä murhamies sinä olet.” 
9 Niin Abisai, Serujan poika, sanoi kuninkaalle: ”Miksi tuo koiranraato saa kiroilla herraani, kuningasta? Anna minun mennä ja lyödä häneltä pää poikki.” 
10 Mutta kuningas vastasi: ”Mitä teillä on minun kanssani tekemistä, te Serujan pojat? Jos hän kiroilee ja jos Herra on käskenyt häntä: ’Kiroile Daavidia’, niin kuka voi sanoa: ’Miksi teet niin?'” 
11 Ja Daavid sanoi vielä Abisaille ja kaikille palvelijoillensa: ”Katso, oma poikani, joka on lähtenyt minun ruumiistani, väijyy henkeäni; miksi ei sitten tämä benjaminilainen? Antakaa hänen olla, kiroilkoon vain; sillä Herra on häntä käskenyt. 
12 Ehkä Herra vielä näkee minun kurjuuteni, ja ehkä Herra maksaa minulle hyvällä sen kirouksen, joka tänä päivänä kohtaa minua.” 
13 Ja Daavid kulki miehinensä tietä myöten, ja Siimei kulki pitkin vuoren kuvetta rinnan hänen kanssansa, kiroili kulkiessaan ja viskeli kiviä ja heitteli soraa. 

HERRAN SALLIMATTA EI MITÄÄN TAPAHDU! HERRA SALLII MEILLE VÄLILLÄ TODELLA HIERTÄVIÄ IHMISSUHTEITA JOIDEN KAUTTA MEITÄKIN HIOTAAN JA KOETELLAAN JA JONKA KAUTTA ME SAAMME TURVAUTUA ENTISTÄ ENEMMÄN HERRAAN JA HÄNEN APUUNSA! EI MENETETÄ TOIVOAMME NÄITTENKÄÄN ASIOITTEN KOHDALLA…SIUNATAAN MEIDÄN HANKALIA LÄHIMMÄISIÄMME JA RUKOILLAAN HEIDÄN SIELUN PELASTUKSEN PUOLESTA JA TEHDÄÄN HEILLE VOIDESSAMME HYVÄÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

FIL4:4-13 

Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! 
5 Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. 
6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, 
7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. 
8 Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; 
9 mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. 
10 Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. 
11 Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. 
12 Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. 
13 Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.