Oikea tuomio 

SAK7:8-10 

Ja Sakarjalle tuli tämä Herran sana: 
9 ”Näin sanoo Herra Sebaot: Tuomitkaa oikea tuomio, tehkää laupeus ja olkaa armahtavaiset kukin veljellenne, 
10 leskeä, orpoa, muukalaista ja kurjaa älkää sortako, älkääkä miettikö mielessänne pahaa, kukin veljeänsä vastaan. 

TUOMITKAA OIKEA TUOMIO…MONTA KERTAA IHMISET SAATTAA SANOA ETTÄ ÄLKÄÄ TUOMITKO…MUTTA RAAMATTU SANOO ETTÄ TUOMITKAA OIKEA TUOMIO! ELI SAA SITTENKIN TUOMITA!  

SANANL17:15 

Syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat kumpikin Herralle kauhistus. 

SANANL18:5 

Ei ole hyvä pitää syyllisen puolta ja vääräksi vääntää syyttömän asiaa oikeudessa. 

ME ELÄMME TODELLA PAHAA AIKAA KAIKEN KAIKKIAAN…MAAILMASSA VALLITSEE IKÄÄNKUIN LAILLINEN LAITTOMUUS…SAATETAAN IKÄÄNKUIN LAIN VARJOLLAKIN SORTAA HEIKOMPIA JA VÄÄNTÄÄ VÄÄRÄKSI SYYTTÖMÄN ASIA…ELI RAAMATUSSA NIMENOMAAN KEHOTETAAN TUOMITSEMAAN, MUTTA OIKEA TUOMIO…TOTTAKAI KAIKKI TUOMIO EI MEILLE KUULU… 

LUUK6:20-38 

Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. 
21 Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan! Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa! 
22 Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan-Ihmisen Pojan tähden. 
23 Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille. 
24 Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette jo saaneet lohdutuksenne! 
25 Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, sillä teidän on oleva nälkä! Voi teitä, jotka nyt nauratte, sillä te saatte murehtia ja itkeä! 
26 Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. 
27 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, 
28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. 
29 Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan. 
30 Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa. 
31 Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille. 
32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. 
33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät. 
34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. 
35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. 
36 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen. 
37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. 
38 Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.” 

KADOTUSTUOMION LAUSUMINEN EI MEILLE KUULU…JEESUS YKSIN NÄKEE IHMISEN SYDÄMEEN, ETTÄ ONKO SIELLÄ USKO VAIKO EI OLE…MUTTA EDELLISESSÄ RAAMATUNKOHDASSA TULI HIENOSTI ESILLE ETTÄ TUOMIO VOI OLLA TIETYLLÄ TAVALLA MEIDÄN OMISSA KÄSISSÄMME…ANTAKAA ANTEEKSI NIIN TEILLEKKIN ANNETAAN ANTEEKSI! ANTAKAA NIIN TEILLEKKIN ANNETAAN! SIIS YHTÄKKIÄ TUOMIO ON IKÄÄNKUIN MEIDÄN KÄSISSÄMME…MITEN ME TOIMIMME LÄHIMMÄISIÄMME KOHTAAN, NIIN MEITÄKIN KOHDELLAAN… 

JAAK2:12-13 

Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. 
13 Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. 

SE MITEN MEITÄ KERRAN TUOMITAAN, TULEE PALJOLTI SIITÄ MITEN ME MUITA KOHTELEMME…JA ON HYVÄ MUISTAA TÄSSÄ TUOMITSEMIS ASIASSA SEKIN, ETTÄ MONTA KERTAA IHMISSILMÄ EREHTYY TUOMIOSSAAN…SEN TÄHDEN ME TARVIIMME JUMALAN PYHÄN HENGEN APUA TÄSSÄKIN ASIASSA… 

1KUN3:11-28 

Ja Jumala sanoi hänelle: ”Koska sinä anoit tätä etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on, 
12 niin katso, minä teen, niinkuin sanot: katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi. 
13 Ja lisäksi minä annan sinulle, mitä et anonutkaan: sekä rikkautta että kunniaa, niin ettei koko elinaikanasi ole kuningasten joukossa oleva sinun vertaistasi. 
14 Ja jos sinä vaellat minun teitäni, noudattaen minun säädöksiäni ja käskyjäni, niinkuin sinun isäsi Daavid vaelsi, niin minä suon sinulle pitkän iän.” 
15 Siihen Salomo heräsi; ja katso, se oli unta. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, astui hän Herran liitonarkin eteen, uhrasi polttouhreja ja toimitti yhteysuhrin ja laittoi pidot kaikille palvelijoillensa. 
16 Siihen aikaan tuli kaksi porttoa kuninkaan luo, ja he astuivat hänen eteensä. 
17 Ja toinen nainen sanoi: ”Oi herrani, minä ja tämä nainen asumme samassa huoneessa. Ja minä synnytin hänen luonansa siinä huoneessa. 
18 Ja kolmantena päivänä sen jälkeen, kun minä olin synnyttänyt, synnytti myös tämä nainen. Me olimme yhdessä, eikä ketään vierasta ollut meidän kanssamme huoneessa; ainoastaan me kahden olimme huoneessa. 
19 Mutta tämän naisen poika kuoli yöllä, sillä hän oli maannut sen. 
20 Niin hän nousi keskellä yötä ja otti minun poikani vierestäni palvelijattaresi nukkuessa ja pani sen povellensa, mutta oman kuolleen poikansa hän pani minun povelleni. 
21 Kun minä aamulla nousin imettämään poikaani, niin katso, se oli kuollut. Mutta kun minä tarkastin sitä aamulla, niin katso, se ei ollutkaan minun poikani, jonka minä olin synnyttänyt.” 
22 Niin toinen nainen sanoi: ”Ei ole niin; vaan tuo elossa oleva on minun poikani, ja tämä kuollut on sinun poikasi”. Mutta edellinen vastasi: ”Ei ole niin; tuo kuollut on sinun poikasi, ja tämä elossa oleva on minun poikani”. Näin he riitelivät kuninkaan edessä. 
23 Niin kuningas sanoi: ”Toinen sanoo: ’Elossa oleva on minun poikani, ja kuollut on sinun poikasi’. Ja toinen sanoo: ’Ei ole niin; vaan kuollut on sinun poikasi, ja elossa oleva on minun poikani’.” 
24 Sitten kuningas sanoi: ”Antakaa minulle miekka”. Ja kuninkaan eteen tuotiin miekka. 
25 Ja kuningas sanoi: ”Viiltäkää elossa oleva lapsi kahtia, ja antakaa toinen puoli toiselle ja toinen puoli toiselle”. 
26 Mutta silloin sanoi kuninkaalle se nainen, jonka oma elossa oleva poika oli, sillä hänen sydämensä tuli liikutetuksi hänen poikansa tähden-hän sanoi: ”Oi herrani, antakaa tuolle elossa oleva lapsi; älkää surmatko sitä”. Mutta toinen sanoi: ”Ei minulle eikä sinulle; viiltäkää!” 
27 Niin kuningas vastasi ja sanoi: ”Antakaa tälle elossa oleva lapsi; älkää surmatko sitä. Hän on sen äiti.” 
28 Ja koko Israel kuuli tästä tuomiosta, jonka kuningas oli antanut, ja he pelkäsivät kuningasta; sillä he näkivät, että hänessä oli Jumalan viisaus oikeuden jakamiseen. 

ME TARVIIMME JUMALAN PYHÄN HENGEN VIISAUTTA JOTTA ME OSAAMME TUOMITA OIKEAN TUOMION…JA MEIDÄN TARVII TANKATA JUMALAN SANAA, JOTTA PYHÄ HENKI SIELTÄ MEILLE SITTEN MYÖS VIISAUTTA ANTAA…ME OSAAMME MONTA KERTAA ANTAA OIKEA TUOMIO JOSTAIN ASIASTA, KUN JUMALA ON ASIAN RAAMATUSSA SANONUT…MUTTA SITTEN ON SELLAISIA ASIOITA JOISTA HERRA TIETÄÄ KUKA ON TEHNYT OIKEIN JA KUKA VÄÄRIN…ELI TÄSSÄ TAPAUKSESSA MOTIIVI PITÄÄ OLLA OIKEA JOTTA TEKO OLISI JUMALAN NÄKOKULMASTA OIKEA TEKO… 

MATT10:41-42 

Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan. 
42 Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.” 

MATT6:1-8 

”Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. 
2 Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. 
3 Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, 
4 että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. 
5 Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. 
6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. 
7 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. 
8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan. 

KUN MEIDÄN TEOT JOUTUU KERRAN TUOMIOLLE, MOTIIVI JA VAIKUTIN RATKAISEE…VOI OLLA INHIMMILLISESTI KATSOTTUNA SAMAT TEOT, JOTKA JUMALAN MITTARILLA OVATKIN AIVAN ERILLAISET…TOISET ON TEHTY JUMALAN RAKKAUDEN VAIKUTTAMANA, TOISET SEN TAKIA ETTÄ IHMISET KATSELISIVAT JA YLISTÄISIVÄT JNE…ETTÄ PÄÄASIA ETTÄ TEEMME ASIOITA HERRAN TÄHDEN, NÄKIPÄ SITÄ TOISET TAIKKA EI… 

1KOR3:6-15 

Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. 
7 Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. 
8 Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. 
9 Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. 
10 Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. 
11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. 
12 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, 
13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. 
14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 
15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi. 
 

MUISTETAAN AINA ETTÄ KAIKKI MITÄ ME SAAMME HERRALLE TEHDÄ, ON ARMOA ARMON PÄÄLLE…NIIN EI SIIS ISTUTTAJA OLE MITÄÄN, EIKÄ KASTELIJAKAAN, VAAN JUMALA JOKA KASVUN ANTAA…HERRA ON AINA SE VAIKUTTAJA TAUSTALLA KUN JOTAKIN SAAMME HERRALLE TEHDÄ… 

FIL2:12-15 

Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; 
13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. 
14 Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, 
15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa, 
 

 
SILLÄ JUMALA ON SE JOKA TEISSÄ VAIKUTTAA SEKÄ TAHTOMISEN ETTÄ TEKEMISEN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON OIKEAT VAIKUTTIMET TEKEMISISSÄMME…ETTÄ HALUAMME MIELLYTTÄÄ HERRAA EIKÄ IHMISIÄ… 

1SAM15:10-31 

Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana: 
11 ”Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois minusta eikä ole täyttänyt minun käskyjäni”. Samuel pahastui, ja hän huusi Herraa kaiken sen yön. 
12 Varhain seuraavana aamuna Samuel lähti tapaamaan Saulia. Mutta Samuelille ilmoitettiin: ”Saul on mennyt Karmeliin ja pystyttänyt sinne itsellensä muistomerkin; sitten hän on palannut sieltä ja mennyt alas Gilgaliin”. 
13 Kun Samuel tuli Saulin luo, sanoi Saul hänelle: ”Herra siunatkoon sinua! Minä olen täyttänyt Herran käskyn.” 
14 Mutta Samuel sanoi: ”Mitä tämä lammasten määkiminen sitten on, joka kuuluu minun korviini, ja tämä raavaiden ammuminen, jonka kuulen?” 
15 Saul vastasi: ”Amalekilaisilta ne on tuotu; sillä kansa säästi parhaat lampaat ja raavaat uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi; mutta muut me olemme vihkineet tuhon omiksi”. 
16 Silloin Samuel sanoi Saulille: ”Lopeta; minä ilmoitan sinulle, mitä Herra on minulle tänä yönä puhunut”. Hän sanoi hänelle: ”Puhu”. 
17 Samuel sanoi: ”Sinä olet Israelin sukukuntien päämies, vaikka oletkin vähäinen omissa silmissäsi: Herra on voidellut sinut Israelin kuninkaaksi. 
18 Ja Herra lähetti sinut matkaan ja sanoi: ’Mene ja vihi tuhon omiksi nämä syntiset, amalekilaiset, ja sodi heitä vastaan, kunnes olet tehnyt heistä lopun’. 
19 Miksi et kuullut Herran ääntä, vaan syöksyit saaliin kimppuun ja teit sitä, mikä on pahaa Herran silmissä?” 
20 Saul vastasi Samuelille: ”Minähän olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Minä olen tuonut tänne Agagin, Amalekin kuninkaan, ja vihkinyt tuhon omiksi amalekilaiset. 
21 Mutta väki on ottanut saaliista lampaita ja raavaita, parhaan osan siitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi, Gilgalissa.” 
22 Silloin Samuel sanoi: ”Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. 
23 Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana.” 
24 Saul sanoi Samuelille: ”Minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja sinun sanasi; sillä minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntänsä. 
25 Anna nyt minulle syntini anteeksi ja palaja minun kanssani, niin minä kumartaen rukoilen Herraa.” 
26 Samuel sanoi Saulille: ”Minä en palaja sinun kanssasi; sillä sinä olet hyljännyt Herran sanan, ja Herra on myös hyljännyt sinut, niin että et enää saa olla Israelin kuninkaana”. 
27 Kun sitten Samuel kääntyi menemään pois, tarttui Saul hänen viittansa liepeeseen, niin että se repesi. 
28 Ja Samuel sanoi hänelle: ”Herra on tänä päivänä reväissyt Israelin kuninkuuden sinulta ja antanut sen toiselle, joka on sinua parempi. 
29 Ja hän, joka on Israelin kunnia, ei valhettele eikä kadu; sillä hän ei ole ihminen, että hän katuisi.” 
30 Hän vastasi: ”Minä olen syntiä tehnyt; mutta osoita minulle kuitenkin se kunnia kansani vanhimpien edessä ja Israelin edessä, että palajat minun kanssani, niin minä kumartaen rukoilisin Herraa, sinun Jumalaasi”. 
31 Niin Samuel palasi Saulin jäljessä; ja Saul kumartaen rukoili Herraa. 

1SAM16:6-7 

Kun he sitten tulivat ja hän näki Eliabin, ajatteli hän: ”Varmaan on nyt tässä Herran edessä hänen voideltunsa”. 
7 Mutta Herra sanoi Samuelille: ”Älä katso hänen näköänsä äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole, niinkuin ihminen näkee: ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen.” 

MUISTETAAN ETTÄ TÄRKEINTÄ ON OLLA OIKEALLA KOHDALLA HERRAAN NÄHDEN…EI MIINKÄÄN OLLA IHMISILLE VÄÄRÄLLÄ TAVALLA MIELIKSI NIINKUIN SAUL…SAUL HALUSI SÄILYTTÄÄ IHMISTEN EDESSÄ NS “HOVIKELPOISUUTENSA”…MUTTA OSOITA MINULLE KUITENKIN SE KUNNIA KANSANI VANHIMPIEN EDESSÄ JA ISRAELIN EDESSÄ…! SAULIN OLISI TULLUT VAIPUA TOMUUN JA TUHKAAN JA HUUTAA HERRAN PUOLEEN ARMOA KUN OLI VÄÄRIN TEHNYT! MUTTA EI! YRITTI VAIN SÄILYTTÄÄ NS KASVONSA IHMISTEN EDESSÄ…MUTTA DAAVID OLI TÄYSIN TOISTA MAATA…VAIKKA OLI SYYLLISTYNYT RASKAISIIN SYNTEIHIN…HUORIN TEKOON JA OLIPA VIELÄ TAPATTANUT BATSEBAN MIEHEN PEITELLÄKSEEN SYNTI JÄLKIÄNSÄ…MUTTA KIITOS HERRALLE, DAAVIDILLA OLI OIKEA SYDÄMEN LAATU JUMALAN EDESSÄ! HÄN EI VIIS VEISANNUT IHMISISTÄ , VAAN OLI KAUHUISSAAN SIITÄ ETTEI JOUTUISI POIS HERRASTA JA HÄNEN TAHDOSTAAN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME TUOMITSEMME ITSE ITSEMME! SIIS TUOMITSEMME SYNNIN OMASSA ELÄMÄSSÄMME! SILLOIN VOIMME OLLA TURVALLISIN MIELIN HERRAN EDESSÄ…MEIDÄN EI TARVII SELITELLÄ SYNTIÄ POIS EIKÄ YRITTÄÄ OLLA IHMISTEN EDESSÄ JOTAKIN…ME OLLAAN KAIKKI SYNTISIÄ JA KELVOTTOMIA IHMISIÄ ITSESSÄMME, MUTTA KUN USKOMME HERRAAN JEESUKSEEN, SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN JUMALAN TUOMIOISTUIMEN EDESSÄ…JEESUKSEN VERI RIITTÄÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

ROOM8:1-4 

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 

ROOM8:28-39 

Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. 
29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; 
30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. 
31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? 
32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? 
33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. 
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. 
35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? 
36 Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”. 
37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. 
38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, 
39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.